Aanmelden | Contact
Zoeken

Mijlpolder, Crab(be) en Nadort: Kohier van de verponding 1731 (29 huizen)


Bron: Nationaal Archief (gahetna.nl)
Toegang: 3.01.29 Financie van Holland
Inventarisnummer: 485 (kohier omvattende: 1. Dordrecht, 2. Merwedepolder, 3. Mijlpolder, Crab en Nadort, 4. Dubbeldam, 5. Wieldrecht. Het stedelijk kohier door commissarissen gesloten 27 april 1731, de gedeelten onder 2-5 op 28 augustus 1732)

Bron transcriptie: vervallen website regiodiep.nl.


Kohier van de verponding 1731

17.029 Dwarsweg?Staten van Holland?


Wijk 17 Nummer 029
in het Tweede pand? Dwarsweg?
Eigenaar: Staten van Holland?
boerderij & schuur
Getaxeerd op: ƒ 18
Oude aanslag: ƒ 0
Nieuwe aanslag: ƒ 1-10
Opmerkingen: Geen oude verponding. Haar Ed: Groot mog: admodiateurs vande Gorsen op de ouden dijk onder deze jurisdictie (Zuidendijk of Schenkeldijk?), hebben aldaar een bouwhuisje, schuurtje en korenmolenhuisje die met de weilanden worden verhuurd aan Arij van den Heuvel.

Bron transcriptie: www.regiodiep.nl (1 juli 2006; website van stadsarchief Dordrecht).