Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Rijnvaartpatenten 1863-1875 (achtergrondinformatie)


Bron: Stadsarchief Dordrecht/DiEP
Toegang: 67 (Commissie voor de Rijnvaart)
Inventarisnummer:

Registers houdende aantekening van de afgegeven Rijnvaartpatenten, 1862 - 1896
x 10 1862 - 1875 [ca. 1500 namen van schippers/schepen, naam/soort/grootte schip]
x 11 1885 - 1890 [=certificaten ter bekoming v/e rijnpatent (eigenlijk alleen signalement Nederl./Belg. schipper; geen scheepsnamen)]
12 1891 - 1893
13 1893 - 1896

Schippers die voorkomen tussen de Dordtse rijnvaartpatenten zijn o.a. BRAN(D)S


- I. Frederik Wilhelmus Brans, overl. Keeken in Pruissen voor 1861, tr. ca. 1809 Maria Kersjens (Joanna Maria Kersjes), overl. Keeken in Pruissen voor 1861.
NB.
- [familysearch; IGI, batchnummer C982213] GERARDUS BRANS
Christening: 04 JUL 1809 Sankt Johannes Bapt, Bislich, Rheinland, Preussen
Parents:Father: FRIDERICUS WILHELMUS BRANS +Mother: JOANNA MARIA KERSJES
- [Keeken Bürgerliste 1823] 102 BRANS Friedrich Arbeiter 1783
[http://www.mayblume.de/images/buergerliste_1823.pdf.]
Kinderen:
1. Gerardus Brands, geb. Keeken in Pruissen ca. juli 1809, ged. Bislich, Rheinland, Preussen 4-7-1809 (Sankt Johannes Bapt), volgt II.
2. Petronella Brans, ged. Bislich, Rheinland, Preussen 22-11-1810 (Sankt Johannes Bapt), dochter van Fridericus Wilhelmus Brans en Joanna Maria Kersjes.
3. Arnoldus Brans, ged. Bislich, Rheinland, Preussen 12-7-1814 (Sankt Johannes Bapt), zoon van Fridericus Wilhelmus Brans en Joanna Maria Kersjes.
4. Helena Brans, ged. Bislich, Rheinland, Preussen 16-8-1812 (Sankt Johannes Bapt), dochter van Fridericus Wilhelmus Brans en Joanna Maria Kersjes.
5. Jacomina Brans, ged. Bislich, Rheinland, Preussen 7-7-1816 (Sankt Johannes Bapt), dochter van Fridericus Wilhelmus Brans en Joanna Maria Kersjes.
6. Theodorus Brans, ged. Bislich, Rheinland, Preussen 5-3-1819 (Sankt Johannes Bapt), zoon van Fridericus Wilhelmus Brans en Joanna Maria Kersjes.
7. Friederica Brans, geb. Keeken (Duitsland) ca. 1828 (33 in 1861), dienstbode, dochter van Friedrich Brans en Maria Kersjes, tr. Elst 15-5-1861 Frederik Wigman, geb. Angerlo (38 in 1861), timmerman, zoon van Hendrik Wigman (arbeider) en Maria Kraulings.

II. Gerardus Brans (Ger(h)ard Brands), geb. Keeken in Pruissen ca. 1809, bevoegdheid voor de rijnvaart voor de 'De Jonge Jacob' (1-8-1848; 39 jaar), schipper (1849), overl. Dordrecht18-1-1861 (51 jaar; in het schip DE JONGE WILHELM), tr. Maria Prenger, wonende te Millingen (1861), koffiehuishoudster (1877).
NB.
- gezin woonde in 1849,1861 te Millingen.
- (verklaring bevoegdheid rijnvaart1-8-1848) schip DE JONGE JACOB, groot 1394,31 (eigendom van L.J.H. Arentz te Millingen);
N. 575 repertoire Burgemeester en Wethouders der stad Dordrecht gezien hebben het verslag gegeven door de Commissie ten gevolge van Z.M. besluit van 7 Juli 1831 N. 6 tot beoordeling der bevoegd en bekwaamheid der schipper en schepen voor de Rijn, dient zich overeenkomstig
Dordrecht 1-8-1848 (gereg. 1/8)
Signalement aangezigt: ovaal, voorhoofd: hoog, oogen blaauw; neus en mond ordinair; kin rond; haar en wenkbrauwen blond; lang: 1 el 7 p 3 d.; een litteeken op de voorste vinger van de linkerhand;
- [patenrecht Dordrecht 1864] 3605 Gerhard Brands (boord) een overd. aak 2372 f 21,76;
[SAD archief 6: 5149 opgave van de belastingschuldigen voorkomend op de kohier der directe belastingen]
Kinderen:
1. levenloos, overl. Herwen en Aerdt 23-02-1849, kind van Gerardus Brands en Maria Prenger.
2. Wilhelmus Fredrikus Brans (Frederik Wilhelm Brans), geb. Millingen 1849 (28 in 1877), volgt III.
3. Alexander Johan Brans, geb. Nijmegen 9-7-1855, overl. Zutphen 24-7-1855.

III. Wilhelmus Fredrikus Brans (Frederik Wilhelm Brans, Willem Brands), geb. Millingen 1849 (28 in 1877), rijnvaartpatent voor aakschip 'DE JONGE WILHELM' (23-3-1872), schipper (1877), overl. Rotterdam 8-3-1883 (34 jr.; akte Nijmegen), zoon van Gerardus Brans en Anna Maria Prenger, tr. Heteren 24-1-1877 Maria Jansen, geb. Heteren 22-2-1857, koffiehuishoudster (1893), dochter van Rein Jansen en Willemina Looijaard (tabaksplanterse); Maria Jansen tr. (2) Nijmegen 5-5-1886 Roedolf de Grood, geb. Nijmegen 2-9-1853, zoon van Theodorus de Grood en Hendrina Zondag, tr. (3) Nijmegen 8-11-1893 Johan Herman de Vries, geb. Dordrecht 5-3-1863, zoon van Franciscus Jacobus de Vries (hotelhouder te Dordrecht) en Petronella Berndsen.
NB.
* [rijnvaartpatenten1863-1875] 23-03-1872 020 Willem Brands 'De Jonge Wilhelm' 2161,22 aakschip 13
Kinderen:
1. Wilhelmina Maria Brans, geb. Nijmegen 29-9-1877, dochter van Wilhelmus Frederikus Brans en Maria Jansen.
2. Gerard Brans, geb. Nijmegen 6-2-1879, volgt IV.

IV. Gerard Brans, geb. Nijmegen 6-2-1879, slager (1902), overl. Nijmegen 7-1-1963, tr. Nijmegen 18-11-1902 Jacoba Gerarda van Pelt, geb. Nijmegen 26-6-1879, overl. Nijmegen 28-9-1968, dochter van Godefridus van Pelt (koffiehuishouder) en Hendrina Maria van de Burgt.
[http://www.stamboomonderzoek.com/harterink/familygroup.php?familyID=F32&tree=harterink&PHPSESSID=29e2de038422bc0ee74a6ee44c1a2ef6]
Kinderen:
1. Hendrina Maria Brans, geb. Nijmegen 24-12-1902, overl. Nijmegen 19-01-1903.
2. Hendrikus Wilhelmus Reinierus Brans, geb. Nijmegen 14-2-1904, overl. Nijmegen 20-7-1978.
3. levenloos, overl. Nijmegen 14-12-1905.
4. Johanna Hubertine Josephina Brans.
5. Johannes Godefridus Brans, geb. Nijmegen, overl. Nijmegen 5-8-1908.
6. Wilhelmus Godefridus Wilhelmina Branss, geb. Nijmegen 14-2-1907, overl. Groesbeek 16-10-1978.
7. Marinus Johannes Godefridus Brans, geb. Nijmegen 15-12-1909, overl. Nijmegen 10-1-1993.
8. Theodorus Theodora Brans, geb. Nijmegen 20-9-1913.
9. Gerardus Christiaan Brans, geb. Nijmegen 27-8-1915, overl. Tilburg 15-3-1993.
10. Adriaan Alphonsus Brans, geb. Hees, overl. Nijmegen 16-4-1919.

Laatst gewijzigd: maart/april 2007.