Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Rijnvaartpatenten 1863-1875 (achtergrondinformatie)


Bron: Stadsarchief Dordrecht/DiEP
Toegang: 67 (Commissie voor de Rijnvaart)
Inventarisnummer:

Registers houdende aantekening van de afgegeven Rijnvaartpatenten, 1862 - 1896
x 10 1862 - 1875 [ca. 1500 namen van schippers/schepen, naam/soort/grootte schip]
x 11 1885 - 1890 [=certificaten ter bekoming v/e rijnpatent (eigenlijk alleen signalement Nederl./Belg. schipper; geen scheepsnamen)]
12 1891 - 1893
13 1893 - 1896

Schippers die voorkomen tussen de Dordtse rijnvaartpatenten zijn o.a. DE JONG


- I. Ebles Aizes de Jong, tr. Sjoukje Hidzer van Kammen
II. Hidzerd Ebeles de Jong, geb. Smallingerland 4-2-1837, schippersknecht (1861), schipper (1916), overl. Rotterdam 18-4-1916 (79 jr), tr. Opsterland 23-2-1860 Froukjen Jans Heersma, overl. voor 1916.
* rijnvaartpatent29-04-1873 051 Hidzer Ebeler de Jong [=waarschijnlijk schipperspatent]
Kinderen:
1. levenloos kind, overl. Lemsterland 16-07-1860
2. Ebele de Jong, geb. Lemmer 7-10-1861 (Vader afwezig, is schippersknecht).
3. Eble Hidzer de Jong, geb. ca. 1861 , overl. Rotterdam 15-12-1908 (47 jr.; akte Smallingerland).
4. Sjoukje de Jong, geb. 1869, overl. Amsterdam 10-5-1939 (70 jr.).
5. Uilkje de Jong, geb. 1873, overl. Amsterdam 26-01-1939 (66 jr.).
6. Ebe de Jong, geb. Lemmer 16-9-1874, schipper (1937), overl. Breukelen Nijenrode 16-1-1937 (62 jr.).
7. Engeltje Hidser de Jong, geb. 1878, overl. Middelburg 24-12-1878 (10 mnd.; akte Smallingerland)

Laatst gewijzigd: maart/april 2007.