Aanmelden | Contact
Zoeken

Ridderkerk: hoofdelijke omslag (recapitulatie) 1902-1905 + 1907


Bron: Stadsarchief Rotterdam
Toegang: 1270
Inventarisnummer: 972-973-974-975-976-977

* * * scans verkrijgbaar * * *


recapitulatie 1906


Ridderkerk: hoofdelijke omslag (recapitulatie) 1906


Gemeente Ridderkerk
Bevolking 8567 zielen

RECAPITULATIE op het door den Gemeenteraad, bij besluit van den 1 Juni 1906
vastgesteld kohier van den HOOFDELIJKEN OMSLAG der Gemeente Ridderkerk voor jaar 1906.


Aanduiding der klassen Aanslag per hoofd Getal contruabelen in elke klasse Bedrag der aanslagen per klasse
1e klasse f 0,50 49 f 24,50
2e klasse f 1,025 66 f 67,65
3e klasse f 1,575 49 f 77,175
4e klasse f 2,15 65 f 139,705
5e klasse f 2,75 29 f 79,75
6e klasse f 3,375 51 f 172,125
7e klasse f 4,025 26 f 104,65
8e klasse f 4,69 51 f 239,19
9e klasse f 5,37 13 f 69,81
10e klasse f 6,07 16 f 97,12
11e klasse f 6,78 5 f 33,90
12e klasse f 7,50 33 f 247,50
13e klasse f 8,225 8 f 65,80
14e klasse f 8,955 10 f 89,55
15e klasse f 9,69 10 f 96,90
16e klasse f 10,43 18 f 187,74
17e klasse f 11,175 5 f 55,875
18e klasse f 11,93 11 f 131,23
19e klasse f 13,44 12 f 161,28
20e klasse f 14,96 10 f 149,60
21e klasse f 16,50 6 f 99,-
22e klasse f 18,06 4 f 72,24
23e klasse f 19,64 7 f 124,385 (waaronder begrepen 1 forens)
...etc.... ... ... ...

Laatst gewijzigd: november 2017, februari 2018.