Aanmelden | Contact
Zoeken

Dubbeldam: Kohier van de verponding 1731 (125 huizen)


Bron: Nationaal Archief (gahetna.nl)
Toegang: 3.01.29 Financie van Holland
Inventarisnummer: 485 (kohier omvattende: 1. Dordrecht, 2. Merwedepolder, 3. Mijlpolder, Crab en Nadort, 4. Dubbeldam, 5. Wieldrecht. Het stedelijk kohier door commissarissen gesloten 27 april 1731, de gedeelten onder 2-5 op 28 augustus 1732)

Bron transcriptie: vervallen website regiodiep.nl.


Kohier van de verponding 1731

16.077 Buiten de Sluispoort Hendrik van der Pijpen


Wijk 16 Nummer 077
aan het Papegat Buiten de Sluispoort
Eigenaar: Hendrik van der Pijpen
zaagmolen & woonhuis
Getaxeerd op: ƒ 300
Oude aanslag: ƒ 1-10
Nieuwe aanslag: ƒ 20
Opmerkingen: Oude verponding betreft het huis. Een grote zaagmolen en molenaarswoning aldaar (dus aan het Papegat).

Bron transcriptie: www.regiodiep.nl (1 juli 2006; website van stadsarchief Dordrecht).