Aanmelden | Contact
Zoeken

Ridderkerk: kadastrale leggers


Bron: Stadsarchief Rotterdam
Toegang: 1270 (gemeente Ridderkerk)
Inventarisnummer: 1403, 1407, 1408, 1409


kadastrale leggers 1304-1575 (1871-1878)


Bron: Stadsarchief Rotterdam
Toegang: 1270 (gemeente Ridderkerk)
Inventarisnummer: 1407 kadastrale leggers Ridderkerk

Gemeente Ridderkerk Perceelsgewijze kadastrale legger

of LIJST DER EIGENAAREN, met opgave van hunne ongebouwde en gebouwde onroerende eigendommen
en voorts aanwijzing de bezitters van regten van vruchtgebruik, erfpacht en opstal, als mede de zuivere opbrengst, aan de grondbelasting onderheving.
TWEEDE DEEL
bevattende de personen, welker regten van eigendom zijn verkregen of bekend geworden na de oorspronkelijke opmaking van het kadaster.

legger eigenaar
1304 Mr. Constant Theodore baron van Lijnden van Sandenburg, Utrecht
erfpachter: Geertruida Jacoba Wisboom wed. J.M. Herfst van Alblasserdam, Alblasserdam
(de Gorzen B197, B198, B199, B200, B542, B543)
1305 Gerrit Wildeman, koopman, Hendrik-Ido-Ambacht
1306 Jan van den Hoek Senior, bouwman, Ridderkerk (Puttershoek)
(Polder Nieuwe Reijerwaard A1044, A1045, A1047, A1048 ...)
1307 Willem Huizer, minderj., Ridderkerk
(Nieuw Reijerwaard A1046 weiland)
1308 Jan van der Hoek (cs), minderj., Zevenhuizen; de mede eig. is Cornelia van den Hoek
(Nieuw Reijerwaard D247 weiland 1.92.40, van legger 514-34, dj1883 verkoop naar legger 1504-2)
1309 Jan Hendrikszn van der Vorm, particulier, Ridderkerk
(Polder Oud Reijerwaard C848, C847, C848, C850, legaat)
1310 Jan Fopsz Smit cs (Johannes Pot wed. Jan Fopsz Smit), scheepmaker (cs), Kralingen(Ridderkerk)
en Arie Jansz Smit, scheepsbouwmeester, Ridderkerk
(de mede eig. zijn N. Reijerwaard de polder en Adriana Huizer wed. M. Stehouwer)
Arij Smit jr heeft nog een ged. in erfp. wat N. Reijerw. en de P. in eigend. bezit
(A2141 loots en erf, A2141 loots en erf (Slikkerveer B108))
1311 Willem den Hoed (cs), vlasboer, Ridderkerk
(Polder Oud Reijerwaard C249, C412, C415, C416 huis en erf (Lagendijk H88), C417 (Lagendijk H89), C418 tuin, C1614 (huisnr. H63/66), C1615, C1783)
1312 Cornelis Post, arbeider, Ridderkerk
(C360, C361, C1107, C1108, C342, C2412 (Molendijk D5), C2451, C2452)
dienstjaar 1872
1313 Gorseling Bodt, winkelier, Ridderkerk
(het Dorp C45 schuur, C46 tuin, C1557 huis)
1314 Pieter Boele (cs), scheepmaker, Ridderkerk;
de mede eig. is Judith Neeltje Tuk wed. Cornelis Boele te Ridderkerk
(Buitendijk 1828, 1829, 1831, 1832, 1833, 1834)
1315 de Polder Nieuw Reijerwaard
Erfpachter: Pieter Boelse (c.s.), scheepmaker, Ridderkerk (De mede eig. is Judith Neeltje Tuk wed.e Cornelis Boele)
(Buitendijk A1522 huis en erf, A1523, A1524 ....)
1316 Elisabeth Adriana Mulder wed. Cornelis Mak, Zierikzee
(de Gorzen B180bis reitland, van legger 1074, naar legger 1575)
1317 de Polder Oud Reijerwaard
Erfpachter: (Pieter van Gent, particulier, Ridderkerk) Jan van Es, arbeider, Ridderkerk
(Polder Oud Reijerwaard (Molendijk D12), huis en erf, van legger 858
1318 (Pieter van Gent, particulier, Ridderkerk) Jan van Es, arbeider, Ridderkerk
(het Zand B425 tuin, van legger 859)
1319 Johannes Jansz Smit, fabriekant, Ridderkerk
(Buitendijk A539 boschhakhout, A542 boschhakhout, A541, A543, A1647, A2125, A226 (Slikkerveer B138b) ....)
1320 Leendert Nugteren Aartszn, melkboer, Ridderkerk (Rijsoord)
(Oud Reijerwaard C663 tuin, C1639 tuin, C1687 loots erf (sch. huis)(Pruimendijk), F2 huis schuur erf, F1, huis, F3 huis en erf)
1321 Marinus Stehouwer, bouwman, Ridderkerk
(Polder Oud Reijerwaard C906, C907, C909 ...)
1322 Gerardus Johannes Blussé, boekhandelaar, Dordrecht
(Polder Oud Reijerwaard C754 boschhakhout, C755, C781 weiland, C782 ...)
1323 Arie Janszn Smit, scheepsbouwmeester, Vlissingen(Ridderkerk)
(Nieuwe Reijerwaard A775 boschhakhout, B9 weiland, Buitendijk A1849, A1850, A1851, A1858, A1852, A1848)
1324 Johanes Hooijmeijer, verwer, Ridderkerk
(Dorp C1877 huis erf (huisnr. C147/C148, C1878 huis erf (huisnr. C157))
1325 Johannes Catharinus van Wagtendonk, genees- heel- en verloskundige, Ridderkerk
(Buitendijk A1702 boschakhout, A1703)
1326 de Polder Nieuw Reijerwaard
Erfpachter: Johannes Catharinus van Wagtendonk, genees- heel- en verloskundige, Ridderkerk
(Nieuw Reijerwaard A2043 huis en erf; A2044 huis; A2045 huis, van legger 1097, naar legger 1326
1327 de Polder Nieuw Reijerwaard
Erfpachter: Arie Janszn Smit, scheepsbouwmeester, Vlissingen (Ridderkerk)
1328 Hendrik Pauluszn Kranendonk, bouwman, Ridderkerk
Erfpachter: Adriana Cornelia Kranendonk vrouw van Cornelis Bulsing, verwer, Ridderkerk
(Polder het Zand B29 weiland, B217, B219, B256, B256 bis ...)
1329 (Lodewijk Zwart, bouwman, Ridderkerk) Leentje Herweijer wed. Lodewijk Zwart
(Polder Nieuw Reijerwaard A554 huis en erf (Slikkerveer B10), A574 (Slikkerveer B11), A1361, A1398, A1400, A1401, A1514 huis schuur erf, ...)
1330 Arie Jacobszn Plaisier, vlasboer, Ridderkerk
(Oud Reijerwaard polder C2387 huis en erf (Straatweg G51), Nieuw Reijerwaard D354, D355, D364 bouwland, D365, D366, D367 ...)
1331 Hendrik Penning, rietdekker, Ridderkerk
(De Gorzen B373, Polder Nw. Reijerwaard C1671, C1672, C1673, van legger 226, naar legger 1349)
1332 Pieter Klootwijk, schilder, Rijsoort
(Oud Reijerwaard C2243 huis en erf (Straatweg wijk G9/G10), C2244 huis en erf (Straatweg wijk G8), C2863, C2864, C2866 weiland)
1333 Judith Neeltje Tuk wed. Cornelis Boele, scheepmakersaffaire, Ridderkerk
(Buitendijk A1828 boschhakhout, A1829, A1830, A1831, A1832, A1833)
1334 de Polder Nieuw Reijerwaard
Erfpachter: Judith Neeltje Tuk wed. Cornelis Boele, Ridderkerk
(Buitendijk A442, Nieuwreijerwaard A1835, A1836, A1837, A1522 huis en erf (Slikkerveer B94), A1523 huis en erf (Slikkerveer B95), A1514 huis en erf (Slikkerveer B96), A2167 boschhakhout, ....)
1335 de Polder Nieuw Reijerwaard
Erfpachter: Pieter Boele, scheepmaker, Ridderkerk
(Buitendijk A1525 huis en erf (Slikkerveer B97), A1526 huis en erf (Slikkerveer B98), A1527 huis en erf (Slikkerveer B94), N. Reijerwaard A1838, A1839, A1840, ...)
1336 Bastiaan Rijsdijk, vlasboer, 's Gravendeel (Ridderkerk)
(Nieuw Reijerwaard D514, D515, D512, D513, D516, D517, D518, D818 huis en erf (Waalwijk G113))
1337 Dorothea Hartogensis echtgenoote van Eduard Levien Jacobson Leonszn, Rotterdam
(Nieuw Reijerwaard D484, D485 bouwland)
1338 Pieter Pieterszn Smit, scheepsbouwster, Rotterdam(Alblasserdam, Ridderkerk)
(A1623, A1625, A1808, A1809 ...)
1339 de Polder Nieuwe Reijerwaard
Erfpachter: Pieter Pieterszn Smit, scheepsbouwmeester, Rotterdam(Alblasserdam, Ridderkerk)
(Polder Nieuw Reiejrwraard A1622, A1626, A2059, A2060, A2061, A2062, ...)
1340 de Polder Oud en Nieuw Reijerwaard
Erfpachter: Trijntje Lagendijk echtgen. van Johan Hendrik Vietsch, zalmvisscher, Ridderkerk
(A1774 erf, A1775 huis en erf (Dorpdijk B163), A1776 erf, van legger 1025, naar legger 1772)
1341 Trijntje Lagendijk echtgen. van Johan Hendrik Vietsch, zalmvisscher, Ridderkerk
(B40 boomgaard, B41 boomgaard, van legger 711, naar legger 827)
1342 de Polder Nieuw Reijerwaard
Erfpachter: Trijntje Vliegenthart wed.e Hendrik Kooijman Pieterszoon, IJsselmonde(Ridderkerk)
(A2088, A2089, A2090, A2988 (Eenigendijk A183), A2089 (Eenigendijk A182), A2090 (Eenigendijk A181))
1343 Arie Cornelis Rijsdijk, koopman, Ridderkerk
(t'dorp C2109 schuur, C2110 huis (Molendijk 234), C2111 (Molendijk 235), C2112, C2113, C2114, C2115, C2309, C2401, C2402)
1344 de Polder Oud en Nieuw Reijerwaard
(Erfpachter: Julia Pot wed.e Frederik Schmidt & Cons., Zoeterwoude (Ridderkerk)
de mede eig. (en zijn) Hendrik Pot en Pietertje Pot echtg. van Jan den Ouden
(A2094 huis en erf (Eenigendijk A39), A2507 A2808, A2911 huis schuur erf)
1345 de Hervormde Gemeente Ridderkerk
Gerrit Jan Jansz Nijman, kleermaker, Ridderkerk
(Polder N. Oude B56, tuin, van legger 246)
dienstjaar 1873
1346 Willem Hendrik Baljon, commsissionair van beurtveren, Krimpen a/d Lek (Ridderkerk)
(Polder Nieuw Reijerwaard A1512 tuin, A1513 huis erf (Eenigendijk A93), A2529 huis en tuin)
1347 Krijn Eenhoorn, bouwman, Ridderkerk
(Polder Nieuw Reijerwaard A950, A951, A951bis, A952, A953 boomgaard)
1348 Jannigje van Wingerden vrouw van Hendrik Penning, rietdekker, Ridderkerk
(Oostendam C1518 huis 0.0.22, Oostendam C1828 huis beh. keet schr. en erf 0.0.90, de Gorzen B393 boschhakhout 0.17.30)
1349 de Polder Oud Reijerwaard
Erfpachter: (Jannigje van Wingerden vrouw van) Hendrik Penning, rietdekker, Ridderkerk
(C1671, C1672, C1673 huis (Eenigendijk E1), C2434 huis erf (Eenigendijk E2a), C2435 tuin, C2434 huis erf (Eenigendijk E2a))
1350 Willem Gerritszn Nugteren, gem.te Secretaris, Ridderkerk
('t Dorp C1812 huis en erf (huisnr. C173))
1351 Aart van der Waal, bouwman, Ridderkerk
(Dorp C2344 huis tuin (Eenigendijk H52), van legger 1276)
1352 Cornelis Dirkszn. Zaanen, wethouder en koopman, Ammerstol
(Oostendam C1518 huis (D168), C1828, C2437, C2438 schuur)
1353 Albertus Gerardus Hoogland, boekhouder, Dordrecht(Ridderkerk)
(Dorp C2401 huis en erf (Molendijk D31a), C2401 huis en erf, C2680 huis en erf)
1354 Leonardus Apollonius de Raadt en verdere erfgenamen, notaris, Barendrecht
(N. Reijerwaard D334 bouwland, D335 bouwland, van legger 769)
1355 Willemina van Dam, vroedvrouw, Ridderkerk
(Kerkepolder B538 tuin, van legger 1001-1)
1356 de Polder Nieuw Reijerwaard
Erfpachter: Gerrit Jan Janszn Nijman, kleermaker, Ridderkerk
(Dorp C2145 erf, C2420 huis en erf (B188), C2784, C2784)
1357 Pieter Plaisier Ariesz, vlasboer, Ridderkerk
(Nieuw Reijerwaard D369 weiland, D352 ....)
1358 Paulus van der Vorm Johszn, vlasboer, Ridderkerk
(Polder Oud Reijerwaard C821, C822 ... C831 huis erf (Pruimendijk E64,E65,E66), C832 huis en erf (Pruimendijk E63), C833 huis (Pruimendijk E62), C835 boschhakhout, ...)
1359 Cornelis van der Waal Wouterszn, vlasboer, Ridderkerk
(B261 weiland, C342 boomgaard, C1136 huis en erf (Molendijk D82/D83), C1437 weiland, C1438 ...)
1360 Maaike van der Waal wed. Gerrit Ooms, Ridderkerk
(Polder Oud Reijerwaard C345 tuin, C346 schuur erf (molendijk D28), C372 huis erf, C2310 huis erf, C1619 verkrijging van een gedeelte, het Zand B301 tuin, Oud Reijerwaard C1892 huis erf, C2419 huis tuin (Molendijk D27))
1361 Aart Lagendijk, vlasboer, Ridderkerk
(het Zand B213, B214, B215, B216, B262 weiland, B263, Oud Reijerwaard C343 huis erf, C344 huis erf, 't Dorp C2450 huis erf)
1362 Leendert van Prooijen, bouwknecht, Ridderkerk
(Nieuw Reijerwaard D823 huis en tuin (Straatweg G179a), D863, D863, D553, D750 boomgaard, D751 tuin, D909 huis en erf)
1363 de Polders Oud en Nieuw Reijerwaard
Erfpachter: Johannes Janszn Smit, fabriekant, Ridderkerk
(A2188 dijk weiland, A2113 huis erf (Slikkerveer B160a), A2214 huis erf (Slikkerveer B160b), A2215 huis erf (Slikkerveer B160c)), A2213 (huisnr. B160a), C2214v (huisnr. B160b))
1364 de Polders Oud en Nieuw Reijerwaard
Erfpachter: Paulus den Hoed, vlasboer, Ridderkerk
(Nieuw Reijerwaard C2400 huis erf 0.0.65, van legger 960, naar legger 1404)
1365 de Polders Oud en Nieuw Reijerwaard
Erfpachter: Willemina van Dam, vroedvrouw, Ridderkerk
(Nieuw Reijerwaard A22552 huis en erf (Dorpsdijk B178a), A2242 huis en erf)
1366 de Polders Oud en Nieuw Reijerwaard
Erfpachter: Johannes Roos Rooszn, koopman, Ridderkerk
(Nieuw Reijerwaard C2399 dijk, van legger 960)
1367 (Bastiaan Bakker, industrieel, Ridderkerk) Elisabeth van Nes wed. B. Bakker en cons.
(het Zand B261 weiland, van legger 1359)
1368 Hendrik Cornelis van Maaren, particulier, Dordrecht (Goverdinus van Maaren, minderj. Waspik)
(Oud Reijerwaard C781 weiland, C782 ...)
1369 Cornelis van dr Waal, bouwman, Ridderkerk
(Oud Reijerwaard A1356 huis erf 0.0.64, van legger 752, naar legger 1173)
1370 Leendert Teuniszn Stehouwer, bouwman, Hendrik Ido Ambacht
(Oud Reijerwaard C471 weiland, C472, C2101, C2102 huis er (huisnrs. Oostendam E576(D576))
1371 Cornelis van Gelderen Janzn, arbr., Ridderkerk (wed.e. Johanna Valster en cons.)
(N. Reijerwaard D713 huis erf (Straatweg G190); D714 huis schuur erf, van legger 757, naar legger 1856)
1372 Johannes Koomans Hendrikszn, vlasser, Ridderkerk
(Nieuw Reijerwaard D739 huis erf 0.12.40 (Waaldijk G127), van legger 757, naar legger 1061)
1373 ?
1374 Arie van der Stel, koopman, Ridderkerk
(Oud Reijerwaard C1394 boschhakhout, C1395 boomgaard, ... C2339 huis tuin (Pruimendijk E52))
1375 Trijntje Vliegenthart wed. Hendrik Kooijmans Pzn, Ridderkerk
(Buitendijk A22, A25, A26, A1873 ...)
1376 Florus van Nes Adrianus Reiniersz., koopman, Rijsoort
(Oud Reijerwaard C536 huis erf 0.02.41, bijbouw, van legger 189-50, naar legger 1377-4)
1377 Maria de Joncheere echtg. van Petrus Lucretius Tichler, Leijden
Erfpachter: Florus van Nes Adrianus Reiniersz., koopman, Rijsoort
(Oud Reijerwaard C537 tuin, vereenigd, van legger 1013-2)
1378 Lubertus Hendricus Romeijn, koperslager, Ridderkerk
(Dorp C1974 huis erf (huisnr. B185), C1974 huis erf)
1379 Rookje Maria van der Waal wed. Johannes Rijsdijk, logementhoudster, Ridderkerk
(het Zand B209 weiland, B210, B270, B271 ...)
1380 de Polder Oud en Nieuw Reijerwaard (c.s.)
Erfpachter: Rookje Maria van der Waal wed. Johannes Rijsdijk, logementhoudster, Ridderkerk
(Dorp C228 huis erf (huisnr. C71))
1381 Huig van Wingerden, koopman, Ridderkerk(Puttershoek)
(Oud Reijerwaard C360 huis; C2412 huis erf (huisnr. Molendijk D4, van legger 1381-1; Het Zand B276 boomgaard, van legger 1379-9)
1382 Aart Wouterszn van der Waal (en cons.), vlasboer, Ridderkerk
(Oud Reijerwaard C1619 tuin, van legger 2317, naar leggers 1106+1360)
1383 Adrianus Penning (en cons.), Ridderkerk
(Oud Reijerwaard C1431 boschhakhout)
1384 Hendrica den Hoedt vrouw van Nicolaas Rijsdijk (arbeider), Ridderkerk
(Buitendijk A1188 boomgaard, A1189, A1192 huis erf (huisnr. Dorpsdijk B164), Polder Woude B43 boschhakhout, B384)
1385 Coenraad Lodders, kleermaker, H. Ido Ambacht (Ridderkerk)
(Oostendam C1514, C2159, C2305 ...)
1386 de Polder Nieuw Reijerwaard
Erfpachter: Pieter Smit Pieterszn (c.s.), scheepsbouwmeester, Rotterdam(Alblasserdam)
(Nieuw Reijerwaard A2201 huis en erf (huisnr. Slikkerveer B179a), A2201 huis en erf)
1387 de Polder Nieuw Reijerwaard
Erfpachter: Lodewijk Zwart, bouwman, Ridderkerk
(N. Reijerwaard A222 dijk en erf)
1388 de Polder Nieuw Reijerwaard
Erfpachter: Marinus Mak (c.s.), scheepmaker, Ridderkerk
onder no. 2223 is 10 c.a. van 2103 welke niet in de acte voorkomen er is uit gegeven (0.02.25)
(N. Reijerwaard A2223 huis en erf; A2223 huis en erf (huisnr. Slikkerveer B107))
1389 Jan Plaisier Azn., vlasboer, Ridderkerk (Groote Lindt) en consort., Aart van der Waal Woutersz.
(Lagendijk C2422 huis schuur erf(tuin) 0.09.45 (huisnr. H59a); Lagendijk C2422)
1390 Cornelis Zaanen Dirksz (en cons.), wethouder, Amerstol
(Oostendam C2436 huis (huisnr. D167(177)), huis 0.0.55, naar legger 1669-1)
1391 de Armen van Hendrik Ido Ambacht
Erfpachter: Jan van der Linden (en cons.,), vlasboer, Ridderkerk
(Oud Reijerwaard C2433 schuur erf 0.06.70 (=Pruimendijk), van legger 768, naar legger 1580)
1392 Jacobus Overwater, bouwman, Barendrecht
(N. Reijerwaard D484 bouwland, D485)
1393 Leendert Nugteren Pieterszn (en cons.), vlasboer, Ridderkerk
(Oud Reijerwaard C797 weiland, van legger 1322)
dienstjaar 1874
1394 Teunis Buitendijk, scheepstimmerman, Ridderkerk
(Nieuw Reijerwaard A2163 schuur en erf, van legger 1002-5, naar legger 610-22)
1395 Lena Mak wed.e Johannes Jonker, Alblasserdam
(Buitendijk A1221 huis en erf, A1222 huis werkplaats en erf (huisnr. Eenigendijk A98), A1223 huis en erf (huisnr. Eenigendijk A137), A1224 huis en erf (huisnr. Eenigendijk A138) ...)
1396 de Polder Nieuw Reijerwaard
Erfpachter: Lena Mak wed.e Johannes Jonker, Alblasserdam
(Buitendijk A1507 (huisnr. Eenigendijk A85), A1508 (huisnr. Eenigendijk A86), A1509 (huisnr. Eenigendijk A87), A1510 (huisnr. Eenigendijk A88), A1511 tuin, A1719 huis (huisnr. Bolnes A91/A92), A1729 erf, A1721 huis en erf (huisnr. Eenigendijk A94))
1397 de Polder Oud Reijerwaard
Vruchtgebruiker: Pietertje van der Ven wed. Arie Kranendonk
Erfpachter: Pieter van der Ven, zandvormer(arbeider), Ridderkerk
(Oud Reijerwaard C1890 huis en erf (huisnr. Molendijk D75), van legger 1063-1)
1398 Maria de Joncheere echtg. van Petrus Lucretius Tichler, Leijden
Erfpachter: Pieter van der Padt, rietddekker, Ridderkerk
(C1816, C1817, C1818, C1819, C1829, C2396 huis erf (huisnr. Straatweg G20))
1399 Pieter Goudswaard Pzn., arbeider, Ridderkerk
(Reijerwaard C716 weiland, C717 huis (huisnr. Pruimendijk E103) 0.0.26, van legger 282, naar legger 2035)
1400 Gerrit Bestebreurtje, timmerman, Ridderkerk
Vruchtgebruiker: Johannes van der Staaij en vrouw Jenneke van den Berg
(Reijerwaard C2072 huis (huisnr. Pruimendijk E99), C2073 huis en erf, C2074 tuin)
1401 Paulus van der Vorm, vlasboer, Ridderkerk
(Polder Oud Reijerwaard C1370 huis en erf (huisnr. Pruimendijk E56/E57) C1371 tuin)
1402 Elisabeth Mak wed.e Marinus Christianus Tuk, Ridderkerk
(Polder Nieuw Reijerwaard A724, A725 A726, 2294 huis en erf (Slikkerveer B3), 2295 schuur, 2296, 2297, 2294, 2295 schuur)
1403 de Buiten Armen Ridderkerk
Erfpachter: Maria Plaisier wed. Paulus den Hoed, Ridderkerk
(Polder Nieuw Reijerwaard A987 tuin, A1416 tuin, A2128 huis schuur en erf (Lagendijk H19); A2152, A2153 (Lagendijk H24c), A2154 huis en erf (Lagendijk H24b), A2155 (H24a) ...)
1404 de Polder Oud en Nieuw ReijerwaardErfpachter: Maria Plaisier wed.e Paulus den Hoed, Ridderkerk
(Nieuw Reijerwaard C2400 huis en erf (Dorp C182a), C2400)
1405 Leendert de Koning, bouwman, Rhoon
(Polder Nieuw Reijerwaard D136 bouwland, D137, D138, D139 weiland)
1406 Jacob Adrianus van Huuksloot, verwer, Ridderkerk
(Nieuw Reijerwaard D775 huis en erf, D790 bouwland)
1407 Adrianus Penning, arbeider, Ridderkerk
(Polder Oud Reijerwaard C1757 tuin, C1909, C1910 huis en erf, C2471 huis en erf (=Pruimendijk), C2471 huis en erf)
1408 Christianus Albertus Bos, geneesheer, Ridderkerk
('t Dorp C68 schuur (huisnr. C74a), C69 huis (huisnr. C74), C85 erf ....)
1409 Jacoba Agatha Bos (c.s.), minderjarige, Ridderkerk
Pieternella Aletta Bos wed. H.B. Veenebos(en cons.), Ridderkerk
(Polder Oud Reijerwaard C102 weiland, C1022, C1023 ...)
1410 Aart Huigszn Maaskant, vlasboer, Ridderkerk(Heerjansdam)
(Polder Nieuw Reijerwaard A950, A951, A951bis tuin, A952, A853 boomgaard, A2282 huis schuur en erf (huisnr. Lagendijk H3), ...)
1411 Jan Kranendonk, vlasboer, Ridderkerk
(Polder Oud Reijerwaard C1688 huis en erf (huisnr. Molendijk D94/D95), Het Zand B304, boomgaard, B305, B490 huis en erf (Molendijk D97), B491 huis en erf (Molendijk D98), B492 huis en erf (Molendijk D99), B493 weiland, B494 boomgaard)
1412 de Polder Oud Reijerwaard
Erfpachter: Jan Kranendonk, vlasboer, Ridderkerk
(Polder Oud Reijerwaard C1689 huis en erf (Molendijk D76), van legger 658)
1413 Jan van der Linde, vlasboer, Ridderkerk
(Polder Oud Reijerwaard C1843 huis schuur en erf (Pruimendijk E36), C1844 huis en erf (Pruimendijk E37/E38), C2429 huis en tuin (Pruimendijk E38b), C2430 huis en tuin (Pruimendijk E38a), C1305 huis en erf, C1455 tuin ...)
1414 Klaartje Huijzer wed. Wouter Smit, Ridderkerk
(Polder Nieuw Reijerwaard A1750 (huisnr. Eenigendijk A123), A1751 (huisnr. Eenigendijk A122), A1752 boomgaard, A1751 huis schuur erf, A2790 huis erf, A2791, ....)
1415 Aart Maaskant, vlasboer, Ridderkerk
('t Dorp C1964 huis en erf (Eenigendijk H6), C1965 huis en erf (Eenigendijk H7), C1966, C2275, C2480, C2481, C2482 huis)
1416 Cornelia van Galen wed.e Corn.s Stip, Ridderkerk
('t Zand D76 huis en erf (huisnr. Straatweg G158), D856 huis en erf (huisnr. Straatweg G154), D846 huis en erf (huisnr. Straatweg G158))
1417 Arie Plaisier Jzn, vlasboer, Ridderkerk
(D430 boschhakkhout, D432 verkrijging van een gedeelte)
1418 Arie Stehouwer, bouwman, H.I. Ambacht
Pieter Stehouwer en cons., vlasboer, Ridderkerk
(Polder Oud Reijerwaard C1471, C1472, C1473, C1474, C1475 (huisnr. Pruimendijk E22/E24), C1476 tuin)
1419 Pieter Smit Pzn (c.s.), scheepsbouwmeester, Alblasserdam
Erfpachter: id
(Slikkerveer A2255 (B90c), A2527, A2640)
1420 de Polder Nieuw Reijerwaard (c.s.)
Erfpachter: Judith Neeltje Tuk wed.e Corns. Bode (c.s.), Ridderkerk
(Slikkerveer huis loodsen erf scheepmaker (huisnr. B91))
1421 Pieter Boele, scheepmaker, Ridderkerk
de familie Nassau le Lecq, de polder Nieuw Reijerwaard, Arie v.d. Zegen de Beer
(Slikkerveer 2257 (B193) loodsen erf scheepmakerij, A2257, A2833, A2833 werkpalats kantoor en erf)
1422 Rijks Domeinen (behoort bij de dienst voor 1873)
Erfpachter: de familie Nassau le Lecq (cs)
(A2259 Rivier de Maas 23.86.19 onbelast)
1423 Arie van den Zegen de Boer, bouwman, Ridderkerk (c.s.)
(Slikkerveer C2258 huis en erf (huisnr. B99), C2258 huis en erf)
1424 de Polder Nieuw Reijerwaard (c.s.)
(Slikkerveer C2273 huis en erf, C2274 dijk)
1425 Gerrit Bestebreurtje (c.s.), timmerman, Ridderkerk
(Pruimendijk C2465 huis en erf, naar legger 1438-1)
0110vervolg Frans Huijzer (c.s.), Barendrecht
(Cornelis Laagjes D781 huis en erf (Waaldijk G160), van legger 110-45, naar legger 1667)
1426 Anna Susanna de Joncheere echt(g). van Matthias Johannes Lups (bankier, Viersen in Pruissen), Dordrecht
(Polder Nieuw Reijerwaard A874 tuin, A884, A885 ...)
1427 Cornelia de Slaa wed.e Maarten Houweling, Ridderkerk
Jan van der Velde en zijne vrouw Maria v. der Steen
(Buitendijk A1190 huis en erf (Dorpsdijk B165), A1191 boomgaard, A2146, Polder Woude B385 boomgaard)
1428 Bastiaan Visser (c.s.), Ridderkerk
(Polder Oud Reijerwaard D638, D640, D641, ...)
1429 Hermina Snaauw echtg. van Gerrit de Hartog, vlas- en melkboer, Ridderkerk
(Polder Oud Reijerwaard C846, C847, C848 ...)
1430 onbekend
Erfpachter: Antonia van Pelt, Ridderkerk
(Buitendijk A2147 huis en erf (huisnr. Dorpsdijk B165a), van legger 1290, naar legegr 1480; A2147 huis en erf, van legger 1430)
1431 de Polder Oud Reijerwaard
Bastiaan Bakker, vlasboer, Ridderkerk, Elisabeth van Nes wed. B. Bakker
(Oud Reijerwaard C2414 fabriek en erf (Molendijk D8); C2414 id; 't Dorp C2414 gutta perchafabriek, fabriek, ijzergieterij; C2414 id 0.22.60)
dienstjaar 1875
1432 's Rijks Domein
Regt van Visscherij: de familie Nassau le Lecq
(A2007 water en visscherij, B506 water, B507 krib, B508 krib, van legger 511, naar legger 1445)
1433 Lambertus de Kool, molenaar, Ridderkerk
(O. Reierwaard C804 boschhakhout, C805, C1656 huis en erf (Pruimendijk E73), C1657 huis en erf (Pruimendijk E72), C1658 tuin ...)
1434 Bastiaan Visser, landbouwer, Ridderkerk
(N. Reijerwaard D641 huis (Waaldijk G141/G142), D643 schuur en erf (Straatweg G144), D765 huis en erf (Waaldijk G143), D640 huis en erf (Waaldijk G140), D638, D820, D821, D643, ...)
1435 Dirk Karel Munting, geneeskundige, Ridderkerk
(O. Reijerwaard C1760 tuin, C1761 huis en erf (Straatweg G41), C2327 stal en erf, C2355 weiland, C2537 huis chuur erf (huisnr. G41))
1436 Leendert Stehouwer Pzn, landbouwer, Dordrecht (Hendrik Ido Ambacht)
(O. Reijerwaard C473, C474, C471, C472)
1437 Pieter Boele, scheepsbouwmeester, Ridderkerk
(N. Reijerwaard A1253 (Slikkerveer B9), A1254 huis, A2376 huis en erf, A2377, A2378, A2379 huis en erf)
1438 Frank Maaskant, arbeider, Ridderkerk
(Pruimendijk C2465 huis en erf (huisnr. E108a), C2465)
1439 de Polder Nieuw Reijerwaard
Erfpachter: Jannigje van Es wed. Jan Alderliesten, Ridderkerk (Jan Alderliesten, scheepmaker, Ridderkerk)
(Slikkerveer A2273, A2290, A2290 (huisnr. B100a); A2644 huis en erf)
1440 Jan Gravestein, scheepstimmerman, Ridderkerk; medeigenaren de Polder Oud en Nieuw Reijerswaard; Erfpachter: Jan Gravestein, scheepstimmerman, Ridderkerk
(Buitendijk A1794, A1295 huis en erf (Eenigendijk A62), A1295, ...)
1441 Willem Wilschut, vlasboer, Ridderkerk; Aaltje Karsseboom wed. Willem Wilschut (cs), Ridderkerk (dj1889)
(N. Reijerwaard D468 boschhakhout, D469 tuin, D470 huis (Waaldijk G95), D471 huis (Waaldijk G96), D472 huis (Waaldijk G98), D474 huis en erf(schuur) (Waaldijk G97), van legger 959; D474 huis schuur en erf 0.26.70, van legger 1441-7)
1442 Maria de Joncheere en c.s. echtg. Petrus Lucretius Tichler, Leiden
Erfpachter: de Vennootschap onder den naam van Cornelis Adrianus van Nes Reinerszn, koopman, Rijsoord
(Eenig aansprakelijk Vennoot Cornelis van Nes, koopman in Rijsoort. Commanditaire Vennooten: George Christiaan Daum, voorzitter NS Spoorwegmaatschappij te 's Hage en George Frederik Lucardi, Secretaris NS Spoorwegmaatschappij te 's Hage (dj1890))
(O. Reijerwaard C2484, C2631, C2631, C2845, C2907)
1443 Aart Cornelis Lagendijk, timmerman, Ridderkerk
(N. Reijerwaard D979 huis en erf (Waaldijk G104), D818 huis en erf (G113))
1444 Maria de Joncheere en cons., Echtgen. Petrus Lucretius Tichler, Leiden
Erfpachter: Lambertus August Meijer, Fabriekant, Ridderkerk
Mede eigenaar voor 99 centiaren is de polder Rijsoord en Strevelshoek; onder no. 2427 is vollen eigendom begrepen
(O. Reijwerwaard C2427 huis en tuin (Straatweg G15/G16), C2632 huis schuur erf, C2632 huis schuur erf)
1445 (gewone Domeinen) de Staat
(A2259 rivier de Maas 23.86.19, Kleine Noord A2007 water en visscherij 16.32.89, Kleine Noord b596, B507, B508, A2481 water visscherij, A2500 water de Maas 16.39.10 ...)
1446 Maria Cornelia van Heeckeren van Wassenaar echtg. van Willem Carel Philip Otto graaf Bentinck, Op den huize Twickel gem(een)te Delden
de mede eig.n zijn van Heeckeren van Wassenaar, Carel George Unico Willem baron van en Rudolph Frederic
(Polder Nieuw Reijerwaard A674 tuin, A679 schuur (huisnr. Slikkerveer B27), A681 weiland, A682 bouwland, A683 bouwland ....)
1447 Gerrit Kamsteeg, koopman, Ridderkerk (Hardinxveld)
(Buitendijk A22 boschhakhout 0.04.60, A25 0.07.20, A26, A1863 huis schuur en erf (huisnr. Bolnes A19/A19a/A19b/A19c/ong.), A2015 rietland, A2106 water, A2017 hakhout ...)
1448 Gerrit den Hartog, bouwman, Ridderkerk
(O. Reijerwaard C876, C877, C1327, C1331 weiland ...)
1449 Maartje den Hartog, winkelierster, Hendrik-Ido-Ambacht
(O. Reijerwaard C1262, bouwland, C2007 weiland)
1450 Hendrika den Hartog, Hendrik-Ido-Ambacht
(O. Reijerwaard C1325 weiland, C1326 verkrijging van een gedeelte, C2487 weiland 1.33.90, naar legger 1448, C2486 weiland naar legger 1493-1)
1451 Lijsje den Hartog, Ridderkerk
(O. Reijerwaard C1263 weiland, C1264 weiland 0.76.80, C1274 weiland 0.29.10 van legger 578)
1452 de Polder Nieuw Reijerwaard
Erfpachter: Mattheus van Deursen, tuinman, Ridderkerk
(A1350 huis (huisnr. Slikkerveer B153), A2076 dijkweiland, naar legger 1558)
1453 Johannes Adrianus van Breen, smid, Ridderkerk
(Buitendijk A1702 boschhakhout 0.02.70, A1703 boschhakhout 0.04.20, van legger 1142, naar legger 1620)
1454 Johan Hendrik Coert, geneeskundige, Hendrik Ido Ambacht
(Gorzen B371 boschhakhout, B369, O. Reijerwaard C337 bouwland 1.77.20, C338, C998, C999, C1000, C1001 ...)
1455 Joost Wildeman, koopman, Hendrik Ido Ambacht
(C2022 huis (huisnr. Oostendam D170), van legger 509-13; C2023 tuin 0.03.60 van legger 509-12)
1456 Johannes Coert, notaris, Goedereede
(Dorp CD2276 huis en erf (huisnr. Lagendijk H1/H2), C2519 huis en tuin (huisnr. Lagendijk H1); C2520 huis en erf (huisnr. Lagendijk H2)l Oud Reijerwaard C882 watering, C883 weiland ...)
1457 de Polder Nieuw Reijerwaard
Erfpachter: Johannes Adrianus van Breen, smid, Ridderkerk
(Nieuw Reijerwaard A2042 huis en erf (huisnr. Eenigendijk A88), A2044 huis (huisnr. Eenigendijk A89), A2045 huis (huisnr. Eenigendijk A90); van legger 1326)
1458 Arie Jacobszn Plaisier, vlasboer, Ridderkerk
(N. Reijerwaard D826 boomgaard, D430 boschhakhout, van legger 1338, naar legger 304)
1459 Jacob Cornelis Déking Dura, koopman, Dordrecht + Johannes Adrianus Vos van Hagestein, Dordrecht
(O. Reijerwaard C1171 watering dj1878 scheiding, van legger 794, naar legger 1592; C1172 weiland, C1173 weiland, C1174 weiland, C1175 weiland, C1176 weiland ...)
1460 Cornelia van der Stel wed. Pieter Snaauw, melkboerin, Ridderkerk
(Oostendam C2264 huis en erf (huisnr. D155), C2265 huis en erf (huisnr. D156); C2267 huis en erf; C2268 huis en erf; C2269 huis en erf; C2441 huis schuur erf (huisnr. D153), C2587 huis schuur en erf (huisnr. D153))
1461 de Zwijndrechtsche Waard
Erfpachter: Cornelia van der Stel wed. Pieter Snaauw, melkboerin, Ridderkerk
(O. Reijerwaard C1925 erf 0.099.2, van legger 926, naar legger 1479)
1462 Aart Maaskant (c.s.), vlasboer, Ridderkerk
de mede eig. is Anna Heinoordt wed. A. Kranendonk voor (0.0.24)
(Dorp C2473 huis en erf (huisnr. Lagendijk H8b), C2484 huis (huisnr. Lagendijk H8c), naar legger 1462; C2483, C2484;)
1463 Jonkhr. Johan Adriaan Paulus Repelaer, 's Hage
(N. Reijerwaard D447 bouwland, D448, D449, D450, D486 weiland, D487, D488 ...)
1464 Anthonia Maria Overwater, Barendrecht
(N. Reijerwaard D484 bouwland, D485 bouwland, D105 weiland)
dienstjaar 1876
1465 Jan Corneliszn Kooijman, landbouwer, IJsselmonde
(O. Reijerwaard D144 bouwland 1.74.40, van legger 1157-1)
1467 Aart Huigszn Maaskant, vlasboer, Ridderkerk
de mede eig. is Leendert Voordijk te Dirksland
(N. Reijerwaard A946 watering, verkoop aan legger 1410+1468)
1466 de Zwijndrechtsche Waard
Erfpachter: Cornelis de Zeeuw (de erven), Ridderkerk
(Oud Reijerwaard C2240 huis en erf, C2241 huis en erf, van legger 337, naar legger 1476)
1468 Leedert Voordijk, Dirksland
(Nieuw Reijerwaard A947 weiland 0.42.10, A948 weiland 0.39.10, A949 boomgaard, A2401 watering)
1469 Pieter van Schagen (cons.), kastelein, Ridderkerk
(de mede eig.se is Rookje van der Waal zijne vrouw buitengemeenteschap van goederen gehuwd)
(Nieuw Reijerwaard A942 weiland 0.67.70, A943 weiland 0.68.20, van legger 797, naar legger 1415)
1470 Huig Hkzn Kranendonk, bouwman, Ridderkerk
(Oud Reijerwaard C114 tuin, C1797 huis erf (huisnr. Molendijk D66), C1798 tuin, C1799 boomgaard, C1950 watering, C1797 erf ...)
1471 de Polder Oud Reijerwaard
Erfpachter: Huig Hkzn Kranendonk, bouwman, Ridderkerk
(Oud Reijerwaard C1855 huis en erf (huisnr. Molendijk D72), splitsing, van legger 782-1, naar legger 1471-2/3; C2619 huis en erf (huisnr. Molendijk D73/D74); C2620 huis en erf (huisnr. Molendijk D72); C2579 huis en erf (huisnr. Molendijk D100); C2580 huis en erf (huisnr. Molendijk D101))
1472 Rookje Visser wed. Teunis van Gemerden, Ridderkerk
(Buitendijk A796 boschhakhout, Polderwaard B39 boschhakhout)
1473 Adrianus de Kool, molenaar, Rijsoord
(Oud Reijerwaard C544 korenmolen en erf (Straatweg), C545 tuin, C1918 schuur en erf, C2105 bouwland 0.03.50l C2106, C2107 huis en erf (huisnr. G12); C2108 huis en erf (huisnr. G12); C1918 schuur, dj1881 bijbouw; C1918 huis en erf, verv. vrijdom; C1918; C1918; C2862; C2865 weiland, C2107 huis en erf, ...)
1474 Teunis Stok, arbeider, Ridderkerk
(Nieuw Reijerwaard A2164 huis en erf (huisnr. Eenigendijk A152); A2409, A2410, A2409 huis en erf 0.0.92, van legger 1212)
1475 Arie de Zeeuw Czn, vlasboer, Ridderkerk
(Oud Reijerwaard C499 boschhakhout, C500 huis erf (huisnr. Straatweg G49/G50), C501 tuin, C502 huis en erf (huisnr. Straatweg G45/G48), C503 tuin, C504 huis (huisnr. Straatweg G44))
1476 de Zwijndrechtsche(n) Waard
Erfpachter: Willem Nugteren, broodbakker, Rijsoord
(Oud Reijerwaard C2240 huis en erf (huisnr. Straatweg G23), C2241 huis en erf (huisnr. Straatweg G22))
1477 de Zwijndrechtschen Waard
Erfpachter: Leendert Visser, vlasboer, Ridderkerk
(Oostendam C2393, dijk, 0.02.30, dj1879 verkoop, van legger 337-38, naar legger 1604-1)
1478 de Zwijndrechtschen Waard (mede eig. voor 01.40 Cornelis van Nes, vlasboer, Ridderkerk)
Altoosdurend erfpachter: Cornelis van Nes, vlasboer, Ridderkerk
(Oostendam C2394 huis en tuin (huisnr. Straatweg G47), van legger 337-39, naar legger 1478-2; C2394 huis en tuin)
1479 de Zwijndrechtschen Waard
Altoosdurend erfpachter: Jan van Kooten (en cons.), klompenmaker, Ridderkerk
(Oostendam C2391 huis en erf (Straatweg G19a/G19b), C2392 erf; C2551 huis en erf (G20b), C2552 (G20a), Oud Reijerwaard C1925 erf, Waaldijk C2922 huis en erf, C2923)
1480 de Zwijndrechtschen Waard
Altoosdurend erfpachter: Krijn Leentfaar, vlasboer, Ridderkerk
(Oostendam D771 verkrijging van een gedeelte; D772 huis en erf (huisnr. Waaldijk G73), C873 huis en erf (huisnr. Waaldijk G72), D773, D774, D835 huis en erf (huisnr. Waaldijk G73), D836 huis en erf (huisnr. Waaldijk G72))
1481 de polder Nieuw Reijerwaard
(Erfpachter: Aart van den Berg Azn, stoombootkapitein, Ridderkerk
(Nieuw Reijerwaard A1853 uitpad; A2195 huis en erf (Slikkerveer B101); A2594 dijk en huis; A2767 huis en erf, van legger 1481, naar legger 1905)
1482 Aart van den Berg Azn, stoombootkapitein, Ridderkerk
(Buitendijk A1857 boschhakhout, A1858, A2584, A2708, A2709)
1483 Johannes Koomans, vlasboer, Ridderkerk
(Nieuw Reijerwaard D613 boschhakhout, vereeniging, van legger 110, naar legger 1061)
1484 Pieter Johannes Ausems, kleermaker, Ridderkerk
(Nieuw Reijerwaard D775 huis en erf (huisnr. Waaldijk G63), D790 bouwland 0.02.75)
1485 Cornelis de Bruin, wagenmaker, Ridderkerk
(Nieuw Reijerwaard C2227 huis schuur erf (huisnr. Dorp C68), C2710 huis schuur erf, C2315 huis en erf)
1486 Leonardus Appolonius de Raadt, notaris, Barendrecht
(Nieuw Reijerwaard D334 bouwland 0.87.00, D335 bouwland 0.91.20; van legger 1354-1+2)
1487 Jannetje van der Steen wed.e Aart Brouwer, Ridderkerk
(C221 huis (huisnr. Lagendijk H49), C222 huis (huisnr. Lagendijk H50), C223 huis (huisnr. Lagendijk H51), C2231 erf, van legger 1186, naar legger 1539)
1488 Maria Johanna Molenaar wed. Johannes Jacobus Speeman, IJsselmonde
Machelinus Marius Speelman en cons., IJsselmonde
(Cornelis Laagjes D1, D2, D3, D4, D42 bouwland, D45 weiland, D46 weiland, van legger 1168, naar legger 2079)
1489 Maria Klootwijk wed. Anthonij Lucardie, Charlois
(Nieuw Reijerwaard A329, A330 weiland, A331, A332 ...)
1490 Florus van der Vorm Ottoszn in huw: hebbende Hendrica Johanna Lucardie, bouwman, IJsselmonde
(Nieuw Reijerwaard D217 weiland, van legger 1006-36)
1491 Aagje Lucardie, minderjarige, Charlois/Barendrecht
(Nieuw Reijerwaard A276 weiland, A277, A278, A390, A381 watering, A392, A1682, van legger 1006)
1492 Johannes Anthonie Lucardie, minderjarige, Charlois
(Nieuw Reijerwaard A968 bouwland, A969, A970, A971, A972, A973, A974, A1055 bouwland, A1056)
1493 Hendrik Nicolaas den Hartog, H.I. Ambacht
(Oud Reijerwaard C2486 weiland, van legger 1450-5)
1494 Grietje Frederiks wed. Gorseling Boott, Ridderkerk
(Dorp C45 schuur, C46 tuin, C1557 huis, van legger 1313, naar legger 1494)
1495 Cornelis Labrijn, koopman, Ridderkerk
(Dorp C45 schuur (huisnr. C36); C46 tuin, C1557 huis (huisnr. C32); C42 huis en erf (huisnr. C33); C2771; C2772; C2775 schuur; C2776 huis en erf van legger 1495-1/2)
1496 Sijgje Kranendonk wed.e A. Stehouwer, Rijsoord
(O. Reijerwaard C476 huis (huisnr. Pruimendijk F28), C1569 huis en erf (huisnr. Pruimendijk F27); C1701 tuin 0.04.35, van legger 1065)
dienstjaar 1877
1497 de Polder Oud en Nieuw Reijerwaard (mede eigenaren Hendrik Pot en Jan den Ouden scheepsbouwmeester Ridderkerk)
Erfpachter: Pieter Pot (c.s.), scheepsbouwmeester, Ridderkerk
(Polder Oud Reijerwaard A2025 hakhout, A2095 dijk weild., A2096)
1498 Gerrebrand Zaaijer, bouwman, Ridderkerk
(Polder Oud Reijerwaard C874, C875, C987, C988, C989, C990, C991, C992, C993, C994, C995, C996, C997 weiland)
1499 Johannes Vrijhof, bouwknecht, Ridderkerk
(Polder Nieuw Reijerwaard D577 tuin, D578 huis en erf (huisnr. Straatweg G57), D579 tuin)
1500 Lena Bastiana Mijs wed, van Aart v.d. Hoek, Ridderkerk
Eigenaar Johannes van der Hoek en cons., landb., Ridderkerk
(Nieuw Reijerwaard A1011 bouwland, A1012, A1013, A1014, A1015, A1016 weiland, A1017 bouwland, ...)
1501 Rookje van den Hoek Aartsdochter, Ridderkerk
(Nieuw Reijerwaard A111 weiland; A1112; A1113; A1665 watering, naar legger 1500; Oud Reijerwaard C307; C308; C309 weiland, van legger 672)
1502 Lijntje Johanna van den Hoek Aartsdochter, Ridderkerk
(N.R. D237 bouwland 0.58.00, D238, D239, D240, D241, D254 bouwland, D255, D256 watering)
1503 Jan Arie van den Hoek Aartszn., Ridderkerk
(N. Reijerwaard A1035, A1036, A1037 ...)
1504 Johannes van den Hoek Aartszn., Ridderkerk
(Polder Oud Reijerwaard A1090, Polder Nieuw Reijerwaard D247, A1009, A1063, A1019, A1020 weiland, A1021, A1025; A1026; A1027 huis schuur erf (huisnr. Lagendijk H34); A1027bis tuin; A2625; ...)
1505 de Polder Nieuw Reijerwaard
Erfpachter: Aurelia Elizabeth Gravin van Limburg Stirum (c.s) douair. Jonkhr. Mr. B.F. Baron Groenincx van Zoelen van Ridderkerk
(Slikkerveer A222 dijk erf, van legger 1387, naar legger 1985)
1506 Jan Dacus, kastelein, Rotterdam
(Polder Oud Reijerwaard C1394 boschhakhout, C1395, C1398, C1399, C1400, C2329 huis en tuin (Pruimendijk E52), C2600 tuin)
1507 Willem Aartszn Nugteren, vlasboer, Ridderkerk
(Polder Nieuw Reijerwaard D90 erf, D645 boomgaard, D698 huis (Straatweg G165), D699 huis schuur erf (Straatweg G164), D700 huis (Straatweg G163), D701 huis (Straatweg G162), D602 huis (Straatweg G161), D703 boomgaard, D704 huis en erf (Straatweg G167), D705 huis en erf (Straatweg G166), van legger 476, naar legger 1810)
1470vervolg Huig Hkzn Kranendonk, Bouwman, Ridderkerk
(Oud Reijerwaard C1111 weiland, C2138, C2139 huis tuin erf (Molendijk D68), C2150 erf, ...)
1508 Arie van der Stel, koopman, Ridderkerk
(C719 huis (Pruimendijk E109/116), van legger 476-27, naar legger 1508; C2555 huis en erf; C2556 huis en erf)
1509 Willem de Zeeuw (c.s.), vlasboer, Ridderkerk (de mede eig. Arie van der Stel, koopman, Ridderkerk
(Pruimendijk C2464 uitpad, van legger 1023-1)
1510 Marius Nugteren, vlasboer, Ridderkerk
(C686 huis en erf (Pruimendijk E124), C687 huis (Pruimendijk E12), Polder Oud Reijerwaard C688 tuin, C689, C690, C697, C698, C700 tuin, C701, C702 schuur, C2623 huis schuur en erf (huisnr. E115))
1511 Marinus Stehouwer, vlasboer, Ridderkerk
(de mede eig. Marius Nugteren vlasboer, Ridderkerk)
(E699 huis en erf (huisnr. E115), 0.10.80, van legger 476, naar legger 1510/1321)
1512 Alida Petronella van den Brandeler wed. van Mr. J.J.E. van den Brandeler, Dordrecht
(Polder Oud Reijerwaard C604, C605, C606, C607, C868, C869, C870 bouwland, van legger 476, naar legger 1594)
1513 Arie de Jong, arts, Delft
(C2342 huis en erf (huisnr. Lagendijk C99), van legger 550-2; C2342, naar legger 1671-1)
1514 Albertus Pieter Kreber, ambtenaar bij 's Rijks belastingen, Delfshaven
(Kerkepolder B551 schuur dj1886 verkoop, naar legger 1902; Dorp C2031 huis en erf (huisnr. C67), naar legger 1514; C2709 huis en erf, naar legger 1902)
1515 Adrianus van Ree, ambts. bij 's Rijks belastingen, Ridderkerk
('t Dorp C313 weiland 0.54.00, C314, C315, C316, C317 bouwland, van legger 601, naar legger 1596)
1516 Cornelis Arie Molenaar, burgemeester, IJsselmonde
(Nieuw Reijerwaard D317 weiland, van legger 601; D318, D319, A881, A882 bouwland; A883; A1648 watering; A1649, watering, van legger 1630)
1517 Jacob van den Brandeler, Middelburg
(N. Reijerwaard A1089, A1154, A1155, A1158, A1672 watering, A1156, van legger 601)
1518 Otto Kleinjan, Rhoon
(N. Reijerwaard A1088 weiland, A1096 weiland, van legger 601, naar legger 1848)
1519 Simon den Hartog Eliaszn., koopman, Ridderkerk
(Oud Reijerwaard C1481 boschhakhout, van legger 1169-4, naar legger 1563-1; C2407 huis en erf (huisnr. Oostendam D177), van legger 1169-3; C1940 huis schuur erf 0.02.50, van legger 1709-1)
1520 Aart de Koning (ook Aartszn), vlasboer, Ridderkerk
(Oostendam C1508 huis en werf (huisnr. D148), van legger 863-9, dj1878 verkoop, naar legger 1567-1)
1521 Arie Rijsdijk Corneliszn., koopman, IJsselmonde(Ridderkerk)(Rotterdam)
(Polder Nieuw Reijerwaard A690 bouwland, A691, A781, Polder Woude B17 weiland, B18, C2109 schuur, C2210 huis (huisnr. Molendijk D34), C2211 huis (huisnr. Molendijk D35), C2112 huis (huisnr. Molendijk D36), C2113 huis (huisnr. Molendijk D33), C2114 huis (huisnr. Molendijk D32), C2115 huis (huisnr. Molendijk D31), C2402 erf; Dorp C2315 huis en erf (huisnr. C42), 't Zand B319, B320, ...)
1522 Johannes Cornelis Rijsdijk, minderjarige, Ridderkerk/Rotterdam/IJsselmonde, Wilhelmina Louisa Rijsdijk, minderjarige (de mede eigenarese is H.L. Rijsdijk minderj., Ridderkerk)
(Polder Nieuw Reijerwaard A714, A715, A716, A719 huis gebouw erf (huisnr. Slikkerveer B.4.7.), A720 tuin, A721 watering, A722 boomgaard, A1259 weiland, A2419 huis chuur erf (huisnr. Slikkerveer B4.7), ...)
1523 de Herv. Kerk Ridderkerk
Erfpachter: Pieter van Kooten, klompenmaker, Ridderkerk
(De Gorzen B446, B536 verkrijging van een gedeelte, van legger 246)
1524 Ida Stehouwer, Ridderkerk, de mede eigenaresse is Cornelia Stehouwer
(Dorp C171 huis (huisnr. C118), van legger 1134-7; C172 (huisnr. C117), van legger 1525-1; C2626 huis en erf (huisnr. C117), van legger 1525-1)
1525 Ida Stehouwer, Ridderkerk (c.s.), de mede eigenaren zijn Cornelia Stehouwer en de Israelitsiche gemeente Ridderkerk
(Dorp C172 huis en er 0.03.44 (huisnr. C177), van legger 1134-8, dj1878 verkoop, naar legger 1524-3/1526-6)
1526 de Israelitische gemeente Ridderkerk
(Dorp C167 huis en erf (C119); C108 tuin; C169 huis, C170 (huisnr. C119a); C172 (huisnr. C117); C2627 huis en er (huisnr. C119), van legger 1525/1526; C2627 huis en erf, van legger 1526-6; C169 huis, C170 huis (huisnr. C119a))
1527 Arie de Zeeuw Gzn., vlasboer, Ridderkerk
(Dorp C2042 huis en erf (C93), van legger 1134-29; C2043 huis, C2044 huis, C2045 huis, C2046 schuur, C2047 tuin, ...)
1528 de Kerk van Ridderkerk
Erfpachter: Pieter van Kooten, klompenmaker, Ridderkerk
(Kerkepolder B476 huis en erf (huisnr. C53-C54), B536, B536, B560, B560 huis werkplaats en erf, B560)
1529 Maria Plaisier wed. Arie Boer en consorten, Ridderkerk
Mede eigenaar: Rookje van der Hoek, Pernis
(C381 huis en erf (huisnr. Molendijk D46), C2644 huis schuur en erf, C2644, C2644, naar legger 1912-1)
1530 Aart de Koning Jacobszn, vlasboer, Ridderkerk
(Molendijk C1496, C1497, C1498, C1499, C1500 boomgaard, C1501, C1507, C2026, C2027 huis, ...)
1531 Jan van Huuksloot, schilder, Hendrik Ido Ambacht
(Oostendam C1488, C1489, C1706 huis schuur erf, C2020 huis, C2021 tuin, C2075 tuin, C1495, C2613, ...)
1532 Jan van Huuksloot, schilder, Hendrik Ido Ambacht
de mede eigenaren zijn Aart de Koning, vlasboer, Ridderkerk en Arie van der Stel Hzn, kastelein, Ridderkerk
(Molendijk C1495 water als boschh., van legger 1134-13)
1533 Willem Nugteren, broodbakker, Ridderkerk
(C661 huis en erf (Pruimendijk F4), van legger 476-15)
1534 Johannes Smit Jzn., fabrikant, Ridderkerk
(Slikkerveer C1432 huis en erf; C1433 huis en erf (huisnr. B131-B132), C2226 huis en erf (huisnr. B133), C2227 huis en erf (huisnr. B134); C2228 huis en erf (huisnr. B135); 6. C2229 huis en erf (huisnr. B136); 7. C2230 huis en erf (huisnr. B137); 8. ....)
1535 Johanna Pot wed. Jan Smit Fopszn., Kralingen
(A526 boschhakhout, Nieuw Reijerwaard A655, A660, A661, A662, ...)
1536 Johannes Smit Fopsz (c.s.), fabrikant, Ridderkerk
de mede eigenaresse is Johanna Pot wed. J. Smit Fopszn., Kralingen
(Polder Nieuw Reijerwaard A2225 water 0.47.02, van legger 993-127)
1537 de Polder Oud en Nieuw Reijerwaard
Erfpachter: Johanna Pot wed.e Jan Smit Fopszn., Kralingen
(Slikkerveer A224 smederij en erf (huisnr. B109) 0.14.77, van legger 1144-1, naar legger 1535-83)
1538 Johanna Smit echtg. van Pieter Smit, scheepsbouwmeester, Rotterdam(Ridderkerk)
(Slikkerveer C2066 huis en erf (huisnr. B59), C2067 huis en erf (huisnr. B58), C2068 huis en erf (huisnr. B57), C2069 huis en erf (huisnr. B56), C2070 huis en erf (huisnr. B55), ...)
1539 Hermen Vermeulen, koopman, N. Lekkerland (bouwman, Nieuw Lekkerland/Rotterdam)
(Molendijk C1885 huis en erf (D42), C1886 (D43); 't Zand B324 tuin, van legger 1034-1; ...)
1540 Leendert van Daalen Jacobszn, metselaar, H.I. Ambacht
(Molendijk C1136 huis (huisnr. D82-D83); C2577 huis en erf (huisnr. D82); D2578 huis en erf, Pruimendijk C1865 huis, dj1888 bijbouw en vereen., van legger 1831-14; ...)
1541 Pieter Smit, scheepsbouwmeester, Rotterdam(Ridderkerk)
(Slikkerveer A1402 huis en werf (B67), C2299 huis (B52), A2388 huis (B53), C1221 huis en erf; C1222 huis werkplaats en erf (Eenigendijk huisnr. A198); C1223 huis en erf (A137); A1224 huis en erf (huisnr. A138); ...)
1542 Leendert Visser, vlasboer, Ridderkerk
(Waaldijk D424 huis (huisnr. G83); D425 huis en erf (huisnr. G94); D426 schuur, D427 tuin, D428 huis (huisnr. G85); D429 boschhakhout, Nieuw Reijerwaard D430 boschhakhout, D716, D826, Waldijk D428 huis 0.0.26)
1543 de Polder Nieuw Reijerwaard
Erfpachter: Pieter Smit Junior, scheepsbouwmeester, Rotterdam(Ridderkerk)
(A1507 huis en erf (Eenigendijk A85); A1508 huis en erf (Eenigendijk A86); C1509 huis en erf (Eenigendijk A87); C1510 huis en erf (Eenigendijk A88); C1511 tuin; C1719 huis (Bolnes A91-A92); C1720 erf ...)
1544 de Polder Nieuw Reijerwaard
Erfpachter: Krijn Eenhoorn, Ridderkerk
(Dorp C2187 huis en erf (huisnr. C177), van legger 630-13, naar legger 1588-1)
1545 Hendrika Stempels wed. Leendert Klootwijk, bouwvrouw, Bolnes
(Eenigendijk A317 watering; A322 boomgaard, A1581 huis schuur erf (huisnr. A26/A127); A1582 huis en erf (huisnr. A125); A1583 huis en erf (huisnr. A124); A1694 watering; ...)
1546 Cornelia Elisabeth Maria de Reus, particuliere, Dordrecht
(Polder Nieuw Reijerwaard A1070 weiland, A1071 weiland, de Geer C269 watering, C270 bouwland, C271 bouwland 0.64.60; C878 weiland, ...)
1547 Elisabeth Maria Jacoba de Reus wed, Mr. Willem Pieter Smits, Dordrecht
(Polder Nieuw Reijerwaard A913, A914, A915, A920, A1544 watering, A1548; Polder Oud Reijerwaard C406 tuin, ...)
1548 Klaasje van Kleef wed. Johannes Veldhoen, Ridderkerk
(C2370 huis en erf (huisnr. Straatweg G8), dj1878 verb. vrijdom, van legger 1283-2, naar legger 1548-2; C2370 huis en erf (huisnr. Straatweg G8); C2867 huis en erf)
1549 Paulus Leenheer (c.s.), cand. notaris en gem.te ontvanger, Rijsoord (de mede eigenaar is Willem Kampman, reiziger, Rotterdam)
(Nieuw Reijerwaard D299 bouwland, D300, D301, van legger 601, naar legger 607)
1550 Mr. Julius Philip Jacob Adriaan Graaf van Zuijlen van Nijevelt en cons., grootkruis inde Ned. Leeuw, 's Hage(Weenen)
(Polder Oud Reijerwaard C888 weiland, C889 bouwland, C890 bouwland, C891 weiland, ...)
1551 Jonkvr. Quirina Catharina Bar(r)onesse van Zuijlen van Nijevelt
(Polder Oud Reijerwaard C908 bouwland, C910, C915, C1311, C1343, C1344, C1352, C1353, ..., van legger 336)
1552 (1/2) vrouw Anna Johanna Petronella Barronesse van Zuijlen van Nijevelt echtg. van Jonkhr. H. Repelaar van Driel, 's Hage
(de mede eigenaresse is Jonkvrouwe Jacoba Elisabeth Susanna Heriette Barronesse Zuijlen van Nijevelt voor 1/2)
(het Zand B316 boschhakhout 9.27.90; Polder Oud Reijerwaard C1945 weiland 0.10.95)
1553 vrouwe Anna Johanna Petronella Barronesse van Zuijlen van Nijevelt echtg. van Jonkhr. Hugo Repelaar van Driel
(Polder Oud Reijerwaard C961 weiland, C1012 boschhakhout, C1013, ...)
1554 Jonkvr. Jacoba Elisabeth Susanna Henriette van Zuijlen van Nijevelt, 's Hage
(Polder Oud Reijerwaard C980, C981 bouwland, ....)
1555 de Polder Oud en Nieuw Reijerwaard (mede eigenaar de Polder O. en N. Reijerwaard voor (" " 30)
Erfpachter: Johannes Smit Janszn, fabriekant, Ridderkerk
(Slikkerveer A2357 huis en erf (huisnr. B160a); C2357 huis en erf, van legger 1555-1;)
1556 de Polder Nieuw Reijerwaard (mede eigenaar de Polder Nieuw Reijerwaard voor 0.0.10)
Erfpachter: Judith Neeltje Tuk wed. C. Boele, Ridderkerk
(Slikkerveer C2359 huis en erf (huisnr. B94))
1557 de Polder Nieuw Reijerwaard (mede eigenaar de Polder Nieuw Reijerwaard voor 0.0.50)
Erfpachter: Pieter Boele cs., scheepmaker, Ridderkerk
(Slikkerveer A2360 huis en erf (huisnr. B97); A2361 huis en erf (huisnr. B99))
1558 de Polder Nieuw Reijerwaard (mede eigenaar is A.E. gravin van Limburg Stirum (cs) douair. Jhr. mr. B.F.B. Groenincx van Zoelen)
Erfpachter: Mattheus Deursen, tuinman, Ridderkerk
(Slikkerveer A2362 huis en erf (huisnr. B103); A2363, C2938, C2959, C2968, C2969))
1559 de Polder Nieuw Reijerwaard (mede eigenaar is A.E. gravin van Limburg Stirum
Erfpachter: Willem Sloof (cs), kramer, Ridderkerk
(Slikkerveer A2364 huis en erf 0.03.65 (huisnr. B104), van legger 1053/960/865, naar legger 1984-1)
1560 de Polder Nieuw Reijerwaard (mede eigenaar is Maarten van der Kuijl, scheepmaker, Nieuw Lekkerland)
Erfpachter: Maarten van der Kuijl, scheepmaker, Nieuw Lekkerland
(Slikkerveer A2398 werkplaats schuur en erf, dj1882 stichting bij bouw en redres; A2391 huis en erf (huisnr. B86), A2392 huis en erf (huisnr. B87), A2393 huis en erf (huisnr. B88))
1561 Gerrit Baas, arbeider, Ridderkerk (Johanna de Koning en cons., wed. Gerrit Baas)
(Pruimendijk C2611 huis en erf, van legger 1532/1531, dj1884 verv. vrijd., naar legger 1561-2; C2611, van legger 1561-1)
1562 Jan Baas, arbeider, Ridderkerk
(Pruimendijk C2612 huis en erf; C2612)
1563 Arie Mol, griendbaas, H.I. Ambacht
(Oud Reijerwaard C1481 boschhakhout, van legger 1519-1)
1564 Mauritz Johannes Poirot en cons., bakker, Rijsoord
Jannigje Plaisier (en cons.) wed. Mauritz Johannes Poirot, Rijsoord
(C2531 huis (huisnr. F5), van legger 954-4; C2532 huis en erf (huisnr., F6), van legger 954-5)
1358vervolg Paulus van der Vorm Johszn, vlasboer, Ridderkerk
(C2568 huis en erf (E66); C2569 huis en erf (E65); C2570 huis erf (E64); C2571; C2572 huis schuur erf; C2488; C2693; C2694; C2571; C2572;)
dienstjaar 1878
1565 Cornelis Blom, broodbakker, Ridderkerk
(Oostendam C1830 huis (huisnr. D180), C1831 (huisnr. D179a), C2585 huis en erf (huisnr. D178), C2586 huis en erf (huisnr. D179), van legger 863, naar legger 1709)
1566 1/2 Anthonie Johan van der Poest Clement en cons., Oud Notaris, Amsterdam
(de mede eig. voor de onverd. wederhelft is Leonardus Apollonius de Raadt, notaris te Barendrecht)
(Zand B321 boschhakhout, B322, van legger 1232)
1567 Arie Leendert Molendijk, vlasboer, Ridderkerk(H.I. Ambacht)
(Oostendam C1508 huis en erf (huisnr. D148), van legger 1520-1)
1568 Willem Molendijk en cons., bouwman, H.I. Ambacht
(Oostendam C2020 huis, C2021 tuin)
1569 Willem Frederik Plantfeber en cons., tuinman, Ridderkerk
(Oostendam C1488, C2075, C2613 huis en erf, C2614 water, C2615)
1570 Jan van Dalen Jacobszoon, metselaar, H.I. Ambacht
(Oud Reijerwaard C2101 bouwland, C2102 huis en erf (huisnr. E516))
1571 Jilles Meijer, kleermaker, H.I. Ambacht
(C2101, C2102 huis en erf (huisnr. Oostendam E576); C2636 tuin, C2635 tuin, C2803 tuin)
1572 Louwrens van Wingerden, gisthandelaar, H.I. Ambacht
(Oostendam C2101, C2635)
1573 Arie Lans en cons., koopman, Ridderkerk
(Nieuw Reijerwaard D412 boschhakhout, D421, D851 hakhout)
1574 Bernardus Put, Ridderkerk
(Dorpsdijk A1486 huis en erf (huisnr. B166); A1476 huis en erf (huisnr. B167), van legger 715)
1575 Jan Vroege, scheepsreeder, Alblasserdam
(de Gorzen B180bis, reietland, van legger 1316-1)
1534vervolg Johannes Smit Jr.
(Slikkerveer A2380 broeikas koepel en erf, A2381 tuin, A2857 tuin tuinhuis en broeikas, A725, A2294 huis en erf, A2295 schuur, A2296 boomgaard, A2297 huis)
1545vervolg Hendrika Stempels wed. L. Klootwijk
(Eenigendijk A2850 huis en erf, Polder Nieuw Reijerwaard A2906, A2907, A2921, ...)
1521vervolg Arie Corneliszn Rijsdijk, Rotterdam
(Eenigendijk A2896 huis, A2897 huis, A2898 huis en erf, A2899 huis, A2900 huis, ...)
1410vervolg Aart Hzn Maaskant
('t Zant B567 griendland, Dorp C1583 schuur, C2081 huis en erf, van legger 1299)
1541vervolg Pieter Smit Jr, scheepsbouwmeester, Rotterdam
(57. Cornelis Laagjes D26 weiland, dj1888 vereeniging, van legger 1632-3, naar legger 1992-47)

Laatst gewijzigd: september/oktober 2016.