Aanmelden | Contact
Zoeken

Mijlpolder, Crab(be) en Nadort: Kohier van de verponding 1731 (29 huizen)


Bron: Nationaal Archief (gahetna.nl)
Toegang: 3.01.29 Financie van Holland
Inventarisnummer: 485 (kohier omvattende: 1. Dordrecht, 2. Merwedepolder, 3. Mijlpolder, Crab en Nadort, 4. Dubbeldam, 5. Wieldrecht. Het stedelijk kohier door commissarissen gesloten 27 april 1731, de gedeelten onder 2-5 op 28 augustus 1732)

Bron transcriptie: vervallen website regiodiep.nl.


Kohier van de verponding 1731

17.011 Wieldrechtse Zeedijk Adam Halfwassenaar landbouwer/jachtopz.


Wijk 17 Nummer 011
in het Vierde pand Wieldrechtse Zeedijk
Eigenaar: Adam Halfwassenaar landbouwer/jachtopz.
boerderij & schuur
Getaxeerd op: ƒ 76
Oude aanslag: ƒ 0
Nieuwe aanslag: ƒ 6-7
Opmerkingen: Geen oude verponding. Over de binnenbermsloot in het vierde pand een bouwhuis, achterhuis, schuurtje en berg. Wordt door Fop Stooker als bedrijf- en weiwachter (jachtopziener) van zijn Ed. buitendijkse landen -genaamd de Beer en t Verken- bewoond en voor de heer zijn beesten en paarden gebruikt, behalve enige vertrekken die zijn Ed. voor zijn gebruik, als hij naar zijn goederen komt kijken, behouden heeft.

Bron transcriptie: www.regiodiep.nl (1 juli 2006; website van stadsarchief Dordrecht).