Aanmelden | Contact
Zoeken

Dubbeldam: Kohier van de verponding 1731 (125 huizen)


Bron: Nationaal Archief (gahetna.nl)
Toegang: 3.01.29 Financie van Holland
Inventarisnummer: 485 (kohier omvattende: 1. Dordrecht, 2. Merwedepolder, 3. Mijlpolder, Crab en Nadort, 4. Dubbeldam, 5. Wieldrecht. Het stedelijk kohier door commissarissen gesloten 27 april 1731, de gedeelten onder 2-5 op 28 augustus 1732)

Bron transcriptie: vervallen website regiodiep.nl.


Kohier van de verponding 1731

16.087 Polder van Wieldrecht Pieter Brandwijk van Blokland burgemeester


Wijk 16 Nummer 087
Polder van Wieldrecht
Eigenaar: Pieter Brandwijk van Blokland burgemeester
landhuis & boerderij
Getaxeerd op: ƒ 60
Oude aanslag: ƒ 0
Nieuwe aanslag: ƒ 5
Opmerkingen: Geen oude verponding. Verhuurt boerenwoning met achterhuis, een keet en een schuurtje achter het herenhuis met de landerijen aan Adriaan Corsse van Roon voor f 36, verp. f 3. De eigenaar houdt aan zich het beneden-gedeelte van het herenhuis, bestaande uit een kamer, een gesloten alkoof, een keuken en een keldertje, samen getaxeerd op f 24, verp. f 2.

Bron transcriptie: www.regiodiep.nl (1 juli 2006; website van stadsarchief Dordrecht).