Aanmelden | Contact
Zoeken

Ridderkerk: hinderwet 1895-1899 en 1915


Archiefinstelling: Stadsarchief Rotterdam
Toegang: 1270 (gemeente Ridderkerk)


hinderwet 1915


Ridderkerk hinderwet 1915


Archiefinstelling: Stadsarchief Rotterdam
Toegang: 1270 (gemeente Ridderkerk)
Inventarisnummer: 1661 (hinderwet 1915)

03-12-1914 A. Leijs, wagenmaker, wonende alhier, waarbij, onder overlegging der vereischte stukken, vergunning wordt gevraagd
tot het oprichten van een wagenmakerij met een electromotor van 2 P.K. op het perceel gelegen aan de Havenkade kadastraaal bekend in deze gemeente Sectie H. No: 1160.
31-12-1914 A. van der Gijp & Zoon te Ridderkerk, waarbij, onder overlegging der vereischte stukken, vergunning wordt gevraagd
tot het oprichten eener inrichting voor electrische houtbewerking, met een motor van 2 P.K. op het perceel gelegen aan den lagendijk, kadatraal bekend in deze Gemente in Sectie H No: 304.
26-01-1915 K. van der Gijp, timmerman te Slikkerveer, waarbij, onder overlegging der vereischte stukken, vergunning wordt gevraagd
tot het oprichten van eene inrichting voor machinale houtbewerking met een electromotor van 3 P.K. op het perceel gelegen te Slikkerveer, kadastraal bekend in Sectie G. No: 1151.
16-03-1915 F.A.H. Barthélemy 2e Luit.-Comm. der Vrijw. Wielr. afd. Ridderkerk b/d Landstorm, waarbij, onder overlegging der vereischte stukken, vergunning wordt gevraagd
tot het oprichten van eener inrichting voor het bergen van militaire schietspatronen in een lokaal van het Gemeentehuis, gelegen a/d Lagendijk, kadastraal bekend in Sectie H No. 1080.
07-04-1915 de Commanditaire Vennootschap, "Cornelis van Nes" te Rijsoord, waarbij, onder overlegging der vereischte stukken, vergunning wordt gevraagd
tot het oprichten van eene vlasserij en zwingelarij, met een stoommachine van 12 P.K. op het perceel gelegen a/d Pruimendijk, kadastraal bekend in Sectie C No. 3112.
31-05-1915 Aart Reedijk, koopman te Rijsoord, waarbij, onder overlegging der vereischte stukken, vergunning wordt gevraagd
tot het oprichten van eene vlasserij met eene ruwoliemotor van 9 P.K. op het perceel gelegen aan den Noldijk, kadastraal bekend in Sectie D No: 675.
09-06-1915 B. Plaisier Jz, vlasser te Ridderkerk, a/d Pruimendijk, waarbij, onder overlegging der vereischte stukken, vergunning wordt gevraagd
tot het oprichten van eene vlasfabriek, met een stoommachine van 12 P.K. op het perceel, gelegen aan den Pruimendijk, kadastraal bekend in Sectie C No: 2932.
16-07-1915 de N.V. "Fabriek van Klinknagels en Machinaal Breeuwwerk voorheen Joh. Smit" te Slikkerveer, waarbij, onder overlegging der vereischte stukken, vergunning wordt gevraagd
tot het oprichten van eene "trekkerij" met een electromotor van 5 P.K. op het perceel gelegen te Slikkerveer, kadastraal bekend in Sectie G No: 1239.
12-07-1915 F.P. van Rij, bakker, te Bolnes, waarbij, onder overlegging der vereischte stukken, vergunning wordt gevraagd
tot het oprichten van eener broodbakkerij, met twee electromotoren van respectievelijk 5 en 1 P.K. op het perceel, gelegen te Bolnes, kadastraal bekend in Sectie G No: 947.
26-07-1915 G. Plaisier, vlasser, alhier, waarbij, onder overlegging der vereischte stukken, vergunning wordt gevraagd
tot het oprichten van eener zwingelfabriek en vlasbrakerij, op het perceel, gelegen aan den Lagendijk, kadastraal bekend in Sectie H. No. 534.
27-07-1915 C. Dubbelman, modelmaker, te Slikkerveer, waarbij, onder overlegging der vereischte stukken, vergunning wordt gevraagd
tot uitbreiding der bestaande modelmakerij door vervanging van een petroleummotor van +- 12 P.K. door twee electromotoren van respectievelijk 10 en 15 P.K. op het perceel gelegen te Slikkerveer, kadastraal bekend in Sectie A. No. 3304.
01-07-1915 C. van Vark, koopman, te Rijsoord, waarbij, onder overlegging der vereischte stukken, vergunning wordt gevraagd
tot het oprichten eener vlasfabriek met een electromotor van 5 P.K. op het perceel, gelegen aan den Rijksstraatweg G121, kadastraal bekend in Sectie D No. 1070.
27-07-1915 A. Noorlander, koopman, te Rijsoord, waarbij, onder overlegging der vereischte stukken, vergunning wordt gevraagd
tot het oprichten eene inrichting tot het braken van vlas met een electromotor van 5 P.K. op het perceel, gelegen aan den Waalweg, kadastraal bekend in Sectie E. No. 309.
28-08-1915 D. Bekker, broodbakker, te Bolnes, waarbij, onder overlegging der vereischte stukken, vergunning wordt gevraagd
tot het uitbreiden der bestaande broodbakkerij, op het perceel, gelegen te Bolnes kadastraal bekend in Sectie G. No: 999.
31-08-1915 A.J. Plaizier, vlasser, alhier, te Rijsoord, waarbij, onder overlegging der vereischte stukken, vergunning wordt gevraagd
tot het oprichten eener inrichting tot het bewerken van vlas, met 2 electromotoren respectievelijk van 2 en 4 P.K. op het perceel, gelegen aan den Rijksstraatweg, kadastraal bekend in Sectie D. No: 741.
29-09-1915 de Coöperatieve Verbruiks-Vereniging en Broodbakkerij "Volharding" alhier waarbij, onder overlegging der vereischte stukken, vergunning wordt gevraagd
tot het oprichten eene broodbakkerij, met heeteluchtoven en 2 electromotoren respectievelijk van 5 en 1 P.K. op het perceel, gelegen aan den Eenigendijk, kadastraal bekend in sectie H. No: 225.
09-09-1915 G. Bulsing Gz, bouwkundige, alhierwaarbij, onder overlegging der vereischte stukken, vergunning wordt gevraagd
tot het oprichten eener timmerfabriek met 5 electromotoren respectievelijk van 1/2, 1, 2, 3 en 4 P.K. op het perceel, gelegen aan den Lagendijk, kadastraal bekend in Sectie H No: 923.

Laatst gewijzigd: september 2016.