Aanmelden | Contact
Zoeken

Ridderkerk: ingekomen stukken 1889-1890-1891-1892-1893-1894-1895-1896-1897-1898-1899-1900-1901


Bron: Stadsarchief Rotterdam
Toegang: 1270
Inventarisnummer: 329 (1889), 330 (1890), 331 (1891), 332 (1892), 333 (1893), 334 (1894), 335 (1895), 336 (1896), 337 (1897), 338 (1898), 339 (1899), 440 (1900), 441 (1901)

* * * scans verkrijgbaar * * *


ingekomen stukken 1896


Ridderkerk: ingekomen stukken 1896

een selectie


- [1770] (Ontv. 3 Januari 1896)
Onderwerp: Stoomwerktuigen
's-Gravenhage, den 2 Januari 1896
Ik heb de eer U hiernevens te doen toekomen een acte van vergunning met de daarbij behoorende lijst van aanteekeningen voor het gebruikt van
den stoomketel no. 1 geplaatst in de Gutta-perchafabriek van Bakker en Zoon ten Uwent
Met verwijzing naar mijne circulaire van den 6den Juli 1875 A no. 968 (1ste afd.) opgenomen in Provinciaal Blad no. 47 van 1875, verzoek ik U die stukken, de acte na te zijn voorzien van het vereischt visum, aan de daarbij belanghebbenden onverwijld te doen uitreiken, odner ... etc.

- [1778] (Ontv. 7 Januari 1896)
B No. 4250 (3e Afd.)
G.S. No. 28
ONDERWERP: Uitvoering van art. 45 der wet op het lager onderwijs
's-Gravenhage 23 December 1895/3 Januari 1896.
(voor 20 Januari)
Me verwijzing naar onze missive van den 6den Januari 1891 B no. 45 (3de afd.) G.S. no 16., hebben wij de eer U hierbij te doen toekomen twee tabellen model A ... etc.
+
Provincie ZUID-HOLLAND Gemeente Ridderkerk
STAAT aanwijzende de sommen door het Rijk overeenkomstig art. 45 der wet tot regeling van het lager onderwijs, laatstelijk ... etc.
Ridderkerk, Dorp, 259, Emck, Bommel, Nieuwdorp, Kroes, Kooijman;
Ridderkerk, Bolnes, 282 (Feitsma, Straatsma, Kalkman, Visser, Dorsman, de Zeeuw, Hoogdalem;
Ridderkerk, Rijsoord, 108;
Ridderkerk, Pruimendijk, 65;
+
- Openbare school a/d Pruimendijk
Op den 15 Januari 1896 bedroeg het aantal kinderen als werkelijk schoolgaande bekend staande 65
van deze waren volgende schoolgeldheffing
onvermogend 8
minvermogend (g.h.) 40
(ondertekening) J.H. Verkerk
Burgemeester en Wethouders verschenen tegelijkertijd te ontvangen eene
lijst aanwijzende de namen van de kinderen hierbedoeld met aanwijzing de buurt waar woonachtig. De Burgemeester L. Kruijff. 11/1/96
+
- Openbare school te Rijsoord
Op den 15 Januari 1896 bedroeg het aantal kinderen als werkelijk schoolgaande bekend staande 108
van deze waren volgende schoolgeldheffing
27 onvermogend
43 minvermogend (g.h.)
(ondertekening) J.C. de Back
Burgemeester en Wethouders verschenen tegelijkertijd te ontvangen eene
lijst aanwijzende de namen van de kinderen hierbedoeld met aanwijzing de buurt waar woonachtig. De Burgemeester L. Kruijff. 11/1/96
+
- Openbare school op het Dorp
Op den 15 Januari 1896 bedroeg het aantal kinderen als werkelijk schoolgaande bekend staande 259
van deze waren volgende schoolgeldheffing
onvermogend 28
minvermogend (g.h.) 163
(ondertekening) P.J. Emck.
+
- Openbare school te Bolnes
Op den 15 Januari 1896 bedroeg het aantal kinderen als werkelijk schoolgaande bekend staande 292
van deze waren volgende schoolgeldheffing
onvermogend 31
minvermogend (g.h.) 188
(ondertekening) Het hoofd der School H. Feitsma.
+
- Openbare school aan den Pruimendijk gemeente Ridderkerk
Naamlijst der leerlingen als werkelijk schoolgaande bekend staande op 15 Januari 1896.
1. Alderliesten Hendrika, Pruimendijk
2. Alderliesten, Jan, Pruimendijk
3. Alderliesten, Pietje, Pruimendijk
4. Alderliesten, Teunis, Pruimendijk
5. Alderliesten, Teuntje, Pruimendijk
6. Baas, Gerrrit, Pruimendijk
7. Baas, Leendert, Pruimendijk
8. Baas, Jannetje, Pruimendijk
9. Berg (van den), Anna, Pruimendijk
10. Berg (van den), Hendrika, Pruimendijk
11. Berg (van den), Elizabeth, Oude Molen
12. Driel (van), Isaäc, Pruimendijk
13. Drunen (van), Johannes, Oostendam
14. Dijksman, Aaltje, Molendijk
15. Dijksman, Willem Arie, Molendijk
16. Es (van), Pieter, Pruimendijk
17. Gog (van), Adriana, Pruimendijk
18. Gog (van), Annigje, Pruimendijk
19. Goudswaard, Adriaantje, Oude Molen
20. Goudswaard, Cornelis, Oude Molen
21. Goudswaard, Maartje, Oude Molen
22. Graaf (van der), Adriana, Oostendam
23. Halem (van), Jacobus Pieter, Oude Molen
24. Hartog (den), Jacob, Oostendam
25. Klootwijk, Adrianus, Molendijk
26. Klootwijk, Arie, Molendijk
27. Kooten (van) Trijntje Antje, Pruimendijk
28. Kooten (van) Hendrik Jan, Pruimendijk
29. Kooten (van) Willem, Pruimendijk
30. Kooten (van) (Tz) Pieter, Pruimendijk
31. Kooten (van) Teunis, Pruimendijk
32. Kooten (van) (Jz) Pieter, Pruimendijk
33. Kooten (van) Francina, Pruimendijk
34. Kool, Antonie Frederik, Pruimendijk
35. Kool, Adrianus, Pruimendijk
36. Maaskant, Huig, Pruimendijk
37. Maaskant, Machiel, Pruimendijk
38. Maaskant, Jannetje Neeltje, Pruimendijk
39. Molendijk, Adrianus Leendert, Oostendam
40. Molendijk, Adriaantje Aagje, Oostendam
41. Noorlander, Arie, Oostendam
42. Noorlander, Cornelis Simon, Oostendam
43. Oudheusden (van), Johanna, Oostendam
44. Penning, Aaltje Josina, Pruimendijk
45. Penning, Leendert, Pruimendijk
46. Plaisier, Bastiaan, Hendrik-Ido-Ambacht
47. Plantfeber, Maria Hendrina, Pruimendijk
48. Roodbol, Maria, Pruimendijk
49. Schuijer, Pieter, Pruimendijk
50. Scuijer, Lena, Pruimendijk
51. Schuijer, Barbara, Pruimendijk
52. Sintmaartensdijk, Antje, Pruimendijk
53. Sintmaartensdijk, Joost, Pruimendijk
54. Stolk, Arie, Pruimendijk
55. Vingerling, Johanna, Molendijk
56. Vingerling, Pieter, Molendijk
57. Visser, Saartje, Pruimendijk
58. Vliet (van), Adrianus, Oude Molen
59. Vliet (van), Leendert, Oude Molen
60. Vorm (van der), Elizabeth, Pruimendijk
61. Waal (van der), Cornelis, Pruimendijk
62. Waal (van der), Geertje, Pruimendijk
63. Waal (van der), Lijsje, Pruimendijk
64. Willemstein, Leendert, Molendijk
65. Wit (de), Aaltje, Pruimendijk

- Namen van de leerlingen der openbare school te Rijsoord op 15 Januari 1896
Maria Ant. Aalbers, Strevelshoek
Bernardus Joh. Aalbers, Strevelshoek
Jannis de Back, Rijsoord
Pietertje van Beek, Rijsoord
Jannigje Bestebreurtje, Waaldijk
Adrainus Bestebreurtje, Waaldijk
Floris Bestebreurtje, Waaldijk
Adriaantje Bestebreurtje, Waaldijk
Simon Bos, Waaldijk
Antje Bos, Waaldijk
Cornelia Bos, Waaldijk
Quirinus F. Collard, Rijsoord
Cornelis de Deugd, Kijfhoek
Jacob de Deugd, Kijfhoek
Paulus van Driel, Rijsoord
Hendrika van Driel, Rijsoord
Hendrika Flohil, Straatweg
Jan Th. Flohil, Straatweg
Catharina Adr.a Flohil, Straatweg
Wilhelmina de Gelder, Waaldijk
Hendrik de Gelder, Waaldijk
Hendrik van der Giesen, Pruimendijk
Barbara van der Giesen, Pruimendijk
Maria Rookje van Gilst, Waaldijk
Maria Joh.a van Gilst, Waaldijk
Willemina van 't Hof, Pruimendijk
Jan Corst.n van 't Hof, Pruimendijk
Aartje Huizer, Rijsoord
Arie Huizer, Rijsoord
Josinus Johs. Huijser, Straatweg
Hendrik de Jong, Westzijden
Dirkje N. de Jong, Westzijden
Willem de Jong, Westzijden
Neeltje de Jong, Westzijden
Maria Kooiman, Waaldijk
Adriana Joh.a de Kool, Straatweg
Catharina de Kool, Straatweg
Dorothea M.a Groenendijk, Kijfhoek
Jannetje L.a van Kooten, Rijsoord
Arie van Kooten, Rijsoord
Teuntje Kruithof, Kijfhoek
Gijsbert Kruithof, Kijfhoek
Geertrui van Kleef, Westzijde
Adrianus van Kleef, Westzijde
Willempje van Kleef, Westzijde
Klaas Leensvaart, Waaldijk
Jan Leensvaart, Waaldijk
Helena W.a van der Linden, Pruimendijk
Arie van der Linden, Pruimendijk
Marinus van der Linden, Pruimendijk
Leendert W. Lodder, Pruimendijk
Wouterina L.a Lodder, Pruimendijk
Cornelia A.a Lodder, Pruimendijk
Lijntje Lodder, Pruimendijk
Woutje C.a de Man, Rijsoord
Pleun Moerkerken, Pruimendijk
Willempje Moerkerken, Pruimendijk
Korstiaan H. Moret, Waaldijk
Hendrik Moret, Waaldijk
Gerardus van Oijen, Strevelsdijk
Lena van Oorschot, Pruimendijk
Lijsje van Oorschot, Pruimendijk
Hendrik van der Padt, Pruimendijk
Willem van der Padt, Pruimendijk
Pietertje van der Padt, Pruimendijk
Christina Plaisier, Straatweg
Christina A.a Plaisier, Noldijk
Geertje Plaisier, Noldijk
Johanna Plaisier, Noldijk
Cornelia Plaisier, Noldijk
Adriaantje H. van der Poel, Pruimendijk
Hendrikje A. van der Poel, Pruimendijk
Anna C. van der Poel, Pruimendijk
Aagje M. van der Poel, Pruimendijk
Jan van der Poel, Pruimendijk
Willem Punt, Waaldijk
Neeltje Punt, Waaldijk
Hendrik Reedijk, Pruimendijk
Leendert de Ruiter, Pruimendijk
Jan B. Sintnicolaas, Rijsoord
Neeltje Slobbe, Waaldijk
Cornelia J.a Apl.a Stok, Waaldijk
Gieltje Tol, Waaldijk
Anna Tol, Waaldijk
Geertrui B.tje Velthuizen, Waaldijk
Adrianus Visser, Pruimendijk
Heiltje Visser, Westzijde
Huig Visser, Westzijde
Pietje Visser, Westzijde
Leendert J. Visser, Noldijk
Trijntje A.a Visser, Noldijk
Lijntje A.a Visser, Noldijk
Jacobus Visser, Noldijk
Jacob van Vugt, Westzijde
Pietje van Vugt, Westzijde
Jan van Vugt, Westzijde
Hendrika W. van der Waal, Westzijde
Anna van der Waal, Westzijde
Pieter Marius de Weerdt, Waaldijk
Marigje de Weerdt, Waaldijk
Ingetje de Wit, Straatweg
Jan de Wit, Straatweg
Arie B.n de Zeeuw, Pruimendijk
Geertrui A.a de Zeeuw, Pruimendijk
Cornelia de Zeeuw, Pruimendijk
Jacoba B.tje de Zeeuw, Pruimendijk
Jacob van 't Zelfde, Pruimendijk
Huibertje Zwaan, Waaldijk

- [1985] (Ontv. 14 Januari 1896(!))
Pruimendijk 13 Januari 1895(!).
Edel Achtbare Heer
Na verleden Woensdag heeft de onderwijzer SMOOR mij weer opzettelijk tweemaal beleedigd
zonder de minste aanleiding. Het kan zoo niet blijven gaan. Hij bedreft mij geregeld het humeur en iemand, die zoo koelbloedig overlegt, hoe hij een ander het best sarren kan, kan ook onmogelijk met hart en ziel bij zijn werk zijn.
Te een of ander tijd komt het bepaald tot eene uitbarsting waarin ook de Heer Arrondissementsschoolopziener gemoeid kan worden. Daarom
zou ik gaarne van U willen weten of Gij het dienstig acht, die Heer op de hoogte te stellen van de zaken en zoo ja of dit dan van U dient uit
te gaan - dan wel of Gij wilt dat ik dit doe. De toestand kan in elk geval zoo niet blijven. Mijnheer
SMOOR schijnt onverbeterlijk. Ik had gedacht, dat hij na een berisping van uwe zijde wel wat gekalmeerd zou zijn, doch het schijnt van niet. Hij meent het grootste gelijk van de wereld te
hebben en tegenover mij precies te kunnen handelen als tegenover een kwajongen zijne brutaliteit bewijst
hij nog daarenboven door er zich volstrekt niet aan te storen of bij zijne zoogenaamde aardigheden de grootere jongens de school tegenwoordig zijn of niet.
Met verschuldigde hoogachting heb ik de eer te zijn
Edel Achtbare Heer
Uw dw. dnr. J.H. Verkerk.

- [1991] (Ontv. 18 Januari 1896)
Ridderkerk 18 Januarij 1896.
Aan Burgemeester en Wethouders der gemeente Ridderkerk
Bij deze heb ik de eer U te komen mededeelen dat zoo de beneden rijweg van
hier tot en met Bolnes tot stand komt en de gemeente subsidie en onderhoud verleend, zooals gister is besloten door
den gemeenteraad, alsdan door mij in mindering van
die te verleenen subsidue van f 2000 zal worden ter hand gesteld f 200 voor eenigzins
ter gemoetkoming van lasten dezer beneden rijweg.
Hoogachtend Uw Dwd. d'Aulnis.
P.S. Subsidie der gemeente is alzoo feitelijk f 180,-

- [1995] (Ontv. 21 Januari 1896)
Onderwerp: Opgave getal leerlingen op 15 Januari 1896
In verband met eene missive van den Heer Minister van Binnenlandsche Zaken 16 Maart 1887 No. 825 Afd. O heb ik de eer U te verzoeken ten
spoedigste aan Heeren Gedeputeerde Staten te doen toekomen eene opgave van het getal leerlingen dat den 15 Januari jl
de openbare lagere school of scholen in uwe gemeente bgezocht met opgave tevens van de in dat getal begrepen onvermogenden, dus geen en minvermogenden, die verminderd schoolgeld betalen.
Deze opgave is voor ieder school afzonderlijk te verstrekken.
De Voorzitter van het College van Gedeputeerde Staten der Provincie Zuid-Holland.

- [2005] (Ontv. 26 Januari 1896) B No. 143
De OFFICIER VAN JUSTITIE te DORDRECHT bericht bij deze aan den heer Burgemeester van Ridderkerk
dat
1. Huig de Winter, oud 16 jaren, nagelheeter
2. Antonia Lukina de Stroete, oud 34 jaren, huisvrouw van Jacob de Bel
beiden wonende te Ridderkerk
bij vonnissen dezer Rechtbank d.d. 10 Januari 1896
ter zake van:
1. mishandeling
2. diefstal
zijn veroordeeld tot:
No: 1 een geldboete van f 20 subsidair vier dagen hechtenis
No: 2 twee maanden gevangenisstraf.
Dordrecht, 25 Januari 1896.

- [2012] (Ontv. 31 Januari 1896) No. 34
Delft, 30 Januari 1895.
Onderwerp: Klacht tegen onderwijzer Smoor
Naar aanleiding van Uw schrijven van 16 dezer D no. 948, dat met de bijlagen, waarbij ik nog voeg
een brief door mij van den onderwijzer Smoor ontvangen, hierbij terugkeert, heb ik den patroon en den onderwijzer zeer omstandig het gebeurde vrij doen verhalen.
Dat verhoor heeft weinig aan het licht gebracht, wat u al niet bekend is. De her Smoor erkennende de feiten, ontkent evenwel, dat er enige bedoeling tot beleedigen of sarren in lag, en had zijn zeggen, wordt alles zeer verkeerdelijk voorgesteld. Hij hield vol, dat
alles wat thans hem wordt ten laste gelegd kan niet kwalijk werd genomen, teoen hij huisgenoot van den heer VERKERK was. De
zeden, warom hem de samenwoning werd opgezegd, acht hij gezocht, met de dienstbode had hij niets uitstande, wat niet
betamelijk kan genoemd worden. Hij is vooral hiervan verbolgen ... etc.
De Schoolopziener arr. Schiedam, L.A. Bijbau
+
- Weledelgestrenge Heer !
Ondergeteekende, onderwijzer bij het Openb. L.P. in de gemeente Ridderkerk (Pruimendijk
hoofd de Heer J.H. Verkerk) geeft UEd. met verschuldigden eerbied te kennen:
dat door het Hoofd der School bij het gemeentebestuur eene aanklacht tegen hem is ingediend, anar zijn inzien berustende op onware en onjuiste gronden;
dat in verband met die aanklacht hem eenbewijs van zedelijk gedrag is geweugerd, zoodat hij verstoken is van de gelegenheid om te solliciteeren ....

- [2013] (Ontv. 31 Januari 1896)
Delft 30 Januari 1896
N. 33 Onderwerp: Onderlinge verhouding personeel Bolnes
Bij een schoolbezoek in deze week aan de school van den heer FEITSMA nam ik de gelegenheid waar ter sprake te brengen de verhouding tusschen
het hoofd van een paar van zijne onderwijzers, waaromtrent een schrijven van 11 Nov. jl D n. 905 handelt. Het is mij duidelijk gebleken dat het eene niet lichte taak zal zijn de onderlinge harmonie weder te doen terugkeren, toch is mij door beide partijen toegezegd
dat zij streven zullen naar meer wederzijdsche wardeering. Den heer Feitsma stelt de werkkracht van de
onderwijzers STRAATSMA en VISSER zeer laag, vooral van laatstgenoemde terwijl het den anderen onderwijzer misschien meer aan hart dan aan kracht mangelt. Daarentegen
beklagen de twee onderwijzers me de anderen is de zaak thans geschikt, zich zeer over den patroon, die telkens
stoornis in hunne klassen zou te weeg brengen en ziet tegen over hen in bijzijn der kinderen zeer ongepast zoug edragen hebben.
Naar mijn inzien .... De Schoolopziener arr. Schiedam L.A. Bijbau

- [2013] (Ontv. 1 Februari 1896)
Bolnes, 31 Januari 1896.
Edelachtbare Heeren,
Ondergeteekenden bestuur der opgerichte zangvereeniging "Zang Veredelt" te Bolnes, wenden zich tot U met het beleefd verzoek,
een der schoollokalen te mogen gebruiken voor hunne wekelijksche repetities.
Deze repetities zullen gehouden worden 's avonds van zeven tot negen uur.
Hopende op een goedgunstig antwoord Met hoogachting, Het Bestuur: J. Straatsma, president, A. de Zeeuw, Secretaris.
Aan den Gemeenteraad der Gemeente Ridderkerk.

- [2038] (Ontv. 24 Februari 1896)
Warmond, den 22 Februari 1896.
No. 70
Onderwerp: Inlichtingen onderwijzer
Onder de sollicitanten naar de betrekking van Hulponderwijzer aan de openbare School voor gewoon lager onderwijs alhier.
behoort ook Cornelis Wilhelm Smoor, Hulponderwijzer ten uwent.
beleefd verzoek ik U mij te willen mededeelen of hij een in alle opzigten aan beveelingswaardig persoon is, en tot welke Godsdienstige Gezindte hij behoort
De Burgemeester van Warmond

- [2045] (Ontv. 27 Februari 1896)
Overschie, den 27 Februari 1896
No. 115 Bevolking Toevallig overlijden
Ter voldoening aan de 2de zinsnede van artikel 13 van het Koninlijke besluit van den 27sten Juli 1887 (Staatsblad No. 140), hebben wij de er U kennis te geven,
dat in deze gemeente op de 27e Februarij 1896 is gevonden en herkend het lijk van Gerrit Jan Bothof echtgenoot van Gerarda Margrieta Hirdes geboren te Ridderkerk en behoorende tot de werkelijke bevolking uwer gemeente.

- [2062] (Ontv. 12 Maart 1896)
Onderwerp: vrij- en Ordeoefeningen
ROTTERDAM Maart 1896.
Naar aanleiding van eene aanschrijving van Z. Ex. den Minister van
Binnenlandsche Zaken, heb ik de eer U te verzoeken den bijgaande Staat, ingevuld aan mij terug te zenden.
(retour 12 Mt. 1896)
+
Onderwijs in de vrije- en Ordeoefeningen der Gymnastiek op de Openbare scholen in het district Rotterdam
(gemeente:) Ridderkerk
P.J. Emck, Dorp, a-i; k en l
H. Feitsma, Bolnes, a-i; k en l
J.C. de Back, Rijsoord, a-i; k en l
J.H. Verkerk, Pruimendijk, a-i; k en l
(vak j geen onderwijs omdat: gebrek aan lokaliteit en de meerdere uitgaven terwijl de leerlingen buiten de schooltijden zich druk bezighouden met vrije oefeningen)

- [2070] (Ontv. 15 Maart 1896) B No. 372
De OFFICIER VAN JUSTITIE te DORDRECHT bericht bij deze aan den heer Burgemeester van Ridderkerk
dat
1. Pieter van Drunen, oud 36 jaren, magazijnknecht
2. Jan Schouten, oud 34 jaren, arbeider
beiden wonende te Ridderkerk
bij vonnis dezer Rechtbank d.d. 28 Februari 1896
ter zake van diefstal door twee vereenigde personen
zijn veroordeeld tot: van Drunen drie maanden gevangenisstraf, Schouten vier maanden gevangenisstraf
Dordrecht, 14 Maart 1896.

- [2065] (Ontv. 20 Maart 1896)
Aan den Raad der Gemeente Ridderkerk.
Edel Achtbare Heeren!
De Antirevolutinaire Kies Ver. "Nederland en Oranje" alhier heeft op hare vergadering van 3 Febr. j.l.
aan haar Bestuur opgedragen om U met den vereischten eerbied te wijzen op dingen die naar haar bescheiden oordeel
anders moesten wezen.
Waar de gemeenteraad toch is aangewezen om met het Dagelijksch Bestuur de zaken dezer gemeente te regelen en te richten daar zij het ons vergund u te mogen
wijzen op de Algemeene Politie verordening der gemeente Ridderkerk vastgesteld den 17 Februari 1892, en wel voornamelijk
op de Art. 42 en 43 No. 17a.
Uit geheel de gemeente toch zijn er klachten te vernemen over het rumoer op straat des Zaterdags en des Zondags avonds, hetwelk van dien aard is, dat men (zoo als met bewijzen te staven is)
des Zondags, avonds geen godsdienstoefening bijwonen
of een ander en bezoek brengen kan, zonder gevaar te loopen de dupe van baldigheid of dronkenschap te worden.
Daarom komt bovengenoemd vereeniging tot UEd Achtb. met het vriendelijk verzoek om bij doelbetreffenden
aan te drongen op getrouwer naleving der genoemde artikelen onzer algemeene
Politie-verordeningen.
Onder betuiging van den verschuldigenden eerbied
Het Bestuur voornd. W. Verhoef Nzn, praeses, W.J. van Prooijen, secr.
Ridderkerk Maart 1896.

- [2088] (Ontv. 28 Maart 1896) B No. 829 (3e Afd.)
G.S. No. 120
Onderwerp: Directe belastingen
's-Gravenhage, den 24/27 Maart 1896.
Krachtens art 2 der wet van 4 April 1870 (Staatsblad no. 60) is door A. NOORLANDER
in we gemeente woonachtig, inzage verzocht van de adviezen uitgebracht op zijn reclame in zake de Personeele belasting
dienst 1895/1896. Met bijvoeging van de betrekkelijke stukken hebben wij de eer U te verzoeken, die gedurende den tijd van acht dagen, aanvangende den 30 Maart aanstaande, ter Secretarie
der gemeente ter inzage van den belanghebbende of zijn gemachtigde te willen doen nederleggen en om de stukken daarna op den 8 April daaraanvolgende weder aan ons te doen toekomen ....

- [2092] (Ontv. 31 Maart 1896)
Aan den Gemeenteraad
De Ondergetekende last ontvangen hebben van den Burgemeester tengevolgen van een besluit uwer vergadering
om geregeld Zaterdags en Zondags avonds te sulvielleeren(sic!) verzoekt bj deze om hoogere belooning aangezien de schade die ik daardoor zou moeten lijden
Daar het zeer goed bekend is dat ik s maandags hoogstend f 2,25 ophaald en dat bij iedere bekeuring die ik doet of mede werkt gestadig minder wordt dus daarbij
gerekend als het goed afloopt f 50 in het jaar dus een bedrag van f 3,20 per week te weinig om van te leven ben ik
genoodzaakt er een zaakje bij uit te oefenen dat door deze bepaling geducht
zou moeten lijden.
't Welk doende Pl. Slikkerveer, nachtwaker
Bolnes 30 Maart 1896

- [2109] (Ontv. 14 April 1896)
De Gemeente Raad (leden) van Ridderkerk
Ed(e)le Achtbaren Heeren!
Beleefd en ondergeschikt verzoek door ondergteekende Ant. Velthuizen Az te Ridderkerk Wijk C65
Om in aanmerking te komen tot het waarnemen van het ambt van havenmeester.
met ondergeschikte eerbied ter in achtend, A. Velthuizen Az.
Ridderkerk 14 April 1896.

- [2110] (Ontv. 15 April 1896)
Aan den Gemeenteraad
De ondergteekende last ontvangen hebbende van den Burgemeester ten gevolgen van een besluit Uwer vergadering om geregeld Zaterdag en Zondags
avonds te surveilleere.
Verzoekt bij deze o hoogere belooning want voor f 50 in het jaar is te weinig bij het verlet dat ik door die gestadige politie dienst heeft te lijden.
't welk dioende enz
Handteekening van M. Moerkerken, Nachtwaker te Slikkerveer.

- [2113] (Ontv. 15 April 1896)
Ridderkerk 15 April 1896.
Aan de Wel E. Heeren Leden van den Gemeenteraad
Den ondergeteekenden verzoekt bij deze in aanmerking te komen als
sollicitant naar de betrekking van Havenmeester in deze gemeente.
L. Velthuizen Gzoon.

- [2118] (Ontv. 19 April 1896)
Ridderkerk den 20 April 1896.
Aan den Gemeenteraad van Ridderkerk
neemt beleefd de vrijheid zich tot U E D achtbare te wenden Pieter van Kooten alhier als
sollicitant naar de opengevallen betrekking van Havenmeester
Door de ligging zijner woningen en werkplaats aan de haven in welke werkplaats hij dagelijks zij beroep uitoefend kan door hem een
voortduurend toezicht op en uitvarende schipper worden gehouden.
't welk doende
P. van Kooten

- [2122] (Ontv. 22 April 1896)
Aan De Edel Achtbare Heeren Burgemeester en Leden der Gemeenteraad te Ridderkerk
Geeft met verschuldigde eerbied te kennen Gerrit van Halem, nachtwaker te Ridderkerk dat het hem bekend is geworden dat den tegenwoordigen havenmeester dezer
gemeente tegen 1 mei 1896 zijn eervol ontslag als zoodanig heeft aangevraagd.
Redenen waarom requestand zich tot uwen Edel Achtbaren wendt met eerbiedig verzoek
Dat het uwe Edelbaren moge behagen hem tot deze betrekking te benoemen onder dezelfde
verplichting en jaarwedde als de thans in functie zijnde Have(n)meester
kunnende requestrand deze betrekking met de meeste nauwgezetheid waarnemen daar hij zich voord durend op en bij de haven dezer Gemeente ophoudt.
't Welk doende
Ridderkerk den 22 April 1896
G. van Halem Gz.

- [2147] (Ontv. 12 Mei 1896)
Aan Burgemeester en Wethouders van Ridderkerk
Geeft met verschuldigden eerbied te kennen het R.K. Par. Kerkbestuur v/d H.H. Mart. v. Gorcum te Feijenoord
dat hetzelfde voornemens is op een terrein gelegen te Bolnes, kadastraal sectie A no. 3242, eene noodkerk met woning
toegangbrug en omheining
te maken.
Beleefd verzoek voornoemd Kerkbestuur hiervoor spoedig Uwe toestemming te mogen ontvangen.
't Welk doende
Het voorn. Kerkbestuur C. Krul, past, A.J. Beukers, Secr.
Feijenoord 12 Meij 1896.
(van de Herv. Kerk 86 m = 129 Van de Chr. Geref. 415 m)

- [2148] (Ontv. 15 Mei 1896)
Ridderkerk, 14 Mei 1896
Edelachtbare Heeren,
De ondergeteekende heeft de er te berichten, dat zich voor de twee vacante betrekkingen aan de Openbare
school op het Dorp
ontstaan door het vertrek van den Heer VAN BOMMEL en het Besluit tot vermeerdering van het personeel ingevolge art.
24 der Wet op het Lag: Ond., vier sollicitanten, 3 onderwijzers en 1 onderwijzeres hebben aangemeld. Wat de laatste aangaat, eene oud-leerling
en kweekeling der school hij aarzelt niet, haar als no. 1 voor eene der beide betrekkingen aan te bevelen.
Hare meer dan voldoende theoretische bekwaamheid blijkt genoegzaam uit het zich bij de stukken bevindende rapport van
haar examen, terwijl hij ook aangaande hare
practische geschiktheid de meest gewenscht inlichtingen kan geven
Omtrent de onderwijzers, alle drie kweekelingen eener Rijkskweekschool zijn de inlichtingen, voor zoover hij die bij de hoofden der leerscholen
heeft ingewonnen, mede gunstig. Een hunner, de Heer W.J. Swart van 's-Gravenpolder, heeft bovendien door het geven eener proefles,
welke geenszins onbevredigend was, getoond, dat het hem niet aan aanleg, wel aan ervaring,
(wat trouwens van allen verwacht kan worden) ontbreekt
waarom hij dezen als no. 1 voor de tweede betrekking aanbeveelt. Hij adviseer dus, de voordrachten aldus samen te stellen:
1. Mej. A. Van der Gijp te Ridderkerk
2. De Heer M. Dane te Waarde
3. De heer A.J. Romeijn te Burgh
en
1. W.J. Swart te 's-Gravenpolder
2. M. Dane te Waarde
3. A.J. Romeijn te Burgh
Het Hoofd der school, P.J. Emck.

- [2156] (Ontv. 20 Mei 1896)
G.S. No. 13.
's-Gravenhage, den 11/18 Mei 1896
Onderwerp: Uitvoering van art. 45 der wet op het Lager Onderwijs
Ten einde door ons kunne worden voldaan aan de bepalingen van het eerste lid van art. 4 van het Koninklijk besluit van 13 September 190 ...
+
Bolnes (285)(opbrengst schoolgeld: f 863,67 per leerling f 3,03)
Haaije Feitsma, 65 jaar, hoofd, f 400
Wouter Adriaan Kalkman, 40 jaar, onderwijzer, f 200
Kornelis de Labije, 30 jaar, onderwijzer, f 141,55 1/2
hendrik Izaäk Okker, 28 jaar, onderwijzer, f 25
Gerrit Moerman, 23 jaar, onderwijzer, f 100
Jacobus Nijpjes, 20 jaar, onderwijzer, f 66,66 1/2
Pieter van Hoogdalem, 28 jaar, onderwijzer, f 116,65, 1/2
Pieter Visser, 28 jaar, onderwijzer, f 116,65, 1/2
Aart de Zeeuw, 21 jaar, onderwijzer, f 100
Krijn Dorsman, 25 jaar, onderwijzer, f 66,66 1/2 (hoofdakte '78, vrije-orde oefeningen)
Jogchem Straatsma, onderwijzer, oud 27 jaar, f 100 (hoofdakte '89, vrije-orde oefeningen)
Dorp (246)(opbrengst schoolgeld: f 684,40 per leerling f 2,78)
Petrus Johanes Emck, hoofd, f 400 (hoofdakte '57; fransch, duitsch, wiskunde)
Nicolaas Nieuwdorp, oud 36 jaar, onderwijzer, f 300 (hoofdakte '78; fransch)
Arie Adrianus Antonie van Bommel, onderwijzer, 35 jaar, f 200 (hoofdakte '89; handteekenen)
Cornelis Kooijman, 23 jaar, onderwijzer, f 200 (onderwijzer '89)
Adriana Susanna de Kroes, 30 jaar, onderwijzeres, f 200 (onderwijzeres '78; nuttige en fraaije handwerken)
Rijsoord (95)(opbrengst schoolgeld: f 315 per leerling f 3,32 1/2)
Jannis Cornelis de Back, hoofd, f 300 (hoofdakte '57; fransch)
Willem Hendrik Lenselink, 31 jaar, onderwijzer, f 200 (onderwijzer '78, vrije en ordeoefeningen)
Willemina Maria van Nes, 25 jaar, onderijzeres, f 200 (onderwijzeres '78, vrije en ordeoefeningen);
Pruimendijk (76)(opbrengst schoolgeld: f 180 per leerling f 2,37)
Jan Huibert Verkerk, 35 jaar, f 250, hoofd (hoofdakte '78, fransch, duitsch, vrije en ordeoefeningen)
Cornelis Wilhelm Smoor, 21 jaar, onderwijzer, f 150 (onderwijzer '89; wiskunde, vrije en ordeoefeningen)

- Rijsoord 28 Mei 1896.
den Edel Achtb. Heer burgemeester
Hoog Geachte Vriend en broeder
Ter toelichting van bij gaand verzoek diene het volgende hetwelke moge versterken de ernst
van de UEA voorgelegden vraag. Onlangs op een zondag hadden wij hier ten deele nog toen de
dienst des Woords in de namiddag godsdienstoefening nog niet ten einde was,
en daarna, het zeer onttichtelijk en ergernis verwekkende schouwspel van menschen
schijnbaar uit den gegoeden stand, die zich opperende aan de hoog geroemde sport - als
dwazen aanstelden. Het waren vélocupedis ten begeleid door hardloopers; het spel was
roekeloos, vertredende niet enkel Godsdag
ook het bevel des Heren dat onze lichamen niet misbruikt mogen worden. Een dier
roekoloozen heeft langen tijd in de bakkerij van bakker van der Linden neergelegen mee
dood dan levens, terwijl naar mij later werd meegedeeld ook aan de Zwaan en Westzijde eenigen zijn bezweken. Een rijtuig verzelde
die verdwaasde om de invaliden optenemen en naar hunne stad van inwoning Rotterdam te vervoeren. De vreese bekruipt ons dat mij
helaas onthaald(?) zullen worden op meerdere vertooningen van dien aard, zooals dan
ook hier reeds verluid is geworden een kolossale rijwielwedstrijd; ja mogelijk zullen wij blootstaan aan nog ergere schendingen.
Dat dit alles demoraliseerend werkt op onze bevolking wie zal het kinnen ontkennen, dat de geesten daardoor toe opstand
worden geprikkeld verstaat zich.
Bij ons is de bevolking over het geheel arm, er moet met inspanning gearbeid worden, het aanschouwen van de
roekeloosheden van jongen mamen uit desftige stand leidt er toe om te seggen:
ter deze mogen hun vleesch dienen zonde door de overheid verhinderd te worden,
dit geeft aanleiding dat er gemurmeld wordt over bevoorrechting.
Anderen de minste die toch ook in den band worden gehouden worden door zulke uitingen medegevoerd
en zij zoeken ook iets en dan in kroegen waar dan ook voorgegaan door de deftiger standen.
de ernstigsten beuren over zooveel roekeloosheid en zij ervaren bij dit alles hoe de redelijkheid
achteruit gaat en de zeer voor Godsdienst tot meerdere verkoeling komt.
Ons Rijsoord waar gelukkig de meerderheid vraagt naar God woord, vraagt U Edel Achtb.
wilt ons helpen, gaarne zullen wij U steunen. O! wij weten dat uw taak zoo zwaar is, dat
menige wat ook U beperkt in het doen wat de hand vindt om te doen; wij weten dat de kroegbazen
door de vergunningen gedekt staan, zijn letter de vijandelijke ..chten vele en dat publiek opinie bijde hoogere standen tegen ons verzoek toch brengen
wij het als uwe U hoogeerende gemeentenaren tot U met de bede - om evenals onlangs Haarlem's burgemeester in
de zaak van het bloemencorso, ook hier met Uwe veto tusschen beiden te komen Geve de heere onze God U daartoe kracht met U overtuigd houden van onze hoogachting.
Uw Dw Drn en br.,
S. Sleeswijk Visser

- [2169] (Ontv. 30 Mei 1896)
Rijsoord 28 Mei 1896.
Aan Edel Achtbaren Heer Burgemeester der Gemeente Ridderkerk
Wel Edel Geb. Heer!
De kerkeraad der Gereformeerde kerk van Rijsoord c.a. komt tot U
Edel Achtbare Heer Burgemeester onzer gemeente, met het bescheiden ernstig
dringend vriendelijk verzoek, maatregelen zoo mogelijk te willen
nemen tegen het ontheiligen van den dag des Heeren zooals dit on-
langs op een Zondag op een zeer ernstige wijze heeft plaats gehad.
Hij doet die verzoek in het volste vertrouwen dat door U persoon-
lijk niet alleen ook als onze overheid de heilig houding van dien dag
wordt beoogd; wetende dat door het misbruik van dien daga
de verwildering des volks, ondanks de meest trouwe ijver van
welken kerkeraad ook, steeds zal toenemen, en het onze heiligste
roeping is daartegen te waken.
Gaarne zag hij voortaan alle velicopède wedstrijden zoowel
als die van hadloopers als andere vermakelijkheden op
Zondag geweerd
, zich overtuigd oudende dat dit verbieden
naar Gods Woord zoude zijnm, het hart des volks zou verblijden en
onze overheid hoog zou eeren. U in Godes geenste en genade aan be-
velenden. Edel Achtb. Heer Burgemeester namens den kerkeraad van den Ger. kerk
v. Rijsoord.
S. Sleeswijk Visser v.d.m. praeses, Johs. van Nes, scriba.
+
- Wel Edele Heer
De Burgemeester heeft met alle belangstelling kennis genomen van Uwe klachten en bezwaren over ontheiliging van den Zondag bij schrijven van 28 Mei
Hij heeft geene vergunningen voor openbare feesten af wedstrijden op ...(?)
Dacht U meenen dat hij de stroom van menschen - wielrijders - op de Rijksstraatweg keeren kan?
Tegen verstoring van de openbare Godsdienstoefeningen moet woprdeng ewaakt, maar tot mijn leedwezen ontbreekt het mij aan de noodige politiehulp; er zijn 6 kerken
Rijsoord om zijn lieflijkheid was altijd een druk bezocht deel der gemeente, ook vooral op Zon- en feestdagen (KANTLIJN: dan viert de geheele wereld feest)
als plaats van uitspanning van het groote publiek, wel voornamelijk
wat men noemt het fatsoendelijke en het neemt natuurlijk hoe en (KANTLIJN: het deelt daarin het lot met zeer vele plaatsen waar het zeer veel erger toe gaat in de verstoring der rust op Zondag) of naar omstandigheden. Het schijnt zeer gezocht tegenwoordig
door de wielrijders langs den Straatweg en zelf door vele
Amerikanen en vreemdelingen
; door de Spoorwegen gaan er vele anderen elders heen
Er kan veel beweging en drukte zijn daar is niet tegen te doen hoe onaangenaam door burgers van rechtigen(?) aard en hoe vooral de Sabbath hoog houden.
Maar ieder heeft zijne rechten en gebruikt van den openbare weg op onthoud in herbergen met wettelijke vergunning.
Luidsruchtigheid waartegen kan worden gewaakt in zoo ver er overtredingen worden begaan in
strijd met de wet en verordeningen vallen on der strafbaarheid der justitie
Het wielrijden en de sport wordt beoefend ook onder de hoogste standen en kringen der maatschappij (en deze dat haar rechten daarop gelden)
.... etc
.. de verzekering geven dat alles wat in zijn vermogen is zal strekken tot bevordering
dat spoed de overwinning zal zijn (over) behaald (plaats hebben) op alles met zonde en bederf is in het ongeluk der Maatschappij,
dat uw werk in de gemeente zal worden betoond; zulks zal niet zijn door kracht en geweld!
R. 1 Juni 1896
Aan den kerkenraad der gereformeerde Kerk te Rijsoord
+
(vertrouwelijk) 1 Juni '96
Waarde Vriend
Op het adres van Uwen K.Raad gaat hierbij een antwoord aan de Burgem.
Wat zal ik daaraan toevoegen ook in antwooord op uwe geleidende, waarin zoo vele waarheden zijn vervat. Uwe aanhaling dat het .... gaat niet op bij de Haarlem heeft men er ter dege de terugslag van ondervonden, hoewel het daar was geweigerd. En daar is gebleken ... Ik meen dat het goed is ....
+
(Ontwerp) De Raad der Gem. R. Heeft besloten
Vast te stellen de volgende verordening
Verordening op het houden van wedstrijden door wiel- of velocipederijders en het gebruik der vervoermiddelen
Art. 1
Zonder vergunning van B & W is het houden van wedstrijden door wiel of velocipede rijders verboden
Die strijd zal worden geacht te bestaan wanneer twee of meer rijders met elkander om het hardst rijden om elkander voorbij te rijden of nabij te komen.
Art. 2.
Het woelrijden zal niet vlugger mogen geschieden dan een paard in kleine geregelde draf loopen. Art. 3.
De overtredingen worden gestrafd met een boete van hoogstens f 25. De Ambtenaren der politie zullen het recht hebben beslag op de
wiel, of velocipede te leggen. De rechter zal hebben uit te spreken of de voorwerpen waarmede de overtreding is gepleegd al dan niet zal worden verbeurd verklaard.
gedaan te R. der openb. Raads verg. van den [-]

- [2178] (Ontv. 4 Juni 1896)
Aan den Raad der gemeente Ridderkerk.
De Anti-Revolutinaire Kiesvereeniging "Nederland en Oranje" te Rijsoord,
vormende een getal van meer dan vijftig burgers der gemeente, wenscht bij deze hare Overheid het volgende bekend te maken:
dat op verschillende Zondagen hare woonplaats door vreemdelingen wordt geëxploiteerd tot het doen houden van optochten met vaandels en
van wedrennen ter voet of per wiel;
dat zij den Zondag beschouwd als heilige herinneringsdag, aan de Opstanding uit den dood van den heere Jezus Christus,
den Almachtigen Schepper van al het bestaande en het juist daarom de eenige
dag is der week die alzoo niet mag worden besteedig dat op dien heiligen Dag des Heeren door schier
alle ingezeteren op besloten plaatsen godsdienstoefeningen wordt gehouden;
dat de Nederlandsche Grondwet in Hoofdstuk VI art: 170 verzekering der openbare orde en rust tijdens en in art: 168 bescherming aan die godsdienstoefeningen toezegd;
dat niettemin de politie die schenning van den heiligen Dag des Heeren met hare tegenwoordigheid als 't ware wel sanctioneerd, maar niet verhindert;
dat mitsdien de burgerij van Rijsoord, zelve naar maatregelen zo uitzien ter wering dier tergende verzaking
van de Wet des heeren Heeren;
Verzoekt, dat de Raad der gemeente, die uitsluitend onder aanroeping van den Naam van den Drieëenigen God
vergadert door eene wettelijk verordening deze schending van den heilige Dag des Heeren zal
sluiten, en rustige burgers hun meest begeerde rust niet zal laten ontrooven.
Met verschuldigde hoogachting verblijve,
De Anti-Revolutinaire Kiesvereniging "Nederland en Oranje" te Rijsoord
P. v.d. Linden Pz, secretaris, P. Klootwijk, voorzitter

Rijsoord, 3 Juni 1896.
+
Edel Achtbare Heeren.
Met verwondering heb ik kennis genomen van een besluit van de Anti Revolutionaire
Kiesvereeniging "Nederland en Oranje" te Rijsoord ten doel hebbende de Raad
der Gemeente Ridderkerk een adres aan te bieden een Wettelijke Verordening in het leven te roepen om volgens zeggen
de rustige Burgers van over last te vrijwaren maar ons inziens om rustige
in Gild in Circulatie brengende.
Wielrijders te molesteeren door Boeren die heusch zoo Godsdienstig en rustig niet zijn; maar wel "beestachtig"
Adressant is zeker van plan die plaatsen tot zogenaamde doode plaatsen te maken daar een ieder
dan dezelve natuurlijk links laat liggen en denkt hier zijn de Boeren baas
en niet de Overheid en het Gezag.
Hoe ter Werelt kan het in Adressants brein opkomen de Moderne
Vooruitgang zoo maar in eens een 100 jaar terug te duwen.
Ik vertrouw dat Mr. Bakker aarin ook nog wel een woordje zal meepraten; daar deze dan de Ridderkerks
misschien nog wel het pleizier,
zou kunnen doen zijn fabriek te verplaatsen naar Rotterdam daar werklieden nemen
De Bond is 8000 Leden sterk misschien zouden wij die erg rustige Burgers gezamentlijk nog
wel een woning op de Heide kunnen te bezorgen
Verzoek Adressant vriendelijk een en ander onder 't oog te brengen en aan 'r vertand te brengen dat wie
Wielrijders molestreerd streng gestrafd zal worden er tevens aan Adressant
bij voegende dat op financieel gebied de omliggende Geneeten er heusch wel bij varen.
't Welk doende
Een Wielrijder
(vergelijk Flohil)
+
(aan burgemeester van Ridderkerk)
Edel Achtbare Heer,
Met dezen ben ik zo vrij mij tot U Ed. te wenden, met beleefd verzoek meer politie
toezicht op den weg te doen plaatsen.
Zondag maakte ik met mijn vriend en tochtje naar Dordrecht Circa 5 min. van Rijzoord af zijnde, kwamen wij een tiental personen tegen, die zich arm aan arm
schaarde, zoodat aan voorbij rijden geen denken was. Ik volbracht mijn plicht door
twee keer te belen, doch zij baanden ons geen weg. Naderbij gekomen, grepen twee mijn stuurstang en wiepen mij van mijn fiets, zodat mijn Costuum stuk was,
handen en knieen vreeselijk geschamperd werden, en bijgevolg vreeselijk bloeden.
Nu vraag ik U Edel Achtbare Heer is dat eene handelwijze van personen, die
niets in den weg worden gelegen?
Niet twijfelende of Edel Achtbare zal daar verandering in brengen, zeg ik U Ed. bij voorbaat mijn beleefden dank
Hoogachtend,
UEd. dienstw. dienaar Th. SENGERS, Nauwe Kerkstr. 11
Rotterdam, 8 Juni '96.

- Ridderkerk 8 Juni '96.
Aan den Edel Achtb. Heer Burgemeester en Wethouders van Ridderkerk.
Edel Achtbare Heeren!
Vernomen hebbende dat door het bedanken van den Heer W.G.P. Kruijff de betrekking van waarnemend Telephonist
te Slikkerveer open komt, neemt ondergeteekende beleefd de vrijheid zich voor de waarneming daar van bij U Ed. aan te bieden.
Vertrouwende door deze Sollicitatie daar vor bij U Ed in aanmerking te mogen komen heeft hij de eer onderaanbeveling te zijn.
Hoogachtend
Uw dienaar, P.C. Bulsing Cz.

- [2182] (Ontv. 10 Juni 1896)
RIJKSTELEGRAAF
Kantoor te Ridderkerk

No. 144
Ridderkerk 10 Juni 1896
Ik heb de eer UEA uittenoodigen naar aanleiding van het verzoek om ontslag van den Heer W.G.P. Kruijff als waarnemende Telephoonhouder te Slikkerveer een candidaat voor
zooeven genoemde betrekking aan den Heer Directeur Generaal der Posterijen en Telegraphie voortedragen ingevolge eene ontvangen missive van den Heer Inspecteur der Telegraphie.
De Directeur D. [Daniel] Lokker.
Aan den Edele Achtbare heer Burgemeester te Ridderkerk

- [2184] (Ontv. 11 Juni 1896)
Aan den heer Burgemeester te Ridderkerk
DORDRECHT, den 19 Juni 1896
(bij den Raad 9 Dec '96 ter gelegenheid gestipuleerd)
Ik heb de eer UEd Achtb. in antwoord op Uw schrijven d.d. 9 Junij j.l. B no. 12066
te berichten dat ik op Uw verzoek den brigade commandant en een Rijksveldwachter heb opgedragen om op
Zondag 14 Juni a.s. te Rijsoord te surveilleeren.
De dienst der Rijksveldwacht laat echter niet toe om die surveillance
op iederen Zondag in het vervolg te doen plaats hebben en geef ik U in
overwering wel te willen zorg dragen dat er te Rijsoord, vooral des Zondags meerder politie toezicht is.
it eene aan mij ingediende klacht van de Wielrijdersbond te Rotterdam blijkt dat toen de vechtpartijen
op Zondag j.l. plaats hadden de veldwachter thuis zat en de zorg voor de veiligheid van den weg was overgelaten aan iemand, die met een bedremmeld gezicht
de zaak stond aan te kijken, zonder iets werkelijks uit te voeren.
De officier van Justitie Bosch van Rosenthal
+
(N. 85) IJsselmonde 25 Juli 1896
(Bij den Raad 9 Mei '96)
Op last van den heer Officier van Justitie moet ik [Melis van] HARDEVELD, zoo noodig ook met andere diensten belasten, die noodzakelijk waren
dan te Rijsoord daar Uwe gemeente Raad het niet noodig heeft geacht om een derde Veldwachter
aan te stellen, en Uw daartoe gedaan voorstel verwierp.
En daar BOEKHORST ziek is, heb ik geen ander voor den Oostendam dan HARDEVELD.
de brigade Kommandant, J. Appel
Aan den Heer Burgemeester te Ridderkerk.

- [2188] (Ontv. 12 Juni 1896)(retour 17 Juni 96)
Amsterdam 11 Juni 1896
Letter C No. 771
Ikheb de eer UEd: Achtbare beleefd te verzoeken nevensgaande Vragenstaat, model telkaart ten name van
MATTHEUS ROOS, na een deswegen ingesteld onderzoek, verder te willen doen invullen,
en aan mij te retourneren.
Bureau Willemspoort, Voor den Commissaris van Politie in de 6e Sectie C. Poldermans(?)

- [2199] (Ontv. 21 Juni 1896)
B. No. 395 (2e Afd.) G.S. No. 60
's-Gravenhage, den 16/20 Juni 1896
Onderwerp: Bouw eener kerk te Bolnes
Ingevolge art 6 onder instructie hebbe wij de er U te berichten, dat in de openbare vergadering welke zal gehouden op Maandag den 13 Juli aanstaande des namiddags te een ure, in het gebouw van het Provinciaal Bestuur, Korte Voorhout alhier, verslag zal worden uitgebracht
in aka het beroep van het Roomsch Katholiek Parochiaal Kerkbestuur v/d H. Martelaars van Gorcum te Feijenoord tegen het besluit van Het College d.d. 13/20 Mei 1896
houdende afwijzing van het verzoek van dat College om vergunning tot het bouwen van een kerk.
De indiening van memorien en bewijsstukken die uw College alsnog in zijn belangdienstig mocht achten kan geschieden tot Maandag 6 Juli a.s.
In deze openbare vergadering .... etc.

- [2204] (Ontv. 26 Juni 1896)
RIJKSTELEGRAAF
Kantoor te Ridderkerk

No. 160
Ridderkerk 26 Juni 1896
Ingevolge de ontvangen missive N. 7612 T dd 18/6 van den Heer directeur Generaal der Posterijen en Telegraphie heb ik de eer UEA
medetedeelen dat met de aanwijzing van P.C. Bulsing als vervangend kantoorhouder van het Telephoonkantoor te Slikkerveer genoegen genomen wordt.
Deze kan dus door UEA als zoodanig worden benoemd en zich ten mijnent vervoegen om zich te bekwamen voor zelfstandige waarneming van het hierboven genoemd telephoonkantoor.
De Directeur D. Lokker

- [2208] (Ontv. 30 Juni 1896)
B. No. 410 (2e afd.)
G.S. No. 30
's-Gravenhage, den 22/29 Juni 1896.
Onderwerp: Aanvaarding legaat
Wij hebben de eer U te verzoeken ons omtrent nevensgaand adres en bijlage van het bestuur der Gereformeerde (doleerende) Gemeente zijnde de kerkelijk kas te Rijsoord
gemeente Rodderkerk, om machtiging tot aanvaarding een legaat groot f 300 aan de Gereformeerde (doleerende) gemeente zijnde de kerkelijke kas aldaar, besproken door wijlen J. van Conkelberghe, wed. van J. Snoek.
te willen dienen van bericht en raad met opgaaf of hier sprake is van de gereformeerde kerk te Rijsoord vermeld in het schrijven van den heer Commissaris der Koningin d.d. 1 Augustus 1892 A no. 2433 (2e afd.)
De Gedeputeerde Staten der Provincie Zuid-Holland.

- [2210] (Ontv. 30 Juni 1896)
Aan den Edel Achtbare Heer Burgemeester der gemeente Ridderkerk
Edel Achtb. Heer!
De leden der vereniging "de Kerkelijke Kas der Geref. Kerk te Ridderkerk",t evens leden der geoemde kerk hebben in eene wettige vergadering
op 7 April 1896 eenparig besloten om het bestaan van bovengenoemde vereniging te doen ophouden,
en het beheer der goederen over te dragen aan den kerkeraad der Geref. kerk te Ridderkerk
Van dit besluit UEd. Achtb. bij deze kennis gevende verzoeken onderteekenden om de correspondentien
welke tusschen de plaatselijke overheid en de vereeniging "de Kerkelijk Kas" bestond, voortaan
te voeren met den kerkeraad der Geref. Kerk te Ridderkerk. Hiermede deze kerk bij voortduring
in de hooge bescherming der overheid aanbevelende bieden ondergeteekenden uEd. Achtb., onder toebidding van de genade van Jezus Christus, hunne eerbiedige hulde
De Kerkeraad der Gereformeerde kerk te Ridderkerk
W. Verhoef Nzn., praeses V.D.M.
G.J. Nijman Jz., scriba
F. de Jong Uz
A. Baas Az
J. Boer
J.P. Labrijn
J. Hakman
A. v.d. Staaij

- [2216] (Ontv. 7 Juli 1896)
B. POT Az.
Slikkerveer
bij Rotterdam

Slikkerveer, 6 Juli 1896.
Aan heeren Burgemeester en Wethouders der Gemeente Ridderkerk
Mijne Heeren!
Dezer dagen trok het mijne aandacht dat mijne kinderen des middags 912 uur) later
nedood moede thuis komen voor hunne koffietijd. Naar mijne meening komt dit door de warmte
en den haast die zij moeten maken om ten 1 uur weer op school te zijn.
Aangenaam zoude het mij zijn indien U de regeling der schooltijden zoo wildet verdeelen
dat er 's middags 1 1/2 uur tusschenruimte is in plaats van 1 1/4 het geen m.i. gevonden kan worden door:
gedurende de maanden Juli en Augustus de schooltijd 's morgens 8 3/4 te doen aanvangen en ten 11 1/2 te eindigen.
Niet twijfelende of UEd zult met mij toestemmen dat 1 1/4 uur tusschentijd om van Bolnes tot Slikkerveer
heen en terug te loopen en dan nog te moeten eten, op het warmte gedeelte
van den dag voor kinderen te weinig is
is, heb ik de eer U beleefd te verzoeken mijne opmerking wel in overweging te willen nemen.
Hoogachtend, Uw Dienaar B. Poth.

- [2217] (Ontv. 11 Juli 1896)
Bolnes 10 Juli 1896
Den Edel Achtb. Heeren Burgemeester & Wethouders te Ridderkerk
In antwoord op de in mijn handen gesteld missive van den heer B. Pot, die
hierbij teruggaat, heb ik de eer als me gevoelen te kennen, te geven:
1. dat ik volkomen het bezwaar voor de verdere afwonende leerlingen beaam van de kleine tusschenruimte tusschen de twee schooltijden
2. dat eene wijziging daarin wel zou plaatse kunnen hebben, maar dat deze met het oog op het leerplan, een werk van langen adem zou worden
3. dat de in de missive vorgestelde wijziging echter andere, zeker grootere bezwaren met zich zal brengen
4 dat een afdoende regeling zou zijn, dat de voormiddagles half twaalf eindigt.
Mmet de meeste hoogachting ben ik U Ed. Achtb. dw. dr. H. [Haaije] FEITSMA

- [2220] (Ontv. 15 Juli 1896)
Bolnes, 14 Juli 1896
Den Edel Achtb. Heeren Burgemeester & Wethouders te Ridderkerk
Bezwaren tegen de voorgestelde vervroeging der schooltijden zijn:
dat de kinderen niet op tijd in school zullen zijn, ongeregelde zullen ter school komen,
daardoor de oude zullen vestoren, zoodat het eerste kwartier niet of minder goed gewerkt zal worden.
dat er moeilijkheden met de ouderen zullen ontstaan.
In 't algemeen: geeft het geen stof tot denken in dit geval, dat in de groote maatschappij geen vergadering of bijeenkomst
op kwartier wordt bescheiden?
Ik meen verder onder uwe aandacht te brengem, dat ik zoo onbescheiden niet geweest
ben met een voorstel tot U te komen.
Ik Heb zeer voorwaardelijk onder punt 4 van mijn vorig schrijven
eene opmerking geplaatst: eene opmerking, die ik niet in 't midden zou gebracht hebben, indien ik
niet bijna op 't einde van mijn ambtstijd stond; omdat men er allicht egoisme,
Zoo niet erger er in zou zien. Eene opmerking echter, die ik over den vervolge te overdenking aanbeveel.
Voor 't overige wordt de aanhanginge zaak door mij geheel objectief beschouwd en
enkel aan 't belang der school getoetst.
Voor mij zelven, die 's zomers nooit na 5 u opsta, zou 't zelf verkieslijk zijn de lessen vroeger te beginnen.
Met de meeste hoogachting, UI Ed. Achtb. dw. H. FEITSMA.

- (wielrijders) Rotterdam 17 juli 1896.
Den WelEd. Achtbaren Heer L. Kruijf Burgemeester van Ridderkerk enz Ridderkerk
Wel Ed. Achtbare Heer!
Op aanraden van den Heer A. den Hoed, die de hooge eer geniet, met U Ed. Achtb.
in vriendschappelijke relaties te staan, ben ik zoo vrij, mij rechtsstreeks aan u te wenden
naar aanleiding van Ed. Achtb. ingezonden stuk in de Nieuwe Rotterdamse Courant van 16 tweede blad
Op de plaats der aanranding in het net der gemeente Rijsoord begrepen
is, kan ik niet met juistheid beoordeelen
Mocht U Ed Achtb. dit te constateeren noodig
vinden, dan ben ik en mijn mederijder de Heer B. Kruijff - familielid van U Ed. Achtb. bereid, de plaats nader aan te wijzen
Aan mijne U Ed. reeds bekende mededeelingen over het feit wensch ik toe te voegen, dat na het gebeurde een
man van omtrent 50 jaar en van niet zeer innemend uiterlijk op ons toetrad
en ons toesprak, blijkbaar met het doel om ons woorden der verontwaardiging uit te lokken en zoodoende aanleiding tot verdere molestaties te hebben.
Bijvoorbaat dank zeggende voor alles wat UEd. Achtbare in deze ebreid zult worden gevonden te doen, verblijf ik
hoogachtend
UEd. Achtb. div. dien. E. Rumpel, Mauritsstraat 113.
+
[DE KAMPIOEN pag. 734] Alweer Rijsoord.
In de N.R.C. van Woensdagochtend kwam het volgende verzoek voor, geteekend E.R.
"Door plaatsing dezer regelen zou u mij en naar ik hoop ook het nadere publiek ter waarschuwing zeer verplichten
"Twee wielrijders van een uitstapje naar Liesbosch, Prinsenhage etc. Zondag terugkeerende, vonden te Rijsoord eene zeer vijandelijke stemming tegen wielrijders.
Omtrent 9 1/2 uur aan het einde van den straatweg naar Rotterdam gekomen zijnde, werd een der rijders door twee jonge mannen aangevallen en met een krachtigen vuistslag tegen een boom geslingerd
met het gevolg van lichamelijk letsel, dat noodlottig had kunnen zijn. De aanvallers namen, zooals to verwachten, ijlings de vlucht; in de donkerheid was 't onmogelijk, ook met het oog op de zorg voor de fiets, hen te volgen.
Moge door aanrijden en door woest rijden en door onvoorzichtigheid eenigszins reden tot persoonlijke daden bestaan, in het aanwezige geval kan er geen sprake van zijn.
Aangezien in den laatsten tijd veel door wielrijders over gevallen van gelijken aard te Rijsoord geklaagd wordt, zou 't zeer gewenscht zijn, dat door de rijkspolitie krachtige maatregelen getroffen werden,
om den straatweg dezer gemeente te beveiligen en zulke onmenschelijkheden te voorkomen"

Wij herinneren er aan, dat de versterking der politie in de Gemeente Ridderkerk, die door den burgemeester hoog noodig wordt geacht en herhaaldelijk
is aangevraagd, onlangs wederom door den Raad is geweigerd.
Hoe lang zullen de hoogere autoriteiten nog bestaan, dat deze onhoudbare toestand in het boevenhol, dat Rijsoord heet, blijft voortduren?
+
- (Rotterdam, 21 Juli 1896)
Wel Ed. Achtbare Heer!
Uw ge(e)erd schrijven van 18 Meij is mij te laat geworden, om een eergisteren
gedaan uitstapje uittestellen en aan UEd. wensch, om eergisteren te Rijsoord te komen,
te voldoen. Wij zullen nu morgen omstreeks 4 uur na Rijsoord rijden en was 't ons
zeer aangenaam, op den straatweg van Rijsoord naar
IJsselmonde politie te ontmoeten, ten einde niet te ver te gaan.
Wat de opmerking van UEd. Achtbare betreft, van liever de publiciteit achterwege gelaten
te hebben zoo wel UEd. Achtbare de verzekering
van mij aan(n)emen, dat dit zeer zeker geschiedt was, indien ik geweten had, dat
Rijsoord tot het burgemeesterschap van UEd. Achtb. behoort
In opdracht, de groeten van uwen neef over te brengen, ben ik zelf met de meeste hoogachting
uEd. Acht. dw. dien. E. RUMPEL.
+
- FRANS C. WILLEMSE & KRUIJFF, makelaars, telegram-adres: Franco
Rotterdam, 22 Juli 1896
Hooggeachte Neef,
Naar aanleiding van het ongeluk dat mij mede reiziger de Hr. E. RUMPEL nabij of te Reisoord(sic!)
overkwam waren wij heden volgen zijn schrijven aan UEd. gericht naar ..., doch weder met een malkander, daar de Hr. E.R. in de Van der Takstraat ind e rails geraakte, waardoor
wij onze reis niets konden voortzetten.
Het spijt mij zeer, de last welke wij U veroorzaakten ik verzoek U echter beleefd de zaak verder maar te laten rusten.
Dezes dagen hoop ik het genoegen te hebben, .. mij mede reiziger E.R. ook U eene visite te komen maken.
Na beleefd groten B. Kruijff.

- [2231a] (Ontv. 25 juli 1896)
Aan De Edel Achtb. Heeren Burgemeester en Wethouders der Gemeente Ridderkerk
Ondergeteekenden allen inwoners van Ridderkerk aan den Molendijk langs het water
"de Kulk" nemen met de meest gepaste bescheidenheid de vrijheid uwe Edel Achtb. mede te deelen.
Dat, deze zomer gemeld water een verpettende stank afgeeft.
Dat, die het gevolg is, dat het vuil door wind en water inlating van de dorpszijde, naar dit gedeelte wordt
opgestuwd en alhier tot verrotting overgaat.
Dat, alhoewel er een behoorlijke gelegenheid tot spuien (bij de woning van G. Maaskant) bestaat hiervan
in minstens vijf jaren geen gebruik is gemaakt.
Dat de stank aan dat water, zoo ondragelijk is,
dat deze de woningen zelfd binnen dringt, en hiervan noodlottige ziekten het gevolg zouden kunnen zijn.
Dat Ondergeteekende hopen, dat het uwe Edel Achtb. moge behage, met het oog op de gezondheids
toestand en zeer warme dagen, zoo mogelijk hierin verandering te brengen aangezien de toestand onhoudbaar is.
Waarmede wij de eer hebben te zijn U Ed. Achtb. Ond: dienaren
Ridderkerk 25 Juli 1896
A. de Heer
M.C. Boele
W. Ooms Gz.
Jan van der Kulk Mz
A. Lagendijk
W. [Willem] Bachman Lzn
D. van 't Zelfde Jz
Johs. Vermeulen
Jan de Jong
G. Maaskant Azn.
L. van Leien
Lijntje Kranendonk
H. van der Woude
C.H. Alberti
..(?)
G. Boer


- [2237] (Ontv. 2 Aug. 1896)
Noordeinde 72 Den Haag, 1 Augs. 1896
No. 1130
(Frans Plazier)
Onder toezending van bijgaande bijlage heb ik de eer UEdAchtb. beleefd te verzoeken om consideratie en advies.
"Door het steeds toenemend aantal adressen en de onmogelijkheid, aan alle behoeftigen, die zich aanmelden, tegemoet te komen,
kan alleen in werkelijk dringende gevallen ondersteuning worden voorgedragen."
De Directeur der Zaken van Weldadigheid van H.M. de Koningin, E.H.A. Bijlevelt..

- [2239] (Ontv. 5 Aug. 1896)
De Gedeputeerde Staten der Provincie Zuid-Holland
Gelezen en adres van het Roomsche Katholiek Parochiaal Kerkbestuur van de H. Martelaren van Gorcum te Feijenoord
(Rotterdam) d.d. 23 Meii 1894 houdende beroep tegen een besluit van Burgemeester en Wethouders van Ridderkerk dd 13/20 Mei 1896 waarbij
ingevolge art. 7 der wet van 10 September 1853 (Staatsblad no. 102) geweigerd is het dor genoemd kerkbestuur gevraagd verlof tot
stichting van een noodkerk op een terrein gelegen te Bolnes kadaster Sectie A no. 3242 binnen
den afstand van 200 Meter van het bestaande Kergebouw der Nederlandsch Hervormde Gemeente aldaar
gezien de ingewonnen rapporten van heeren Burgemeester en Wethouders van Ridderkerk dd. 19 Juni jl. D no. 1040
almede van den Hoofdingenieur van den Provincialen Waterstaat dd 1 Augustus jl. No. 1337;
Gehoord het verhandelde in de openbare vergadering van 13 Juli jl;
Overwegende dat Burgemeester en Wethouders van Ridderkerk bij hunne bovengenoemde beschikking het gevraagd verlof tot het bouwen eener noodkerk hebben geweigerd op grond dat het terrein voor de nieuw te bouwen kerk binnen 200 M. van een bestaand kerkgebouw is gelegen en dat het luiden der klok der nieuwe kerk hinderlijk zal zijn voor den dienst in de bestaande kerk .. etc.
hebben besloten:
met vernieting van het besluit van Burgemeester en Wethouders van Ridderkerk van 13/20 Mei jl. aan het Parochiaal Kerkbestuur van de H. Martelaren van Gorcum te Feijenoord als
nog vergunning te verlenen tot het stichting eener noodkerk op het perceel te Bolnes Kadaster Sectie A No. 3242 ... etc

- [2244] (Ontv. 12 Aug. 1896)
Edel Achtbare Heeren
Ondergeteekende heeft de eer uwe vergadering beleefd te verzoeken
haar met ingang van 1 October a.s. eervol ontslag te verleenen uit harer betrekking
van onderwijzeres in de vrouwelijk Handwerken aan de O.L. School te Bolnes.
Hoogachtend UEdl. Dw. D.nes M. ten Zijthoff.
Ridderkerk 12 Augustus 1896.

- [2276] (Ontv. 2 Sept. 1896)
No. 121
Dinteloord 31 Augs. '96
Ik heb de eer UEd. A te berichten aan de milicien verlofganger Jan Cornelis van Beek plaatsverv.
van Bastiaan van Nes, ingedeeld bij het 3e Regt. Inf. 3e Batt. van Uwe gemeente, zich bij mij heeft aangemeld
en alhier is het register van verlofgangers is ingeschreven komende van zijn corps.
De Burgemeester van Dinteloord. C. van Mensch.

- [2280] (Ontv. 7 Sept. 1896)
Aan den Raad der gemeente Ridderkerk
Edelachtb. Heeren
Met dezen heeft ondergeteekende de eer UEd. Achtb. hartelijk dank te zeggen
voor hare benoeming als onderwijzeres in het vak k aan de school te Bolnes.
Hoogachtend UEd. Achtb. Dv. F.A. de Kroes
Ridderkerk 7 Sept. 96

- [2293] (Ontv. 20 Sept. 1896 B No. 1323
De OFFICIER VAN JUSTITIE te DORDRECHT bericht bij deze aan den heer Burgemeester van Ridderkerk
dat
1. Pieter Sparreboom Tz, oud 40 jaren, smid
2. Zeger van Dongen, oud 22 jaren, ijzerwerker, beiden wonende te Ridderkerk
3. Korstiaan van der Padt Hz, oud 22 jaren, sjouwerman, wonende te Rijsoord
bij vonnissen dezer Rechtbank d.d. 4 September 1896
ter zake 1 en 2 mishandeling
3 belediging van een bedienend beambte
zijn veroordeeld tot:
No. een geldboete van f 25 subs. 10 dage hechtenis
No. 2 vijf dagen gevangenisstraf
No. 3 vier maanden gevangenisstraf
Dordrecht, 19 September 1896.

- [2295] (Ontv. 21 Sept. 1896)
No: 154 Onderwerp: Tijdelijke benoeming Onderwijzeres nuttige handwerken te Bolnes
Delft, den 19 September 1896
Naar aanleiding van de vacature van onderwijzeres in de nuttige handwerken aan de
Rijksnormaallessen te Rijsoord vernam ik, dat eene der sollicitanten Mej. F.A. de Kroes,
met ingang van 1 October a.s. benoemd is tot tijdelijke onderwijzeres voor dat leervak aan de
openbare shool te Bolnes.
Die mededeeling bevestigde sollicitante zelve mij, ik meen het er dus wel voor te mogen houden, dat zij
waarheid bevat. Indien dit inderdaad het geval mocht zijn, dan meen ik U te moeten opmerken, dat in tweëerlei
opzicht tegen de bepalingen der wet op het lager onderwijs gezondigd is. Eerstens kent die wet geene tijdelijke aanstellingen
wel tijdelijke waarnemingen in de gvallen genoemd in art: 32 en verder is de toepasselijkheid van art: 28 niet uitgesloten.
De raad zal derhalve geene bemoening kunnen doen dan nadat het hoofd der school gehoord is en niet den uit eene voordracht in overleg met mij door U opgemaakt
Voorzooveel noodig vestig ik Uwe aandacht op het Koninklijk besluit van 16 Juni 1885 (Stbl. No. 126) Gaarne ontvang ik van U de in deze noodige inlichtingen.
De Schoolopziener in het Arrondissement "Schiedam", L.A. Bijbau.

- [2301] (Ontv. 27 Sept. 1896 B No. 1357)
De OFFICIER VAN JUSTITIE te DORDRECHT bericht bij deze aan den heer Burgemeester van Ridderkerk
dat
Gerrit den Breeijen, oud 34 jaren, sjouwerman, wonende te Bolnes
bij vonnis dezer Rechtbank d.d. 11 September 1896
ter zake mishandeling
is veroordeeld tot drie maanden gevangenisstraf.
Dordrecht 26 September 1896.

- [2311] (Ontv. 6 Oct. 1896)
Bolnes 5 October '96
Edelachtbare Heeren!
Daar ondergeteekende benoemd is als onderwijzer in de gemeente Rotterdam, wendt hij zich tot U met
het beleefd verzoek hem eervol ontslag te verleenen tegen 5 December of zoo het eenigszins mogelijk is vroeger.
Met hoogachting Uw dienstw. dienaar A. de Zeeuw

- [2320] (Ontv. 13 Oct. 1896)
Rijsoord 12 October 1896
Aan de raad der gemeente Ridderkerk
Op mijne zondagsch reisch naar Krimpen tweemaal den dijk van Ridderkerk tot Slikkerveer passerende, zag ik
men bezig is, aldaar om het middenstraatje weder op den dijk te leggen. Ik heb toen dat straatje beloopende
mijne voeten hoog moeten opheffen om mijne teenen niet te stooten, dewijl
bijna geen twee steenen naast elkander even hoog liggen, daarbij hier een put en daar een hoogte, zoodat het zeker is,
men binnen een half haar dit straatje wil men het goed hebben, weder zal moeten verstraten, en alsoo de uitgaven der gemeente verhogen.
Het komt mij dus gewenscht voor, om een of meer eerlijke deskundigen te benoemen
om het straatje voor en allen men tot betaling der gemaakte kosten overgaat, dit goed te laten opnemen, ten einde noodeloose kosten te vermijden.
't Welk doende
B.J. Aalbers.

- [2321] (Ontv. 13 Oct. 1896)
Aan den Raad der Gemeente Ridderkerk
heeft de ondergeteekende de eer beleefd tegen 1 Januari 1897 ontslag te vragen als onderwijzeres
wegens voorgenomen huwelijk.
Met de meeste hoogachting UEd. Achtb. Dienstv. A.S. de Kroes.
Ridderkerk 13 Oct. '96

- [2321a] (Ontv. 13 Oct. 1896)
schrijven van den Ingenieur van den Waterstaat te Brielle
aan den Heer Burgemeester van Ridderkerk
betreffende het plaatsen van waarschuwborden in de bermen van den Rijksstraatweg Katendrecht-Zwijndrecht
11 October 1896
Eenigen tijd geleden werden van mijn het bestuur uwer gemeente twee waarschuwborden geplaatst, ten einde wielrijders te verzoeken des Zondags langzaam te rijden en geen signalen te geven.
Daar den plaatsing strict genomen niet had mogen plaats hebben zonder vergunning van den Heer Commissaris der Koningin, komt
het vrij regelmatig voor dat die vergunning als nog worde aangevraagd en geef ik UEd. Achtb. derhalve beleefd in overweging, het daarheen te
leiden, dat daar het Dagelijksch Bestuur der gemeente een daartoe strekkend verzoek aan Zijn Hoog Ed. gestr. worde gericht.
Hoogachtend de ingenieur, Rooseboom.

- [2327] (Ontv. 15 Oct. 1896)(verleend 18 Nov. 96)
Aan den Raad der gemeente Ridderkerk
Edelachtbare Heeren!
Geeft met verschuldigden eerbied te kennen, dat zij door Z.E. den Minister van Binnenlandsche Zaken
met ingang van 15 October benoemd is tot Onderwijzeres aan de Rijksnormaallessen te Rijsoord, waarom zij U verzoekt haar eervol ontslag
te verleenen als Ondeerwijzeres in de Nuttige Handwerken voor Meisjes aan de openbare school te Pruimendijk tegen 1 November a.s.
Hetwelke doende enz W.M. van Nes.
Rijsoord, 14 Oct. 1896

- [2342] (Ontv. 25 Oct. 1896 B No. 1540)
De OFFICIER VAN JUSTITIE te DORDRECHT bericht bij deze aan den heer Burgemeester van Ridderkerk
dat
Elisabeth IJfs, oud 25 jaren, huisvrouw van Jan Boerman, wonende te Slikkerveer
bij vonnis dezer Rechtbank d.d. 9 October 1896 ter zake mishandeling
is veroordeeld tot eene geldboete van f 1 subsidair een dag hechtenis
Dordrecht, 24 October 1896

- [2347] (Ontv. 27 Oct. 1896)
Pruiendijk, 27 October 1896
Edel Achtbare Heer
Deze week heb ik bezoek gehad van Mej. de Kroes te Ridderkerk en Mej. Elzevier Dom te Schiedam. De tijd is te kort voor mij
om inlichtingen in te winnen omtrent de geschiktheid der dames als onderwijzeres. Van Mejuffrouw de Kroes zal U zeker daar omtrent genoeg bekend zijn en ik meen bemerkt
te hebben, dat de andere dame voortdurend solliciteert om eene betrekking als gewone
onderwijzeres te verkrijgen.
Ik meen zoo vrij te moeten zijn U nog opmerkzaam te moeten maken op den tijd waar op het
onderwijs in de handwerken dient gegeven te worden. Het leerplan schrijft voor: Maandag en Donderdag van 9 tot 11 1/2 uur en van
1 tot 2. Thans wordt het gegeven des Woensdags en des Zaterdags van 1 tot 3.
Deze laatste regeling is indertijd getroffen, omdat Mej. van Nes tijdelijk aangesteld werd als onderwijzeres te Rijsoord en ik geen kans zag, een ander te vinden.
Doch deze regeling was maar tijdelijk.
Nooit heb ik officieel vernomen, dat het goed gekeurd werd en bovendien is deze regeling slecht en wel om twee redenen: 1e. Alle klassen
krijgen nu tegelijk onderwijs, wat, met het oog op de verschillende vorderingen der leerlingen eene ongehoorde inspanning van de onderwijzeres
vordert en het bijna onmogelijk maakt, goed onderwijs te geven. 2e Er boven des Zaterdags te veel meisjes thuis om allerlei zaken voor oduers of buren te verichten.
Indien soms Mej. de Kroes benoemd wordt, komt de regeling volgens het leerplan juist goed uit met de regeling te Bolnes en indien er f 150 uitgetrokken wordt
als salaris voor eene onderwijzeres, ving ik dit voldoende voor deze dame om op den goeden tijd present te zijn.
Al te maal redenen, waarom ik zoo vrij ben U voor te stellen, de te benoemen onderwijzeres evenals vroeger geschiedde, de verplichting op te leggen te komen om onderwijs te geven in
de handwerken op de tijd die daarvoor in het leerplan aangegeven wordt.
Met verschuldigde hogachting heb ik de eer te zijn.
Edel Achtbare Heer, Uw dw. dnr. J.H. Verkerk.

- [2367] (Ontv. 8 Nov. 1896 B No. 1623)
De OFFICIER VAN JUSTITIE te DORDRECHT bericht bij deze aan den heer Burgemeester van Ridderkerk
dat
Jacobus Johannes van der Padt, oud 20 jaren, wonende te Rijsoord
bij vonnis dezer Rechtbank d.d. 23 October 1896
ter zake van eenvoudige beleediging van een ambtenaar in functie
is veroordeeld tot een geldboete van f 15 subsidair zes dagen hechtenis
Dordrecht, 7 November 1896.

- [2368] (Ontv. 10 Dec. 1896 No. 3186)
Rijkstoezicht op het Stoomwezen in het 2e district.
Rotterdam, 7 November 1896.
Daar dit jaar reeds tweemaal de stoomketel in de boerderij van A. Maaskant in uwe gemeente te vergeefs is aangeschreven voor inwendig
onderzoek als hebbende bedoelde persoon aan die aanschrijving geen gevolg gegeven zoo heb ik de eer U.E.A. hierbij eene nieuwe aanschrijving te doen toekomen,
met beleefd verzoek die aan den belanghebbende te doen uitreiken en bewijs van ontvangst te vragen. Mocht wederom de ketel niet voldoende gereed zijn dan zal proces-verbaal worden opgemaakt. De Ingenieur 1e kl. voor het Stoomweezen, W.A.M. Piepers

(petitie Rijsoord 17-11-1896)
- [2384] (Ontv. 19 Nov. 1896)(69 adressanten)
Aan den Raad der gemeente Ridderkerk.
Ondergeteekenden, allen burgers van Rijsoord, verzoeken bij deze dat Uwe vergadering, alsnog terug
moge komen op het besluit in de laatste Raadsvergadering in zake een stembureau te Rijsoord, genomen;
op dat degene die door handenarbeid zijn brood verdient, zijn vaderplicht niet boven zijn kiezersplicht behoeve te stellen.
Rijsoord 17 November 1896.
J.G. de Zeeuw, G. Nugteren Jz, P. Klootwijk, B. Opmeer, F. [Florus] van Nes, H. van der Linden, C. van der Linden, M. Wilschut, M. Wilschut Mz, J.M. van Nes, M. de Zeeuw Gz, W. v.d. Berg, J. Blaak, A. v. Ballegooijen, A. de Kool, P. Visser Mz;
G.W. de Zeeuw; M. Stehouwer; J. Bestebreurtje, H. Bestebreurtje, Johs. van Gameren, A. Nugteren Jz, P. Visser, P. Koning Jz, L. de Kool, G.D. de Kool, Pieter Schop, Adrs. Nugteren, J. Nugteren Dz, A. [Arie] Noorlander, W. Valster, C. Alblas, Cs. Plaiser;
S. [Siemen] Sleeswijk Visser; D. de Bruijn; Jacob van der Laan, A. de Kool, A.R. [Adrianus Reinen] van Nes Cz, B. Schop, G. Stok, P. Kranendonk, A. de Zeeuw Cz, B. Nugteren, J.H. Stronk(?), W. Wilschut Wz, Jb. van Nes Johz, W. Legerstee, M. Broekzitter, P. v. Gelder Jz, W. Visser Lz, W. van Gemeren, Johs. van Gemeren Wz, D. de Jong Bz;
A. Wilschut, T. Rijsdijk Pz, P. Bestebreurtje, P. de Koning, M. de Haan, Th.W. van Straten, L. van der Wel, J. Kuiper, A. v. 't Hoff, Ch. Broekhuizen, O. van Die, W.H. Lenselink, A. Bakker, M. v.d. Vorm, P. v.d. Linden Dz.;

- [2389] (Ontv. 20 Nov. 1896)
Bolnes 10 Nov. 1896
Den Edel Achtb. Heer Burgemeester & Wethouders Ridderkerk
Voor de betrekking van onderwijzes aan de school te Bolnes hebben zich acht sollicitanten aangemeld.
Vier van deze hebben bij mijeen proefles gegeven; andere in de school van den heer Emck
Al dadelijk moest het bijzonder de aandacht trekken dat er verscheiden sollicitanten onder waren die zich door aanleg en geschiktheid zeer voordeelig deden kennen.
In overleg met den heer Emck stel ik voor de volgende dames op het drietal te plaatsen
1. J.C.J. Elsevier Dom te Schiedam
2. S. Groeneweg te Duivendijk
3. H.A. Herselman te Lage Zwaluwe
In de loop dat dit U Ed Achtb. goedkeuring zal mogen wegdragen, heb ik de eer te zijn.
Uw Edel Achtb. dw dn. H. FEITSMA

- [2390] (Ontv. 20 Nov. 1896)
Ridderkerk, 20 Nov. 1896
Edelachtbare Heer
Ingevolge art. 28 der Wet op het Lager Onderwijs heeft de ondergeteekende de eer te berichten, dat de inlichtingen, welke door hem omtrent de 9 sollicitanten
die zich voor de vacante betrekking van onderwijzers aan de school op het Dorp hebben aangemeld, zijn ingewonnen, in 't algemeen gunstig en gedeeltelijk zelfs zeer gunstig luiden.
Ook de proeflessen, zoowel hier als te Bolnes gegeven, zijn deels goed deels zeer goed geweest. In verband met de ontvangen inlichtingen
en gegeven proeflessen durft hij met vertrouwen tot de volgende voordracht adviseeren:
1. Mej. Johanna Visser te Westbeemster
2. Mej. J.C.J. Elzevier Dom te Schiedam en
3. Mej. C.M. Van 't Hof te St. Annaland
Hoogachtend het Hoofd der School P.J. Emck

- [2407] (Ontv. 2 December 1896)
Aan den Edelachtbaren Raad der gemeente Ridderkerk
Geeft met schuldigen eerbied te kennen Johanna Maria van der Burgh dat zij zoals U Ed Achtb. bekend is,
zich sedert Augustus als verloskundige te Slikkerveer heeft gevestigd.
dat de aanwezigheid van eene vroedvrouw aldaar stellig noodzakelijk is, dat echter het te dier plaatse bestaande tarief voor het verleenen van verloskundige hulp zeer gering is.
dat zij zich genoodzaakt ziet of financieele steun te verzoeken of deze plaats zal moeten verlaten;
redenen, waarom ondergeteekende zich tot U wend met het eerbiedig verzoek, eene jaarlijksche billijke toelage uit de Gemeente kas te mogen ontvangen ten einde te trachten
zich alhier staande te houden.
't Welk doende J.M. v.d. Burgh.
Slikkerveer 2 Dec. 1896.

- [2412] (Ontv. 4 Dec. 1896)
Aan De Edel Achtbare Heeren Leden der Gemeenteraad te Ridderkerk
Geft met verschuldigde eerbied te kennen Johannes van Gameren, nachtwaker
tevens onbezoldigd agent van politie te Rijsoord
gem. Ridderkerk, Dat onder gewoonte eerlang de tijd aanbreekt, dat door den raad dezer gemeente
gratificatieën worden uitgetrokken voor buitengewone politie diensten alhier, dat requestrant
gedurende de waarneming van bovengemelde bediening ook steeds jaarlijksch een gratificatie
groot f 50 (vijftig gulden) heef genoten.
Redenen waaom requestrant zich tot den Raad dezer gemeente wendt met eerbiedig verzoek dat het Uwe Edel Achtb. moge behagen
aan hem een hoogere gratificatie toe te kennen daar hij gedurende dit jaar zeer vele extra politiediensten heeft moeten verrichten hem door het Hoofd der plaatselijke alhier opgelegd.
't Welk doende enz, Rijsoord den 3de December 1896, Johs. van Gameren

- [2424] (Ontv. 13 Dec. 1896 B No. 1834)
De OFFICIER VAN JUSTITIE te DORDRECHT bericht bij deze aan den heer Burgemeester van Ridderkerk
dat
Hendrik Bothoff, oud 70 jaren, koopman, woonende te Slikkerveer
bij vonnis dezer Rechtbank d.d. 27 November 1896 ter zake eenvoudige beleediging
is veroordeeld tot eene geldboete van f 10 subsidair vier dagen hechtenis
Dordrecht,1 2 December 1896.

- [2441] (Ontv. 29 Dec. 1896 B No. 4193)(voor 20 jan '97)
G.S. No. 1
's-Gravenhage, den 21.28 December 1896.
Met verwijzing naar onze missive van den 6den Januari 1891 B no. 45 (3de afd.) G.S. No. 16, hebben wij de er U hierbij te doen toekomen twee tabellen model A, betrekkelijk de uitvoering
van art 45 der wet op het lager onderwijs, met beleefd ... etc.
+
Provincie ZUID-HOLLAND Gemeente RIDDERKERK
STAAT aanwijzende de sommen door het Rijk overeenkomstig art. 45 .. etc.
Ridderkerk Dorp (259): Emck, Nieuwdorp, Kooijman, de Swart, Gijp, 1 vacature;
Ridderkerk Bolnes (304): Feitsma, Straatsma, Visser, Kulkman, Hogdalem, Dorsman, Elzevier Dom;
Ridderkerk Pruimendijk (64; waaronder 2 uit H.I. Ambacht): Verkerk, Smoor;
Ridderkerk Rijsoord (108; waaronder 6 uit Zwijndrecht): de Back, Lenselink, W.M. van Nes;
+
Openbare School op het Dorp
Op den 15 Januari 1897 bedroeg het aantal kinderen als werkelijk schoolgaande bekend staande: 259
van deze waren volgens de schoolgeldheffing
28 onvermogend
167 minvermogend (g.k.)
(ondertekening) P.J. Emck
+
Openbare School op het Bolnes
Op den 15 Januari 1897 bedroeg het aantal kinderen als werkelijk schoolgaande bekend staande: 304
van deze waren volgens de schoolgeldheffing
29 onvermogend
186 minvermogend (g.k.)
(ondertekening) H. Feitsma, hoofd der school
+
Openbare School a/d Pruimendijk
Op den 15 Januari 1897 bedroeg het aantal kinderen als werkelijk schoolgaande bekend staande: 64
van deze waren volgens de schoolgeldheffing
6 onvermogend
44 minvermogend (g.k.)
(ondertekening) J.H. Verkerk
Burgemeester en Wethouders wenschen tegelijkertijd te ontvangen eene lijst aanwijzende de namen van de kinderen hierbedoeld, met aanwijzing der buurt waar woonachtig. De Burgemeester L. Kruijff.
+
Naamlijst der leerlingen die de school aan den Pruimendijk bezochten den 15 Januari 1897
Namen - Voornamen - Woonplaats
1. Alderliesten, Jan, Pruimendijk
2. Alderliesten, Teunis, Pruimendijk
3. Alderliesten, Hendrika, Pruimendijk
4. Alderliesten, Teuntje, Pruimendijk
5. Alderliesten, Pieter, Pruimendijk
6. Alderliesten, Hendrik, Pruimendijk
7. Baas, Jannetje, Pruimendijk
8. Baas, Gerrit, Pruimendijk
9. Baas, Leendert, Pruimendijk
10. Berg (van den), Elizabeth, Oude Molen
11. Berg (van den), Hendrika, Pruimendijk
12. Berg (van den), Bastiaantje, Pruimendijk
13. Berg (van den), Teunis, Pruimendijk
14. Duinen (van), Johanens, Oostendam
15. Dijksman, Aaltje, Molendijk
16. Dijksman, Willem Arie, Molendijk
17. Driel (van), Izaäc, Pruimendijk
18. Es (van), Pieter, Pruimendijk
19. Gog (van), Annigje, Pruimendijk
20. Gog (van), Adriana, Pruimendijk
21. Goudswaard, Adriaantje, Oude Molen
22. Goudswaard, Maartje, Oude Molen
23. Halem (van), Jacobus Pieter, Oude Molen
24. Graaf (van der), Adriana, Oostendam
25. Huizer, Neeltje, Pruimendijk
26. Klootwijk, Adrianus, Molendijk
27. Klootwijk, Arie, Molendijk
28. Kool, Adrianus, Pruimendijk
29. Kooten (van), Pieter, Pruimendijk
30. Kooten (van), Francina, Pruimendijk
31. Kooten (van), Johanna, Pruimendijk
32. Kooten (van), Willem, Pruimendijk
33. Kooten (van) Tzn, Pieter, Pruimendijk
34. Kooten (van), Teunis, Pruimendijk
35. Kooten (van), Trijntje Antje, Pruimendijk
36. Kooten (van), Hendrik Jan, Pruimendijk
37. Molendijk, Adrianus Leendert, Oostendam
38. Molendijk, Adriaantje Aagje, Oostendam
39. Noorlander, Cornelis Simon, Oostendam
40. Oudheusden (van), Neeltje, Oude Molen
41. Penning, Arie (lees Eenhoorn), Hendrik-Ido-Ambacht
42. Penning, Josina Aaltje, Pruimendijk
43. Penning, Leendert, Pruimendijk
44. Plaisier, Bastiaan, Hendrik-Ido-Ambacht
45. Plantfeber, Maria Hendrina, Pruimendijk
46. Roodbol, Maria, Pruimendijk
47. Roodbol, Johanna, Pruimendijk
48. Schuijer, Barbara, Pruimendijk
49. Sintmaartensdijk, Antje, Pruimendijk
50. Sintmaartensdijk, Joost, Pruimendijk
51. Vingerling, Johanna, Molendijk
52. Vingerling, Pieter, Molendijk
53. Visser, Johanna, Oostendam
54. Visser, Jan, Oostendam
55. Visser, Saartje, Pruimendijk
56. Vliet (van), Adrianus, Oude Molen
57. Vliet (van), Leendert, Oude Molen
58. Vorm (van der), Elizabeth, Pruimendijk
59. Vorm (van der), Hendrik, Pruimendijk
60. Waal (van der), Hendrik, Pruimendijk
61. Waal (van der), Cornelis, Pruimendijk
62. Willemstein, Leendert, Oostendam
63. Wingerden (van), Aaltje, Oude Molen
64. Wit (de), Aaltje, Pruimendijk
+
Openbare School te Rijsoord
Op den 15 Januari 1897 bedroeg het aantal kinderen als werkelijk schoolgaande bekend staande: 108
van deze waren volgens de schoolgeldheffing
30 onvermogend
39 minvermogend (g.k.)
(ondertekening) J.C. de Back
(6 uit Zwijndrecht)
Burgemeester en Wethouders wenschen tegelijkertijd te ontvangen eene lijst aanwijzende de namen van de kinderen hierbedoeld, met aanwijzing der buurt waar woonachtig. De Burgemeester L. Kruijff.
Verzoek tevens de opgaven te ontvangen benoodigd tot het inzenden eene declaratie aan Zwijndrecht betreffende het schoolgaan bij U van kinderen uit die gemeente over 1896. K.
+
Lijst aanwijzende de namen der kinderen, op 15 Januari 1897 bekend staande als werkelijk schoolgaande op de openbare school te Rijsoord (gem. Ridderkerk)
Voor de namen van 95 dezer kinderen neemt de ondergeteekende beleefdelijk de vrijheid te verwijzen naar de lijst der schoolgaande
kinderen boven de zes en beneden de twaalf jaren op 1 Januari 1897.
De overige zijn:
96. Aalbers, Maria Anteunet, F71
97. Back, Jannis (de), F51
97. Bos, Simon, G69
99. Collard, Quirinus Frederik, F49
100. Flohil, Hendrika, G41
101. Flohil, Jan Thomas, G41
102. Groenendijk, Dorothea Maria, Zwijndrecht
103. Kool, Catharina de, G12
104. Lodder, Leendert Wouter, G74
105. Moerkerken, Pleun, E71b
106. Oijen, Gerardus (van), F71a
107. Plaisier, Christina, G87
108. Poel, Hendriksje Adr.a van der, E157
Het hoofd der openb. school te Rijsoord, J.C. de Back

- [2443] (Ontv. 29 Dec. 1896)
Edel Achtbare Heeren!
Geeft met verschuldigde eerbied te kennen ondergeteekende onderwijzer aan eene O.L. School in uwe gemeente,
dat hij met ingang van 1 Maart eervol uit die betrekking wenscht te worden ontslagen.
Met de meeste hoogachting heeft hij de er te zijn.
U Ed. dv. dr., C.W. Smoor;

- [2444] (Ontv. 30 Dec. 1896)
Aan den Raad der gemeente Ridderkerk
Geven eerbiedig te kennen de Ondergetekenden allen Landbouwers wonende te Ridderkerk.
dat zij met teleurstelling kennis hebben genomen van het besluit blijkens het verhandelde in Uwe vergadering van den 9 December 1896 betreffende de vaststeling
der Inkomsten uit Landerijen, voor het Kohier der Inkomstenbelasting voor het jaar 1897.
dat naar hunne bescheiden meening het thans niet gewensch noch noodig is, verhooging te brengen in de eerste afdeling,
Landerijen in eigen gebruik met f 5 per hectare, doch ook met het oog op de aanhangige herziening van het belastingstelstel
er alle reden bestaat, om het voorstel van Uwen voorzitter, om de regeling zoo als die in deze zaak bestaat,
voor het jaar 1897 onveranderd te laten, nogmaals in ernstige overweging te willen nemen.
dat zij bij den hoogen druke de belastingen en den voortdurend gedrukten toestand
van den landbouw in deze gemeente, vermanen, dat met behoedzaamheid alle aanleiding behoort te worden vermeden,
tot het verwekken van groote ontevredenheid onder eene klasse van belastingschuldigen die door de toeopassing
dezer verhooging in groote getale gedreven worden
om met hunne bezwaren bij Gedeputeerde in hooger beroep te komen
dat toch eene wijziging tot verkrijging eener juiste verhouding tusschen eigenaren gebruikers, verhuurders en huurders
niet zoo eenvoudig blijkt te zijn, bij aandachtige overwegging, de ondertekenden uwer vergadering met bescheidenheid in overweging geven
"liever bij de tweede afdeeling Landerijen bij verhuring"
eene vermindering van f 5 per hectare toe te staan dan in den tegenwoordigen tijd aan verhooging voor de eerste afdeeling gevolg te geven.
Ridderkerk den 21 dec. 1896
't Welk doende etc. C v.d. Waal
P. Slikkerveer, I. v.d. Waal, Wed. A. Maaskant, A. van Nes, Johs. v.d. Hoek;
W. van Gilst, M. Plaizier, wed. C. Groenenboom, J. Groenenboom;
G. v.d. Kulk, W. van Nes, Jan van der Kulk Mz, H. Kranendonk Hz, A. van 't Zelfde

Laatst gewijzigd: oktober/december 2017, februari-maart-april 2018.