Aanmelden | Contact
Zoeken

Mijlpolder, Crab(be) en Nadort: Kohier van de verponding 1731 (29 huizen)


Bron: Nationaal Archief (gahetna.nl)
Toegang: 3.01.29 Financie van Holland
Inventarisnummer: 485 (kohier omvattende: 1. Dordrecht, 2. Merwedepolder, 3. Mijlpolder, Crab en Nadort, 4. Dubbeldam, 5. Wieldrecht. Het stedelijk kohier door commissarissen gesloten 27 april 1731, de gedeelten onder 2-5 op 28 augustus 1732)

Bron transcriptie: vervallen website regiodiep.nl.


Kohier van de verponding 1731

17.015 Wieldrechtse Zeedijk Weduwe van Pieter Scheffens


Wijk 17 Nummer 015
aan de Kil Wieldrechtse Zeedijk
Eigenaar: Weduwe van Pieter Scheffens
boerderij
Getaxeerd op: ƒ 70
Oude aanslag: ƒ 0
Nieuwe aanslag: ƒ 5-17
Opmerkingen: Geen oude verponding. Een bouwwoning met de landerijen gehuurd door Cornelis de Regt, huurwaarde f 40, verp. f 3.7.\nEigenares behoudt twee kamers, getaxeerd f 30, verp. f 2.10.

Bron transcriptie: www.regiodiep.nl (1 juli 2006; website van stadsarchief Dordrecht).