Aanmelden | Contact
Zoeken

Dubbeldam: Kohier van de verponding 1731 (125 huizen)


Bron: Nationaal Archief (gahetna.nl)
Toegang: 3.01.29 Financie van Holland
Inventarisnummer: 485 (kohier omvattende: 1. Dordrecht, 2. Merwedepolder, 3. Mijlpolder, Crab en Nadort, 4. Dubbeldam, 5. Wieldrecht. Het stedelijk kohier door commissarissen gesloten 27 april 1731, de gedeelten onder 2-5 op 28 augustus 1732)

Bron transcriptie: vervallen website regiodiep.nl.


Kohier van de verponding 1731

16.073 Buiten de Sluispoort Jan van der Linden steenbakker


Wijk 16 Nummer 073
Steenplaats Buiten de Sluispoort
Eigenaar: Jan van der Linden steenbakker
steenbakkerij
Getaxeerd op: ƒ 360
Oude aanslag: ƒ 8-5
Nieuwe aanslag: ƒ 30
Opmerkingen: De volledige tekst luidt: Jan vander Linden steenbakker aldaar op den binnen berm sijn woonhuijs tot de Steenplaats waar aan eenige wooningjes voor sijn arbeijders volk inde plaats, item nog een huijs staande agter op de plaats van outs genaamt de Kruijtmole waar in mede eenige wooningjes voor sijn volk tot de plaats noodig, verder twee steen ovens, vier turff lootsen, de grond buijten en binnen dijks soo tot het leggen en t setten van de nieuw gevormde steen, als t setten van de gebakke steen, en t legge der noodige slikken, alles te samen in eene massa in huure geschat op een somma van f 360.

Bron transcriptie: www.regiodiep.nl (1 juli 2006; website van stadsarchief Dordrecht).