Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Rijnvaartpatenten 1863-1875 (achtergrondinformatie)


Bron: Stadsarchief Dordrecht/DiEP
Toegang: 67 (Commissie voor de Rijnvaart)
Inventarisnummer:

Registers houdende aantekening van de afgegeven Rijnvaartpatenten, 1862 - 1896
x 10 1862 - 1875 [ca. 1500 namen van schippers/schepen, naam/soort/grootte schip]
x 11 1885 - 1890 [=certificaten ter bekoming v/e rijnpatent (eigenlijk alleen signalement Nederl./Belg. schipper; geen scheepsnamen)]
12 1891 - 1893
13 1893 - 1896

Schippers die voorkomen tussen de Dordtse rijnvaartpatenten zijn o.a. VAN LOGHEM


I. Gerrit Corneliszoon van Loghem, schipper (1851), tr. Antonia de Veer(Her)

II. Arnoldus VAN LOGHEM, geb. Wageningen 1802 (49 in 1851), beurtschipper (1851), tr. (1) Trijntje Zuring, tr. (2) Arnhem 29-10-1851 Alida Kamphuis, geb. Arnhem 23-9-1831 [Batch No K901655], herbergierster (1861), overl. Arnhem 2-6-1900 (68 jaar; lijk opgehaald uit de Lauwersgracht), dochter van Jan Kamphuis (wagenmakersknecht, wagenmaker) en Johanna Blanken; tr. (2) Arnhem 2-12-1861 Gerrit Molenaar, geb. Hoorn (33 in 1861), koetsier, voerman (1878), overl. Arnhem 12-12-1876 (48 jr), zoon van Cornelis Molenaar en Teetje Appelman..
Kinderen eerste huwelijk:
1. Gerrit van Loghem, geb. Arnhem 29-7-1831 [Batch No J901655], volgt III.
2. Hermanus van Loghem, geb. Amsterdam 10-10-1834, schippersknecht (1861), schipper (1869, 1880), overl. Arnhem 25-10-1880, tr. Arnhem 29-12-1869 Odilia Anna Foks, geb. Arnhem 1845 (24 in 1869), dochter van Bart Foks en Adriana van Langelaar.
Kinderen tweede huwelijk:
1. Alida van Loghem, geb. Amsterdam 1853, overl. Arnhem 27-11-1854 (1 jr.).
2. Arnoldus van Loghem, geb. Amsterdam 7-4-1855, pakhuisknecht, overl. Arnhem 5-7-1885 (30 jr.).

III. Gerrit van Loghem, geb. Arnhem 29-7-1831, schipper op de 'Neerl. Luister' wonende te Amsterdam (dec. 1861).
NB.
- [volkstelling schippers Dordrecht 1861]
LOGHEM, Gerrit van (Arnhem 29-7-1831)
stiefmoeder Alida Kamphuis (Arnhem 23-9-1831) en haar zoon Arnoldus (Amsterdam 7-4-1855)
broer schippersknecht Hermanus van Loghem (Amsterdam 10-10-1834)
op de 'Neerl. Luister', allen wonende te Amsterdam;
LUKJE I. Geert Berends Lukje, tr. Anna Fridriks Wormnest.
II. Harm Geerts Lukje, geb. Sappemeer 1824 (26 in 1850), tr. 24-5-1850 Wietske Pieters Boonstra, geb. Grouw 1827, dochter van Pieter Johannes Boonstra en Trijntje Jelles Kleefstra.
NB.
- [volkstelling schippers Dordrecht 1861] LUKJE, Harm (Sappemeer 24-5-1824), met vrouw Wieske Boonstra (Grouw 1-10-1826) en 2 zoons en 1 dochter op de 'Anna Eliza', wonende te Grouw;
Kinderen:
1. Pieter Lukje, geb. Idaarderadeel 17-04-1850 (erkend huwelijk ouders d.d. 24 mei 1850).
2. Geert Lukje, geb. Idaarderadeel 13-09-1852.
3. Anna Lukje, geb. Rotterdam 1855 (22 in 1877), tr. Onstwedde 5-5-1877 Lammert Vos, geb. Wildervank 1847, timmerman, zoon van Freerk Jans Vos en Wijpke Klaassens Volders.
4. Trijntje Lukje, geb. Idaarderadeel 28-3-1857.
5. Johannes Lukje, geb. Idaarderadeel 16-3-1859.
6. Zuster Lukje, geb. Terschelling 27-10-1862, tr. Onstwedde 5-1-1883 Gerrit Ridderikhoff, geb. Amsterdam 1844, schipper, weduwnaar van Elsie de Jonge (1883), zoon van Hendrik Ridderikhoff en Johanna Willemina Meuleman.
7. Antje Lukje, geb. Groningen 1867 (19 in 1886), tr. Meppel 17-04-1886 Pieter Groote, geb. Meppel (24 in 1886), zoon van Derk Groote en Roelofje Kuik. LUKKIEN I. Albert Lukkien, tr. Jantje Jans Koops
II. Jan Alberts Lukkien, geb. Wildervank 1817 (40 in 1857), varensgezel (1849), schipper, overl. Sappemeer 16-4-1899 (81 jr), tr. Wildervank 6-4-1849 Anna Cornelia Dik, geb. Anloo/Annerveen 1826, overl. Sappemeer 10-06-1899 (73 jr), dochter van Eppe Pieters Dik en Marijke Gerrits Wilken.
Kinderen:
1. Albert Lukkien, geb. Anloo 1851, schipper, tr. Wildervank 31-3-1887 Wiechertje Huizing, geb. Gieten
2. Eppo Lukkien, geb. Eexterveen (Anloo) 24-9-1852, overl. Zoutkamp gem. Ulrum 15-07-1921 (68 jaar), tr. Onstwedde 19-02-1876 Dorothea Diepen(Dorothea Dreijer), geb. Schiedam 1853, schipper, dochter van Arend Diepen (scheepstimmerknecht) en Catharina van Sprang.
3. Klaas Lukkien, geb. Eexterveenschekanaal (Anloo) 10-10-1857.
4. Marijke Jans Lukkien, geb. Anloo, overl. Gouda 9-7-1860.
5. Marijke Lukkien, geb. Wildervank 24-12-1860, wonende te Delfzijl (1920), overl. Groningen 31-08-1920, tr. (1) Wildervank 26-03-1887 Jacob Medendorp, geb. Usquert, zoon van Johannes Medendorp en Janna Derks Vos, tr. (2) Groningen 2-8-1894 Harm Broekhuizen, geb. Meppel 24-06-1867, schipper.
6. Jantina Lukkien, geb. Amsterdam 1863, wonende te Dordrecht (1913), overl. Groningen 29-12-1913 (50 jr), tr. Gerrit Broekhuizen.

Laatst gewijzigd: maart/april 2007.