Aanmelden | Contact
Zoeken

Ridderkerk: kadastrale leggers


Bron: Stadsarchief Rotterdam
Toegang: 1270 (gemeente Ridderkerk)
Inventarisnummer: 1403, 1407, 1408, 1409


kadastrale leggers 1884-2081 (1886-1890)


Bron: Stadsarchief Rotterdam
Toegang: 1270 (gemeente Ridderkerk)
Inventarisnummer: 1409 kadastrale leggers Ridderkerk

Perceelsgewijze kadastrale legger gemeente Ridderkerk (1886)


legger eigenaar
dienstjaar 1886
1884 Arie Jansz Smit, burgemeester, Vlissingen
(Slikkerveer A1173 watering, A1175, A2332 huis en erf, C2333, A2334, A2335, Polder Woude B9 weiland ...)
1885 Arie Reedijk, bouwman, Ridderkerk
(Pruimendijk C673, C674 boomgaard, C675 huis en erf, C676 tuin, C2834 huis schuur boomgaard en erf)
1886 Annetje Pons wed.e van Pieter Kooijman Janszn, IJsselmonde
(Cornelis Laagjes D53, D54)
1887 Cornelis Huigzn van der Waal, landbouwer, Ridderkerk
(Nieuw Reijerwaard A293 bouwland, A294, A295, A296, ...)
1888 Leendert Huijgszn van der Waal, landbouwer, Ridderkerk
(Nieuw Reijerwaard A243, A244, A245 ...)
1889 Isaac Huigzn van der Waal, landbouwer, Ridderkerk
(Nieuw Reijerwaard A975, A976, A1084, A1125, A1126, A1127 ...)
1890 Dirk Drinkwaard, broodbakker, Ridderkerk
(Eenigendijk A2824 huis en erf, A2825 huis schuur en erf)
1891 Pieter van Gilst Willemsz., landbouwer, Ridderkerk
(Waaldijk D806 huis en erf, van legger 1843-1)
1892 Cornelis Pietersz. van Gilst, minderjarige, Ridderkerk
(Nieuw Reijerwaard D851 hakhout, van legger 1573)
1893 Jacob Adriaanszn Plaisier, melkboer, Ridderkerk(Barendrecht)
(Polder Nieuw Reijerwaard D675, D707, D708, D709)
1894 Maarten van der Kuijl, scheepmaker, Slikkerveer, en cons.
Mede eigenaren: de Polder Nieuw Reijerwaard, Pieter Pieterszn Smit, scheepsbouwmeester, Alblasserdam
Erfpachter: Maarten van der Kuijl, scheepmaker, Slikkerveer, Pieter Pieterszn Smit, scheepsbouwmeester, Alblasserdam
(Nieuw Reijerwaard A2516, A2517, A2518, A2519)
1895 Gerrit Willem Elshout, winkelier, Ridderkerk
(Polder Nieuw Reijerwaard D575, D847, D848, Waaldijk D453 huis, D454 huis en erf ...)
1896 Pieter Hendrikszn Kooijman, korenmolenaar, IJsselmonde
(Bolnes A2683 huis en erf, A2684, A2846, A2847, A2846 huis en erf, ...)
1897 Cornelia Slikkerveer, Ridderkerk
(Slikkerveer A2526 boschhakhout, van legger 923-14)
1898 Leonard Eliza van Petersom Ramring, cand. in de rechten, Utrecht
(Oud Reijerwaard C1332 weiland, C1339, C1340, C1341 ...)
1899 Johan Hendrik van Cappellen, fabriekant, Ridderkerk
(Buiten Waard A2897 boschhakhout, van legger 1059-23/24/27; A2930 ijzergieterij en erf, van legger 1899-1)
1900 Jan ten Zijthoff en cons., Godsdienst-Leeraar, Ridderkerk
('t Dorp C2829 huis en tuin, van legger 1379-25; Lagendijk C2233 huis schuur en tuin)
1901 de Polder Oud en Nieuw Reijerwaard
Erfpachter: Arie Schouten, schilder, Dubbeldam
(A2599 huis en erf, van legger 1825-1)
1902 Johannes Cornelis Bos, sigarenfabrikant, Ridderkerk
(Kerkepolder B551 schuur, Dorp C2709 huis en erf, het Zand B583 weiland)
1903 Martinus Mak, kastelein, Ridderkerk
(Dorpsdijk A1484 huis en erf, C1978, C1979, C1980, A1484 ...)
1904 Jonkvr. Henriette Margaretha Gerardina van den Santheuvel douair. Gijsbert André Louis Geraerds Thesingh, Amsterdam
(Nieuw Reijerwaard D232 weiland, D233, D234 ...)
1905 de polder Nieuw Reijerwaard
Altoosdurend erfpachter: Adrianus Bothof, scheepmaker, Ridderkerk
(Slikkerveer A2767 huis en erf, van legger 1481)
1906 Johan Hendrik Elzerman, timmerman, Ridderkerk (Barendrecht)
(Waaldijk D818 huis en erf, van legger 1800-2)
1907 Albertus Pieter Kreher, kastelein, Ridderkerk
Rookje Maria Rijsdijk wed. A.P. Kreber, kasteleines, Ridderkerk
(C2742, 't Dorp C2836, C2830, C2844)
1908 Jan Arie Rijsdijk, Ridderkerk
(Het Zand B209, B270, C2714 huis en erf, C2715, C2716, C2717, C2718, ...)
1909 de Polder Oud Reijerwaard
Altoosdurende erfpachter: Jan Arie Rijsdijk, Gorinchem (Ridderkerk)
(C2724 dijk)
1910 de Vereeniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs Ridderkerk te Bolnes
(Polder Nieuw Reijerwaard A2908, A2919)
1911 Wouter Adriaan Kalkman, Ridderkerk
(Polder Nieuw Reijerwaard A2909, A2918)
dienstjaar 1887
1912 Gerrit Boer en cons., koopman, Ridderkerk, Gijsbert Boer, werkman, Ridderkerk
(Molendijk C2644 huis schuur erf)
1913 Marinus Broekzitter, timmerman, Ridderkerk
(Waaldijk D419, D420, D849, D850, D922 huis en erf, D923, ...)
1914 Klaas Noorland, werkman, Ridderkerk
(N. Beijerland A2920 huis erf, van legger 1545-30)
1915 Gerrit Boer, koopman, Ridderkerk
(Molendijk C2841 huis schuur erf, van legger 1912-1)
1916 Gerrit Boer, werkman, Ridderkerk
(Molendijk C2842 tuin, van legger 1912-1)
1917 de Ned. Herv. Kerk Ridderkerk
Erfpachter: Leendert van Schagen, metselaar, Ridderkerk
(Kerkepad B537 bergplaats en erf, B566 pakhuis en erf)
1918 Johannes van Schagen, metselaar, Ridderkerk
(Buitengrond A2642 boschh.t, Reijerwaardschedijk A2941 erf, A2942 erf)
1919 de polder Nieuw Reijerwaard
Johannes van Schagen, metselaar, Ridderkerk
(Slikkerveer A2864, A2944)
1920 Adrianus Bol, winkelier, Ridderkerk
(Pruimendijk C2066, C2067, C2068, C2069, C2070)
1921 Alida Leeuwenburg wed. Arie de Bruin, Barendrecht
(Oud Reijerwaard C2727 weiland, C2728, C2728)
1922 Pleuntje Stehouwer wed. Hendrik van der Vorm, Ridderkerk
(Oud Reijerwaard C1437, C1438, C1439, C1440 ...)
1923 de Ned. Herv. Kerk Ridderkerk
Erfpachter: Leendert Leendertszn Velthuizen, metselaar, Ridderkerk
(Kerkepolder B537 bergplaats en erf, B566 pakhuis en erf, B584 huis en erf, B585 huis en erf)
1924 Zwijndrechtschen Waard
Cornelis van Nes, vlasboer, Ridderkerk
Erfpachter: Willem Willemszn Nugteren, bakker, Ridderkerk
(Straatweg C2394 huis en tuin, C2839 huis en erf)
1925 Maria Cornelia Heeckeren van Wassenaar echtg. van Willem Carel Philip Otto graaf Bentinck, en cons., 's Hage
Carel George Unico Heeckeren van Wassenaar
Rudfolphe Frederci baron van Heeckeren van Wassenaar
(Nieuw Reijerwaard A767 bouwland, van legger 1446-20)
1926 de Vereeniging eene School met den Bijbel Rijsoord gevestigd te Ridderkerk
(Straatweg C2787, C2868, C2868, C2909, C2928 school tuin, C2929 huis en erf)
1927 de polder Oud Reijerwaard
Erfpachter: Arie van Nes, bouwman, Ridderkerk
(Molendijk C2621 huis en erf, C2622 huis en erf)
1928 de polder Oud Reijerwaard
Erfpachter: Willemina van der Hoog, Ridderkerk
(Molendijk C2245 schuur en erf, C2457 keet)
1929 Willemina van der Hoog, Ridderkerk
(Molendijk C1121 tuin, C1125 huis, C1124, huis, C1949 watering, C2117, C2118 huis en erf, C2119 huis schuur erf, C2238 zwingekeet)
1930 Arie de Heer, vlasboer, Ridderkerk
(Dorp C2451, C2452, C2643 huis en erf)
1931 Maria de Joncheere echtg. van P.L. Tichler, Leiden
Eenig aansprakelijk Vennoot Cornelis van Nes, koopman, Rijsoord
Commanditaire Vennooten: George Christiaan Daum, voorzitter N.S. Spoorwegmaatschappij, 's Hage, George Frederik Lucardie, Secretaris N.S. Spoorwegmaatschappij, 's Hage
(Straatweg C2846 huis, C2908 huis)
1932 de Vennootschap onder den naam van Cornelis van Nes, Rijsoord/Ridderkerk
Eenig aansprakelijk Vennoot Cornelis van Nes, koopman, Rijsoord
Commanditaire Vennooten: George Christiaan Daum, voorzitter N.S. Spoorwegmaatschappij, 's Hage, George Frederik Lucardie, Secretaris N.S. Spoorwegmaatschappij, 's Hage
(Pruimendijk C2097 tuin, C2098 boezemland, C2099 bouwland 0.06.50, C2558 huis schuur en erf, C1704 huis, C1705 huis erf 0.01.50)
1933 Pietertje Valster wed. Gerrit Willem Elshout, winkelierster, Rijsoord
(Waaldijk D453 huis, D454 huis en erf, D455 huis en erf, D456 tuin, D457 boschh.t, Straatweg F575, D847 huis en erf, D848 huis en erf)
1934 de polder Oud en Nieuw Reijerwaard
Erfpacht: Johannes Lodder, scheepmaker, Ridderkerk
(Slikkerveer A2055 huis en erf, van legger 1150-1)
1935 Adrianus Stehouwer, vlasboer, Ridderkerk
(Oud Reijerwaard C1471, C1472, C1473, C1474, Pruimendijk C1475 huis en erf, C1476 tuin)
1936 Gijsbert Nicolaas Henricus Schultz van Haegen, gep. ritmeester Huzaren, 's-Hage
Levenslang vruchtgebruiker: Sophie Jeannette Florentine van Sloet van Tweenijenhuizen douair Jan Hendrik Schultz van Haegen, 's-Hage
(Oud Reijerwaard C1153, C1154, C1155, C1156, C1157, C1158 boschh.t, C1159 watering, C1160 ...)
1937 Frederik Hendrik baron d'Aulnis de Bourouill, notaris, Ridderkerk
(Dorp C2315, C2316, C2879, C2880, C2904 ...)
1938 Gerardina Christina Mauritz echtg. van Unico Allard Canter Cremers, wijnhandelaar, Dordrecht
(Nieuw Reijerwaard A357, A358, A259, A360, A385, A1683 watering, D347 bouwland, D348 bouwland)
1939 Cornelis Klootwijk, cand.-notaris, Ridderkerk
(Dorp C2316 schuren, van legger 1267-5, naar legger 1937-2)
1940 Bastiaan Zwart en Cons., bouwman, Ridderkerk
Cornelis Klootwijk, cand.-notaris, Ridderkerk
(Dorp C113 huis en ef, van legger 1267-4)
1941 Bastiaan Zwart en Cons., bouwman, Ridderkerk
Frederik Hendrik baron d'Aulnis de Bourouill, notaris, Ridderkerk
(C113 huis erf, van legger 1940-1, dj1888 redres, naar legger 1596/1937)
1942 de polder Nieuw Reijerwaard
Erfpachter: Elisabeth den Hartog wed. Arie Lagendijk Klaaszn., herbergierster, Ridderkerk
(Dorp A1686 huis en erf, C2971 uitpad, C2287 huis en erf, C2288 huis en erf)
1943 Jan Adriaanszn Smit, aannemer, Ridderkerk
(Slikkerveer A2582 boschh.t., A2953 erf)
1944 de polder Nieuw Reijerwaard
Erfpachter: Jan Adriaanszn Smit, aannemer, Ridderkerk
(Slikkerveer A2575 dijk, A2954 erf)
1945 de polder Nieuw Reijerwaard
Erfpachter: Jan Willemszn Huizer, koopman, IJsselmonde
(Eenigendijk A2927 huis en erf, A2928 huis en erf)
1946 de polder Nieuw Reijerwaard
Erfpachter: Pieter Dzn de Jongh, smid, Ridderkerk
(Eenigendijk A2929 erf)
1947 Hendrik van der Linden Pieterszn., bakker, Ridderkerk
(Rijsoord C2870 tuin, Rijsoord C2790 huis en erf, C2849 huis schuur erf)
dienstjaar 1888
1948 Nathan Stranders en cons., vleeschhouwer, Ridderkerk
(voor 8 c.a.) Maria van der Hoog wed. W.G. Nugteren
(Dorp C2503 huis schuur en erf, D2884 huis schuur en erf)
1949 Simon Markus den Hartog en cons., koopman, Ridderkerk
(voor zoover no. 2680 afkomstig van no. 2401 de 33 c.a. van het oude no. 1796 worden niet verkocht)
(Molendijk C2680 huis en erf, van legger 1353-3)
1950 Jan Otto Geene, timmerman, 's Gravendeel
(Polder Oud Reijerwaard C397, C398, C399, C400, C401, C402, ...)
1951 Jan Otto Geene en cons., timmerman, 's Gravendeel
Elisabeth Maria Jacoba de Reus wed. mr. Willem Pieter Smits, Dordrecht
(Lagendijk C2795 boomgaard 0.11.20, van legger 1833-1)
1952 de polder Nieuw Reijerwaard en cons
(voor 12 c.a.) Johannes van Schagen, metselaar, Ridderkerk
(Erfpachter: Johannes van Schagen, metselaar, Ridderkerk
(Slikkerveer A2943 huis schuur erf)
1953 Teunis 's Gravenzande en cons., koopman, Ridderkerk
(voor 1.75) Teunis Teuniszn Schravesande, koopman, Ridderkerk
(Buitendijk A2945 erf)
1954 Adrianus van 't Zelfde, vlasboer, Ridderkerk
(Dorpsdijk A823 huis, A824, Dorp, A2080 schuur en erf, A2081 huis en erf, ...)
1955 Hendrik Johannes Rietschoten, kastelein, Ridderkerk
(Nieuw Reijerwaardschedijk A2841 erf, van legger 1918-2)
1956 de polder Nieuw Reijerwaard
Erfpachter: Hendrik Johannes Rietschoten, kastelein, Ridderkerk
(Nieuw Reijerwaardschedijk A2944 huis schuur erf 0.01.74, van legger 1919-2; A2944 A2944 huis schuur erf, 0.01.74;)
1957 de polder Nieuw Reijerwaard
Erfpachter: Teunis Schravesande Teuniszn, koopman, Ridderkerk
(Buitendijk A2947)
1958 Aart Molendijk, Barendrecht
(Straatweg D546 huis en erf, D547 boomgaard)
1959 Leendert Aartszn Veldhuizen, metselaar, Ridderkerk
(het Dorp B539, C2706, C2707, C2708 huis)
1960 de polder Nieuw Reijerwaard
(1/2) Aart Aartsz Veldhuizen, metselaar, Ridderkerk
Erfpachter: Leendert Aartszn Veldhuizen en cons., metselaar, Ridderkerk
(Nieuw Reijerwaard A2675 erf, van legger 1806-2)
1961 Helenus van Wijnen, timmerman, Alblasserdam
(de Geer C276 weiland, van legger 717-1)
1962 de kerk Ridderkerk
Voor onbepaalden tijd erfpachter: Aart Wouterszoon van der Waal, Ridderkerk
(Kerkepolder B470 huis en erf, B471, B512)
1963 de kerk Ridderkerk
Tot 16 febr. 1916 erfpachter: Aart Wouterszoon van der Waal, Ridderkerk
(Kerkepolder B478 erf, van legger 1088-5)
1964 Bastiaan Lagendijk, timmerman, Streefkerk
(Polder Woude B42 tuin, Dorpsdijk A2871, Nieuw Reijerwaardschedijk A3005 huis en erf)
1965 Gerrit Aardoom, tuinier, Ridderkerk
(Lagendijk A1485 tuin, Polder Woude B45 boomgaard, van legger 1087)
1966 de Zwijndrechtsche Waard
Erfpachter: Gerrit Huig de Zeeuw, vlasboer, Ridderkerk
(Pruimendijk C2650, C2641 huis en erf)
1967 Pleun Stip, werkman, Ridderkerk
(Straatweg D546 huis en erf, D547, D936 boomgaard en schuurtje, D837 huis)
1968 Hendrik Andrieszn van der Linden, bouwman, Zuid-Beijerland
(Nieuw Reijerwaard D147, D148, D149, D172, D173, D174, D302 bouwland)
1969 Bastiaan Leendertszoon Visser, bouwman, Zwijndrecht
(Nieuw Reijerwaard D621 dijk, D627 boezemland, D627bis boezemland)
1970 Pieter Leendertszoon Visser, Ridderkerk
(Nieuw Reijerwaard D160 bouwland, van legger 945-6)
1971 Cornelis Teunis Leend.zn Visser, mindrjarige, Ridderkerk
(Nieuw Reijerwaard D161, D162, D163 weiland, D164, ...)
1972 Cornelis Wouterszn van der Waal, arbeider, Ridderkerk
(Pruimendijk C2262 school erf en woning, van legger 1197-7, naar legger 1661-6)
1973 Krijntje Velthuizen vrouw van Leendert van Schagen, Ridderkerk
Onder den last van uitkeering, zoowel aan hare kinderen, der reeds geboren zij als aan die, welke nog geboren zullen worden
(Dorp C1875 huis en erf, C1876, C1877, C2740, C27414 huis, C2741 huis)
1974 de Ned. Herv. Kerk Ridderkerk
Krijntje Velthuizen vrouw van Leendert van Schagen, Ridderkerk (Onder den last van uitkeering, zoowel aan hare kinderen, der reeds geboren zij als aan die, welke nog geboren zullen worden)
(Kerkepolder B566 pakhuis en erf, B584 huis en erf, B585 huis en erf, B566 pakhuis en erf)
1975 (voor 84 ca) de polder Nieuw Reijerwaard en cons
(voor 45 ca) Jan Adrianuszn Smit, aannemer, Ridderkerk
Erfpachter: (voor 84 c.a.)Jan Adrianuszn Smit, aannemer, Ridderkerk
(Slikkerveer A2952 bergplaats, van legger 1943/1944)
1976 Aurelia Elisabeth gravinne van Limburg Stirum en cons wed. M.R.F. Groeninx van Zoelen, Den Haag (23/80 ged.)
Caroline Fréderique Groeninx van Zoelen echtg. van Carl Friedrich Franz Victor Graaf van Alten, Brigade Generaal, Berlijn
mr. Otto Fréderic baron Groeninx van Zoelen, Den Haag
Jhr. Mr. Frederic Willem Eduard Groeninx van Zoelen, Den Haag
Anna Elisabeth Groeninx van Zoelen douair. Wigbold Albert Willem graaf van Limburg Stirum, Den Haag
Erfpachter: (voor 2 a 50 c.a.) Willem Sloof, koopman, Ridderkerk
(Slikkerveer A2957 tuin 0.03.85, van legger 1035-278)
1977 de polder Oud en Nieuw Reijerwaard
Erfpachter: (voor 85 ca) Dirk Roos, scheepmaker, Ridderkerk
(Nieuw Reijerwaardschedijk A2961 huis en erf, van legger 1619/960)
1978 de polder Oud en Nieuw Reijerwaard
Erfpachter: Joost Pot, scheepsbouwmeester, Vlaardingen
(Nieuw Reijerwaardschedijk A2962 huis en erf 0.0.082, van legger 960-326)
1979 de polder Nieuw Reijerwaard
(voor 7 c.a.) de polder Nieuw Reijerwaard
Erfpachter: Martinus Mak en cons., kastelein, Ridderkerk
(Nieuw Reijerwaardschedijk A2965 huis en erf)
1980 Geertrui van der Staaij wed. Gerrit Bestebreurtje, Ridderkerk
(Pruimendijk C2465, C2493, C2494, C2072, C2073, C2074 tuin)
1981 Florus van Nes en cons., minderj., Ridderkerk
Mede-eigenaren: Wouter van Nes
(Lagendijk A2109 huis en erf, van legger 189-66)
1982 Jan Zaaijer, Stellendam
(Polder Oud Reijerwaard C728 boschhakhout; Pruimendijk C743, C760 weiland, C761, C762 bouwland, C763 watering, ...)
1983 Aurelia Elisabeth gravinne van Limburg Stirum en cons wed. M.R.F. Groeninx van Zoelen, Den Haag (23/80 ged.)
(57/320 ged.) Caroline Fréderique Groeninx van Zoelen echtg. van Carl Friedrich Franz Victor Graaf van Alten, Brigade Generaal, Berlijn
(57/320 ged.) jhr. mr. Otto Fréderic baron Groeninx van Zoelen, Den Haag
(57/320 ged.) J.k M.r Frederic Willem Eduard Groeninx van Zoelen, Den Haag
(57/320 ged.) Anna Elisabeth Groeninx van Zoelen douair. Wigbold Albert Willem graaf van Limburg Stirum, Den Haag
(1. Buitendijk A10 boschhout, 2. A11, 3. A12 boomgaard, 4. A136, 5. A139, ... van legger 1035, ....; 226 de Geer C283 weiland; 227. de Gorzen B588; 228. B589 kade weiland, van legger 1983-205; (totaal 11 pagina's))
1984 de polder Nieuw Reijerwaard
Aurelia Elisabeth gravinne van Limburg Stirum en cons wed. M.R.F. Groeninx van Zoelen, Den Haag (23/80 ged.)
(57/320 ged.) Caroline Fréderique Groeninx van Zoelen echtg. van Carl Friedrich Franz Victor Graaf van Alten, Brigade Generaal, Berlijn
(57/320 ged.) jhr. mr. Otto Fréderic baron Groeninx van Zoelen, Den Haag
(57/320 ged.) J.k M.r Frederic Willem Eduard Groeninx van Zoelen, Den Haag
(57/320 ged.) Anna Elisabeth Groeninx van Zoelen douair. Wigbold Albert Willem graaf van Limburg Stirum, Den Haag
Erfpachter: Willem Sloof, kramer, Ridderkerk
(Slikkerveer A2364 huis en erf, 0.01.19, van legger 1559-1)
1985 (57/320 ged.) Caroline Fréderique Groeninx van Zoelen echtg. van Carl Friedrich Franz Victor Graaf van Alten, Brigade Generaal, Berlijn
(57/320 ged.) mr. Otto Fréderic baron Groeninx van Zoelen, Den Haag
(57/320 ged.) Jhr. Mr. Frederic Willem Eduard Groeninx van Zoelen, Den Haag
(57/320 ged.) Anna Elisabeth Groeninx van Zoelen douair. Wigbold Albert Willem graaf van Limburg Stirum, Den Haag
Erfpachter: Aurelia Elisabeth gravinne van Limburg Stirum en cons wed. M.R.F. Groeninx van Zoelen, Den Haag (23/80 ged.)
(Slikkerveer A222 dijk erf, van legger 1505-1)
1986 Bastiaan Bastiaanszoon Bakker en cons., fabrikant, Ridderkerk
Florus Bakker, minderjarige, Ridderkerk
(Buitendijk A15, A20, Eenigendijk A1875 huis, A1876, ...)
1987 de Kerk Ridderkerk
Florus Bakker, minderjarige, Ridderkerk
Erfpachter: Bastiaan Bastiaanszoon Bakker en cons., fabrikant, Ridderkerk
(Kerkepolder B474 erf, B477 huis en erf, B552 pakhuis)
1988 de polder Oud Reijerwaard
Florus Bakker, minderjarige, Ridderkerk
Erfpachter: Bastiaan Bastiaanszoon Bakker en cons., fabrikant, Ridderkerk
(Molendijk C363 huis en erf 0.084, van legger 1111-1)
1989 de polder Oud Reijerwaard
Florus Bakker, minderjarige, Ridderkerk (voor 21.47)
Erfpachter: Bastiaan Bastiaanszoon Bakker en cons., fabrikant, Ridderkerk (voor 01.13)
(Molendijk C2414 gutta percha fabriek ijzergieterij en erf, van legger 1431-4)
1990 de polder Nieuw Reiejrwaard
Goverina Adriana de Bruijn, minderjarige, Rotterdam
Erfpachter: Johannes de Bruijn en cons., minderjarige Rotterdam
(Eenigendijk A2088 huis en erf, C2089, C2090)
1991 Aartje Barendregt wed. van Jan van der Hilt, Ridderkerk
(Kerkepolder B47, B48, B54, B55 boomgaard)
1992 Pieter Smit Junior, scheepsbouwmeester, Rotterdam
(Polder Nieuw Reijerwaard A690, A691, A701, A702, A703, ...)
1993 de Ned. Herv. gemeente Ridderkerk
Erfpachter: Willem de Bes, varensgezel, Ridderkerk
(Kerkepolder B511 bergplaats, van legger 246-37)
1994 Wouter van Straten, schipper, Ridderkerk
(Polder Nieuw Reijerwaard Waaldijk D496 tuin, D497, D498, D499, ...)
1995 Pieter Kranenburg, vlasboer, Ridderkerk
(Straatweg C520, huis en erf, C521, C522, ...)
1996 (voor 7.57 c.a.) Pieter Kranenburg en cons., vlasboer, Ridderkerk
(voor 1.43) Cornelis van Nes, vlasboer, Ridderkerk
(Oud Reijerwaard C2689 weiland, van legger 1739-1)
1997 Willem van Gilst, bouwman, Ridderkerk
(de Gorzen B364 boomgaard, van legger 1299-2)
1998 Pieternella van Diggelen wed. Jan Nugteren, Dordrecht
(1. Dorp. C1812 huis en erf 0.0.88, dj1889 verkoop, van legger 1595-1, naar legger 2013)
1999 de polder Nieuw Reijerwaard
Erfpachter: Elisabeth Hermina Teseling wed. Adrianus van Ree, koffiehuishoudster, Ridderkerk
(1. Dorp C2186 huis en erf 0.0.75 van legger 1611-1)
2000 Jan Kuiper, schoenmaker, Rijsoord gem.te Ridderkerk
(Waaldijk D821 huis en erf, van legger 966-37)
2001 Florus van Nes en cons., Ridderkerk
(Lagendijk C2363 huis en erf, van legger 1779-12; C2364 huis en erf, C2365 huis, C2366 huis; C2514 huis en erf; C2515 huis; C2516 huis, van legger 1779-18)
2002 Wijndina Zwartbol wed. van Pieter Boele Pieterszn, Ridderkerk
(Slikkerveer A1362, A1363, A1364, A1365, ...)
2003 de polder Nieuw Reijerwaard
Wijndina Zwartbol wed. van Pieter Boele Pieterszn, Ridderkerk
(Slikkevreer A1853 uitpad, A2105 huis en erf, A2954 erf, A2954 huis)
2004 Maarten Pieter Boele en cons., scheepsbouwmeester, Ridderkerk
Pieter Cornelis Boele, scheepsbouwmeester, Ridderkerk
(Buitengrond A2641 boschhakhout, Slikkerveer A2833)
2005 de polder Nieuw Reijerwaard
Erfpachter: Pieter Cornelis Boele, scheepsbouwmeester, Ridderkerk / Maarten Pieter Boele en cons., scheepsbouwmeester, Ridderkerk
(Slikkerveer A1526, A2469, A2645, A2834, A2986)
2006 de polder Nieuw Reijerwaard
Pieter Cornelis Boele, scheepsbouwmeester, Ridderkerk (erfpachters: in no. 2360 en 2361)
Erfpachter: Maarten Pieter Boele en cons., scheepsbouwmeester, Ridderkerk
(Slikkerveer A2360, A2361)
2007 (voor 09.90) Pieter Cornelis Boele, scheepsbouwmeester, Ridderkerk
(voor 04.60) de polder Nieuw Reijerwaard
Erfpachter: Maarten Pieter Boele en cons., scheepsbouwmeester, Ridderkerk
(Eenigendijk A2835)
2008 de Ned. Herv. Gem. Ridderkerk
Erfpachter (tot 1 April 1937): Abraham Schippers en cons., timmerman, Ridderkerk
(Kerkepolder B587, van legger 247-47)
2009 Huig Maaskant, vlasboer, Hendrik Ido Ambacht
('t Zand B567 griendland 0.16.80, van legger 1410-26)
dienstjaar 1889
2010 Simon van den Berg, broodbakker, Hendrik Ido Ambacht
((Polder Oud Reijerwaard C2077, Pruimendijk C2474)
2011 Sophie Jeannette Florentina Sloet van Tweenijenhuizen baronesse douair. Jan Hendrik Schultz van Haegen, 's Hage
(N. Reijerwaard D539 bouwland 0.95.30, D542 weiland 1.28.90)
2012 Hendrik Meeuwiszn Visser, Ridderkerk
(Straatweg D752, D753, D754, ...)
2013 Jan Leendert Rijsdijk, vleeschhouwer, Ridderkerk
(Dorp C1812, C1956, C2508 huis erf)
2014 Pieter Slikkerveer, bouwman, Ridderkerk
(Polder N. Reijerwaard A227, A228, A229, A230, A231, ...)
2015 Pieter Slikkerveer, bouwman, Ridderkerk
Mede-eigenaren voor 11 c.a.: de polder Nieuw Reijerwaard
(Nieuw Reijerwaard A234 weiland, 1.29.70, van legger 1820-1)
2016 Govert Lambertus Drinkwaard, koopman, Ridderkerk
(Lagendijk A2883 schuur, A2884, A2885, A2886, ...)
2017 de Kerk Ridderkerk
Erfpachter: Leendert Velthuizen Gzn., metselaar, Ridderkerk
(Kerkepolder B470, B471, B512, B478 erf)
2018 Leendert den Hoed, manufacturier, Ridderkerk + de polder Nieuw Reijerwaard (voor 42 c.s.)
Erfpachter (voor 42 c.s.): Leendert den Hoed, manufacturier, Ridderkerk
(Dorp C2284 huis erf, van legger 1022-1)
2019 Simon de Waard, timmerman, Hendr. Ido Ambacht
(Pruimendijk C2824, C2825)
2020 het hoogheemraadschap Zwijndrechtsche Waard en cons.
Cornelis Pieterszn van der Linden, wagenmaker, Rijsoord
Jan van Kooten, klompenmaker, Ridderkerk
Erfpachter: Cornelis Pieterszn van der Linden, wagenmaker, Rijsoord
(Oud Reijerwaard C2990 dijk, C2930 huis erf)
2021 Maarten Pieter Boele en cons., scheepsbouwmeester, Ridderkerk
Pieter Cornelis Boele, scheepsbouwmeester, Ridderkerk
Arie Nijs den Ouden, scheepsbouwmeester, Ridderkerk
(Buitendijk A15 boomgaard, A20 boschh.t, Eenigendijk A2318 vlasserij schuur erf, A1875 huis, A1876 huis, A1877, ...)
2022 Rookje Maria Rijsdijk wed. Albertus Pieter Kreber, kasteleinesse, Ridderkerk
(Dorp C2839 huis stal erf, C2844 huis en tuin, van legger 1907)
2023 Jan Arie Rijsdijk en cons., Gorinchem
Rookje Maria Rijsdijk wed. Albertus Pieter Kreber, kasteleinesse, Ridderkerk
(Dorp C2843)
2024 Willem Hendrik Stempels en cons., Ridderkerk
(voor 12 c.a.) de polder Nieuw Reijerwaard
Erfpachter: Pieter Smit Jr., scheepsbouwmeester, Rotterdam
(N. Reijerwaardsche dijk A2977 huis erf)
2025 Arie den Hoedt, arbeider, Ridderkerk
(Polder Oud Reijerwraard C1279 boomgaard, van legger 1591-1, naar legger 2032-5)
2026 de polder Oud en Nieuw Reijerwaard
Erfpachter: Adriana Lagendijk wed. Joost Pot, Vlaardingen
(N. Reijerw.dijk A2962 huis erf, van legger 1978-1)
2027 de polder Nieuw Reijerwaard
Erfpachter: Johan Dirk Hoorman, schoenmaker, Ridderkerk
(Eenigendijk A2614 huis erf, van legger 1780-2)
2028 Johan Dirk Hoorman, schoenmaker, Ridderkerk
(Eenigendijk A2583 boschht. van legger 1736-1)
2029 Pietertje Ooms wed. Wouter van der Kulk Janszn, Ridderkerk
(Dorpsdijk A1264 huis erf, A1265, A1266, ...)
2030 de polder Nieuw Reijerwaard
Erfpachter: Dirk van Hilten, notarisklerk, Charlois
(Eenigendijk A2927 huis erf, A2928 huis erf)
2031 Elisabeth Knegt wed. Cornelis Overweel, herbergierster, Ridderkerk
(Eenigendijk A2497 huis erf, A2498, Bolnes A2753, Eenigendijk A2794, A2795, A2796, Reijerw.dijk A2989)
2032 Arie den Hoedt en cons., Ridderkerk
Florus den Hoedt, melkboer, Ridderkerk
(Oostendam C1282, C1283, C1283, C192, C1279 boomgaard, C1930 tuin, C2270 huis erf, ...)
2033 de polder Nieuw Reijerwaard
Erfpachter: Arie den Hoedt, Ridderkerk
(Eenigendijk A2927, A2928, van legger 2030)
2034 de polder oud en nieuw Reijerwaard
Maarten Pieter Boele, scheepsbouwmeester, Slikkerveer, Pieter Cornelis Boele, scheepsbouwmeester, Slikkerveer (firmanten ieder voor 1/2)
Erfpachter: de firma Boele P.Pzn, gevestigd te Slikkerveer gemeente Ridderkerk
(A2600 huis erf, van legger 1835)
2035 Maria Leeuwenburg wed. Pieter Goudswaard, Ridderkerk
(Pruimendijk C716 weiland, C717 huis)
2036 de Vennootschap onder de firma Boele P.Pzn te Slikkerveer gemeente Ridderkerk
Maarten Pieter Boele, scheepsbouwmeester, Slikkerveer, Pieter Cornelis Boele, scheepsbouwmeester, Slikkerveer (firmanten)
(Buitengrond A2641, Slikkerveer A2833 werkplaats kantoor erf)
2037 de polder Nieuw Reijerwaard
Firmanten: Maarten Pieter Boele, scheepsbouwmeester, Slikkerveer, Pieter Cornelis Boele, scheepsbouwmeester, Slikkerveer
Erfpachter: de Vennootschap onder de firma Boele P.Pzn te Slikkerveer gemeente Ridderkerk
(Slikkerveer A1526 huis erf, A2469 dijk, A2834 huis erf, A2986 werkloods erf)
2038 de polder Nieuw Reijerwaard
Firmanten: Maarten Pieter Boele, scheepsbouwmeester, Slikkerveer, Pieter Cornelis Boele, scheepsbouwmeester, Slikkerveer
Erfpachter: de Vennootschap onder de firma Boele P.Pzn te Slikkerveer gemeente Ridderkerk (in no. 2360 voor 30 ca in no. 2361 voor 30 c.a.)
(Slikkerveer A2360 huis erf, A2361 huis erf)
2039 de Vennootschap onder de firma Boele P.Pzn te Slikkerveer gemeente Ridderkerk
de polder Nieuw Reijerwaard
Firmanten: Maarten Pieter Boele, scheepsbouwmeester, Slikkerveer, Pieter Cornelis Boele, scheepsbouwmeester, Slikkerveer
Erfpachter: de Vennootschap onder de firma Boele P.Pzn te Slikkerveer gemeente Ridderkerk
(Eenigendijk A2835 huis erf scheepmakerij)
2040 Alida Oudijn wed. van Leendert Kranendonk, Ridderkerk
(Oostendam C1515, C2179, C2180, C2181, C2182)
2041 Arie Verstegen, smid, Ridderkerk
(Kerkepolder B400, B401, B401, B403, B404, B405, B406, B407)
2042 Willem Legerstee en cons., klompenmaker, Ridderkerk
Jacobus Klootwijk, postbode, H.I. Ambacht
(Molendijk C2577 huis erf, C2578 huis erf)
2043 Pieternella Aletta Bos wed. H.B. Veenenbos, Ridderkerk
(Polder Oud Reijerwaard C1021, C1022, C1023 ...)
2044 Abraham Johanneszn Pijl en cons., mr. timmerman, Alblasserdam
Maarten van der Kuil, scheepsbouwmeester, Ridderkerk
(Dorpsdijk A1447 huis erf, A1448, N. Reijerwaard A1539 watering, Dorp A1990 schuur en erf)
2045 Jacob Verkerk, koopman, Nieuw Lekkerland
(het Zand B275 tuin, Molendijk C2726 huis erf)
2046 Johanna Stempels wed. Pieter van der Hoogt, Ridderkerk
(voor 10 c.a.) de polder Nieuw Reijerwaard
(Reijerw.dijk A2988 huis erf, van legger 1710/960)
2047 Bastiaan Lagendijk en cons., timmerman, Streefkerk
(voor 6 c.a.) Rookje van Solingen wed. Teunis de Heer, Ridderkerk
(N. Reijerw.dijk A3005 huis erf 0.0.89 dj1890 rectif:, van legger 1964+447, naar legger 1964-3)
2048 Bastiaan van Dalen, arbeider, Ridderkerk
(Oud Reijerwaard C2921 tuingrond 0.0134, van legger 1478-4)
2049 Zwijndrechtsche Waard
Erfpachter: Willem Nugteren Wzn., broodbakker, Rijsoord
(Waaldijk C2924 huis erf, C2925)
dienstjaar 1890
2050 de polder Nieuw Reijerwaard en cons
(voor 45 ca) Jan Adrianuszn Smit, aannemer, Ridderkerk
Erfpachter: Wijndina Zwartbol wed. Pieter Boele Pieterszn, Slikkerveer
(Slikkerveer A29525, bergplats, van legger 1975-1)
2051 Arie Bakker, Giessendam
(Oud Reijerwaard C2727, C2728)
2052 Willem Legerstee, klompenmaker, Ridderkerk
(Molendijk C2577 huis en erf, C2578)
2053 Willem Slooff, koopman, Ridderkerk
(Dorp C1973 huis erf, van legger 1126-1)
2054 Lambertus van den Berg, arbeider, Ridderkerk
(Pruimendijk C2812 tuin, C2848 huis schuur erf, Oud Reijerwaard C2930 tuin)
2055 Hendrik Wezenaar Hzn., warmoezier, Zwijndrecht
(Polder Oud Reijerwaard C1411, C1420, C1421, C1422, ...)
2056 (voor 3/8) Jkvr. Henriette Bernardina Johanna Jantzon van Effrenten douair Jkhr. F.J. van den Santheuvel, Dordrecht
(voor 2/8) Marinus Pieter Beelaerts, Arnhem
(voor 2/8) Angelique Adelaide Louise Carolina van Brienen baronesse echtg. van Simon Gerard Prins de Alsaces, Mont Graham
(voor 1/8) Cornelis Gerardus de Kat, Dordrecht
(Polder Donkersloot B105 bouwland, B106 B107, B108 weiland, B109, B110, B111, ...)
2057 Marinus Pieter Beelaerts, Arnhem
(N. Reijerwaard, A1129 weiland, A1136, A1137 bouwland, A1138, A1139, A1144, A15669, O. Reijerwaard C1307 uitpad, C1312 ...)
2058 Annetje Haazejager, minderj., Ridderkerk
(Polder Oud Reijerwaard C1394, C1398, C1399, C1400 tuin, C2329 huis (Pruimendijk), C2600, van legger 1713)
2059 Maria Veth wed. Roelof Gort, Sliedrecht
(Dorp C2410 huis en erf, van legger 1909-1)
2060 Arie Johanneszn den Ouden, stoombootkapitein, N. Lekkerland
(Oostendam C1830, C1831, C1585, C1586 huis en erf)
2061 Cornelis Abraham Punt en cons., broodbakker, Ridderkerk
(Eenigendijk A1224 huis en erf, A2778)
2062 (voor 31.10) Marinus Christinus Boele, Scheepbouwmeester + Pieter Boele + Nicolaas Boele + Adrianus Cornelis Boele, Ridderkerk
(voor 08.10) de polder Nieuw Reijerwaard
Erfpachter (voor 08.10): Marinus Christinus Boele + Pieter Boele + Nicolaas Boele + Adrianus Cornelis Boele, Ridderkerk
(Slikkeerveer A3021 loots erf, van legger 1419-6)
2063 9voor 3.00) Judith Neeltje Tuk wed. C. Boele, Ridderkerk
(voor 05.10) de polder Nieuw Reijerwaard
Erfpachter (voor 05.10): Judith Neeltje Tuk wed. C. Boele, Ridderkerk
(Slikkeerveer A3022 huis tuin, van legger 1419-6)
2064 de polder Nieuw Reijerwaard
Erfpachter: Maarten Ophof, metzelaar, IJsselmonde
(Eenigendijk A3024 huis en erf, van legger 960-327/328)
2065 Jan ten Zijthoff, godsdienst onderwijzer, Ridderkerk
(Lagendijk C2233, C2233)
2066 Adriaantje van Gelder wed. Cornelis van der Griend, Ridderkerk
('t Dorp A2876, B49, B50, B51, C1931 huis smederij en erf)
2067 Abraham Hartkoorn en cons., grutter, Ridderkerk
(1/2 uit gemeen en onverdeeld) Adriaantje van Gelder wed. Cornelis van der Griend, Ridderkerk
('t Dorp C1852 uitpad, van legger 1079-1)
2068 (1/2) Arie Cornelis van Wijngaarden en cons., aannemer, Sliedrecht
(1/2) Arinus Leendert van Wijngaarden, aannemer, Sliedrecht
('t Zand B317, B318, B311 boschh.t)
2069 Krijn Pas en cons., scheepsslooper, Ridderkerk
de polder Nieuw Reijerwaard
Erfpachter: Krijn Pas, scheepsslooper, Ridderkerk
(Eenigendijk A2731 huis en erf, A2732)
2070 de polder Nieuw Reijerwaard
Erfpachter: Krijn Pas, scheepsslooper, Ridderkerk
(Eenigendijk A2044 huis, A2045)
2071 Levie Wijzenbeek, koopman, Herwijnen
(N. Reijerwaard A2981 huis en erf, van legger 1620-10)
2072 Johannes van Elk, Ridderkerk
(Nieuw Reijerwaard A2977 huis erf, A2978, A2979, A2980)
2073 Gerrit Gerritszn. Hoogenboom, Woerden
(Reijerwaard dijk A2989 huis en erf, van legger 2031-7)
2074 de Vereeniging de kerkelijke Kas Ridderkerk
(Straatweg Rijsoort C2791, C2793, C2869, C2871, C2872 huis schuur erf)
2075 de polder Nieuw Reijerwaard
Erfpachter: Hendrika Stempels wed. Leendert Klootwijk, Ridderkerk
(Eenigendijk A1507, A1508, A1509, A1510, A2976)
2076 Pieter van der Starre, broodbakker, Ridderkerk
(Eenigendijk A1497, A1498, A1499, A1503, A1504, A2449, A2450 huis en erf)
2077 Pieter Hendrik van Drooge, gasfabrikant, Dordrecht
(Straatweg C508 huis en erf, van legger 1609-1)
2078 Machelinus Marius Speelman, IJsselmonde
(Polder Nieuw Reijerwaard A1092, A1093, A1094, A1095, ...)
2079 Anna Wilhelmina Carolina Speelman, IJsselmonde
(Polder Nieuw Reijerwaard A1122, A1123, A1124, A1667, Cornelis Laagjes D1, C2, D3, D4, ...)
2080 (voor 47.97) Pieter Smit Junior, scheepsbouwmeester, Rotterdam
(voor 23) de polder Nieuw Reijerwaard
Erfpachter: Pieter Smit Junior, scheepsbouwmeester, Rotterdam
(Slikkerveer A3030 werkplaats scheeptsimemrweg en water)
2081 (voor 43.53) Maarten van der Kuijl en cons., scheepmaker, Slikkerveer
(voor 04.44) de Polder Nieuw Reijerwaard
Pieter Pieterszn Smit, scheepsbouwmeester, Alblasserdam
Erfpachter: Maarten van der Kuijl, scheepmaker, Slikkerveer / Pieter Pieterszn Smit
(Slikkerveer A3033 werkplaats scheeptimmerwerf en water)

Laatst gewijzigd: september/oktober 2016.