Aanmelden | Contact
Zoeken

Dubbeldam: Kohier van de verponding 1731 (125 huizen)


Bron: Nationaal Archief (gahetna.nl)
Toegang: 3.01.29 Financie van Holland
Inventarisnummer: 485 (kohier omvattende: 1. Dordrecht, 2. Merwedepolder, 3. Mijlpolder, Crab en Nadort, 4. Dubbeldam, 5. Wieldrecht. Het stedelijk kohier door commissarissen gesloten 27 april 1731, de gedeelten onder 2-5 op 28 augustus 1732)

Bron transcriptie: vervallen website regiodiep.nl.


Kohier van de verponding 1731

16.094 Zuidendijk Weduwe Jan Hermense Roosenbeecq


Wijk 16 Nummer 094
Smitshoek Zuidendijk
Eigenaar: Weduwe Jan Hermense Roosenbeecq
arbeidershuisje
Getaxeerd op: ƒ 3
Ongesplitst
Oude aanslag: ƒ 0
Nieuwe aanslag: ƒ 0-5
Opmerkingen: Geen oude verponding. Een kleijn arbeijders huijsje bij haar met drie kleijne kinderen in haar armoede met onderstand van de Diaconij bewoont werdende, soo als bij haar mans leven al geschiet is, waaromme vermeijne niet behoort te betaalen, dog soo het egter sou moeten weesen wort het in huur getaxeert op f 3. (f 6 doorgeschrapt).

Bron transcriptie: www.regiodiep.nl (1 juli 2006; website van stadsarchief Dordrecht).