Aanmelden | Contact
Zoeken

Dubbeldam: Kohier van de verponding 1731 (125 huizen)


Bron: Nationaal Archief (gahetna.nl)
Toegang: 3.01.29 Financie van Holland
Inventarisnummer: 485 (kohier omvattende: 1. Dordrecht, 2. Merwedepolder, 3. Mijlpolder, Crab en Nadort, 4. Dubbeldam, 5. Wieldrecht. Het stedelijk kohier door commissarissen gesloten 27 april 1731, de gedeelten onder 2-5 op 28 augustus 1732)

Bron transcriptie: vervallen website regiodiep.nl.


Kohier van de verponding 1731

16.083 Wieldrechtse Zeedijk Weduwe Dirk Pieterse Verruijt


Wijk 16 Nummer 083
Wieldrechtse Zeedijk
Eigenaar: Weduwe Dirk Pieterse Verruijt
Getaxeerd op: ƒ 42
Oude aanslag: ƒ 0
Nieuwe aanslag: ƒ 3-10
Opmerkingen: Aanden binnen off buijten kant vanden dijk vanden Wieldregtsen polder onder Dubbeldam, dus de Wieldrechtse Zeedijk, in het verlengde van de s Gravendeelse Dijk? Geen oude verponding. Verhuurd per week aan: wed. van Reijer Visser voor f 14, aan Cornelis Ruijters voor f 20 en Willem Visser voor f 12. Totaal van f 46 verminderd met f 4.

Bron transcriptie: www.regiodiep.nl (1 juli 2006; website van stadsarchief Dordrecht).