Aanmelden | Contact
Zoeken

Mijlpolder, Crab(be) en Nadort: Kohier van de verponding 1731 (29 huizen)


Bron: Nationaal Archief (gahetna.nl)
Toegang: 3.01.29 Financie van Holland
Inventarisnummer: 485 (kohier omvattende: 1. Dordrecht, 2. Merwedepolder, 3. Mijlpolder, Crab en Nadort, 4. Dubbeldam, 5. Wieldrecht. Het stedelijk kohier door commissarissen gesloten 27 april 1731, de gedeelten onder 2-5 op 28 augustus 1732)

Bron transcriptie: vervallen website regiodiep.nl.


Kohier van de verponding 1731

17.025 Kilweg erven gen. Hoeuft van Oijen


Wijk 17 Nummer 025
in het Derde pand Kilweg
Eigenaar: erven gen. Hoeuft van Oijen
boerderij & keet
Getaxeerd op: ƒ 40
Oude aanslag: ƒ 0
Nieuwe aanslag: ƒ 3-7
Opmerkingen: Geen oude verponding. In het Derde pand tussen de Kilweg en Buijtendijk, een boerenwoning en keet, met het land verhuurd aan Damis Hofman.

Bron transcriptie: www.regiodiep.nl (1 juli 2006; website van stadsarchief Dordrecht).