Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Rijnvaartpatenten 1863-1875 (achtergrondinformatie)


Bron: Stadsarchief Dordrecht/DiEP
Toegang: 67 (Commissie voor de Rijnvaart)
Inventarisnummer:

Registers houdende aantekening van de afgegeven Rijnvaartpatenten, 1862 - 1896
x 10 1862 - 1875 [ca. 1500 namen van schippers/schepen, naam/soort/grootte schip]
x 11 1885 - 1890 [=certificaten ter bekoming v/e rijnpatent (eigenlijk alleen signalement Nederl./Belg. schipper; geen scheepsnamen)]
12 1891 - 1893
13 1893 - 1896

Schippers die voorkomen tussen de Dordtse rijnvaartpatenten zijn o.a. VENEMA


I. Wybren Jentjes Fennema, tr. Trijntje Abes Zantema
II. Johannes Wybrens Fennema (Johannes Venema), geb. Akkrum 21-12-1827, tr. Utingeradeel 23-03-1856 Maria Elisabeth Plantinga, geb. Leeuwarden 13-12-1829, dochter van Rein Taekes Plantinga en Aafke Nicolay.
NB
- [patentbelasting Dordrecht 1858] J. Fennema (boord) schipper
- [bevolkingsregister Dordrecht 1861 schippers]met schippersknecht Gerbe Stiemstra (Gorredijk 9-5-1826) op de 'Op Hoop van Zegen', wonende te Amsterdam;
- [patentbelasting Dordrecht 1863] 3462 J. Fennema (boord) een overd. hektjalk 2203 f 17,92

Laatst gewijzigd: maart/april 2007.