Aanmelden | Contact
Zoeken

Mijlpolder, Crab(be) en Nadort: Kohier van de verponding 1731 (29 huizen)


Bron: Nationaal Archief (gahetna.nl)
Toegang: 3.01.29 Financie van Holland
Inventarisnummer: 485 (kohier omvattende: 1. Dordrecht, 2. Merwedepolder, 3. Mijlpolder, Crab en Nadort, 4. Dubbeldam, 5. Wieldrecht. Het stedelijk kohier door commissarissen gesloten 27 april 1731, de gedeelten onder 2-5 op 28 augustus 1732)

Bron transcriptie: vervallen website regiodiep.nl.


Kohier van de verponding 1731

17.008 Wieldrechtse Zeedijk mr. Jakob Stoop c.s. officier


Wijk 17 Nummer 008
in het Derde pand Wieldrechtse Zeedijk
Eigenaar: mr. Jakob Stoop c.s. officier
boerderij & keet
Getaxeerd op: ƒ 30
Oude aanslag: ƒ 0
Nieuwe aanslag: ƒ 2-10
Opmerkingen: Geen oude verponding. In het derde pand over de bermsloot een bouw- en achterhuis met een keet, verhuurd met het land aan Cleijs de Jong.

Bron transcriptie: www.regiodiep.nl (1 juli 2006; website van stadsarchief Dordrecht).