Aanmelden | Contact
Zoeken

Dubbeldam: Kohier van de verponding 1731 (125 huizen)


Bron: Nationaal Archief (gahetna.nl)
Toegang: 3.01.29 Financie van Holland
Inventarisnummer: 485 (kohier omvattende: 1. Dordrecht, 2. Merwedepolder, 3. Mijlpolder, Crab en Nadort, 4. Dubbeldam, 5. Wieldrecht. Het stedelijk kohier door commissarissen gesloten 27 april 1731, de gedeelten onder 2-5 op 28 augustus 1732)

Bron transcriptie: vervallen website regiodiep.nl.


Kohier van de verponding 1731

16.079 Weeskinderendijk? Jakobus van Weesel


Wijk 16 Nummer 079
Weeskinderendijk?
Eigenaar: Jakobus van Weesel
zaagmolen, paltrok-
Getaxeerd op: ƒ 180
Oude aanslag: ƒ 0
Nieuwe aanslag: ƒ 12
Opmerkingen: Aanden buijtenkant van den dijk, tegens den Zuijdpolder onder Dubbeldam, dus waarsch. de Weeskinderendijk in het verlengde van de Brouwesdijk. Geen oude verponding. Een paltrok zaagmolen en een woninkje.

Bron transcriptie: www.regiodiep.nl (1 juli 2006; website van stadsarchief Dordrecht).