Aanmelden | Contact
Zoeken

Mijlpolder, Crab(be) en Nadort: Kohier van de verponding 1731 (29 huizen)


Bron: Nationaal Archief (gahetna.nl)
Toegang: 3.01.29 Financie van Holland
Inventarisnummer: 485 (kohier omvattende: 1. Dordrecht, 2. Merwedepolder, 3. Mijlpolder, Crab en Nadort, 4. Dubbeldam, 5. Wieldrecht. Het stedelijk kohier door commissarissen gesloten 27 april 1731, de gedeelten onder 2-5 op 28 augustus 1732)

Bron transcriptie: vervallen website regiodiep.nl.


Kohier van de verponding 1731

17.028 Dwarsweg M. & D. v Lochorst Singendonk


Wijk 17 Nummer 028
huis Rustenburg Dwarsweg
Eigenaar: M. & D. v Lochorst Singendonk
buitenhuis & keet
Getaxeerd op: ƒ 50
Oude aanslag: ƒ 0
Nieuwe aanslag: ƒ 4-3
Opmerkingen: Geen oude verponding. De heren Matthias Lambert Singendonk, vrijheer van Didam en Diderick van Lochorst tot Ter Meer, samen een woning en keet in het Tweede pand aan de Dwarsweg recht over de Kilweg, genaamd Rustenburg, met de landen verhuurd aan Arij Janse Geervliet.\nMede-eigenaar Diderick van Lochorst tot Termeer.

Bron transcriptie: www.regiodiep.nl (1 juli 2006; website van stadsarchief Dordrecht).