Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Rijnvaartpatenten 1863-1875 (achtergrondinformatie)


Bron: Stadsarchief Dordrecht/DiEP
Toegang: 67 (Commissie voor de Rijnvaart)
Inventarisnummer:

Registers houdende aantekening van de afgegeven Rijnvaartpatenten, 1862 - 1896
x 10 1862 - 1875 [ca. 1500 namen van schippers/schepen, naam/soort/grootte schip]
x 11 1885 - 1890 [=certificaten ter bekoming v/e rijnpatent (eigenlijk alleen signalement Nederl./Belg. schipper; geen scheepsnamen)]
12 1891 - 1893
13 1893 - 1896

Schippers die voorkomen tussen de Dordtse rijnvaartpatenten zijn o.a. EISES


I. Jan Gerrits Eises, schipper (1819), tr. Haskerland 17-6-1814 Hendrika van Reen (Hendrikje Hendriks van Reen).
Wonende: te Heerenveen (1819).
Kinderen:
1. Hendrik Eijses, geb. Amsterdam 27-2-1815, volgt IIa.
2. Marten Eises, geb. Lemsterland 2-8-1819, zoon van Jan Gerrits Eises (schipper, wonende aan de; Heerenwal) en Hendrikje Hendriks van Reen, volgt IIb.

IIa Hendrik Ei(j)ses, geb. Amsterdam 27-2-1815, schipper (1841-1886), overl. Kruiningen 26-10-1886 (71 jr.; wonende te Dordrecht; zoon van Hendrik Jan Eises en Hendrika van Reen), tr. Dordrecht 16-09-1841 Hendrika Soethout/Zoethout, geb. Dordrecht 4-10-1817, overl. Dordrecht 20-1-1878, dochter van Gerrit Soethout en Jenneke Boesen.
NB.
-[http://stamboom.glukorizon.nl/groep.php?persoon=318]
- [patentrecht Dordrecht 1850/1851] 126 H. EISES (-), een overdekte praamschuit genaamd 'De Vrouw Maria', groot 87 ton, f 52,20;
- [Dordrecht volkstelling schippers ca. 1859/1860] De Goede Verwachting (informatien bij de wed. J. Eijsenga geb. van Reen, Voorstraat D98)
1. Hendrik Eijses 1815 Amsterdam schipper
2. Hendrika Zoethout 1817 Dordrecht
3. Jan Eijses 26-8-1842 Dordrecht
4. Jenneke Eijses 6-7-1844 Dordrecht
5. Hendrik Eijses 16-2-1846 Dordrecht
6. Gerrit Eijses 23-6-1851 Amsterdam
7. Jeltje Eijses 21-12-1852 Dordrecht
8. Jacob Eijses 29-1-1855 Dordrecht
9. Marcus Eijses 13-5-1857 Dordrecht
- [Dordrecht volkstelling schippers 1861] EISES, Hendrik (Amsterdam 27-2-1815), met vrouw Hendrika Zoethout (Dordrecht 4-10-1817) en 5 kinderen op de 'Goede Verwachting', wonende te Dordrecht (kaart 1/35);
- [patentrecht Dordrecht 1864] 3575 H. Eijsses (Dordrecht) een overd. zeiltjalk2321 f 24,57
- [rijnvaartpatenten1863-1875] 19-08-1867 388 H. Eise De Goede Intentie, 1980 centenaars [=ca 198 ton], tjalkschip, ongevoerd, overdekt, alle goederen;
- Bevolkingsregister Dordrecht 1860-1890 E
Persoon in bevolkingsregister
Hendrik Eises
Archiefnummer 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht
Inventarisnummer 384-431
Deel 1 Bladzijde 35 Geboortejaar 1815
Kinderen:
1. Jan, geb. Dordrecht 26-8-1842.
2. Jenneke Eijses, geb. Dordrecht 6-7-1844
3. Hendrik, geb. Dordrecht 16-2-1846.
4. Gerrit, geb. Amsterdam 23-6-1851.
5. Jeltje, geb. Dordrecht 21-12-1852, tr. Gorinchem 12-9-1908 Lourens Loenen, geb. Loosdrecht (36 in 1908), zoon van Jacob Loenen en Geertje Tas.
6. Jacob, geb. Dordrecht 29-1-1855.
7. Marcus Eijses, geb. Dordrecht 13-5-1857.

IIb. Marten Johs. Eises, geb. Lemmer 2-8-1819, metselaarsknecht (1854, 1855), schipper (1861), tr. Tetje de Boer, geb. Sloten 18-9-1824, kroeghoudster (1855; Nieuwehaven A412).
NB.
- adresboek 1854: Eises M.J. Wijk A Nieuwe haven No. 412a metselaar
- adresboek 1855: Eises M.J. Nieuwehaven A412a metselaarsknecht
- adresboek 1855: Eises geb. de Boer T. Nieuwehaven A412 kroeghoudster
- [Dordrecht volkstelling schippers ca. 1859/1860] De Drie Gebroeders (informatien bij de wed. J. Eisenga geb. van Reen, wijk D98)
1. Maarten Jan Eises 1819 Lemmer, schipper
2. Jetje de Boer 1823 Sloten
3. IJzak Eises 9-11-1852 Dordrecht
4. Hendrika Eises 29-1-1855 Dordrecht
5. Johanna Theodora Eises 14-8-1858 Dordrecht
==> vestigen zich vanuit A412a
- [Dordrecht volkstelling schippers 1861] Marten Johs. EISES (Lemmer 2-8-1819), met vrouw Tetje de Boer (Sloten 18-9-1824) en 2 kinderen op de 'Drie Gebroeders', wonende te Dordrecht (kaart 1/34);
- Bevolkingsregister Dordrecht 1890-1917 B
Persoon in bevolkingsregister
Tetje Boer, de
Archiefnummer 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht
Inventarisnummer 435-516
Deel W Bladzijde 675
Kinderen:
1. Yzak, geb. Dordrecht 9-11-1852.
2. Hendrika, geb. Dordrecht 29-1-1855.
3. Johanna Theodora Eises, geb. Dordrecht 14-8-1858, overl. voor 1861.
4. Marten Jans, geb. 1862.
5. Tetje, geb. 1864.

Laatst gewijzigd: maart/april 2007.