Aanmelden | Contact
Zoeken

Mijlpolder, Crab(be) en Nadort: Kohier van de verponding 1731 (29 huizen)


Bron: Nationaal Archief (gahetna.nl)
Toegang: 3.01.29 Financie van Holland
Inventarisnummer: 485 (kohier omvattende: 1. Dordrecht, 2. Merwedepolder, 3. Mijlpolder, Crab en Nadort, 4. Dubbeldam, 5. Wieldrecht. Het stedelijk kohier door commissarissen gesloten 27 april 1731, de gedeelten onder 2-5 op 28 augustus 1732)

Bron transcriptie: vervallen website regiodiep.nl.


Kohier van de verponding 1731

17.014 Wieldrechtse Zeedijk Jan Timmers


Wijk 17 Nummer 014
aan de Kil Wieldrechtse Zeedijk
Eigenaar: Jan Timmers
landhuis/boerderij
Getaxeerd op: ƒ 70
Oude aanslag: ƒ 0
Nieuwe aanslag: ƒ 5-17
Opmerkingen: Geen oude verponding. Over de binnenbermsloot een bouw- en achterhuis, gedeeltelijk met het land verhuurd aan Jan Pieterse Driesprong, huurwaarde f 40, verponding f 3.7. De eigenaar houdt aan de bovenste kamer, de beneden kookkeuken, de kelder onder de kamer, de loods tussen de tuin en de boomgaard en het speelhuisje aan de Kil, tezamen geschat op f 30, verponding f 2.10.\nhuurw.40.-.-nw. verp.3.7.-.ged.eig.huurw.30.-.-nw.verp.2.10.

Bron transcriptie: www.regiodiep.nl (1 juli 2006; website van stadsarchief Dordrecht).