Aanmelden | Contact
Zoeken

Dubbeldam: Kohier van de verponding 1731 (125 huizen)


Bron: Nationaal Archief (gahetna.nl)
Toegang: 3.01.29 Financie van Holland
Inventarisnummer: 485 (kohier omvattende: 1. Dordrecht, 2. Merwedepolder, 3. Mijlpolder, Crab en Nadort, 4. Dubbeldam, 5. Wieldrecht. Het stedelijk kohier door commissarissen gesloten 27 april 1731, de gedeelten onder 2-5 op 28 augustus 1732)

Bron transcriptie: vervallen website regiodiep.nl.


Kohier van de verponding 1731

16.054 Oudendijk Weduwe Dirk v d & z.opm. Linden


Wijk 16 Nummer 054
Oudendijk
Eigenaar: Weduwe Dirk v d & z.opm. Linden
onbewoonbaar
Getaxeerd op: ƒ 0
Oude aanslag: ƒ 2-10
Nieuwe aanslag: ƒ 0
Opmerkingen: Een oud huis waarvan de helft behoort aan genoemde weduwe, dog gans geruineert en verlaten en de andere helft behoort aan de weduwe van Hendrik Moerkerke, en ook genoegsaam onbruijkbaar is. Huurwaarde en verponding nihil.

Bron transcriptie: www.regiodiep.nl (1 juli 2006; website van stadsarchief Dordrecht).