Aanmelden | Contact
Zoeken

Dubbeldam: Kohier van de verponding 1731 (125 huizen)


Bron: Nationaal Archief (gahetna.nl)
Toegang: 3.01.29 Financie van Holland
Inventarisnummer: 485 (kohier omvattende: 1. Dordrecht, 2. Merwedepolder, 3. Mijlpolder, Crab en Nadort, 4. Dubbeldam, 5. Wieldrecht. Het stedelijk kohier door commissarissen gesloten 27 april 1731, de gedeelten onder 2-5 op 28 augustus 1732)

Bron transcriptie: vervallen website regiodiep.nl.


Kohier van de verponding 1731

16.072 Buiten de Sluispoort erven Margr. & T. Vernes Trip


Wijk 16 Nummer 072
Weeskinderendijk?* Buiten de Sluispoort
Eigenaar: erven Margr. & T. Vernes Trip
wind-volmolen & hs
Getaxeerd op: ƒ 290
Oude aanslag: ƒ 1-10
Nieuwe aanslag: ƒ 19-7
Opmerkingen: Oude verponding betreft het huis. Eigenaars, ieder voor de helft: 1. de erfgenamen van vrouwe Margrita Trip en 2. Tobias Vernes. De molen staat op de buitenberm en de woning op de binnenberm van de dijk, tegen de boezemvliet omtrent de sluis van Oud-Dubbeldam.

Bron transcriptie: www.regiodiep.nl (1 juli 2006; website van stadsarchief Dordrecht).