Aanmelden | Contact
Zoeken

Dubbeldam: Kohier van de verponding 1731 (125 huizen)


Bron: Nationaal Archief (gahetna.nl)
Toegang: 3.01.29 Financie van Holland
Inventarisnummer: 485 (kohier omvattende: 1. Dordrecht, 2. Merwedepolder, 3. Mijlpolder, Crab en Nadort, 4. Dubbeldam, 5. Wieldrecht. Het stedelijk kohier door commissarissen gesloten 27 april 1731, de gedeelten onder 2-5 op 28 augustus 1732)

Bron transcriptie: vervallen website regiodiep.nl.


Kohier van de verponding 1731

16.056 Oudendijk Arij Jakobse van de Nadort


Wijk 16 Nummer 056
ten oosten v d straatweg Oudendijk
Eigenaar: Arij Jakobse van de Nadort
huis met boomgaard
Getaxeerd op: ƒ 18
Oude aanslag: ƒ 1-10
Nieuwe aanslag: ƒ 1-10
Opmerkingen: Ten oosten van de Stoep of Straatweg (Ree- of Haaswijkweg?), een huis en achterhuis met erf ofwel boomgaard, verhuurd aan Jaapje Pieters voor f 34, waarvan af voor het erf f 16.

Bron transcriptie: www.regiodiep.nl (1 juli 2006; website van stadsarchief Dordrecht).