Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Rijnvaartpatenten 1863-1875 (achtergrondinformatie)


Bron: Stadsarchief Dordrecht/DiEP
Toegang: 67 (Commissie voor de Rijnvaart)
Inventarisnummer:

Registers houdende aantekening van de afgegeven Rijnvaartpatenten, 1862 - 1896
x 10 1862 - 1875 [ca. 1500 namen van schippers/schepen, naam/soort/grootte schip]
x 11 1885 - 1890 [=certificaten ter bekoming v/e rijnpatent (eigenlijk alleen signalement Nederl./Belg. schipper; geen scheepsnamen)]
12 1891 - 1893
13 1893 - 1896

Schippers die voorkomen tussen de Dordtse rijnvaartpatenten zijn o.a. FRANSEN


- I. .. Fransen, tr. G(?) ..., overl. na 1832.
II. Roelof Fransen
NB.
- [rijnvaartpatent 21-2-1832] nr. op 't repertoire 596; wed. G. Fransen (zijne moeder) voor wiens rekening hij is aangesteld hetzelve te voeren; "De Vier Gebroeders" (gebouwd in Pruissen) 3000 c.=300.000=ca 30 ton;

Laatst gewijzigd: maart/april 2007.