Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Rijnvaartpatenten 1863-1875 (achtergrondinformatie)


Bron: Stadsarchief Dordrecht/DiEP
Toegang: 67 (Commissie voor de Rijnvaart)
Inventarisnummer:

Registers houdende aantekening van de afgegeven Rijnvaartpatenten, 1862 - 1896
x 10 1862 - 1875 [ca. 1500 namen van schippers/schepen, naam/soort/grootte schip]
x 11 1885 - 1890 [=certificaten ter bekoming v/e rijnpatent (eigenlijk alleen signalement Nederl./Belg. schipper; geen scheepsnamen)]
12 1891 - 1893
13 1893 - 1896

Schippers die voorkomen tussen de Dordtse rijnvaartpatenten zijn o.a. BRUIJSTENS


I. Antonius Bruystens, ged. Neusden 29-4-1797, arbeider te Luttilherpt, schipper te Rotterdam, overl. Rotterdam 24-7-1860, tr. (1) Neusden 21-4-1819 Hendrika de Hart , overl. Hedikhuizen 28-7-1833; tr. (2) Hedikhuizen 2-5-1835 Johanna Vermeulen, tr. (3) Rotterdam 16-9-1855 Willempje Pijl, geb. 1829.
Uit het eerste huwelijk geboren te Hedikhuizen:
1. Adrianus 15-4-1821, volgt XVId.
2. Johannes 13-3-1823.
3. Cornelis 1-1-1826, schipper te Rotterdam, overleden Rotterdam 18-11-1891, tr. Anna Pijl te Rotterdam 14-7-1886.
4. Antonius 11-4-1833, overleden 25-12-1833.

II. Adrianus Bruystens, geb. Hedikhuizen 13-4-1821, schipper te 's-Hertogenbosch-Rotterdam, overl. 1861, tr. Dordrecht 6-11-1844 Cornelia van Straten.
NB.
- [CD-ROM Brabantse Leeuw 1978]
- [patentbelasting Dordrecht 1849] 24 C179 A.J. Bruistens f 42,63
- [patentbelasting Dordrecht 1857] 3153 A. Bruistens (C179) - 2086 f 28,80
- [patentbelasting Dordrecht 1858] 3222 A. Bruijstens (Dordt) schipper 2268 f 28,80
Uit dit huwelijk geboren te 's-Hertogenbosch en Rotterdam:
1. Henrice 14-1-1849, overl. Dordrecht 5-8-1850.
2. Johanna -1-1854, overl. Dordrecht 20-3-1854.
3. Johanna 1-10-1855.
4. Antonie 10-2-1859, overl. Rotterdam 24-11-1859.
5. Johanna -1-1861, overl. Dordrecht 29-12-1861.

Laatst gewijzigd: maart/april 2007.