Aanmelden | Contact
Zoeken

Dubbeldam: Kohier van de verponding 1731 (125 huizen)


Bron: Nationaal Archief (gahetna.nl)
Toegang: 3.01.29 Financie van Holland
Inventarisnummer: 485 (kohier omvattende: 1. Dordrecht, 2. Merwedepolder, 3. Mijlpolder, Crab en Nadort, 4. Dubbeldam, 5. Wieldrecht. Het stedelijk kohier door commissarissen gesloten 27 april 1731, de gedeelten onder 2-5 op 28 augustus 1732)

Bron transcriptie: vervallen website regiodiep.nl.


Kohier van de verponding 1731

16.089 Zuidendijk Cent van de Merwede landbouwer


Wijk 16 Nummer 089
Patersweg>Stevensweg Zuidendijk
Eigenaar: Cent van de Merwede landbouwer
boerderij
Getaxeerd op: ƒ 18
Oude aanslag: ƒ 1
Nieuwe aanslag: ƒ 1-10
Opmerkingen: Den binnendijk vanden Zuijdpolder beginnende in het noordwesten ten Suijden vanden patersweg en gaande na t oosten, dus de Zuidendijk vanaf hoek Patersweg. Een bouw- en achterhuis gelegen aan de buitenkant, dus aan rechterzijde.

Bron transcriptie: www.regiodiep.nl (1 juli 2006; website van stadsarchief Dordrecht).