Aanmelden | Contact
Zoeken

Ridderkerk: ingekomen stukken 1889-1890-1891-1892-1893-1894-1895-1896-1897-1898-1899-1900-1901


Bron: Stadsarchief Rotterdam
Toegang: 1270
Inventarisnummer: 329 (1889), 330 (1890), 331 (1891), 332 (1892), 333 (1893), 334 (1894), 335 (1895), 336 (1896), 337 (1897), 338 (1898), 339 (1899), 440 (1900), 441 (1901)

* * * scans verkrijgbaar * * *


ingekomen stukken 1894


Ridderkerk: ingekomen stukken 1894

een selectie

- 's-Gravenhage, den 2/3 Januari 1894.
ONDERWERP: Uitvoering van art. 45 der Wet op het lager onderwijs.
Met verwijzing naar onze missive van den 6den Januari 1894, B no. 45 (3de afd.) G.S. no. 46, hebben wij de eer U hierbij te doen toekomen twee tabellen model A, betrekkelijk de uitvoering van art. 45 der wet op het lager onderwijs, met beleefd verzoek na nauwkeuring invulling één exemplaar aan ons terug te zenden vóór of uiterlijk 20 Januari a.s.
Bij de invulling bevelen wij U aan te letten op den inhoud der circulaire van den 28sten October 1890 (Provinciaal blad no. 61) terwijl wat betreft kolom 3 van genoemde tabel, in het hoofd daarvan is inte vullen het jaar 1894 en in die kolom zelf dus het aantal kinderen dat op 15 Januari van dat jaar als werkelijk schoolgaande bekend stond.
Een der beide exemplaren is bestemd voor het gemeentearchief.
De Gedeputeerde Staten der provincie Zuid-Holland.

- Provincie Zuid-Holland.
STAAT
aanwijzende de sommen door het Rijk overeenkomstig art. 45 der wet tot regeling van het lager onderwijs, laatstelijk gewijzigd bij die van 8 December 1889 (Staatsblad no. 175) bij voorschot aan elke gemeente verschuldigd als bijdrage voor de onderwijzers.
Ridderkerk - Bolnes 251 kinderen op 15-1-1894 werkelijk schoolgaand; hoofd der school f 400
Ridderkerk - Dorp 277 kinderen op 15-1-1894 werkelijk schoolgaand; hoofd der school f 400
Ridderkerk - Pruimendijk 76 kinderen op 15-1-1894 werkelijk schoolgaand; hoofd der school f 250
Ridderkerk - Rijsoord 90 kinderen op 15-1-1894 werkelijk schoolgaand; hoofd der school f 250 (De school te Rijsoord werd bovendien nog bezocht door 3 leerlingen uit Zwijndrecht Doch met het oog op de verplichte bijstand van het hoofd door 2 onderwijzers bij een getal van 93 leerlingen, worden maatregelen beraamd ten eijnde dit te voorkomen, hetzij door het ontzeggen der school aan die 3 leerlingen uit Zwijndrecht hetzij door inkrimping van de grens dezer school en toevoeging aan die aan den Pruimendijk)

- Openbare school op het dorp. Op den 15 Januari 1894 bedroeg het aantal kinderen als werkelijk schoolgaande bekend staande 251 (het hoofd der school P.J. Emck)(waarvan 66 onvermogend, 127 minvermogend);
- Openbare school te Bolnes. Op den 15 Januari 1894 bedroeg het aantal kinderen als werkelijk schoolgaande bekend staande 277 (het hoofd der school H. Feitsma)(waarvan 30 onvermogend, 128 minvermogend);
- Openbare school a/d Pruimendijk. Op den 15 Januari 1894 bedroeg het aantal kinderen als werkelijk schoolgaande bekend staande 76 (het hoofd der school J.H. Verkerk)(waarvan 18 onvermogend, 1 minvermogend)(N.B. Burgemeester en Wethouders wenschen tegelijkertijd te ontvangen eene lijst aanwijzende de namen van de kinderen hierbedoeld met aanwijzing de buurt waar woonachtig. De burgemeester van Ridderkerk. 9-1-1894)
- Openbare school te Rijsoord. Op den 15 Januari 1894 bedroeg het aantal kinderen als werkelijk schoolgaande bekend staande 93 waaronder zijn begrepen 3 kinderen van buiten de gemeente (het hoofd der school J.C. de Back)(waarvan 26 onvermogend, 27 minvermogend)(N.B. Burgemeester en Wethouders wenschen tegelijkertijd te ontvangen eene lijst aanwijzende de namen van de kinderen hierbedoeld met aanwijzing de buurt waar woonachtig. De burgemeester van Ridderkerk. 9-1-1894)

Naamlijst der leerlingen van de Openbare School aan den Pruimendijk gem. Ridderkerk 15 Januari 1894
Namen der Leerlingen - Woonplaats
1. Johanna Cornelia Alderlieste, Pruimendijk
2. Jan Alderliesten, Pruimendijk
3. Hendrika Alderliesten, Pruimendijk
4. Fransje Alderliesten, Pruimendijk
5. Gerritje Baas, Pruimendijk
6. Jannetje Baas, Pruimendijk
7. Gerrit Baas, Pruimendijk
8. Anna van den Berg, Pruimendijk
9. Hendrika van den Berg, Pruimendijk
10. Jan Dijksman, Oude Molen
11. Wilhelmina Dijksman, Pruimendijk
12. Jacob van Drunen, Oostendam
13. Pieter van Es, Pruimendijk
14. Sijtje Gardenier, Pruimendijk
15. Maaike Gardenier, Pruimendijk
16. Jansje van Gog, Pruimendijk
17. Annetje van Gog, Pruimendijk
18. Cornelis Goudswaard, Oude Molen
19. Adriana Goudswaard, Oude Molen
20. Lena van der Graaff, Oostendam
21. Gerrit van Halen, Oude Molen
22. Jannetje van Halen, Oude Molen
23. Jacob Huizer, Pruimendijk
24. Teuna Huizer, Oude Molen
25. Bastiaantje Hooimeijer, Molendijk
26. Johanna Maria van Kooten, Pruimendijk
27. Willem van Kooten, Pruimendijk
28. Pieter van Kooten (F2), Pruimendijk
29. Hendrik van Kooten, Pruimendijk
30. Pieter van Kooten (Jr), Pruimendijk
31. Francina van Kooten, Pruimendijk
32. Antje Trijntje van Kooten, Pruimendijk
33. Trijntje Antje van Kooten, Pruimendijk
34. Adrianus Klootwijk, Molendijk
35. Anthonie Frederik Kool, Pruimendijk
36. Adrianus Kool, Pruimendijk
37. Huig Maaskant, Pruimendijk
38. Machiel Maaskant, Pruimendijk
39. Dingeman Maaskant, Pruimendijk
40. Jan Maaskant, Pruimendijk
41. Pieter Molendijk, Oude Molen
42. Adrianus Leendert Molendijk, Oostendam
43. Adriana Aagje Molendijk, Oostendam
44. Arie Noorlander, Oostendam
45. Cornelis Simon Noorlander, Oostendam
46. Bastiaan Plaisier, Oude Molen
47. Maria Hendrina Plantfeber, Pruimendijk
48. Aaltje Josina Penning, Pruimendijk
49. Josina Aaltje Penning, Pruimendijk
50. Cornelis Penning, Pruimendijk
51. Leendert Penning, Pruimendijk
52. Arioe Penning, Oostendam
53. Pieter Schuijer, Pruimendijk
54. Lena Schuijer, Pruimendijk
55. Lijntje Sintmaartensdijk, Oostendam
56. Antje Sintmaartensdijk, Oostendam
57. Dirk Smit, Oostendam
58. Marinus Smit, Oostendam
59. Johanna Laurina Snaauw, Pruimendijk
60. Jan Johannes Snaauw, Pruimendijk
61. Laurina Adriana Snaauw, Pruimendijk
62. Pieter Stolk, Pruimendijk
63. Cornelia Stolk, Pruimendijk
64. Arie Stolk, Pruimendijk
65. Johanna Vingerling, Oostendam
66. Saartje Visser, Pruimendijk
67. Klaas van Vliet, Oude Molen
68. Adrianus van Vliet, Oude Molen
69. Plonia Trijntje van der Vorm, Pruimendijk
70. Lijsje van der Waal, Pruimendijk
71. Geertje van der Waal, Pruimendijk
72. Cornelis van der Waal, Pruimendijk
73. Leentje Willemsteijn(?(sic)), Molendijk
74. Aaltje van Wingerden, Oude Molen
75. Dingena de Wit, Pruimendijk
76. Aaltje de Wit, Pruimendijk

Lijst van de kinderen, als werkelijk schoolgaande bekend staande aan de openbare school te Rijsoord op 15 Januarij 1894
Namen der Kinderen - Woonplaats
1. Marie Anteunet Aalbers, F71
2. Jannis de Back, F51
3. Pietertje van Beek, F41
4. Jannigje Bestebreurtje, G58
5. Adrianus Bestebreurtje, G58
6. Floris Bestebreurtje, G58
7. Quirinus Frederik Collard, F49
8. Cornelis de Deugd, Zwijndrecht
9. Johanna Cornelia Flohil, G41
10. Cornelia Hendrika Flohil, G41
11. Elisabeth Maria Flohil, G41
12. Hendrika Flohil, G41
13. Jan Thomas Flohil, G41
14. Catharina Adriana Flohil, G41
15. Wilhelmina de Gelder, G69
16. Hendrik van der Giesen, E150
17. Barbara van der Giesen, E150
18. Maria Rookje van Gilst, G71
19. Dorothea Maria Groenendijk, Zwijndrecht
20. Willemina van 't Hof, E127
21. Jan Corstiaan van 't Hof, E127
22. Meeuwis Huizer, F30
23. Aartje Huizer, F30
24. Arie Huizer, F30
25. Hendrik de Jong, G149
26. Dirkje Neeltje de Jong, G149
27. Willem de Jong, G149
28. Maria Kooiman, G71
29. Adriana Joh.a de Kool, G12
30. Catharina de Kool, G12
31. Jannetje Lena van Kooten, F41
32. Adrianus Kroos, E120
33. Teuntje Kruithof, Zwijndrecht
34. Klaas Leensvaart, G57
Namen der Kinderen - Woonplaats
35. Jan Leensvaart, G57
36. Corstiaan van der Linden, E115
37. Lourens van der Linden, E115
38. Helena Will.a van der Linden, E115
39. Marinus van der Linden, G51
40. Janna Lodder, G74
41. Willempje Lodder, G74
42. Leendert Wouter Lodder, G74
43. Wouterina Leentje Lodder, G74
44. Cornelia Adriana Lodder, G74
45. Pleun Moerkerken, E71b
46. Willemijntje Moret, E74
47. Kortsiaan Hendrik Moret, G63
48. Gerardus van Oijen, F71a
49. Herbert van Oorschot, E139
50. Jantina van Oorschot, E139
51. Lena van Oorschot, E139
52. Lourens van der Padt, E96
53. Hendrik van der Padt, E96
54. Willem van der Padt, E96
55. Willemina Christina Plaizier, G87
56. Christina Plaizier, G87
57. Rosetta Plaisier, G128
58. Christina Adriana Plaisier, G128
59. Geertje Plaisier, G128
60. Johanna Plaisier, G128
61. Cornelia Plaisier, G128
62. Adriaantje Hendriksje van der Poel, E157
63. Hendriksje Adriaantje van der Poel, E157
64. Anna Cornelia van der Poel, E157
65. Aagje Maria van der Poel, E157
66. Willem Punt, G61
67. Hendrik Reedijk, E141
68. Jan Bastiaan Sintnicolaas, F61b
69. Geertrui Slooff, G62
70. Neeltje Slobbe, G82
71. Jacob Velthuizen, G36
72. Geertrui Bastiaantje Velthuizen, G36
73. Rijka Johanna Visser, E77
74. Adrianus Visser, E77
75. Maria Cornelia Visser, G173
76. Cornelia Maria Visser, G173
77. Heiltje Visser, G173
78. Huig Visser, G173
79. Geertje van Vugt, G157
80. Jacob van Vugt, G157
81. Pietje van Vugt, G157
82. Macheltje van der Waal, G171
83. Pleun van der Waal, G171
84. Hendrika Willemina van der Waal, G171
85. Anna van der Waal, G171
86. Pietertje Joh.a de Weerd, G [-]
87. Pieter Marius de Weerdt, G82
88. Marigje de Weerdt, G82
89. Arie Bastiaan de Zeeuw, E113
90. Geertrui Adriana de Zeeuw, E113
91. Aart de Zeeuw, E113
92. Johanna Wilhelmina Zwaan, G68
93. Huibertje Zwaan, G68

in het geheel uit de Pruimendijk 26, als volgt
E71b (1) (even voor L. de Kool)
E74 (1)
E77 (2)
E96 (3) (Zaaijer is 97)
E113 (3) (G.H. de Zeeuw)
E115 (3)
E129 (1)
E127 (2)
E139 (3)
E141 (1)
E150 (2)
E157 (5)


- 's-Gravenhage, 10 Januari 1894
Onderwerp: subsidie
Ten einde het College van de Gedeputeerde Staten in staat te stellen een advies te brengen op het reeds ingediende of nog in te dienen adres van den Raad Uwer gemeente om subsidie en art. 49 der wet op het lager onderwijs heb ik de eer U te verzoeken aan mij ten spoedigste in te zenden eene opgaaf van het aantal kinderen dat op 15 Januari dezes jaars de openbare school bezocht, met opgaaf tevens van de in dat getal begrepen onvermogenden, die geen en minvermogenden, die vermindert schoolgeld betalen.
Voor zoover meer dan eene school in uwe gemeente aanwezig is, is die opgaaf voor elke school afzonderlijk te verstrekken.
De Commissaris der Koningin in de provincie Zuid-Holland.

- Openbare School a/d Pruimendijk
Aanvullings-opgave.

Van het getal kinderen dat op 15 januari 1894 als werkelijk schoolgaande bekend staat, behooren ten opzichte van het schoolgeld
18 tot de onvermogenden
1 tot de minvermogenden
= 19
Het Hoofd der School J.H. Verkerk
(dus 57 vermogende tegenover 76)

- Openbare School op het Dorp.
Aanvullings-opgave.

Van het getal kinderen dat op 15 januari 1894 als werkelijk schoolgaande bekend staat, behooren ten opzichte van het schoolgeld
66 tot de onvermogenden
127 tot de minvermogenden
= 193
Het Hoofd der School P.J. Emck.
(dus 58 vermogende tegenover 251)

- Openbare School te Bolnes.
Aanvullings-opgave.

Van het getal kinderen dat op 15 Januari 1894 als werkelijk schoolgaande bekend staat, behooren ten opzichte van het schoolgeld
30 tot de onvermogenden
128 tot de minvermogenden
= 158
Het Hoofd der School H. Feitsma.
(dus 119 vermogende tegenover 277)
(geen schoolgeld betalen (wanbetalers): 2 k. van A. Ipskamp, 2 k. van Pieter Sparreboom, 1 k. van Pieter Romein, 3 k. van Ant. Roubos, 2 k. van Corn. Stolk. Deze kinderen zijn niet bij bovengenoemde getallen opgenomen)

- Openbare School te Rijsoord.
Aanvullings-opgave.

Van het getal kinderen dat op 15 Januari 1894 als werkelijk schoolgaande bekend staat, behooren ten opzichte van het schoolgeld
26 tot de onvermogenden
27 tot de minvermogenden
= 53
Het Hoofd der School J.C. de Back.
(dus 37 = 90 + 3 uit H.I. Ambacht (vermogend) = 93)

- (1027 Ontv. 11 Januari 1894)
Aan Burgemeester en Wethouders der Gemeente Ridderkerk
Edel Achtb. Heer Wel Edel Geb. Heeren.
In antwoord op uwe missive D. No. 451 onderwerp Onderstand, heeft de kerkeraad der Ger. Kerk van Rijsoord met alle bescheiden de eere het volgende onder Uwe aandacht te brengen Waar door uEd. de bezwaren, die zouden bestaan bij ons bij een mogelijk gedeelde opgave van mannen en vrouwen op de jaarlijksche inte vullen staat worden gevraagd zijn wij ook zoo vrijmoedig hieraan te voldoen, de zaal als zoodanig is op onze kerkeraadsvergadering van jl. Donderdag avond overwogen.
Als kerk van Jesus Christus geven wij, hare ambtdragers, aan onze overheid die wij belijden dat bestaat 'bij de gratie Gods' alle die inlichtingen, welke voor noodig kan geoordeeld worden tot een goede regering des lands. Zoo is het dat er zegen tot invullen van die gewone jaarlijksche staat geen bezwaar bij ons bestaat. Maar toch oordeelen wij in die algemene opgave ook juist de grens te liggen welke door de Christelijke liefde niet overtreden mag worden. Alle meerdere aanwijzing van bedeelde mannen of vrouwen geeft of zou aanleiding geven dat die genoemden bekend wierden en dit is zoo geheel tegen de Christelijke handreiking. Arm zijn is in Christus kerk altijd zoo iets dat niets lagers doet staan dan rijk zijn; armen worden door Christus zelve voorgetrokken, daarom moet een kerkeraad in dat spoor blijven om met geen enkele nadere aanwijzing buiten de kerke de menschen die van het altaar ontvangen aan te duiden.
[2e] zoude zoo in opgave toch steeds minder vertrouwbaar zijn denk eens in, er wordt in een gezin een kind ziek, dan geeft de Christelijke handreiking aan den priester van dat huisgezin, want deze is de van God aangewezen verzorger; terwijl zonder deze gedachte vast te houden het kind hulp zo bekomen. Onze opgave zou dus ook verschillen van die welke elders worden gegeven waar mogelijk niet zoo wordt gehandeld. [3e] is het getal een geheel jaar door varieerend. Moge dit met bescheidenheid onder uwe aandacht gebracht bij gesprek nog nader te verklaren eenigzins de gedachten vertolken van onzen kerkeraad die tot UEd. zendt onder beleefde groeten U G..bevelend
De kerkeraad voorn.
S. Sleeswijk Visser, praeses
Rijsoord 9 Jan. 1894
(Gemotiveerd dat het: Aanleiding geeft openbaar worden of bekendheid met de personen in strijd geacht met de Christelijke handreiking bovendien minder vertrouwbaar te achten in het geheele haar door agrierend(?))

- (1050 Ontv. 23 Januari 1894)
Aan den Raad der gemeente Ridderkerk
De Kerkeraad der Hervormde Gemeente te Rijsoord heeft de eer het volgende onder Uwe aandacht te brengen naar aanleiding van de voorstellen ter verlegging van de grenzen voor zoover het de Openbare Scholen te Rijsoord, en aan de Pruimendijk betreft.
De bestaande grens-scheidingen zijn in den tijd aanvaard of gesteld door de Ned. Herv. of geref. Kerk. Die grensbepalingen zijn dus historische gewordebn, en vertegenwoordigen de grenslijnen der verschillende hervormde of gereform. gemeenten binnen het ressort der burgerlijke gemeente. De Kerk waakt, voor zooveel haar aangaat, voor de handhaving dier grenzen.
Bekend is het dat na grensverandering nog jaren, ges..erten(?) zelfs lang, de oude grenzen worden gehandhaafd, zoo in het spraakgebruik als in de praktijk; en dat elke, niet volstrekt noodige grenswijziging onvermijdelijk ontevredenheid wekt. De School te Rijsoord is oorspronkelijk eigendom geweest van de herv. gem. te Rijsoord, binnen hare van ouds bestaande grenzen. Wie dus tot die gemeente behooren hebben historische recht op de daar, naast de kerk, geplaatste school. Houdt de Raad der gemeente zich niet aan de ten dezen bestaanden, grenzen, niets verhindert anderen, in zake armenzorg, b.v. ook de grenzen van Rijsoord wat nauwer te trekken.
De Kerkeraad v.n. zou wenschen dat het onderwijs, voorwerp van aanhoudende zorg der gemeente, ook te Rijsoord niet werd belemmerd. Mocht de tijd komen dat het aantal kinderen werkelijk daalt beneden het door de wet gevorderde cijfer, dan zal er aan een van die onderwijzende personeel ontslag moeten verleend worden.
Kunstmatig en opzettelijk een lager cijfer te willen bereiken acht de Kerkeraad ongeoorloofd.
De kerkeraad voornoemd
in zijnen naam
G. Zaaijer, ouderling, W. Lamers, pr.

- (1053 Ontv. 24 Januari 1894)
Aan den Raad der gemeente Ridderkerk
Geven eerbiedig te kennen de ondergeteekenden allen ingezetenen dezer gemeente afdeeling Rijsoord, dat zij zich gedrongen achten, hunnen bezwaren aan Uw Ed. mede te deelen, tegen eene eventueele GRENSWIJZING voor de schoolgaande kinderen van den Pruimendijk, en U in het belang onzer gemeente beleefd en dringend verzoeken daarin althans geene verandering te willen brengen;
dat de bestaande grensregeling goed is en toch voor eene verandering der grenzen nimmer eenig verzoek is gedaan, die grens van ouds, gelijk met die der kerkelijke gemeente van Rijsoord en Strevelshoek heeft bestaan.
dat de Kinderen in de school te Rijsoord godsdienstonderwijs ontvangen van den predikant, waarvan zij bij wijziging der grens zouden zijn verstoken hetgeen eene rechtmatige ontevredenheid in de gemeente zal veroorzaken;
dat bij eene grensverandering, door verderen afstand van de school het schoolverzuim wordt in de hand gewerkt;
dat bij vermindering van onderwijzend personeel te Rijsoord de ouders die in de belastingen der gemeente een belangrijk aandeel moeten bijdragen, tegenover die in andere wijlen der gemeente wonende, zouden worden achteruitgesteld, behoorlijk onderwijs voor hunne kinderen moeten missen, en het gehalte van het onderwijs noodwendig moet dalen, wanneer aan één onderwijzer minstens drie klassen moeten worden opgedragen.
dat bovendien bij ontslag van een onderwijzer te Rijsoord, de bijdragen van het rijk zullen verminderen, minder schoolgelden zullen worden ontvangen en voor het onderwijs in de nuttige handwerken andere regelingen zullen moeten plaats hebben en meerdere uitgaven zullen worden gevorderd.
't Welk doende etc.
22 Januari 1894
G. Flohil
W. Lamers
M. Plaizier
G.H. van der Poel
A. Reedijk
G.H. de Zeeuw
A. van der Padt
M. Visser Pz.
W. van Gilst
L. Velthuizen Az.


- 's Gravenhage 29 Januari 1894
Onderwerp: Onderwijzersjaarwedden.
Van verschillende zijden is in den laatsten tijd de aandacht der Regeering gevestigd op de wenschelijkheid, dat voorschriften worden gegeven tot verzekering eener billijke regeling der jaarwedden van de onderwijzers bij het lager onderwijs. De gegrondheid ... etc.
1. Mannelijke hoofd van scholen ... etc.
II. Vrouwelijke hoofde van Scholen ... etc.
III. Onderwijzers en onderwijzeressen tot bijstand van het hoofd der school ... etc.
GEMEENTE RIDDERKERK (8218 zielen)
HOOFDEN VAN OPENBARE SCHOLEN:
- Ridderkerk - Bolnes, mannen f 1164 (Herhalingsonderwijs? ja)
- Ridderkerk - Rijsoord, mannen f 1114 (Herhalingsonderwijs? ja)
- Ridderkerk - Dorp, mannen f 1000 (Herhalingsonderwijs? ja)
- Ridderkerk - Pruimendijk, mannen f 900 (Herhalingsonderwijs? ja)

- (1091 21 feb. 1894)
Aan den Raad der gemeente Ridderkerk
Edelachtbare Heeren!
Daar in de laatst gehouden raadsvergaderingen besloten is, het traktement der onderwijzers welke eene jaarwedde van f 500 hebben met f 50 te verhoogen zoo neemt ondergeteekende vrijheid UEd. Achtb. beleefd te verzoeken, ook haar deze verhooging te willen toekennen.
Tot toelichting zij het haar vergund, het volgende aan te voeren: Zij is aangesteld op eene jaarwedde van f 500 en f 50 voor het geven van onderwijs in de hadnwerken. Dit onderwijs nu wordt volgens 't leerplan voor de Dorpsschool om de talrijkheid der klassen en den geregelden gang van het gewone onderwijs voor een groot deel, t.w. 3 uur aan de drie hoogste klassen, buiten de gewone schooluren gegeven. De veronderstelling is dis zeker niet gewaagd, dat de f 50 eene niet te ruime belooning is voor het geven van onderwijs in de handwerken aan +- 100 leerlingen, terwijl ondergeteekende toch gedurende de schooluren, evenals de onderwijzers, gewoond onderwijs verstrekt.
Hopende dat uEd. Achtb. een en ander voldoende zullen achten, haar verzoek in te willigen, blijft zij
Hoogachten UEd. Achtb. Dienstw.
A.S. de Kroes
Ridderkerk, 2 Feb. '94

- (1180 Ontv. 29 April 1894)
Controle Zwijndrecht den 28 April 1894
Directe Belastingen
No. 296
Ik heb de eer UEd. Achtb. beleefd te verzoeken mij voor de uitvoering der wet wegens de belasting op bedrijfs- en andere inkomsten, eene opgave te doen toekomen van alle ambtenaren indienst uwer gemeente, met vermelding van hunne jaarlijksche bezoldiging en andere voordeelen, die zij bovendien genieten, als vrije woning, vrije bovenkleding e.a.

Gemeente Ridderkerk
Lijst van alle Ambtenaren in dienst der gemeente met vermelding van hunne jaarlijksche bezoldiging en andere voordeelen die zij bovendien genieten, op 1 Mei 1894.

Namen - betrekking - jaarwedde - andere voordeelen
Lodewijk Kruijf Lz, Burgemeester, f 1.000
Lodewijk Kruijf Lz, Gemeente Secretaris, f 900
Adrianus van 't Zelfde, Wethouder, f 75
Arie de Zeeuw Gz, Wethouder, f 75
Paulus Leenheer, gemeente Ontvanger, f 700 + f 50 voor kantoorhuur
Lodewijk Kruijf Jr, Ambtenaar ter Secretarie, f 300 + f 100 v.h bijhouden der Registers v.d Burg. Stand
Gerrit Bulsing Gz, Gemeente Architect, f 250 + f 25 toelage v.h geven van bouwkundig teekenonderwijs
Gerrit Bulsing Gz, Schatter inzake de drankwet, f 30
Adriaantje de Ruiter (vrouw van K. Kievit), Concierge i.h. gemeentehuis, f 150
Mattheus Roos, Havenmeester, f 50
Jan ten Zijthoff, klokluider f 40 + +- f 60 v.h luiden bij overlijden en begraven;
Jan ten Zijthoff, doodgraver, f 266
Klaas den Ouden, gemeente Veldwachter, f 455 + f 50 toelage voor kleeding
Marius Opmeer, gemeente Veldwachter, f 455 + f 50 toelage voor kleeding
Willemina van Dam, gemeente Vroedvrouw, f 240
Govert Flohil, Geneeskundige v.d armen-dienst, f 500
Dr. Johannes Marie Langeveld, Geneeskundige v.d armen-dienst, f 500
John Thorn Leeson (te IJsselmonde), Geneeskundige v.d armen-dienst, f 200
Jan Gerrit de Zeeuw Pz., Secretaris-Boekhouder v.g Burg. Armbestuur, f 175
Jan de Zeeuw Cz., telephoon-kantoorhouder te Slikkerveer, f 300
Jannis Cornelis de Back, aanplakker te Rijsoord, f 5
Jacob van der Steen, klokopwinder op het Dorp, f 20
Bernardus Antonie Put, Asch- en Vuilnisophaalder, f 52
Haaije Feitsma, Hoofd der School te Bolnes, f 1164, + vrije woning geschat op f 150
Wouter Adriaan Kalkman, Onderwijzer te Bolnes, f 800
Hendrik Izaäl Okker, Onderwijzer te Bolnes, f 650
Kornelis de Labije, Onderwijzer te Bolnes, f 625
Gerrit Moerman, Onderwijzer te Bolnes, f 550
Jannis Cornelis de Back, Hoofd ter School te Rijsoord, f 1114 + vrije woning geschat op f 150
Willem Hendrik Lenselink, Onderwijzer te Rijsoord, f 600
Willemina Maria van Nes, Onderwijzer te Rijsoord, 550
Willemina Maria van Nes, Onderwijzer in de handwerken aan de school te Pruimendijk, f 50
Petrus Johannes Emck, Hoofd der School op het Dorp, f 1000 + vrije woning geschat op f 200
Petrus Johannes Emck, Hoofd der herhalingschool, f 100
Arie Punt te H.I. Ambacht, Onderwijzer op het Dorp, f 650
Arie A.A. van Bommel, Onderwijzer op het Dorp, f 650
Adriana Suzanna de Kroes, Onderwijzer op het Dorp, f 600
Cornelis Kooijman, Onderwijzer op het Dorp, f 550
Jan Huibert Verkerk, Hoofd der School a/d Pruimendijk, f 900 + vrije woning geschat op f 150
Jan Huibert Verkerk, Hoofd der herhalingschool, f 100
Margjen ten Zijthoff, Onderwijzeres in de handwerken te Bolnes, f 200
Neeltje van der Padt (vrouw van Jan Hakman), Schoolschoonmaakster op het Dorp, f 78
Elisabeth van den Toorn (wed.e Jan Bravenboer), Schoolschoonmaakster te Bolnes, f 65
Jan Legerstee, Schoolschoonmaker te Rijsoord, f 62
Letta Noordegraaf (vrouw van Lambert v/d Berg), Schoolschoonmaakster a/d Pruimendijk, f 52
Aldus opgemaakt te Ridderkerk 2 Meij 1894.
De Burgemeester.

- (1204 Ontv. 11 mei 1894)
H.I. Ambacht 10 Mei 1894.
Edelachtbare Heeren!
Naar aanleiding mijner benoeming tot Hoof der School te Molenaarsgraaf neem ik de vrijheid, eervol ontslag te verzoeken uit mijne betrekking als onderwijzer aan de Dorpsschool in uwe gemeente. Ik weet uit de instructie voor de O.L. Scholen te Ridderkerk, dat het ontslag verleend wordt twee maanden na de aanvrage, of zooveel vroeger als in de vacature zal zijn voorzien. Toch kan ik niet nalaten, beleefd doch dringend te verzoeken, dat het Uw College behagen moge in mijn geval eene uitzondering op den regel te maken. De School, waaraan ik als Hoofd geplaatst hoop te worden is sedert primo Meij gesloten.
Den Raad der gemeente Molenaarsgraaf kan daarvan geen verwijt gemaakt worden, omdat de vacature nuet us ontstaan door vertrekt, maar door overlijden van het vorige hoofd, zoodat niet eerder in die vacature kon voorzien worden. De onderwijzeres, aan de school werkzaam, is den 1sten Mei vertrokken; de tegenwoordige toestand is daarmede voldoende verklaard. Hij bewijst, dat aan de gemeente Molenaarsgraaf in de eerste en aan aan mij in de tweede plaats een groote dienst gedaan zal worden, wanneer mij het ontslag zoo spoedig mogelijk verleend wordt.
In de hoop U overtuigd te hebben van het billijke mijner zaak, teeken ik mij met hoogachting. Edelachtb. heeren,
Uw dw. dnr.,
A. Punt.

- (1212 Ontv. 18 Mei 1894)
Aan Burgemeester en Wethouders der Gemeente Ridderkerk
Wel Ed. Heeren!
De Ondergeteekende Brandmeesters der gemeente Ridderkerk, wenden zich tot UEd, met beleefd verzoek om ontslag als Brandmeester bij Spuit No. 2 te Rijsoord.
Reden welke ons daartoe noopen zijn ouderdom, in gebreken, welke omstandigheden ons daartoe aanleiding geven.
Verblijve met Achting in Afwachting,
UEd Dienaar P. de Koning Bz, Johs. van Nes.
Rijsoord, 17 Mei 1894.

- (1345 Ontv. 28 Aug. 1894)
Bolnes, 27 Augs. 1894.
Den Edel Achtb. Heere Burgemeester Ridderkerk
(1e) In beleefd antwoord op Uw schrijven inhoudende verzoek om inlichtingen aangaande 't schuurtje zij 't volgende dienden:
't Schuurtje is misschien 15 j. oud en geplaatst op Gemeentegrond. Deze grond is afgenomen van het terrein, dat indertijd door de gemeente is aangekocht voor tuin, doch dat door de herhaalde bijbouwingen dierlijk geslonken is. Vooral heb ik er steeds schade van gehad, omdat mijn aangelegde boomgaard telkens ver..ieterd(?) werd. De juiste kosten zijn mij niet bekend. Alleen weet ik dat er voor f 17.50 pannen op liggen. Verplaatst kan het moeilijk, omdat er geen plaats voor is. Oud en zwak is 't volstrekt niet, doch zal ik mij gaan tevreden stellen me de innerlijke waarde, die het heeft. 't Dienst ot bergplaats van hout, turf, kolen, tuingereedschap enz. Volstrekt noodig heb ik 't niet. Er is wel eens hooi in geborgen, maar daarvoor is 't niet gebouwd. Een koe heeft er nooit gestaan. Tot zoover over 't schuurtje. Nu nog wat voor mij minder aangenaam is.
(2e) Donderdag morgen jl. werd ik door Betje Bravenboer (= Elisabeth van den Toorn weduwe Jan Bravenboer) begroet o.a. met de woorden: jij bent een menschenvreter, een sagrijn, een gemeene vent, een slechte kerel enz enz. Dit alles in 't bijzijn van kinderen en van den man, die nu belast is met de zuivering der schoollokalen, ik geloof dat hij Frans heet. Zij heeft mij al zoo dikwijls beleedigd, maar altijd onder vier oogen'doch nu was zij zeker zich zelve vergeten, dat er eengetuige bij was, nl. genoemde Frans. En dat nog wel, terwijl ik langzaam niets met haar had gehad. Zij moest in school komen op last van Kalkman, omdat een bestekamer niet in orde was. Een kweekeling roep haar, ik was er totaal buiten. Bij haar vertrek uit de school stond ik met Frans te praten en toen trok ze van leer. Ik heb haar met volkomen stilzwijgen aangehoord. Toch is 't licht te bevreesen(?) dat zulke toonelen mij niet aangenaam zijn. Daar kom bij, dat ik steeds mij beijver door mijn voorbeeld aan de kinderen te toonen, hoe men zich gedragen moet.
Bovendien verlies ik 't prestje bij hem(?) en ook bij sommige andere, omdat Betje constant, dat ze mij wel kleijn zal krijgen. Zij trekst maar naar de Wethouder en .. Ik ben maar een openbaar onderwijzer, maar heb toch ook eigenwaarde, heb ook een geweten en nu steeds belasterd te worden door een bedelares, die nog geaccepteerd schijnt te worden door authoriteiten, en de opvoeding van de aan mijn zorg toevertrouwde jeugd (eene zaak die ik zeer ernstig opvat) gedwarsboomd te worden. Zie, Mijnheer de Burgemeester, ik hoop, dat door een einde aan gemaakt zal worden, wie weet, hoe ze mij steeds belasterd heeft. Die is hare zaak, maar dat ze geloofd wordt, zij, van wie een over grootste industriele getuigde dat ze van liegen en bedrogen aan elkaar hangt, zij, van wie Frans mij Donderdag op die bewuste morgen ook vermakelijk staaljes mededeelde, ik zeg nog eens, dat ze geloofd wordt is mij een raadsel. De Wethouders waren 'ontsticht' over mij waren uwe woorden tegen mij Woensdag jl. Maar waarom? Over lasterlijke praatjes. Maar waarom mij niet gehoord? Heriner U nog ook eens, hoe ze aan 't werk gekomen is. Zij was mijn werkster en kwam met klachten van te laag loon bij den Wethouder. Deze stelt haar, zonder mij te hooren aan 't werk. En wat blijkt, dat ze ruim de helft van 't mij uitbetaalde steeds ontvang. Nu is ze de verantwoordelijk persoon, maar is alles behalve bekwaam om de school in orde te houden, dat ook niet te verwonderen is bij haar 70 j. leeftijd.
Dat ik haar 't komen van 't water niet toevertrouw is licht te denken, t staat bij mij muurvast, dat tusscherberd(?) ongekookt water verstrekt is. Dat ze 't niet door mij wil laten zien, is bewijs genoeg, dat ze 't geld gemakkelijker wil verdienen. Want het hindert haar niets. Zij kan mij of een der kweekelingen elk oogenblik roepen. Door haar fluweelen mond en door de tranen, die zel altijd zoo maar voorhanden heeft, schijnt ze de heeren in te pakken. Maar 't zou toch misschien niet kwaad geweest zijn, mij ook eens te hooren.
Doch dit heeft men doodeenvoudig maar vergeten. Toch wens ik dat op mijn maatschappelijk gedrag heel wat minder zal aan te merken zijn dan op dat van B. Hoewel 70 j. is 't nog zeer onlangs bij mij in de buurt gebeurd, dat ze over de harmonica stond te dansen, totdat de jenever de zinnen zoo beneveld had, dat de een de deur uitgeworpen werd, de ander in allerijl weg zag te komen enz.
En zulk eene wordt geloofd en de openbare onderwijzer wordt verongelijkt en veroordeeld!
Met de meeste hoogachting, ben ik
U Ed Achtb. dwn.
H. [=Haaije] Feitsma

- (1353 Ontv. 3 Sept. 1894)
Aan de Heren
Leden der Gemeente Raad te Ridderkerk
Edel Achtbare Heeren!
Ondergeteekende neemt de vrijheid in eenvoudigheid een verzoek aan UEd Raad te richten.
Zoo is deze dienende UEd. te vragen of het mij toegestaan mocht worden, de schuur staande op mijn erf ten noordoosten achter mijn woonhuis, welke ik in gebruik heb tot bergplaats van brandstoffen die te mogen verplaatsen achter de arbeiderswoningen ten zuiden van mijn huis. 't Welk de veiligheid in aanmerking nemende, veel geschikter plaats is, als die zij thans bestaat. Aan dit verzoek te kunnen voldoen zou de Raad van Ridderkerk mij ten zeerste verplichten.
Hoogachtend
UEd. dw. dienaresse, Wed. W.G. Nugteren
Ridderkerk 31/8 '94

- (1428 ontv. 31 octo 1894)
Aan den gemeenteraad van Ridderkerk
De Kerkeraad der Ned. Gereformeerde kerk van Ridderkerk
Komt tot U met het beleefd en vriendelijk verzoek om een eindje weg benedendijks van af de Brak, tot aan de plaats der samekomst van de gemeente benedendijks over de Korenmolen van het Dorp, op te nemen onder de Grientweegen honderde burgers zonder daarmede en groote dienst worden beweezen.
Wat toch is het geval
Dat klein eind weg is vooral bij Avond onbruikbaar door de vele voetgangers, en er is maar een zeer gebrekelijke dijkopgang, en dan vooral bij duistere Avonden is er groote behoefte aan, en het is toch ook een bewoond deel, dat alles moge U beweegen bij het vioorstaan van de belangen uwer ingezetenen om op ons verzoek gunstig te beschikken.
De Kosten kunnen niet groot zijn, en voor het gemak en gerief tegen dat gedeelte Slikweg zeker ruimschoots opweegen.
Met verschuldigden eerbied
Den Kerkeraad voornoemd
W. Verhoef Nz, Praeses
G.J. Nijman Jr, Scriba

Ridderkerk, 31 October 1894

- (1460 Ontv. 25 Nov. 1894)
HUIS VAN BEWARING voorloopig tevens Hulp-Gevangenis te Dordrecht, den 24e November 1894.
No. 523
Wij hebben de eer u Edel Achtb. mede te deelen dat de preventief gedetineerde Bastiaan Bothof, sedert den 20e November 1894 in deze gevangenis in voorloopige verzekerde bewaring, als verdacht van poging tot verkrachting, zich gisterenmiddag tusschen 3 1/4 en 3 3/4 ure door ophanging van het leven heeft beroofd.
Aangezien wij niet weten of de overledenen nog familie betrekkingen heeft, verzoeken wij U Edel Achtb. beleefdelijk zoo dit het geval is, hen van bovenstaande te willen doen kennis geven en tevens doen afvragen of zij voor de begrafenis willen zorgen of dat dit van wegen het gevangenisbestuur zal geschieden.
Het College van Regenten De President, Vrijthoff, De Reg. Secretaris ...

- (1470 ontv. 1 dec. 1894)
Dordrecht, 30 Novemb. 1894
Nar aanleiding van art. 13 van Zijner Majesteits besluit van den 27sten Juli 1887 (Staatsblad No. 140) hebben wij de eer U te berichten dat op den 22 November 1894 alhier is overleden Bastiaan Bothoff, oud 31 jaren, ongehuwd,
behoorende tot de bevolking uwer gemeente.
Burgemeester en Wethouders van Dordrecht

- (1491 Ontv. 18 Dec. 1894)
Aan den Raad der gemeente Ridderkerk
Edelachtbare Heeren!
Ondergeteekende, Geeft met leedwezen te kennen haar verzoek tot verplaatsing eener brandschuur te zien afgewezen doch daar ik mij zelve beschuldig mijn verzoek niet duidelijk genoeg te hebben te kennen gegeven neem ik met deze de vrijheid daarop terig te komen.
In mijn bovenbedoeld schrijven heb ik aangeduid dat ik de schuur gaarne zou verplaatsen achter de arbeiderswoningen staande in de steeg ten zuiden van mijn huis, 't welk met het nog op brandgevaar in de kom der gemeente niet ondoelmatig zou zijn.
Verzuimd had ik echter te kennen te geven dat die plaats thans gedeeltelijk is bebouwd met een schuurtje en 3 loodsen welke ik zou doen vervallen tot het daar plaatsen der schuur, vandaar dat ik een houten schuur en drie houten loodsen er voor afbreek. Ook heb ik opgemekrt uit het verslag dat aanmerking is gemaakt als zou de schuur bouwvallig zijn, zoo nodig ik ieder beleefd uit die zich van het tegenovergestelde wil overtuigen een onderzoek, daarna inte stellen, de schuur is gebouwd in het jaar 1871 en is nog zoo goed als nieuw.
Hopende, dat het antwoord van U.E.A. op deze vraag zal leiden tot inwilliging van mijn verzoek.
U.Ed. A. dientw. dienaresse,
Wed. A.G. Nugteren

- (1492 Ontv. 19 Dec. 1894)
Aan de Gemeenteraad van Ridderkerk
Geeft den Ondergeteekende te kennen dat hij vernomen heeft gedaan te hebben dat hij volgens de gemeente verordening zonder vergunning niet doen mocht, namelijk een kalvershok (afdak) van hout te zetten op een stuk weiland, genaamd de groote punt gelegen in de polder Nieuw Reijerwaard hetgeen hij bekent onwetende gedaan te hebben, en nu verzoekt toestemming te mogen krijgen het te kunnen laten staan.
Vriendelijk verzoekt hij hierop voor hem een gunstig besluit te willen nemen.
J. v.d. Waal
Ridderkerk 10/12 1894

Laatst gewijzigd: oktober/december 2017, februari-maart-april 2018.