Aanmelden | Contact
Zoeken

Mijlpolder, Crab(be) en Nadort: Kohier van de verponding 1731 (29 huizen)


Bron: Nationaal Archief (gahetna.nl)
Toegang: 3.01.29 Financie van Holland
Inventarisnummer: 485 (kohier omvattende: 1. Dordrecht, 2. Merwedepolder, 3. Mijlpolder, Crab en Nadort, 4. Dubbeldam, 5. Wieldrecht. Het stedelijk kohier door commissarissen gesloten 27 april 1731, de gedeelten onder 2-5 op 28 augustus 1732)

Bron transcriptie: vervallen website regiodiep.nl.


Kohier van de verponding 1731

17.018 Kilweg Sebastiaan van de Graaff


Wijk 17 Nummer 018
in het Vijfde pand Kilweg
Eigenaar: Sebastiaan van de Graaff
boerderij & 2 keten
Getaxeerd op: ƒ 60
Oude aanslag: ƒ 0
Nieuwe aanslag: ƒ 5
Opmerkingen: Geen oude verponding. Echtgenote: mevr. Franken. In het 5e Pant aan de Kilweg een boerenwoning met twee keten en wagenhuis, met het land verhuurd aan Cornelis Dirkse Quartel, huurwaarde van de opstallen f 36, verponding f 3. De eigenaar houdt de grote en kleine kamer, het portaal, de keuken en toebehoren, tezamen geschat f 24, verponding f 2.\nnw.verp. 3.-.-

Bron transcriptie: www.regiodiep.nl (1 juli 2006; website van stadsarchief Dordrecht).