Aanmelden | Contact
Zoeken

Ridderkerk: bouwvergunningen


Archiefinstelling: Stadsarchief Rotterdam
Toegang: 1270 (gemeente Ridderkerk)

(aantekeningen/transcripite gemaakt door E. van Dooremalen)

Bouwvergunningen
x1673 1874-1887 (met register oude bouwverordening)
x1674 1888-1902
x1675 1903-1904
1676 1905-1907
1677 1908-1909
1678 1910
1679 1911
1680 1912
1681 1913
1682 1914
x1683 1915
x1684 1916-1917
x1685 1918-1919
1686 1920
1687 1921


verbeteringen woningen 1904 + 1915-1920


Ridderkerk verbeteringen woningen

Archiefinstelling: Stadsarchief Rotterdam
Toegang: 1270 (gemeente Ridderkerk)
Inventarisnummer: 1697 (verbeteringen woningen 1904 + 1915-1920)

Woningwet Aanbrengen van verbeteringen

Orde No. Betreft de woning Wijk en Sectie Eigenaar en diens woonplaats Hypothecair belast datum v/h advies(sen) der Gezondsheids Commissie
1 wijk F17/18, 19, 20, (21) en 22 (Sectie C 1698, 1699, 1697, 1696, 1694) Arie Wildeman alhier neen 17 Nov. 1904
2 wijk F24 en 26 Sectie C 1563, 2527 Willem van den Berg alhier ja id
3 wijk F37 en 38 Sectie E290 Pieter Timmers alhier ja 17 Nov. en 1 Dec. 1904
4 wijk F 52, 52a en 52b Sectie E100 Maarten Wilschut Jr. alhier ja 17 Nov. 1904
5 wijk F61a Sectie E286 id ja id
6 wijk F 53 en 53a Sectie E334 Pieter van Die te Zwijndrecht neen id
7 wijk A 8 en 9 Sectie G 13 en 14 A. Bodegom te IJselmonde ja 23 Nov. 1904
8 wijk G G151 en 152 Sectie G151 en 152 C. Lodder alhier ja 1 Dec. 1904
9 wijk G80 sectie A922 M. Broekzitter alhier ja 1 Dec. 1904
10 wijk G79 Sectie D419 idem ja id
11 wijk G 10a Sectie D588 W. v. Gilst alhier neen id
12 wijk g70 sectie D588 id id id
13 wijk G46 Sectie C504 H. van der Linden alhier ja id
14 wijk G25 Sectie C526 P. Kranenburg alhier ja id
15 wijk G no. 24 Sectie C527 id ja id
16 wijk A no. 124 Sectie G291 Joh.E. Dulfen te Rotterdam ja 7 Dec. 1904
17 wijk A no. 123 Sectie G292 idem ja idem
18 wijk A no. 120 Sectie G290 idem ja idem
19 wijk A no. 160, 161, 162 en 163, Sectie G no. 356, 355, 354 en 353 de Wed. G. de kool alhier ja id
20 Wijk A no. 5 Sectie G778 G. Bodegom alhier ja 7 Dec. 1904
21 Wijk A. no. 150 Sectie G426 Gebrs. Klootwijk te Rotterdam neen id
22 Wijk A. bo. 183 Sectie G330 W. de Boer te Rotterdam neen id
23 Wijk A no. 156, 157, 158 en 159 Sectie G no. 360, 359, 358 en 357 idem neen id
24 Wijk A. no. 238 Sectie G133 J.P. v.d. Hoogt alhier ja 17 Dec. 1904
25 Wijk A 235, 236 en 237 Sectie G134, 135 en 136 K. de Jong alhier neen id
26 Wijk A239, 240 en 241 Sectie G130, 131 en 132 F. de Bruin te Rotterdam neen id
27 Wijk F2, 3, 4, 5, 6 en 7 Sectie [-] A. Velthuizen te Oudenhoorn neen 31 Maart 1915
28 Wijk C 186 t/m 193 Sectie H467 t/m 474 de N.V. Machinefabriek en IJzer Staal en Metaalgieterij voorheen de Firma Bakker en Co gevestigd te R. neen 7 April 1916
29 Wijk D 25 en 26 Sectie C2583.2584 Jan de Kool alhier D32 idem 25 Oct. 1916
30 Wijk C no. 186 t/m 193 Sectie H 467 t/m 474 de N.V. Machinefabriek en IJzer Staal en Metaalgieterij voorheen de Firma Bakker en Co gevestigd te Ridderkerk neen 19 Juni 1917
31 wijk C no. 297 en 298 Setie H 356 en 357 G. Schouten Rhoon ja 1 Maart 1918
32 wijk Boezemkade 11-17 A410, 411, 412 en 415 G. van Drimmelen Harlingen ja 6 Mei 1918
33 wijk A 266 t/m 269 Sectie G no. 319, 320, 1233 en 1235 J.H.A.A. Dragt Bolnes ja 9 Mei 1919, 23 Juni 1919
34 wijk F No. 2 t/m 7 Sectie C nos. 1694-1699 P. Visser Barendrecht ja 11 Juni 1920

- (Ridderkerk den 15 Mei 1916)
12 April jl eigenaar, drie woningen a/d Molendijk i/d polder het Zand
Sectie H 467 t/m 474, wijk C 186 t/m 193;

- (Barendrecht den 10 April 1916) woningonderzoek
C 186 tot en met 193, Gezondsheids Commissie

- De Gezondsheids Commissie gezeteld te Barendrecht, Gezien het rapport van deskundigen, belast
met het onderzoek van nagenoemde woningen binnen de gemeente Ridderkerk
Overwegens dat de woningen aldaar plaatselijk gemekrt C no. 186 tot en met 193, kadastraal
bekend Sectie H no: 467 tot en met 474, aan den Molendijk, in dne polder het Zand
eigendom van de N.V. Machinefabriek IJzer-Staal en Metaalgieterij voorheen de firma
Bakker & Co gevestigd te Ridderkerk, noodzakelijk verbetering behoeven;
Besluit: ...;

- de woningen a/d Molendijk wijk C o. 186-187-188-189-190-191-192-193
Alle woningen te voorzien van planken vloeren, alle bedsteden van ventilatieraampjes of roosters
in den achtermuur; de leiboomen te verwijderen van den achtermuur, opdat de daaraan grenzende
bedsteden zouden kunnen droogen.
Langs genoemde achtermuur, onder het dak een goot aan te brengen met behoorlijken afvoer.
In of aan iedere woning te maken, een privaat, voldoende aan de bepalingen der bouwverordening.
Bovenstaande ...;

- Op advies van den heer Inspecteur vande Volksgezondheid den Heer W. van Boven, hebben wij
doen opnemen de woningen plaatselijk geteekend C 186 tot en met 193 kadaster Sectie K no. 467 t/m 474
gelegen aan den Molendijk in den polder het Zand, bekend als "Havannabuurt" in eigendom toebehoorende de N.V. Machinefabriek ....;

- (Barendrecht, den 4 Mei 1917) Hiermede hebben wij de eer U beleefd te verzoeken om ten spoedigste
te willem mededeelen of Uwerzijds aanschrijving plaats had, ingevolge ons advies van 28 Febr. j.l.
U toegezonden bij onze missive van 13 Maart 1917 no. 216, en zoo ja, welken termijn door U
in dat schrijven is genoemd, binnen welken ...;

- (Barendrecht, den 13 Maart 1917) Hiermede hebben wij de eer U te laten overhandigen:
1. een herhaald advies tot het aanbrengen van verbeteringen aan de woningen C 186 t/m 193 met beleefd verzoek de eigenaresse er nadrukkelijk op te zijde .... 2. C 180 t/m 185 en 288, 289 en 290 ..;

- De Gezondheids Commissie gezeteld te Barendrecht
Overwegende, dat de woningen te Ridderkerk plaatselijk gemerkt C nos. 186 tot en met 193, kadaster Sectie H nos. 467 tot en met 474 ...;

- De Gezondheids Commissie gezeteld te Barendrecht
Gezien het rapport van deskundigen, belast met het onderzoek van na geoemde woningen te Ridderkerk
Overwegende dat bij de woningen plaatselijk gemerkt C nos. 180, 181, 182, 183, 184, 185 bovendijks en 288, 289 en 290 benedendijks te Ridderkerk eigendom van de N.V. Machinefabriek
IJzer-Staal en Metaalgieterij voorheen firma Bakker & Co aldaar, en bewoond door 9 zinnen, slechts 2 privaten aanwezig zijn, die nog niet eens op tijd worden geledigd ....;

Laatst gewijzigd september 2016; november 2017; augustus 2020.