Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Rijnvaartpatenten 1863-1875 (achtergrondinformatie)


Bron: Stadsarchief Dordrecht/DiEP
Toegang: 67 (Commissie voor de Rijnvaart)
Inventarisnummer:

Registers houdende aantekening van de afgegeven Rijnvaartpatenten, 1862 - 1896
x 10 1862 - 1875 [ca. 1500 namen van schippers/schepen, naam/soort/grootte schip]
x 11 1885 - 1890 [=certificaten ter bekoming v/e rijnpatent (eigenlijk alleen signalement Nederl./Belg. schipper; geen scheepsnamen)]
12 1891 - 1893
13 1893 - 1896

Schippers die voorkomen tussen de Dordtse rijnvaartpatenten zijn o.a. HEERSMA


- I. Jan Ebes Heersma, tr. Sjoukje Jeens Wiering
II. Ebe Jans Heersma, geb. Ureterp 3-7-1835, overl. Rotterdam 3-4-1918, tr. Smallingerland 14-4-1862 Emke Hendriks Luurs.
* 24-09-1870 37 Ebe Jans Heersma De Goede Verwachting 2329,06 tjalkschip 40 f 5 f 10 f 5
Kinderen (o.a.):
1. Froukje Heersma, geb. Cappelle (37 in 1918), dochter van Ebe Heersma en Enke Leurs, tr. Rotterdam 6-2-1918 Rinze van der Zee, geb. Lemeterland.

Laatst gewijzigd: maart/april 2007.