Aanmelden | Contact
Zoeken

Ridderkerk: hoofdelijke omslag (recapitulatie) 1902-1905 + 1907


Bron: Stadsarchief Rotterdam
Toegang: 1270
Inventarisnummer: 972-973-974-975-976-977

* * * scans verkrijgbaar * * *


recapitulatie 1907


Ridderkerk: hoofdelijke omslag (recapitulatie) 1907


Gemeente Ridderkerk
Bevolking 8759 zielen

RECAPITULATIE op het door den Gemeenteraad, bij besluit van den 22 Mei 1907
vastgesteld kohier van den HOOFDELIJKEN OMSLAG der Gemeente Ridderkerk voor jaar 1907.


Aanduiding der klassen Aanslag per hoofd Getal contruabelen in elke klasse Bedrag der aanslagen per klasse
1e klasse f 0,90 72 f 64,80
2e klasse f 1,845 78 f 143,91
3e klasse f 2,835 64 f 181,44
4e klasse f 3,87 70 f 270,90
5e klasse f 4,95 39 f 193,05
6e klasse f 6,075 53 f 321,975
7e klasse f 7,245 25 f 181,125
8e klasse f 8,44 46 f 388,24
9e klasse f 9,665 15 f 144,975
10e klasse f 10,925 19 f 207,575
11e klasse f 12,205 10 f 122,05
12e klasse f 13,50 30 f 4,05
13e klasse f 14,805 10 f 148,05
14e klasse f 16,12 8 f 128,96
15e klasse f 17,44 5 f 87,20
16e klasse f 18,775 19 f 356,725
17e klasse f 20,115 5 f 100,575
18e klasse f 21,475 17 f 365,075
19e klasse f 24,19 13 f 314,47
20e klasse f 26,93 11 f 296,23
21e klasse f 29,70 7 f 207,90
22e klasse f 32,51 2 f 65,02
23e klasse f 35,35 5 f 153,185 (waaronder 1 voor 4 m.)
24e klasse f 38,23 4 f 152,92
25e klasse f 41,165 11 f 452,815
26e klasse f 44,155 1 f 44,155
27e klasse f 47,195 4 f 188,78
28e klasse f 50,29 4 f 201,16
29e klasse f 53,44 4 f 213,76
31e klasse f 66,58 3 f 199,74
32e klasse f 73,42 4 f 293,68
33e klasse f 80,44 2 f 160,88
34e klasse f 87,64 2 f 175,28
35e klasse f 95,02 2 f 190,04
36e klasse f 102,58 1 f 102,58
37e klasse f 110,14 3 f 256,995 (waaronder 1 voor 4 m.)
38e klasse f 117,70 2 f 235,40
39e klasse f 125,26 1 f 125,26
40e klasse f 132,82 1 f 132,82
41e klasse f 140,38 1 f 140,38
42e klasse f 147,94 1 f 49,315 (1 voor 4 m.)
44e klasse f 163,06 2 f 326,12
45e klasse f 174,40 2 f 232,535 (waaronder 1 voor 4 m.)
46e klasse f 185,74 1 f 185,74
47e klasse f 197,08 2 f 394,16
48e klasse f 208,42 2 f 416,84
49e klasse f 219,76 1 f 219,76
54e klasse f 291,58 2 f 583,16
56e klasse f 321,82 2 f 429,095 (waaronder 1 voor 4 m.)
57e klasse f 336,94 1 f 336,94
107e klasse f 1278,16 1 f 1278,16

TOTAAL 690 contribuabelen = f 12566,90

Laatst gewijzigd: november 2017, februari 2018.