Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Rijnvaartpatenten 1863-1875 (achtergrondinformatie)


Bron: Stadsarchief Dordrecht/DiEP
Toegang: 67 (Commissie voor de Rijnvaart)
Inventarisnummer:

Registers houdende aantekening van de afgegeven Rijnvaartpatenten, 1862 - 1896
x 10 1862 - 1875 [ca. 1500 namen van schippers/schepen, naam/soort/grootte schip]
x 11 1885 - 1890 [=certificaten ter bekoming v/e rijnpatent (eigenlijk alleen signalement Nederl./Belg. schipper; geen scheepsnamen)]
12 1891 - 1893
13 1893 - 1896

Schippers die voorkomen tussen de Dordtse rijnvaartpatenten zijn o.a. MULLER


- Adrianus Muller (1844-1894), schipper te Sommelsdijk
* 27-05-1871 032 Adrianus Muller De Vrouw Arendje 1679,39 tjalkschip 52 (schipperspatent) f 5f 6
* 02-06-1871 033 Adrianus Muller Met God Al Beter 1249,14 aakschip 17 (schipperspatent) - (scheepspatent) f 6
* nr. 264 Vrouw Arendje
type: houten zeilschip, rijnschip
inhoud: 2883 centenaars (144 ton)
Eigenaren: 1862 Johan Christoffel Muller
1871 Adrianus Muller JCzn, schipper te Sommelsdijk
[BRON: pag. 289; Schippers-slepers-reders 225 jaar scheepvaartgeschiedenis vd familie Muller door Frederik Muller]
- Arie Muller
* 23-11-1865 189 Arie Muller De Vrouw Elizabeth 1519 tjalkschip ongevoerd overdektf 6 alle goederen - Johan Christoffel Muller (1801-1871), ged. Puttershoek 4-10-1801, koopt 1855 De Vrouw Johanna (staatsiepaviljoenschip), tr. (1) 2-2-1820 Johanna Hartman.
* 24-08-1865 148 J.C. Muller De Vrouw Gijsbertje 1679 praamschip ongevoerd overdekt f 3 alle goederen
* 24-10-1870 047 J.C. Muller Hoop Op Welvaart 1994,10 tjalkschip 60 (scheepspatent) f 6(schipperspatent) -
* nr. 263[=280] Hoop op Welvaart
gebouwd: 1853
type: overdekte houtan tjlak met roer, zwaarden, zeilen en roeiboot
inhoud: 09 ton (1869), 99 ton (1879)
Eigenaren: 1858 Johan Christoffel Muller, schipper te Sommelsdijk/Puttershoek
1871 Jan Muller JCzn
1893 Johannes Berg
[BRON: pag. 133/289; Schippers-slepers-reders 225 jaar scheepvaartgeschiedenis vd familie Muller door Frederik Muller] - Stoffel Muller, geb. Nieuwe Tonge 25-10-1836, op De Vrouw Johanna (van broer Jan; na 1862 eigenaar; naam wordt l 'Union), voerde vanaf 1872 op de rijnvaart, tr. Jannetje Boogerman
* 03-07-1873 100 Stoffel Muller De Vrouw Jannetje 1997,41 tjalkschip38
* nr. 265 De Vrouw Jannetje
gebouwd: 1864, Rosendaal
type: houten zeilschip, rijnschip
inhoud: 2883 centenaars (144 ton)
Eigenaren: 1872 Stoffel Muller JCzn, schipper te Stad aan 't Haringvliet
1887 J.H. van Wageningen
[BRON: pag. 133/289; Schippers-slepers-reders 225 jaar scheepvaartgeschiedenis vd familie Muller door Frederik Muller]

Laatst gewijzigd: maart/april 2007.