Aanmelden | Contact
Zoeken

Ridderkerk: ingekomen stukken 1889-1890-1891-1892-1893-1894-1895-1896-1897-1898-1899-1900-1901


Bron: Stadsarchief Rotterdam
Toegang: 1270
Inventarisnummer: 329 (1889), 330 (1890), 331 (1891), 332 (1892), 333 (1893), 334 (1894), 335 (1895), 336 (1896), 337 (1897), 338 (1898), 339 (1899), 440 (1900), 441 (1901)

* * * scans verkrijgbaar * * *


ingekomen stukken 1895


Ridderkerk: ingekomen stukken 1895

een selectie


- [1511] (Ontv. 5 Januari 1895)
DORDRECHT, den 4 Januari 1895.
A No. 19.
Ik heb de eer UEd. achtb. beleefd verzoeken nu wel te willen melden hier of
de tuinbaas op het huis "den Donk" genaamd G. LANDMAN bij uwe administratie bekend staat en of hij geen matig of zeer
matig gebruik maakt van sterke drank.
tevens verneem ik gaarne of het genoemde ambacht moet beschouwd worden dat hem eene aanstelling als onbez: Rijksveldwachter word verleend
Aan hem moet uwen aangezegd woorden, dat hij zich een dezer dagen des morgens tusschen 10 en 12 uur ten parkette moet vervoegen tot het opmaken van een proef procesverbaal.
De officier van Justitie Bosch van Rosenthal

- [1512] (Ontv. 6 Januari 1895)
Hendrik Ido Ambacht 5 januari 1895.
No. 9. 2 Bijlagen.

- [1515] (Ontv. 8 Januari 1895)
Onderwerp: Uitvoering van art. 45 der wet op het lager onderwijs.
's-Gravenhage den 31 December 1894/5 Januari 1895.
Met verwijzing naar onze missive van den 6den Januari 1891, B. no. 45 (3de afd.) G.S. no. 16
hebben wij de eer U hierbij te doen toekomen twee tabellen mode A, betrekkelijk de uitvoering van art. 45 der wet op het lager onderwijs, met beleefd
verzoek na nauwkeurige invulling, een exemplaar aan ons terug te zenden voor of uiterlijk 20 Januari a.s.
Bij de invulling bevelen wij ... etc.
+
Provincie ZUID-HOLLANDER
Gemeente RIDDERKERK

STAAT aanwijzende de sommen door het Rijk overeenkomstig art. 45 der wet tot regeling van
het lager onderwijs, laatstelijk gewijzigd bij die van 8 December 1889 ... etc.
Ridderkerk, Dorp, 246 kinderen op 5 Jan. 1895
Ridderkerk, Bolnes, 285 kinderen op 5 Jan. 1895
Ridderkerk, Pruimendijk, 76 kinderen op 5 Jan. 1895
Ridderkerk, Rijsoord, 95 kinderen op 5 Jan. 1895 (hieronder begrepen 3 kinderen uit Zwijndrecht)
+
Openbare school op het Dorp
Op den 15 januari 1895 bedroeg het aantal kinderen als werkelijk schoolgaande bekend staande 246, van welke 29 tot de on- en 149 tot de minvermogenden behooren.
Het hoofd der School P.J. Emck.
+
Openbare school te Bolnes
Op den 15 januari 1895 bedroeg het aantal kinderen als werkelijk schoolgaande bekend staande 285.
Het hoofd der School H. Feitsma.
Ook optegeven hoeveel kinderen op 15 Januari 1895 in zake het schoolgeld op 15 Januari 1895 waren:
minvermogende 163 en overmogend 27
Feitsma.
+
Leerlingen der openbare school te Rijsoord op 15 Januari 1895.
No. Namen Buurt
1. Maria Anteunet Aalbers, Strevelshoek
2. Bernardus Johan Aalbers, Strevelshoek
3. Janis de Back, Rijsoord
4. Pietertje van Beek, Rijsoord
5. Jannigje Bestebreurtje, Waaldijk
6. Adrianus Bestebreurtje, Waaldijk
7. Floris Bestebreurtje, Waaldijk
8. Simon Bos, Waaldijk
9. Antje Bos, Waaldijk
10. Quirinus Frederik Collard, Rijsoord
11. Cornelis de Deugd, Zwijndrecht
12. Johanna Cornelia Flohil, Straatweg
13. Cornelia Hendrika Flohil, Straatweg
14. Elisabeth Maria Flohil, Straatweg
15. Hendrika Flohil, Straatweg
16. Jan Thomas Flohil, Straatweg
17. Catharina Adr.a (Adriana) Flohil, Straatweg
18. Wilhelmina de Gelder, Waaldijk
19. Hendrik de Gelder, Waaldijk
20. Hendrik van der Giesen, Pruimendijk
21. Barbara van der Giesen, Pruimendijk
22. Maria Rookje van Gilst, Waaldijk
23. Dorothea M.a Groenendijk, Zwijndrecht
24. Willemina van 't Hof, Pruimendijk
25. Jan Corstiaan van 't Hof, Pruimendijk
26. Meeuwis Huizer, Rijsoord
27. Aartje Huizer, Rijsoord
28. Arie Huizer, Rijsoord
29. Hendrik de Jong, Straatweg
30. Dirkje Neeltje de Jong, Straatweg
31. Willem de Jong, Straatweg
32. Maria Kooiman, Waaldijk
33. Adriana Johanna de Kool, Straatweg
34. Catharina de Kool, Straatweg
35. Jannetje Lena van Koten, Rijsoord
36. Teuntje Kruithof, Zwijndrecht
37. Klaas Leensvaart, Waaldijk
38. Jan Leensvaart, Waaldijk
39. Laurens van der Linden, Pruimendijk
40. Helena Will.a van der Linden, Pruimendijk
41. Marinus van der Linden, Waaldijk
42. Willempje Lodder, Waaldijk
43. Leendert Wouter Lodder, Waaldijk
44. Wouterina Leentje Lodder, Waaldijk
45. Cornelia Adr.a Lodder, Waaldijk
46. Pleun Moerkerken, Pruimendijk
47. Willempje Moerkerken, Pruimendijk
48. Korstiaan Hendrik Moret, Waaldijk
49. Gerardus van Oijen, Strevelshoek
50. Jandina van Oorschot, Pruimendijk
51. Lena van Oorschot, Pruimendijk
52. Hendrik van der Padt, Pruimendijk
53. Willem van der Padt, Pruimendijk
54. Pietertje van der Padt, Pruimendijk
55. Christina Plaizier, Straatweg
56. Christina Adr.a Plaisier, Noldijk
57. Geertje Plaisier, Noldijk
58. Johanna Plaisier, Noldijk
59. Cornelia Plaisier, Noldijk
60. Adriaantje Hendriksje van der Poel, Pruimendijk
61. Hendrikje Adr.a van der Poel, Pruimendijk
62. Anna Cornelia van der Poel, Pruimendijk
63. Aagje Maria van der Poel, Pruimendijk
64. Jan van der Poel, Pruimendijk
65. Willem Punt, Waaldijk
66. Hendrik Reedijk, Pruimendijk
67. Jan Bastiaan Sintnicolaas, Rijsoord
68. Geertrui Slooff, Waaldijk
69. Neeltje Slobbe, Waaldijk
70. Jacob Velthuizen, Waaldijk
71. Geertrui Bastiaantje Velthuizen, Waaldijk
72. Adrianus Visser, Pruimendijk
73. Maria Cornelia Visser, Westzijde
74. Cornelia Maria Visser, Westzijde
75. Heiltje Visser, Westzijde
76. Huig Visser, Westzijde
77. Pieter Visser, Westzijde
78. Leendert Jacobus Visser, Noldijk
79. Trijntje Adriana Visser, Noldijk
80. Lijntje Adriana Visser, Noldijk
81. Geertje van Vugt, Westzijde
82. Jacob van Vugt, Westzijde
83. Pietje van Vugt, Westzijde
84. Jan van Vugt, Westzijde
85. Pleun van der Waal, Westzijde
86. Hendrika Will.a van der Waal, Westzijde
87. Anna van der Waal, Westzijde
88. Pietertje van der Weerd, Noldijk
89. Pieter Marius de Weerdt, Waaldijk
90. Marigje de Weerdt, Waaldijk
91. Pieter de Weerdt, Waaldijk
92. Arie Bastiaan de Zeeuw, Pruimendijk
93. Geertrui Adriana de Zeeuw, Pruimendijk
94. Cornelia de Zeeuw, Pruimendijk
95. Huibertje Zwaan, Waaldijk

Openbare school te Rijsoord
Op den 15 Januari 1895 bedroeg het aantal kinderen als werkelijk schoolgaande
bekend staande 95 waaronder zijn begrepen 3 kinderen van buiten de gemeente.
Het Hoofd der school J.C. de Back
N.B. Burgemeester en Wethouders wenschen te gelijkertijd te ontvangen eene lijst aan
wijzende de namen van de kinderen hierbedoeld met aanwijzing der buurt waar woonachtig.
De Burgemeester van Ridderkerk
4/1 '95.

Ook optegeven hoeveel kinderen op 15 januari 1895 in zake het schoolgeld waren:
minvermogend 38 en onvermogend 19
Rijsoord, 16 Januari '95 J.C. de Back
+
Openbare school aan den Pruimendijk gemeente Ridderkerk
Naamlijst der Leerlingen 15 Januari 1895.
1. Johanna Cornelia Alderliesten, Pruimendijk, m.
2. Jan Alderliesten, Pruimendijk, m.
3. Teunis Alderliesten, Pruimendijk, m.
4. Hendrika Alderliesten, Pruimendijk, m.
5. Teuna Alderliesten, Pruimendijk, m.
6. Pietje Alderliesten, Pruimendijk, m.
7. Albert Baan, Pruimendijk, m.
8. Gerritje Baas, Pruimendijk, m.
9. Jannetje Baas, Pruimendijk, m.
10. Gerrit Baas, Pruimendijk, m.
11. Leendert Baas, Pruimendijk, m.
12. Anna van den Berg, Pruimendijk, m.
13. Hendrika van den Berg, Pruimendijk, m.
14. Jacob van Drunen, Oostendam
15. Johannes van Drunen, Oostendam
16. Aaltje Dijksman, Molendijk, o.
17. Sijtje Gardenier, Pruimendijk, m.
18. Maaike Gardenier, Pruimendijk, o.
19. Cornelis Goudswaard, Oude Molen, m.
20. Adriaantje Goudswaard, Oude Molen, m.
21. Jansje van Gog, Pruimendijk, o.
22. Annigje van Gog, Pruimendijk, o.
23. Jannetje van Halem, Oude Molen, m.
24. Jacobus Pieter van Halem, Oude Molen, m.
25. Jacob Huizer, Pruimendijk, m.
26. Matthijs Kleinjan, Pruimendijk, m.
27. Antonie Frederik Kool, Pruimendijk
28. Adrianus Kool, Pruimendijk
29. Adrianus Klootwijk, Pruimendijk, m.
30. Johanna Maria van Kooten, Pruimendijk, m.
31. Willem van Kooten, Pruimendijk, m.
32. Pieter van Kooten Tzn., Pruimendijk, m.
33. Hendrik van Kooten, Pruimendijk, o.
34. Pieter van Kooten Jzn., Pruimendijk, o.
35. Francina van Kooten, Pruimendijk, o.
36. Antje Trijntje van Kooten, Pruimendijk
37. Trijntje Antje van Kooten, Pruimendijk
38. Hendrik Jan van Kooten, Pruimendijk
39. Huig Maaskant, Pruimendijk
40. Machiel Maaskant, Pruimendijk
41. Jannetje Neeltje Maaskant, Pruimendijk
42. Dingeman Maaskant, Pruimendijk, m.
43. Jan Maaskant, Pruimendijk, m.
44. Marius Maaskant, Pruimendijk, m.
45. Eliza Maaskant, Pruimendijk, m.
46. Adrianus Leendert Molendijk, Oostendam
47. Adriaantje Aagje Molendijk, Oostendam
48. Arie Noorlander, Oostendam
49. Cornelis Simon Noorlander, Oostendam
50. Arie Penning, Pruimendijk, o.
51. Aaltje Josina Penning, Pruimendijk, m.
52. Josina Aaltje Penning, Pruimendijk, m.
53. Cornelis Penning, Pruimendijk, m.
54. Leendert Penning, Pruimendijk, m.
55. Bastiaan Plaisier, Oude molen, m.
56. Maria Hendrina Plantfeber, Pruimendijk
57. Maria Roodbol, Pruimendijk
58. Pieter Schuijer, Pruimendijk, m.
59. Lena Schuijer, Pruimendijk, m.
60. Barbera Schuijer, Pruimendijk, m.
61. Antje Sintmaartensdijk, Oostendam, m.
62. Joost Sintmaartensdijk, Oostendam, m.
63. Arie Stolk, Pruimendijk, m.
64. Saartje Visser, Pruimendijk, m.
65. Elizabeth van der Vorm, Pruimendijk, m.
66. Adrianus van Vliet, Oude molen, m.
67. Johanna Vingerling, Oostendam, m.
68. Pieter Vingerling, Oostendam, o.
69. Lijsje van der Waal, Pruimendijk, o.
70. Geertje van der Waal, Pruimendijk, o.
71. Cornelis van der Waal, Pruimendijk, o.
72. Leendert Willemstein, Molendijk, o.
73. Dingena de Wit, Pruimendijk, m.
74. Aaltje de Wit, Pruimendijk, m.
75. Aaltje van Wingerden, Oude molen, m.
76. Pieter van Es, Pruimendijk, m.
Het aantal leerlingen bedroeg 15 Januari 76
Als minvermogenden beschouwd 47
Als onvermogend beschouwd 13
Het hoofd der school, J.H. Verkerk


- [1520] (Ontv. 11 Januari 1895)
POSTERIJEN Hulpkantoor Slikkerveer
Slikkerveer, den 7 Januari 1895
Edel Achtbare Heeren !
Bij deze heb ik de eer UEd. Achtb. mede te deelen dat in 1894 aan het
Telefoon-Kantoor alhier zijn verzonden 1383, en ontvangen 1184 telegrammen
alzoo totaal behandeld 2577 berichten.
Aan seinkosten werd ontvangen eene som van f 634,98
Het bestellen der berichten vorderden eene uitgave van f 139,20, Komt gemiddeld op 11 cent per bericht.
Voor de ontvangen f 100 ter gemoetkoming in die kosten mijn dank.
In het afgeloopen Jaar weden 265 berichten meer behandeld;
en werd f 16,67 meer seinkosten ontvangen, als in 1893.
Hoogachtend J. de Zeeuw, kantoorhouder.
Aan Burgemeester en Wethouders der Gemeente Ridderkerk.

- [1522] (Ontv. 12 Januari 1895)
Onderwerp: Rijksveldwacht
's-Gravenhage, den 11 Januari 1895.
Ik heb de eer U mede te deelen dat bij beschiking van den heer
Minister van Justitie van den 3en dezer is ingetrokken de aantelling van onbezoldigd rijksveldwachter
vroeger verleend aan J. Donderwinkel te Bolnes.
De Commissaris der Koningin in de provincie Zuid-Holland.

- [1523] (Ontv. 12 Januari 1895)
Aan den Raad der Gemeente Ridderkerk
Geeft met den meesten eerbied te kennen Marinus Christiaan van den Heuvel, kastelein wonende te Slikkerveer
dat hij in December 1894 van de eigenaar M. Mak te Slikkerveer heeft gehuurd diens tapperij gelegen bij het veer van Fop Smit & Co aldaar
dat hem bij die gelegenheid gebleken is dat Mak, het vergunningsrecht dier tapperij ad vijftig gulden per jaar, heeft betaald van af Mei 1894 tot Mei 1895
dat hij meende, nu dit recht over het volle jaar betaald is, hij niet in de verplichting kon worden gebracht om die betaling nog eens te doen.
dat de Heer Ontvanger dezer Gemeente van wel van hem heeft gevorderd opnieuw betaling van f 25 vergunningsrecht over het half jaar van November 1894 tot Mei 1895;
dat dit zijn inziens is tweelmaal betalen voor eenmaal genot
dat requestrant oordeelt, dat zoodanige onbillijke interpretatie niet de bedoeling van den wetgever
kan zij geweest, en het hem dan ook bekend is dat in andere gemeenten die dubbele betaling bij overgang
van het pand niet wordt gevorderd.
Redenen waarom hij zich tot UEdel Achtbaren wendt met eerbiedig vezoek om hem restitutie
van die ebtaalde f 26 te verleenen.
't Welk doende enz.
M.C. v/d Heuvel

- [1526] (Ontv. 16 Januari 1895)
A. No. 89 (3e afd.)
's-Gravenhage den 15 Januari 1895
Onderwerp: subsidie
Ten einde het College van de Gedeputeerde Staten in staat te stellen een advies uit te brengen
op het reeds ingediende adres van den Raad uwer gemeente om eene subsidie en art. 49 der wet op het lager onderwijs voor 1895, heb ik de eer U te verzoeken aan mij ten spoedigste in te zenden een opgaaf van het aantal kinderen dat op 15 Janauri dezes jaars tot de openbare school behoort met vermelding tevens van de in dat getal begrepen onvermogenden, die geen en minvermogende die verminderd schooldgeld betalen
Voor zoover meer dan een school in Uwe gemeente aanwezig is, is die opgaaf voor elke school afzonderlijk te verstrekken.
(zie D no. 707 dd 19 Januari 1895)

- [1528] (Ontv. 17 Januari 1895)
Hendrik Ido Ambacht 16 Januari 1895.
No. 22; Onderwerp: Statistiek Lager Onderwijs, Bij. 1;
Wij hebben de eer U hierbij toe te zenden een opgave van kinderen boven de zes en beneden de twaalf jaren
die op 1 Januari jl in deze gemeente schoolonderwijs ontvingen en behorden tot de bevolking uwer gemeente.
Burgemeester en Wethouders van Hendrik Ido Ambacht

- [1553] (Ontv. 7 Febr 1895)
Geneeskundig Staatstoezicht Zuid-Holland
's-GRAVENHAGE Januari 1895.
Aan den heer Burgemeester der Gemeente Ridderkerk.
Ik heb de er U te verzoeken wel te willen medewerken om mij de bewerking van een
eenigermate volledig overzicht over in deze provincie voorgekomen pokkengevallen mogelijk te maken. De van U daaromtrent ontvangen mededeelingen
werden door mij in nevensgaande staat aangeteekende, de .... etc.
.. zoowel wat betreft het aantal voorgekomen gevallen als omtrent den leeftijd en vaccinatietoestand der aangetasten personen.
Hoogst aangenaam zou het mij zin indien U in de kolom "aanmerkingen" zoudt kunnen vermelden of het gval met herstel of overlijden is geeindigd ....
+
Pokkengevallen in de gemeente Ridderkerk in 1893 en 1894
Volgnummer Datum Straat en Nummer Namen der patienten Leeftijd Gevaccineerd Aanmerkingen
1893
1 3 Juli Pruimendijk E76 Adrianus Verhoeven 20-50 jr. minstens 1 maal hersteld
2 18 Juli Westzijde G167 Aagje Hartman vrouw van K. Leevering 20-50 jr. minstens 1 maal hersteld
3 26 Juli Pruimendijk E76 Arie Verhoeven Adrsz. 1-5 jr. niet overleden
4 26 Juli Pruimendijk E76 Maria Willemina Verhoeven Adrsdr. 1-5 jr. niet hersteld
5 3 Aug. Pruimendijk E76 Willemina Groenendijk vrouw van Adrs. Verhoeven 20-50 jr. minstens 1 maal hersteld
6 12 Aug. Pruimendijk E88 Jacob de Koning 20-50 jr. minstens 1 maal hersteld
7 23 Aug. Dorp C11 Cornelis Baas 50-65 jr. minstens 1 maal hersteld
1894
8 5 Maart Westzijde G173a Cornelis Visser Pz 20-50 jr. niet overleden
9 19 Maart Westzijde G173a Lijntje de Winter (vrouw van C. Visser Pz) 20-50 jr. minstens 1 maal hersteld
10 19 Maart Westzijde G173a Heiltje Visser Cdr 5-20 jr. niet hersteld
11 28 Maart Westzijde G173 Neeltje Schop Tdr 5-20 jr. niet hersteld
12 3 April Westzijde G173a Willem Visser Cz 1-5 jr. niet hersteld
13 3 April Westzijde G168 Pieter Visser boven 65 jr. onbekend overleden
14 10 April Westzijde G173 Aletta Schop Cdr. 1-5 jr. niet overleden
15 23 April Dorp C89a F.A. Bernard 20-50 jr. minstens 1 maal hersteld

Toelichting:
Volgnr. 1 was opkoper van lompen;
Volgnr. 15 had te IJsselmonde familie bezocht alwaar pokken heerschten;
Volgnr. 7 had als desinfecteur der gemeente werkzaam geweest bij volgno. 2;
Volgnr. 13 was de vader en grootvader van volgnr. 8, 9, 10 en 12;
Volgnr. 6 had het lijk afgelegd van no. 3;
De woningen G167, G168, G173, G173a zijn gelegen nabij de grens van Barendrecht en aldaar waren zeer nabij ook pokkengevallen waargenomen;
Bij volgno. 11 en 14 werd bij de onteigening van eenige goederen de schadevergoeding geweigerd aantenemen;
+
(kladaantekeningen achterkant:)
[Govert] FLOHIL patienten
1893
Adr.s Verhoeven 36 jr 1 maal
zijn vrouw W. Groenendijk 33 j 1 maal
Arie Verhoeven 3 jr, overleden, niet gevacc.
Maria W. Verhoeven 1 j., niet gevacc.
Aagje Hartman 39 j., 1 maal
Jacob de Koning 38 j., 1 maal
1894
vrouw van C. Visser (L. de Winter) 38 j., 1 maal
Willem Visser Cz, 3 j., niet gevacc.
Aletta Schop 3 j, overleden, niet gevacc.
Neeltje Schop, 5 j., niet gevacc.
P. Visser, 69 jr., overleden, onbekend

v.d. Meulen
patient 1894
C. Visser, overleden, (1 maal?)

[Johannes Marie] Langeveld
patient 1893
C. Baars, 1 maal
1894
Bernard, 1 maal


- [1571] (Ontv. 24 febr. 1895) B No. 275
De OFFICIER VAN JUSTITIE te DORDRECHT bericht bij deze aan den heer Burgemeester van Ridderkerk
dat
Cornelis Marius Pasman, oud 23 jaren, arbeider, wonende te Rijsoord
bij vonnis dezer Rechtbank d.d. 8 Februari 1895 ter zake van mishandeling
is veroordeeld tot eene geldboete van f 1,- subs. een dag hechtenis
Dordrecht, 23 Februari 1895.
De Officier van Justitie

- [1577] (Ontv. 28 febr. 1895)
Aan den heer Burgemeester Slikkerveer; No. 452
Kaiserlich Deutsches Konsulat
Rotterdam, den 27 Februari 1895
Namens belangstellenden in Dutischland verzoek i U Ed. Achtb.
beleefd om eene mededeeling, of er op het slot "Donick [=Huis ten Donck]" te Slikkerveer
vroeger eigendom van den onlangs overleden baron van Canitz voormalig Duitsch Gezant te s'Hage,
nog erfgenamen van den overleden verblijf houden, eventueel tot wien
belangstellende zich zouden moeten wenden.
De Consul van het Dutische Rijk

- [1585] (Ontv. 6 Maart 1895)
Bolnes, 6 Maart 1895
Edelachtbare Heeren,
Odnergeeekende, benoemd tot onderwijzer aan de O.L. School te Klundert, verzocht eervol ontslag
als onderwijzer aan de O.L. School te Bolnes, in te gaan zoo spoedig meogelijk.
Uwedel. dien J. Nijpjes
Aan den Raad der gemeente Ridderkerk

- [1588] (Ontv. 9 Maart 1895)
Bolnes, 8 Maart 1895
Den Edel Achtb. Heeren Burgemeester en Wethouders te Ridderkerk
Naardien de onderwijzer NIJPJES in zijne geboorteplaats Klundert is benoemd en reeds
zijn ontslag heeft aangevraagd, heb ik mij gehaast nog nadere
inlichtingen omtrent den sollicitant P. VISSER in te winnen. behalve de
getuigschriften van zijn vroegere patroon en schoolopziener heb ik de eer U hierbij
nog een van zijn tegenwoordige patroon over te kunnen leggen. Zij zijn allen gunstig, waarna
ik gaarne zou zien, hem ter benoeming voor te dragen. Ik neem de vrijheid hierbij te voegen
dat het zeer wenschelijk zou zijn, met eenige spoed te handelen. Met primo Mei komen
de nieuwe leerlingen en zeer nuttig zou het zijn, dat de twee benoemde met dien dag in functie treden
Ik heb de eer te zijn u Ed Achtb. dw. H. FEITSMA
+
- Markeloo 8 Maart 1895
Den heer H. Feitsma, Bolnes
Geachte Collega
In antwoord op Uw schrijven om inlichtingen omtrent den hr. P. Visser diene het volgende:
In deze Gemeente werkt hij aan een klasse van ruim 40 leerlingen v/h 3e leerjaar, en voldoet goed.
Hij is zacht van aard en weet op vrij gepaste wijze orde te handhaven, doch de jeugd is hier vrij gemakkelijk te regeeren.
Hij is iemand van ernstige studie, vast medewerker aan "Noord en Zuid", in taal en letteren zelfs zeer bekwaam.
Hij is ongehuwd, is wel lid v/d Bond van N.O.O. doch geen oproerkraaier.
Hij is middelmatig groot, zonder lichaamsgebreken, doch van een tenger voorkomen
Een kleine twee jaar hier werkzaam schijnt hem de Overijselsche volksaard niet te bevallen. Nu 't is waar, wat beschaving
betreft, is ons volkje ruim een halve eeuw ten achter. Hij is Hollander, ik eveneens, hij wil beschaafder streken op zoeken,
ik ben met huisgezin en zonen bezwaard anders zocht ik ook nog na 16 jaren dienst als Hoofd, hier van daan te komen
't Is in een woord een best jongmensch. Hiermede meen ik voldaan te hebben aan Uw verzoek, ofschoon ik gisteren
in 't N. v.d D. la, dat hij reeds no. 2 op de Voordracht te B. stond.
Na collegiale groete, Uw w. dien.
Van Meeuwen Sr.

- [1591] (Ontv. 12 Maart 1895)
Aan den GemeenteRaad van Ridderkerk
Edl. Achtb. Heeren.
Geeft met verschuldigde eerbied te kennen J.L. VAN RIJ Mr. Timmerman te Bolnes
dat hij zooals UEd Ab: bekend is, 20 Febr. 1895 mede ingeschreven heeft naar de vergrooting
of aanbouw der openbare school te Bolnes;
dat hij na de opening der inschrijvingsbiljetten de laagste inschrijver uit deze gemeente zijnde, in tegenwoordigheid van al de inschrijvers, aan zijn E A Heer Burgemeester de vraag heeft gedaan, hoe hoog de begrooting was;
dat Z Ed daarop heeft geantwoord van f2500 waarover adressant zijne verwondering te kennen gaf, en nog er aan toevoegde, zeker zonder eenige onkosten;
dat Burgemeester en Wethouders op dien zelfden dag, hetzelfde cijfer (f 2500) der begrooting, in de Gemeenteraadszitting
genoemd hebben waarop deze bij meerderheid besloot het werk direct aan den laagsten inschrijver te gunnen
dat in tusschen adressant den zelfde avond van dien dag, van den Heer Burgemeester de mededeeling ontving dat Z E A zich toch vergist .... etc
't Welk doende J.L. van Rij, Bolnes, 12 Maart 1895

- Zoelen, 18 Maart 1895.
Den Weldelachtbare Heer Burgemeester der gemeente Ridderkerk
Beleefd neem ik bij dezen de vrijheid U.W.E.A. te doen weten
dat ik de benoeming tot onderwijzer aan de O. Lagere School te Bolnes aan neem en dat door
mij aan den Raad der Gemeente Zoelen ontslag is aangevraagd
hetwelk mij volgens Gemeente verordening tegen 15 Mei a.s. zal verleend worden.
Met de meeste hoogachting heb ik de eer te zijn
Wel Edelachtb. Heer U.W.E.A. dienstw. dienaar, P. v. Hoogdalem

- Markelo, 18 Maart '95
Edelachtbare Heer,
Zooals ik wel verwacht had ben ik er in geslaagd een geschikt kosthuis te vinden en ik neem de
benoeming dus gaarne aan onder dankzegging voor het in mij gesteld
vetrouwen en met de beloft, te het steeds mijn streven zal zijn, dat
vertrouwen niet te beschamen.
Met verschuldigde gevoelend van hogachting. Uw dienstv. dien. P. Visser
Den Heer Burgemeester van Gemeente Ridderkerk

- [1600] (Ontv. 20 Maart 1895)
No 45 Markelo, 19 Maart 1895
Ontslag onderwijzer P. Visser.
Wij hebben de eer UE Achtb. te berichten, dat in de raadvergadering van gisteren aan den in uwe Gemeente benoemde onderwijzer P. Visser
tegen 18 Mei a.s n overeenstremming met desbetreffende verordening, eervol ontslag is verleend.
Aangezien echter voor gedeelten van maanden geen rijkssubsidie wordt genoten, nadeelig dus voor uwe en Onze gemeente, stellen wij U voor het ontslag 12 dagen later door onzen Raad te doen verleenen
zoodat hij 1 Juni a.s. ten uwent in functie kant reden.
Aangenaam zal 't ons zijn hierop een gunstig antwoord te ontvangen.
Burgemeester en Wethouders van Markelo, De Burgemeester [Alexander Leonard] Nilant, de wethouder H.J. Meengs
Aan Heeren Burgemeester en Wethouders van Ridderkerk

- [1610] (Ontv. 23 Maart 1895)
Markelo 22 Maart 1895
No. 46
Ontslag onderwijzer P. Visser.
In antqwoord op U E A 's missive dd 21 Maart jl D No. 754 hebben wij de eer
te berichten dat het voor deze school onmogelijk is, om het ontslag van P. Visser eerder dan
18 Mei te doen ingaan, daar wij ons moeten houden aan de bepalingen onser verordening op het onderwijs.
Ingeval wij evenwel eerder kunnen slagen in het benoemen van een onderwijzer (de examens zijn ophanden) willen wij P. Visser gaarne met 1 Mei ontslaan, zoodat wij alsnog verzoeken,
het ontslag voorloopig te bepalen op 1 Juni met het oog op de te verstrekken rijkssubsidie. Gaarne hadden wij spoedig antwoord.
Burgemeester en Wethouders van Markelo, Nilant Burgemeester, H.J. Meengs, Wethouder
Aan Heeren Burgemeester en Wethouders van Ridderkerk

- [1619] (Ontv. 26 Maart 1895)
MINISTERIE VAN JUSTTIE
2de Afdeeling B No. 132
's Gravenhage den 21 Maart 1895
(verz. 25 mrt 95)
Nar aanleiding van nevensgaand verzoekschrift om gratie,
heb ik de eer uwe tusschenkomst in te roepen ten einde aan de adressante
worde medegedeeld, dat dit gesteld op ongezegeld papier en niet belegd met een behoorlijk bewijs van onvermogen
is ter zijde gelegd.
Wordt een nader request in den behoorlijken vorm ingediend dan zal daaruit moeten blijken wanneer en door welken rechter
de straf is opgegelegd, waarvan gratie wordt verzocht.
Na gemaakt gebruikt wacht ik het verzoekschtrift van U terug.
De Minister van Justitie.
Aan den Heer Burgemeester der gemeente Ridderkerk
+
- (B 884) ingediend adres door G. van der Sluis om graite van haar zuster B.T. van der Sluis
bijkl. 3
Ik heb de eer uwe Exc hierbij terug te zonden tot in margine bedoeld adres met het appointement mij gezonden bij missive dd 21 maart jl No. 132 (2e afd. B)
Door mij is voldaan aan den inhoud dier missive ontrent dat adres
Ten verzoeke van adressante voeg ik thans hierbij een bewijs van onvermogen.
Eenige toelichting ontrent dit adres geloof ik evenwel dat niet overbodig is trachten.
Adressante is Goverdina van der Sluis eene arme gebrekkige, ongehuwde 30 jarige, naaister, alhier, zich teekende Dientje Versluis.
de strekking van haar adres is gratie te verzoeken voor hare ongehuwde 33 jarige zuster Beligje Trijntje van der Sluis [geb. te Ridderkerk 20 April 1862], thans wegens diefstal [van een gouden armband] in dienstbaarheid gepleegd te 's Hage,
ondergaande eene gevangenisstraf van 18 maanden te 's Hage, krachtens een vonnis der Arr. Rechtbank te 's Hage van April of Mei 1894
(zij .. thans voor de derde maal gevangensstraf ondergaan;) alles volgens hare eigen opgaven.
Deze zuster is sedert jaren niet meer alhier woonachtig maar zij staat zeer ongunstig bekend en is wel meermalen met justitie en Politie in aanraking geweest.
ten opzichte van hare zuster Goverdina betreft haar geen gratie te worden verleend, aangezien zij niet weinig om haar bekommert,
alleen het zusterbant heeft har er toegebracht het adres in te zenden
De B. v. R.
Z. Ecz. den heer M. v. J. te 's Gravenhage

- [1634] (Ontv. 5 April 1895)
Rotterdam 4 April 1895
De Edel Achtbare Heeren Burgemeester en Wethouders van Ridderkerk
Edel Achtbare Heeren!
Wegens mijn vertrek naar Rotterdam zie ik mij genoodzaakt ontslag te nemen als brandmeester der spuit te Bolnes.
Dankbaar voor het in mij gestelde vertrouwen teeken ik met de meeste hoogachting voor
U Edel Achtbare, de ond. dienaar
L. Klootwijk Lzn
P.S. Tasch en spuitboekje heb ik bereids afgegeven aan de veldwachter te Bolnes.

- [1637] (Ontv. 10 April 1895)
Rotterdam 9/4 1895
Naar aanleiding van art. .. der wet van den 10 April 1869 (Staatsblad no. 65) heb ik de eer U kennis te geven,
dat vergunning is verleend, om binnen uwe Gemeente te begraven, het lijk van G.R. VAN NES
De Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Rotterdam

- [1638] (Ontv. 11 April 1895)
>Rotterdam 10e April 1895
No. 967; Bevolking; onderwerp: overlijden
Nar aanleiding van art. 13 aliean 2 van Z.M. besluit van den 27-7-1887 ... hebben wij de eer ter uwer kennis te brengen
dat op den 9e April 1895 alhier is overleden Grietje Reinen van Nes geboren te Ridderkerk den 18 September 1876, dochter van Johannes van Nes en van Geertrui Sintnicolaas wonende binnen uwe gemeente
Burgemeester en Wethouders

- Edel Achtb. Heeren!
Dit adres is slechts ter teekening aangeboden aan inwoners
van het dorp, in de buitenwijken echter houden er zeer zeker veel
onderteekenaars van dit beleefd aangeboden verzoekschrift gezonden(?) zijn.
met de meeste hogachting, Uw Ed. Achtb. Dienaars
"de vele Onderteekenaars"
Ridderkerk April 1894.
+
[1645] (Ontv. 17 April 1895) (80 teekenaars)
Aan de Gemeente Raad van Ridderkerk
Edel Achtbare Heeren!
Ondergeteekenden gehoord hebbende van een besluit op de laatstgehouden vergadering met slechts
eene kleine meerderheid van stemmen om de dorpstraat met bazaltkeijen in plaats van met gewone straatklinkers
te bestraten
, geven hierover hunne bezwaren te kennen:
1e. De opnieuw onvermijdelijke kosten van laste der gemeente
2e. De meer dan lastige bestrating voor voetgangers en rijtuigen een voorbeeld aan de gemeente Heusden, Woudrichem, Leerdam, Waalwijk enz. alwaar de inwoners voortdurend over de lastige bestrating klagen
3e. Den bewoners van den te verhogen dijk de kand te bezorgen des winters bij sneeuw of vriezend weer weldra niet meer in of uit hunne woningen kunnen komen zonder ongelukken, daardoor in hunne zaken benadeld zullen worden en tevens gevaar loopen dat voertuigen door hunne ramen tuimelen zullen
Ondergeteekenden hopen, dat een en ander wel degelijk in aanmerking zal genomen worden, alvorens tot
besteding overgegaan wordt men de gemeente dezelfde bestrating met klinkers zal behouden
't Welk doende
L.H. Monhemius, R. Roos, G. Aardoom, P.A. Bos, A. Bos, , T... ontvanger;
N. Ham(?), A. Verstegen, J.L. Rijsdijk, A. v.d. Staaij, K. Hooijmeijer, Ds. Verhoef, T. Bakker, p.d. B. Bakker TB
A. v. Kasteelen, J. ten Zijthoff, C. de Bruin, L. v.d. Sijde, A. Velthuizen Az, C.L. Simons, C. Labrijn, A. Taselaar, Wed. W.G. Nugteren;
Dr. J.M. Langeveld; A.H. Nugteren; G. Nijman Dz; W. v. Gent; P... den Hoed; G.J. Nijman Jzoon; W. v.d. Kulk; B. Roos Jr; J.H. Romeijn; W. v.d. Hilt; A v.d. Hilt; G. Coert; A. Aardoom Gz; H.W. Coert; G. Flach; J. v.d. Steen; W. van Nes; J. Groenenboom; A. Elzerman; G. Slooff Wzn; P. v.d. Want; A. Harthoorn;
A.G. de Kroes; J. van Gemerden; Jb. Verkerk; A. Lagendijk; A. de Heer; G. Boon; H. Kranendonk; A. van 't Zelfde; Am. van 't Zelfde; L.A. Zwart Bzn.; Dew. Kranendonk; A. Kranendonk; J. v.d. Kulk Mz.; W. Ooms Gzn; C. de Klerk; A. Vermeulen; L. Gravestein; Van Wien; G. Molendijk; H.T. Coert; Wed. A. Maskant; P. den Hoed; H. [Hendrik] Krouwel;
Joh. Schouten; A. v.d. Waal; G. Groenenboom Jz.; A. Nugteren Azn; Jan van Es; Gt. Den Hoed; H. Baas; wed. J. van den Hoog; L. Klootwijk Azn; L(?). Velthuizen Gz; P. van Kooten; Gijsbert Boer Az; J. Lodder;


- [1647] (Ontv. 18 April 1895)
B. No. 1022 (1e Afd. G.S. No. 13/3
's-Gravenhage, den 9/17 April 1895.
Onderwerp: Onderwijs.
Ten gevolge van het eervol ontslag van den onderwijzer H.J. OKKER, is in het onderwijzend peersoneel
aan de openbare school te Bolnes den 1 Februari ll. eene vacature ontstaan die behoort te worden vervuld op dat aanwezig zij het bij art. 24 der Wet op het lager onderwijs gevorderd minimum aantal onderwijzers.
Tot dusver hebben zij geen bericht ontvangen waaruit blijkt, dat in die vacature is voorzien (Prov. blad no. 23 van 1893).
Naar aanleiding hiervan hebben wij de eer U te verzoeken ons mededeeling te willen doen van den stand der zaak.
De gedeputeerde Staten der provincie Zuid-Holland.

- [1652] (Ontv. 19 April 1895)
RIJKSTOEZICHT op Fabrieken en werkplaats 1ste inspectie
BREDA, 19 April 1895
(verzuimd ongeluk bij P. Boele Pz)
Onder beleefde dankbetuiging voor de inlichtingen mij geworden bij het schrijven van uEd Achtb. dd 18 April jl. N. 892
B, meen ik, naar aanleiding van het slot van dat schrijven, U in overweging te
moeten geven in deze geheel naar eigen inzichten te handelen, op dat de betrekkelijke wetsbepaling gehandhaafd worde.
Van den uitslag uwer bemoeingen in deze zoude ik gaarne eenig bericht ontvangen.
De Inspecteur van den Arbeid in de 1e Inspectie, H.F. Kuijper

- [1653] (Ontv. 20 April 1895)
Arrondissement 's Gravenhage 19 April 1895
Ik heb de eer U Ed. A beleefd te verzoeken mij ter willen inlichten omtrent de antecedenten
en de reputatie van de veroordeelde Beligje Trijntje van der Sluis zich wel noemende:
Sophia Belia van der Sluis, 31 jaren oud, dienstbode geboren en gewoond hebben te Ridderkerk.
Ten haren behoeve is door een harer zusters wonende te Ridderkerk, gratie gevraagd van eene gevangenisstraf van
een jaar en zes maanden haar ter zake van diefstal door mijne Rechtbank opgelegd.
Ook omtrent requestrante en het gezin waartoe zij en de veroordeelde behooren verneem ik gaarne eenige inlichtingen, hoe zij bekend staan en met de Justitie in aanraking zijn geweest.
de Officier van Justitie

- [1668] (Ontv. 28 April 1895)
Heerjansdam, 27 April 1895.
No. 134. Onderwerp: Politie
In de vorige week moet in mijne gemeente, zekere Cornelis Stok, wonende te Rijsoord
onder uw gemeente gecolporteerd hebben, met een adres, waarin door de ingezetenen dezer gemeente verzocht werden
aan Z.E. den Minister van Justitie om afgescheiden te worden van het Kantongerecht Ridderkerk, en daar voor te worden bijgevoegd
onder het rechtsgebied van het Kantongerecht Dordrecht. Zijn mijne informatien juist, dan heeft genoemden STOK zich hier en daar uitgelaten, hij handelde namens eenen lastgever die hem per onderteekening (naam teekening) daarvoor beloonde.
Het wil mij voorkomen dat de belangen van dien lastgever hier in erge mate zijn dienstbaar gemaakt aan de zoogenaamd ...etc.

- [1672] (Ontv. 1 Mei 1895)
Aan den Raad der Gemeente Ridderkerk
Ondergeteekende, allen ingezetenen van de kom der gemeente Ridderkerk gehoord hebbende van het besluit
van het Polderbestuur om de dorpsstraat wederom te verhoogen, geven met verschuldigden eerbied te kennen dat zij dit besluit ten zeerste betreuren.
Reeds in 1889 is de straat aanmerkelijk verhoogd, waar moet het hier voor de vele winkeliers, die op de bovenstraat wonen en prijs stellen op een netten stand, als die verhooging
(men spreekt van 25 a 36 cm) nogmaals moet palats hebben? Ook uit het oogpunt van verfraaing is er
veel tegen te zeggen. Het is er toch niet om te doen, Ridderkerk leelijk te maken?
Wij weten, dat op sommige dorpen bij hooge vloeden keerplanken geslagen worden en dat zulks uitnemend werkt;
redenen waarom wij in uit een oogpunt van bezuiniging, en in het waarachtig belang der ingezetenen ten zeerste verzoeken
van de voorgenomen verhoging verschoond te blijven.
Wij vertrouwen dat onze dringende bede bij U Edel achtbare Raad, een gunstig gehoor zal vinden.
W. v.d. Hilt, Wed. W.G. Nugteren, A.H. Nugteren, L.H.A. Monhemius, G. Slooff, C.L. Simons, A. Velthuizen Az.;
C. de Bruin, G. Coert, L. den Hoed, G.J. Nijman Jz., L.H. Romeijn, A. Bos;
A. Harthoorn, A. v.d. Staaij, H.W. Coert, L. v.d. Sijde, G. Nijman, Pzn, B. Roos Jz, p.a. W. Aardoom, A. Labrijn, Jb. Verkerk, P.E. Bos, T. Bakker, Dr. Langeveld;
W. v.d. Kulk; A. v.d. Hilt; L. v.d. Grient;


- [1692] (Ontv. 5 Mei 1895) B. No. 669
De OFFICIER VAN JUSTITIE te DORDRECHT bericht bij deze aan den heer Burgemeester van Ridderkerk
dat
Johanna Jacobs, oud 36 jaren, huisvrouw van Gerrit Lagendijk wonende te Slikkerveer, gemeente Ridderkerk.
bij vonnis dezer Rechtbank d.d. 19 April 1895
ter zake van mishandeling is veroordeeld tot eene geldboete van f 1,- subsidair een dag hechtenis.
Dordrecht, 4 Mei 1895.

- [1696] (Ontv. 8 Mei 1895) Noordeinde 72. Den Haag, 7 Mei 1895.
Mag ik mij veroorloven uwe welwillende tusschenkomst interoepen tot het doen uitreiken van de hierbij gevoegde gelden ten bedrage van f 25-
door Hare Majesteit de Koningin-Regentes als gratificatie voor eens verleend aan T. Huiser, Rijsoord.
en waarvan de te onderteekenen kwitantie eveens hierbij gaat.
De Directeur der Zaken van Weldagigheid van H.M. de Koningin, ...

- [1705] (Ontv. 16 Mei 1895)
Bolnes, den 16 Mei 1895.
Den Edel Achtbaren Heeren Burgemeester en Wethouders Ridderkerk.
Als sollictantien naar de twee onderwijzers betrekkingen aan de school alhier hebben zich aangemeld
K. Dorsman te Hardinxveld
A. de Zeeuw kweekeling te Rijsoord en
A.G. van Willigen te Kamerik.

Indien het Uw goedkeuring mag wegdragen zou ik voorstellen de drietallen op de volgende wijze samen te stellen:
1. K. Dorsman 2. A. de Zeeuw 3. A.G. van Willigen
1. A. de Zeeuw 2. K. Dorsman 3. A.G. van Willigen
A.G. van Willigen is 40 j. en buiten het vak vandaar dat ik groot bezwaar heb hem ter benoeming voor te dragen.
Van K. Dorsman heb ik zeer gunstige informatien ontvangen terwijl A. de Zeeuw mij sedert jaren geen onbekende is.
Voor de vacature van onderwijzer met hoofdacte zijn geen sollicitanten opgekomen. t Is ook vrij zeker dat er zich niemand zal aanmelden voor f 650 zijn te niet meer te krijgen.
Met de meeste hoogachting ben ik
UEd Achtb. dw. dr., H. Feitsma

- [1735] (Ontv. 9 Juni 1895)
B. No. 1777 (1e Afd.) G.S. No. 34
(afgekondigd 12/16 Juni 1893)
De gedeputeerde Staten DER PROVINCIE ZUID-HOLLAND
gezien eene missive van burgemeester en Wethouders van Ridderkerk d.d. 22 Mei ll. D no. 794 waarbij vergunning wordt
gevraagd om ten behoeve van de dijksophoging en daarmede gepaard gaande verstrating in de kom der gemeente, de passage over het gedeelte dijk door of in het dorp tijdelijk te mogen afsluiten.
Alsmede het deswege ingewonnen bericht van den hoofd Ingenieur van den Provinciale Waterstaat in Zuid-Holland van den 31 mei ll o. 588;
Gehoord het rapport van de betrokken afdeeling van hun College;
Gelet op art. 14 van het Provinciaal reglement op de wegen en voetpaden;
Hebben besloten:
Aan Burgemeester en Wethouders van Ridderkerk vergunning te verleenen om de passage over het gedeelte
dijk door of in het dorp voor rij- en voertuigen gedurende zes weken aftesluiten onder de volgende voorwaarden:
1. dat in de passge voor voetgangers steeds naar behooren worde voorzien;
2. dat de .. etc.

- [1743] (Ontv. 18 Juni 1895)
B. No. 1874 (1e Afd.) G.S. No. 4
De Gedeputeerde Staten DER PROVINCIE ZUID-HOLLAND
Gezien een schrijven dd 25 Mei ll n. 285 van dijkgraaf en heemraden van de polders Oud en Nieuw Reijerwaard daar bij vergunning
verzoekende om tijdelijk spoorstaven te mogen doen leggen op de bermen van eenige wegen in die polders onder de gemeente Ridderkerk
ten behoeve van grond vervoer voor dijksverbetering.
Alsmede het daaromtrent ingewonnen bericht van den Hoofd Ingenieur van den Provincialen Waterstaat in dit Gewest van den 8 Juni ll. no. 928;
Gehoord het rapport der betrokken afdeeling van hun College;
gelet op de verordening betreffende ... etc.
+
- Copie 's Gravenhage 1 Augustus 1895
Onderwerp: Klacht over spoorstaven in een weg onder Ridderkerk
Het bij U in aanleg zijnde verdienstelijke werk der dijkverhooging schijnt, ook
in verband met de gevallen regens, blijkens bij ons ingekomen klachten een niet onbeduidend
ongerief te bezorgen, aan de passage tusschen de kom van Ridderkerk en Slikkerveer.
Aangenaam zou het ons zijn spoedig van U te vernemen dat gelijk wij vertrouwen, dor U de noodige maatregelen zijn of zullen worden genomen,
om in dat ognerief zooveel doenlijk te voorzien.
De ged. Staten der prov. Zuid-Holland. F. Tavenraat-griffier.
+
- Copie Ridderkerk 23 Juli 1895.
D no. 833.
Onderwerp: Last van spoorstaven bij den beneden dijkweg.
Bij UEdel Groot Achtb. dispositie van 11/17 JUni hl B no. 1874 (1 afd.) GS no. 4 vergund het liggen van spoorstaven op den beneden dijksche rijweg, aansluitende aan den Kievitsweg.
Reeds dadelijk kwamen er daar tegen bedenkingen voor. De beneden dijksche rijweg is smal en door het leggen der spoorstaven was de passage bemoeilijkt,
maar met de vele regen dezer dagen nijpt het op dien weg, het is een aardeweg en bewoond, nu kan er het water niet van afloopen door de spoorstaven
liggende aan den slootkant.
Noodzakelijk moeten die spoorstaven worden opgebroken en gelegd op een anbij leiggende stoep en zoo den dijk bereiken met aansluiting aan de spoorstaven,
welke op den dijk reeds ligen dan komt dat gedeelte beneden dijkweg geheel vrij voor de passage van het Dorp naar Slikkerveer en hoe slecht dat gedeelte weg... etc.

- [1750] (Ontv. 23 Juni 1895)
G.S. No. 44
's-Gravenhage den 10den Juni 1895.
Ten einde door ons kunnen worden voldaan aan de bepalingen van het eerste lid van art. 4 van het Koninlijk besluit van
13 September 1890 (Staatsblad no. 154), ter uitvoering van art. 45 der wet tot regeling van het lager onderwijs, leatstelijk
gewijzigd bij die van 8 December 1889 .....
+
OPGAVE der in verband met de overeenkomstig art. 45 der wet op het Lager Onderwijs zoals die laatstelijk is gewijzigd bij de Wet van 8 December 1889 ..
Onderwijzers in 1894 aan de school verbonden geweest
Dorp (251)(opbrengst schoolgeld f 624,20; per leerling f 2,48 1/2)
Petrus Johannes Emck, 45 jaar, hoofd, hoofdacte 1857 (gedurende het jaar 1894)
Arie Punt, 30 jaar, onderwijzer, hoofdacte 1878 (van 1 Jan-15 juni 1894)
Nicolas Nieuwdorp, 35 jaar, onderwijzer, hoofdacte 1878 (van 1 Aug.-31 Dec 1894)
Arie Adrianus Anthonie van Bommel, 34 jaar, onderwijzer, hoofdacte 1857 (gedurende het jaar 1894)
Adriana Suzanna de Kroes, 29 jaar, onderwijzeres, hoofdacte 1878
Cornelis Kooijman, 22 jaar, onderwijzer, hoofdacte 1889
Jan Daniel Kooijman, 20 jaar, onderwijzer, hoofdacte 1857
Rijsoord (93)(opbrengst schoolgeld f 273,40; per leerling f 2,94)
Joannis Cornelis de Back, 50 jaar, hoofd, hoofdacte 1857, Fransch (gedurende het jaar 1894)
Willem Hendrik Lenselink, 30 jaar, onderwijsacte 1878, vrije- en orde oefeningen (gedurende het jaar 1894)
Willemina Maria van Nes, 24 jaar, onderwijsacte 1878, vrije- en orde oefeningen (gedurende het jaar 1894)
Pruimendijk (76)(opbrengst schoolgeld f 163,85; per leerling 2,15 1/2)
Jan Huibert Verkerk, 34 jaar, hoofd, hoofdacte 1878 (gedurende het jaar 1894)
Carl Friedrich Köhler, 22 jaar
Johanna Maria de Pree, 19 jaar
Geertruij Wallien, 19 jaar
Cornelis Wilhelm Smoor, 20 jaar
Bolnes (277)(opbrengst schoolgeld f 900,35; per leerling f 3,25)
Haaije Feitsma, oud 64 jaar
Hendrik Izaak Okker, 27 jaar
Kornelis de labije, 29 jaar
Wouter Adriaan Kalkman, 39 jaar
Gerrit Moerman, 22 jaar
Johannes Stroosnijder, 28 jaar
Jacobus Nijpjes, 19 jaar

- [1752] (Ontv. 25 Juni 1895)
B No. 1843 (3e afd.)
G.S. No. 42
's-Gravenhage, den 17/24 Juni 1895
(zie uitg. D 836 dd. 26 juli 1895)
Onderwerp: declaratien inzake schoolbouw
Wij hebben de eer U hierbij terug te zenden de bij uwe missive van den 8 dezer D no. 801
gevoegde declaratien wegens rijksvergoeding in de kosten van den verbouw van een schoollokaal met verzoek om alsnog over te leggen
a. een afschrift van het koopcontract in duplo waarvan een exemplaar op zegel
van minstens 50 opcenten ingevolge de circulaire van 10 Augustus 1885 (Provinciaal blad no. 47)
b. een afschrift van het raadsbesluit in duplo waarvan een exemplaar mede op zegel van 50 centen; en
c. eene gespecificeerde nota van den notaris wegens kosten voor het opmaken van het koop.... etc.

- [1757] (Ontv. 27 Juni 1895)
Onderwerp: Jacht en visserij
's-Gravenhage den 25 Juni 1895
Ter uitreiking aan den belangstellen heb ik de eer U te doen toekomen
12 buitengewone machtigingen tot het schieten van konijnen en ander schadelijk gedierte.
De Commissaris der Koningin in de provincie Zuid-Holland
P. v.d. Staaij Cz, B.J. Aalbers, J. Zwart, A. v. Dam, D. Tactor, J. Boonstoppel, J. den Hoedt, J. Boonstoppel;
J. v.d. Kulk Wz, L. en C. v.d. Waal (door Smeulers(?)); L. Smit (voor J. v.d. Kulk Bz, C. Groenenboom, L.A. Zwart Bz, J. v.d. Kulk Mz); K. Aardoom;


- [1760] (Ontv. 30 Juni 1895) B. No. 957
De OFFICIER VAN JUSTITIE te DORDRECHT bericht bij deze aan den heer Burgemeester van Ridderkerk
dat
Cornelis Post, oud 16 jaren, modelmaker, wonende te Ridderkerk
bij vonnis dezer Rechtbank d.d. 14 Juni 1895 ter zake van mishandeling
is veroordeeld tot 14 dagen gevangenisstraf.
Dordrecht, 24 Juni 1895.

- [1769] (Ontv. 8 Juli 1895) TELEGRAM No. 233
Aangenomen te s Gravenhage den 8/7 1895
Ontvangen te Ridderkerk den 8/7 1895
(R.P.) Burgemeester Gemeente Bolnes
Zouden door uwe tusschenkomst munten te Bolnes gevonden ter
besturdeering overgebracht kunnen worden per aangeteekend postpakket
naar Koninklijk Kabinet Zenden allen
geval naam eigenaar
Directeur penning cabinet Chaufepie
(directeur penning cabinet Haag zal morgen uitvoeriger berichten / opgebaggerd bij Nijmegen uit de rivier)

- [1776] (Ontv. 16 Juli 1895)
KONINKLIJK KABINET van MUNTEN, PENNINGEN EN GESNEDEN STEENEN
's-Gravenhage, den 15 Juli 1895
Hoog Ed. achtbare Heer
Bij dezen heb ik de eer U mijn bevindingen mee te deelen aangaande de in het uit Nijmegen aangevoerde grint gevonden munten. Het zijn
zoogenaamde groot bronzen uit den Romeinschen Keizertijd acht stuks geslagen onder Keizer Trojanus (98 v Chr. 117 n Chr)
drie stuks geslagen onder Antonius Pius (138 n Chr. 16 n Chr)
een stuk van de gemalin van Antonius Pius Faustina (141 n Chr.)
een stuk van den keizer Marcus Aurelius (161-180 n Chr)
drie stuks van den Romeinschen Keizer Commodus (180-192 n Chr)
twee stukken wier staat van conservatie niet gedoogt de bepalen onder welken keizer ze zijn geslagen.
Het bezit dezer stukken is voor het Koninklijk Penning kabinet niet van belang.
U zeer dankend voor de in deze en gelegenheid betoonde bereidwiligheid.
noem ik mij met de meeste achting
uw zeer dw dienaar
W.J. de Dompierre de Chaufepie

- [1786] (Ontv. 28 Juli 1895)
Nibbikswoud 25 Juli 1895
den Edelachtbaren Heeren Burgemeester en Wethouders van Ridderkerk
Edelachtbare Heeren,
De ondergeteekende T.N. van der Leij, wonende te Nibbikswoud, provincie Noordholland, is als onderwijzer
(ondermeester) werkzaam geweest aan eene openbare school te Ridderkerk (in dit dorp) van 1 April 1856 tot 7 September 1856
Hij vraagt hiervan van u beleefdelijk een authentiek bewijs om dit te kunnen overleggen bij
het vragen van pensioen, overeenkomstig het bepaalde in art. 38 van de wet van
8 December 1889 (Staatsblad no: 175)
Van de bovenstaande bewering zouden tot bevestiging kunnen getuigen de heeren N. Brouwer, hoofd eener school te Leiden, W. Brouwer, hoofd eener school te Schiedam
J. Brouwer leeraar te de Helder als ook de wed. van den heer C.H. Brouwer, destijds hoofd van de bedoelde school en de dochter van deze, de echtgenoote van den heer
Louwerse te 's Gravenhage.
Van u Edelachtbare heeren de dienstw. dieanar, T.N. van der Leij
+
Nibbikswoud 14 Augustus 1895
den Weledelen heer Secretaris van de gemeente Ridderkerk.
Weledele heer, Toen ik met het eindigen van de zomervacantie te Nibbikswoud terug kwam vond ik er het stuk door mij gevraagd aan de
Edelachtbare Heeren Burgemeester en Wethouders van de gemeente Ridderkerk.
Voor de bemoeiingen noodig om in deze aan mijn verzoek te voldoen breng ik u beleefdelijk mijne dankbetuiging.
Met deze letteren wordt aan uw adres verzonden een postwissel groot f 3,125 om te voldoen aan uw verzoek tot terugbetaling van de kosten,
door u betaald om mij het bedoelde stuk te doen toekoemen.
Ontvang Weldele Heer de betuiging van mijne hoogachting T.N. van der Leij.
+
De ondergeteekende hoofd eener openbare school te Leiden, oudste zoon van wijlen den heer C.H. Brouwer in leven hoofd ter openbare school te Ridderkerk, verklaart hierbij, ook op gezag van zijne Moeder Mej. de Wed. C.H. Brouwer-van Es, dat de heer T.N. van der Leij, hoofd der openbare school te Nibbekswoud, van den 1e April tot den 7e Seotember 1756 is werkzaam geweest als hulponderwijzer (ondermeester) in de openbare school te Ridderkerk.
Leiden 28 Juli 1895
N. Brouwer;

- [1787] (Ontv. 1 Aug. 1895)
G.S. No. 13
's-Gravenhage 15/22 Juli 1895.
Onderwerp: Weduwe en wezenpensioen openbare lagere onderwijzers.
(toestand 1 Sept invullen door de onderwijzers, retour uiterlijk 1 Oct.)
Bij hoofdstuk V der Staatsbegrooting voor het loopende jaar zijn gelden toegestaan voor kosten van onderzoek naar de gronslagen,
warop aan weduwe en weezen van openbare lagere onderwijzers pensioen zoude kunnen worden verleend ....
+
Feitsma; Kalkman, Hoogdalem, P. Visser, A. de Zeeuw, Dorsman, Straatsma;
de Back, Lenselink, W.M. v. Nes;
Verkerk, Smoor;
Emck, v. Bommel, Kroes, Koopman, Nieuwdorp;
+
Nota.
Naar aanleiding eener ontvangen aanschrijving van Heeren Gedeputeerde Staten
wordt U verzocht bijgaande staat te willen invullen naar den toestand op 1 September a.s.
en daarna behoorlijk onderteekend aan mij terug tezenden.
Het betreft een onderzoek hetwelk wordt ingesteld naar de grondslagen waarop aan weduwe en weezen van
openbare lagere onderwijzers pensioen zoude kunnen worden verleend.
Ridderkerk, Augustus 1895.
L. Kruijff Lz Burgemeester.

- [1790] (Ontv. 2 Aug. 1895)
DORDRECHT, den 1sten Augustus 1895.
B no. 992.
Ik heb de eer UEd. Achtb. beleefd te verzoeken naar aanleiding van een request van
Mevrouw de douairiere Groeninx van Zoelen in Uwe gemeente woonachtig om haren tuinman G. Landman als onbezoldigd rijksveldwachter aantestellen
genoemden Landman te doen aanzeggen zich Maandag e.k. ten mijnen parkette aantemelden - des voormiddags tusschen 10 en 12 uur - ten einde hem in de gelegenheid te stellen
een proef-proces verbaal opte maken.
De Officier van Justitie Namens denzelven J.A. Moulin.
Aan den Heer Burgemeester van Ridderkerk

- [1793] (Ontv. 3 Aug. 1895)
Noordeinde 72; Den Haag, 2 Augs. 1895.
(H. van Dam te Rijsoord)
Onder toezending van bijgaande bijlage heb ik de eer UEdAchtb. beleefd te verzoeken om consideratie en advies.
"Door het steeds toenemend aantal adressen en de onmogelijkheid, aan alle behoeftigen, die zich aanmelden, tegemoet te komen,
kan alleen in werkelijk dringende gevallen ondersteuning worden voorgedragen."
De Directeur der Zaken van Weldadigheid van H.M. de Koningin.

- [1801] (Ontv. 314 Augustus 1895)
G.S. No. 5
De Gedeputeerde Staten der Provincie Zuid-Holland,
Gelezen eene missive dd 30 Juli l.l. No. 292 van het bestuurd van de polders Oud en Nieuw Reijerwaard houdende
verzoek een vergunning tot afsluiting tot 1e September e.k. van den weg over den rivierdijk des polders van het Slikkerveer af tot
de stoep van Jan Groenenboom tegen over den Kievitsweg en zulks in verband met
de in uitvoering zijnde werken tot verhooging en verzwaring van bedoelde rivierdijk;
Alsmede het daaromtrent ingenomen bericht van den Hoofdingenieur van den Provincialen Waterstaat in dit Gewest dd 9 dezer No. 1347;
Gelet op art 14 van het Provinciaal Reglement op de Wegen en Voetpaden:
Hebben besloten:
I. aan het bestuur van de polder Oud en Nieuw Reijerwaard vergunning te verleenen .... etc

- [1807] (Ontv. 20 Aug. 1895)
Noordeinde 72; Den Haag, 19 Augs. 1895.
(de 20 j. dochter van Wingerden om een naaimachine)
Onder toezending van bijgaande bijlage heb ik de eer UEdAchtb. beleefd te verzoeken om consideratie en advies.
"Door het steeds toenemend aantal adressen en de onmogelijkheid, aan alle behoeftigen, die zich aanmelden, tegemoet te komen,
kan alleen in werkelijk dringende gevallen ondersteuning worden voorgedragen."
De Directeur der Zaken van Weldadigheid van H.M. de Koningin.

- [1842] (Ontv. 20 Sept. 1895)
Noordeinde 72; Den Haag, 19 Sept. 1895.
No. 1428
Met beleefd verzoek mij bijgevoegd adres na kennisneming terug te zenden, wensch ik UEd Achtb. in overweging te geven adressante
te verwijzen naar de Nederlandsche Vereeniging de Stuers tot het verschaffen van Kunstledematen aan behoeftige verminkten.
waarvan voorzitter is de oud Kolonel H. van Lokhorst, van Speijkstr. 22, en Secretaris mr. W.J. Snouck Hurgronje, Princesegr. 28, beide alhier.
De DIRECTEUR der Zaken v. Weldad. v. H.M. Koningin.
De Heer Burgemeester van Ridderkerk

- [1877] (Ontv. 27 Oct. 1895) A No. 1007
De OFFICIER VAN JUSTITIE te DORDRECHT bericht bij deze aan den heer Burgemeester van Ridderkerk
dat
Johannes Salacroup, oud 20 jaren, sjouwerman, wonende te Bolnes
bijvonnis dezer Rechtbank d.d. 11 October 1895 ter zake van eenvoudige belediging van een ambtenaar in functie
is veroordeeld tot eene geldboete van f 1 subsidair een dag hechtenis
Dordrecht, 26 October 1895.

- [1880] (Ontv. 30 Oct. 1895) A No. 2533 (1e Afd.)
Ik heb de eer U hiernevens te doen toekomen eene acte van vergunning met de daarbij behoorende lijst van aanteekeningen voor het gebruik van
den stoomketel geplaatst in de vlasserij aan den Pruimendijk van C. van Nes te Rijsoord.
Met verwijzing naar mijne circulaire van den 6den Juli 1875, A. No. 968 (1ste afd.) opgenomen in Provinciaal Blad no. 47 ....
(een geheel nieuwe ketel a/d Pr.dijk)

- [1891] (Ontv. 9 Nov. 1895)
No. 495 Oost en West Barendrecht, 7 November 1895.
Ter voldoening van art. 7 der Wet van den 20 Juli 1895 (Staatsblad no. 139) hebben wij de eer
U Ed Achtb. bij deze te doen toekomen een exemplaar in den vorm van een afschrift, der ontvangen keur
of politieverordening voor den polder Binnenland onder deze gemeente, welk ontwerp ter visie van belanghebbenden ligt gedurende eene
maand, en wel van af den 11 November tot en met den 11 December 1895, en van welke ter visielegging
openbare kennisgeving wordt gedaan op den 10 November aanstaande.
Dijkgraaf en Heemraden van den polder Binnenland, gemeente Oost en West Barendrecht, De Dijkgraaf P.A. den Boer, De Secretaris, L.A. de Raadt.
KEUR of Politieverordening voor den polder Binnenland gemeente Oost en West Barendrecht
Artikel 1
Elk eigenaar der in dezen polder gelegen landen is verplicht het bij deze
verordening bepaalde te verrichten of na te leven. De schouwdagen worden bij
afkondiging en aanplakking bekend gemaakt ....

- [1907] (Ontv. 18 Nov. 1895)
Rotterdam den 18e November 1895
No. 2148
Gaarne zal ik U Ed Achtbare vernemen of de Heer:
J. de Zeeuw, die zich indertijd als borg verbonden heeft aan het beheer van Mejuffrouw C. de Zeeuw in hare hoedanigheid als brievengaardster te Rhoon nog in leven is

- [1908] (Ontv. 19 Nov. 1895)
Rotterdam den 18e November 1895
No. 2148
Gaarne zal ik U Ed Achtbare vernemen of de Heer:
G.H. de Zeeuw, die zich indertijd als borg verbonden heeft aan het beheer van J.W. de Zeeuw in hare hoedanigheid als brievengaarder te RIJSOORD nog in leven is

- [1911] (Ontv. 19 Nov. 1895)
Bolnes, 18 November 1895
Edelachtbare Heeren,
Ondergeteekenden onderwijzers aan de O.L. School te Bolnes, verzoeken bij dezen beleefd,
Daar dit voor UEd zeker geen bezwaar zal zijn en voor hen een groot gerief, hopen zij op eene goedgunstige beschikking
Met verschuldigde gevoelens van hoogachting hebben zij de eer te zijn van U Edelachtb. de dienstvaardige dienaren
J. Straatsma, P. Visser, A. de Zeeuw, P. van Hoogdalem;
Aan den Wel Edelachtb. Raad der gemeente Ridderkerk;
(de overige onderwijzers zullen dan ook komen)

- [1924] (Ontv. 30 Nov. 1895)
Noordeinde 72; Den Haag, 19 Augs. 1895 No. 1755;.
(Jacobus v/d Padt Hz.)
Onder toezending van bijgaande bijlage heb ik de eer UEdAchtb. beleefd te verzoeken om consideratie en advies.
Door het steeds toenemend aantal adressen en de onmogelijkheid, aan alle behoeftigen, die zich aanmelden, tegemoet te komen,
kan alleen in werkelijk dringende gevallen ondersteuning worden voorgedragen.
De Directeur der Zaken van Weldadigheid van H.M. de Koningin, E.H.A. Bijlevelt..

- [1930] (Ontv. 2 Dec. 1895)
Ridderkerk, den 30 November 1895.
No. 6
Onderwerp: Ontwerp Keur of Politieverordening van den polder het Zand, gemeente Ridderkerk
In verband met het bepaalde bij Art. 7 der Wet van den 20 Juli 1895, ter uitvoering van artikel 191
der Grondwet (Staatsblad no. 139) hebben wij de eer U te gelijk met de openbare bekendmaking aan de belanghebbenden
te doen toekomen een Ontwerpen Keur of Politieverordening van den polder het Zand, gemeente Ridderkerk, met uitnoodiging van de ontvangst van dat Ontwerp wel aan ons te willen kennis geven.
Dijkgraaf en heemraden van den polder het Zand, I. v.d. Waal, dijkgraaf, P. Leenheer, secretaris
(Goedgekeurd door Gedep. Staten 6/11 Juli 1896)

- [1934] (Ontv. 6 December 1895)
B No. 3994 (3e Afd.)
G.S. No. 32
's-Gravenhage, den 2/5 December 1895.
Wij hebben de eer U hiernevens terug te zenden het naar aanleiding van art. 264 der wet van 29 Juni 1851 ....
door ons goedgekeurd suppletoir kohier voor en dienst 1895, wegens plaatselijke directe belasting op de inkomsten ...
(bedrag f 874,29)

- [1943] (Ontv. 13 Dec. 1895)
's-Gravenhage, den 12 December 1895.
Ik heb de eer U hiernevens te doen toekomen eene ordonnantie hieronder vermeld ...
nr. ordonnantie: 28599 J.C. de Back, f 192,60, reis- en verblijfkosten f 0,75

- [1951] (Ontv. 16 Dec. 1895)
Slikkerveer, 16 December 1895.
Edel Achtbare Heeren!
Bij deze heb ik de eer UEd. achtb. mede te deelen dat sedert 1 Januari ll aan
hwet Telefoonkantoor alhier zijn behandeld 3126 Telegrammen; t.w. 1770 stuks verzonden, en 1356 stuks aangekomen.
Aan seinkosten werd ontvangen eene som van f 836,43.
Het bestellen der aangekomen berichten vorderde eene uitgave vanf 139,50; komt gemiddeld op 10 1/4 c per bericht.
Onder aanbeveling tot terugbetaling dier gevallen bezorgingskosten heb ik de eer te zijn.
Hoogachtend, UEd. Achtb. Dv Dr., J. de Zeeuw, kantoorhouder.
(dit is over 1895 11 1/2 maand)
+
- In 1894 (geheel jaar)
behandeld 2577 stuks, als
1393 verzonden
1118 ontvangen
ontvangen seinkosten f 634,98
bestelloon vorderde eene uitgaaf van f 130,20 ('95 f 139,50)
af gemiddeld 1 ct per bericht.

- [1951a] (Ontv. 18 Dec. 1895)
Aan den Gemeenteraad van Ridderkerk
Edelachtbare Heeren!
De ondergeteekende geven met verschuldigden eerbied te kennen:
dat zij hiermede permissie verzoeken, om met de Muziekvereniging "Harmonie" van Slikkerveer op Donderdag den 26e December a.s. (2e Kerstdag)
des avonds van 6 to 8 uur, in de Dorpsschool te Ridderkerk eene Uitvoering te geven tegen eene Intree van f 0,25 per persoon,
waardoor ieder in de gelegenheid wordt gesteld deze Uitvoering tegen betaling bij te wonen.
dat de Vereeniging "Harmonie" alsdan voor vergoeding der Gemeente f 10 voor den Armen zal afstaan.
Hopende aan dit verzoek zal kunnen worden voldaan.
G. v. Drimmelen, P. van Dongen, T. de Jooden.

- [1958] (Ontv. 24 Dec. 1895) A No. 1928
TIEL, den [-] December 1895.
Ik heb de eer U hierdoor te berichten dat bij vonnis van de Rechtbank alhier d.d. 5 December 1895 is veroordeeld
Cornelis Stip 27 j., wonende in Uwe gemeente (Bolnes) wegens mishandeling tot gevangenisstraf van 6 maanden.
De Officier van Justitie te Tiel

- [1864] (Ontv. 30 Dec. 1895)
Ridderkerk, 30 December 1895
(C.W. Smoor)
Edel Achtbare Heeren
Tot mijn groot leedwezen zie ik mij verplicht het volgende te uwer kennis te brengen
1. Toen ik mij Vrijdag 6 Dec. l.l. tot den Heer Smoor wendde met de vraag of hij tusschen 12 en 1 uur eene deur gesloten had
liet hij mij deze vraag ten aanhoore van de gansche school vier malen herhalen door telkens op spotachtigen toon te verklaren
dat hij mij neit had verstaan. Toen ik hem te kennen gaf dat zulk eene handelwijze niet te pas kwam zei hij
dat het geene vraag was om een antwoord op te geven (De vraag werd door mij gedaan
om te onderzoeken of een jongen gelogen had en werd duidelijk genoeg gedaan om in eens verstaan te worden.
2. Vrijdag 20 December heb ik den Heer Smoor des morgens voor negen uur moeten verzoeken niet altijd in school te loopen zingen
Hij deed dit op zulk eene luidruchtige wijze dat ik niet kon doorgaan met het geven van Fransche les. Ofschoon hij mij toegaf dat in zulk een geval een schooljongen straf verdienen zou, verklaarde
hij mij (en nog wel pas des middags om één uur) dat hij zou zingen wanneer het hem goed docht.
3. Dienzelfden middag toen ik hem er opmerkzaam opmaakte dat het niet te pas kwam tusschen de schooltijden is zijn lokaal zoodanig te gaan zitten rooken, dat het niet uit te houden is van de stank en dat hij verplicht was voor de schooltijd
even de ramen open te schuiven als dit nodig is tot luchtverversching verklaarde hij mij, dat hij wel meer gemerkt had
dat ik van zijne handelwijze een afkeer had; doch dat hij besloten was zoo te blijven handelen tot ik er wat van zeggen zou
4. Sedert 22 october geneert genoemd heer Smoor zich niet des morgens voor negen en des namiddags tusschen 12 uur en 1 uur rondom mijn woning te sluipen en aan mijne dienstbode te fluiten kennelijk met de bedoeling van dit meisje in opspraak te brengen en
mij te sarren. Naar mijne meening is dot eene handelwijze, die in strijd is met alle goede toon met onze instructie met art. 33 der wet op het lager onderwijs ... etc.
uw dw. dnr. J.H. Verkerk.

Laatst gewijzigd: oktober/december 2017, februari-maart-april 2018.