Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Rijnvaartpatenten 1863-1875 (achtergrondinformatie)


Bron: Stadsarchief Dordrecht/DiEP
Toegang: 67 (Commissie voor de Rijnvaart)
Inventarisnummer:

Registers houdende aantekening van de afgegeven Rijnvaartpatenten, 1862 - 1896
x 10 1862 - 1875 [ca. 1500 namen van schippers/schepen, naam/soort/grootte schip]
x 11 1885 - 1890 [=certificaten ter bekoming v/e rijnpatent (eigenlijk alleen signalement Nederl./Belg. schipper; geen scheepsnamen)]
12 1891 - 1893
13 1893 - 1896

Schippers die voorkomen tussen de Dordtse rijnvaartpatenten zijn o.a. SMITSHOEK


- I. Hendrik Smitshoek, tr. Lena Stam.
II. Adrianus Johannes Smitshoek, geb. Wieldrecht 22-5-1802, vrijwillig matroos 1e klas dienende op zijner majesteits kanonneerboot nr 39 gestationneerd voor Bath (1831), schipper op een overdekte boeijeraak (1850-1851, 1864), kastelein, tolgaarder en schipper, overl. Dordrecht 28-6-1866, tr. Wieldrecht (met Louisapolder) 10-12-1831 Christina Vink, geb. Dordrecht 15-2-1809, tapster te Dordrecht (1872), overl. Dordrecht 22-10-1882, dochter van Gijsbert Vink en Maaijke de Visser.
NB.
- [patentrecht Dordrecht 1850-1851] 004 A.J. Smitshoek (C1271), een overdekte boeijeraak, groot 18 ton, f 10,80;
- [patentrecht Dordrecht 1864] 3519 A.J. Smitshoek (C1247) een overd. boeijeraak 2225/2391 f 4,61/f 3,20 = f 7,81
Kinderen:
1. Lena Smitshoek, geb. Dordrecht 19-2-1849, overl. voor 1925, tr. Dordrecht 31-7-1872 Johannes Cornelis Glimmerveen, geb. Dordrecht 2-8-1849, overl. Dordrecht 23-9-1925, arbeider, varensgezel, zeeman, schipper, dekknecht en stoombootkapitein, zoon van Quirijnis Willem Glimmerveen en IJda Borgmeijer. (www.glimmerveen.com/Gen11.html)

Laatst gewijzigd: maart/april 2007.