Aanmelden | Contact
Zoeken

Mijlpolder, Crab(be) en Nadort: Kohier van de verponding 1731 (29 huizen)


Bron: Nationaal Archief (gahetna.nl)
Toegang: 3.01.29 Financie van Holland
Inventarisnummer: 485 (kohier omvattende: 1. Dordrecht, 2. Merwedepolder, 3. Mijlpolder, Crab en Nadort, 4. Dubbeldam, 5. Wieldrecht. Het stedelijk kohier door commissarissen gesloten 27 april 1731, de gedeelten onder 2-5 op 28 augustus 1732)

Bron transcriptie: vervallen website regiodiep.nl.


Kohier van de verponding 1731

17.023 Kruisweg Adriaan Govertse Braats


Wijk 17 Nummer 023
huis Gravesteijn Kruisweg
Eigenaar: Adriaan Govertse Braats
landhuis & boerderij
Getaxeerd op: ƒ 113
Oude aanslag: ƒ 0
Nieuwe aanslag: ƒ 9-8
Opmerkingen: Geen oude verponding. In het 6e Pant aan de oostzijde van de Kruijsweg (dit moet Gravesteijn zijn), een herenhuis en koetshuis annex de boer zijn huis, een tuinmanswoonhuisje op zich zelf staande, samen getaxeerd f 75, verponding f 6.5. Voorts de boerenwoning en schuur, die met het land verhuurd zijn aan Neeltje Viskil, wed. van Arij van de Nadort. Huurwaarde f 38, verponding f 3.3.

Bron transcriptie: www.regiodiep.nl (1 juli 2006; website van stadsarchief Dordrecht).