Aanmelden | Contact
Zoeken

Dubbeldam: Kohier van de verponding 1731 (125 huizen)


Bron: Nationaal Archief (gahetna.nl)
Toegang: 3.01.29 Financie van Holland
Inventarisnummer: 485 (kohier omvattende: 1. Dordrecht, 2. Merwedepolder, 3. Mijlpolder, Crab en Nadort, 4. Dubbeldam, 5. Wieldrecht. Het stedelijk kohier door commissarissen gesloten 27 april 1731, de gedeelten onder 2-5 op 28 augustus 1732)

Bron transcriptie: vervallen website regiodiep.nl.


Kohier van de verponding 1731

16.061 Oudendijk jkvr. Zusanna van Slingeland


Wijk 16 Nummer 061
huis Zuidhoven? Oudendijk
Eigenaar: jkvr. Zusanna van Slingeland
herenhuis &boerderij
Getaxeerd op: ƒ 93
Oude aanslag: ƒ 4
Nieuwe aanslag: ƒ 7-15
Opmerkingen: Eigenares vrouwe v West-IJsselmonde. Over de binnenbermsloot een herenhuis; bovendien onder het dak van de boerenwoning een keukentje met een voorhuis t.b.v. een tuinmanswoning, samen getaxeerd op f 60, verponding f 5. De boerenwoning met schuur en keet samen met het land verhuurd aan Pieter Bastiaanse Schipper, huurwaarde f 33, verp. f 2.15.\n33.-.-,nw.verp. 2.15.-.Herenhuis huurw. 60.-.-,nw.verp.5.-.-

Bron transcriptie: www.regiodiep.nl (1 juli 2006; website van stadsarchief Dordrecht).