Aanmelden | Contact
Zoeken

Mijlpolder, Crab(be) en Nadort: Kohier van de verponding 1731 (29 huizen)


Bron: Nationaal Archief (gahetna.nl)
Toegang: 3.01.29 Financie van Holland
Inventarisnummer: 485 (kohier omvattende: 1. Dordrecht, 2. Merwedepolder, 3. Mijlpolder, Crab en Nadort, 4. Dubbeldam, 5. Wieldrecht. Het stedelijk kohier door commissarissen gesloten 27 april 1731, de gedeelten onder 2-5 op 28 augustus 1732)

Bron transcriptie: vervallen website regiodiep.nl.


Kohier van de verponding 1731

17.020 Veerdam Weduwe v burgemr. Jakob Hoeuft


Wijk 17 Nummer 020
in het Vijfde pand Veerdam
Eigenaar: Weduwe v burgemr. Jakob Hoeuft
boerderij & keet
Getaxeerd op: ƒ 36
Oude aanslag: ƒ 0
Nieuwe aanslag: ƒ 3
Opmerkingen: Geen oude verponding. Aldaar (dus aan de Veerdam) over de binnenbermsloot een bouwwoning en keet met het land verhuurd aan Jakobus van de Nadort.

Bron transcriptie: www.regiodiep.nl (1 juli 2006; website van stadsarchief Dordrecht).