Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Rijnvaartpatenten 1863-1875 (achtergrondinformatie)


Bron: Stadsarchief Dordrecht/DiEP
Toegang: 67 (Commissie voor de Rijnvaart)
Inventarisnummer:

Registers houdende aantekening van de afgegeven Rijnvaartpatenten, 1862 - 1896
x 10 1862 - 1875 [ca. 1500 namen van schippers/schepen, naam/soort/grootte schip]
x 11 1885 - 1890 [=certificaten ter bekoming v/e rijnpatent (eigenlijk alleen signalement Nederl./Belg. schipper; geen scheepsnamen)]
12 1891 - 1893
13 1893 - 1896

Schippers die voorkomen tussen de Dordtse rijnvaartpatenten zijn o.a. VOORDEWIND


I. Johannes Cornelis (Johannes Cornelis Voordewind), Balk, tr. Langweer 16-1-1803 (proclamatie Balk 16-1-1803) Rinske Hettes (Rinske Hettes Hettema), Langweer.
Kinderen:
1. Lijsbet (Lijsbeth Johannes Voordewind), geb/ged. Doniawerstal (Langweer) 15-11-1803/1-1-1804, tr. Sloten 7-6-1829 Harmen Siebrens Reyinga, geb. Heeg, gemeente Wymbritseradeel 1807 (22 in 1829), zoon van Siebren Jetzes Reyinga en Grietje Harmens Siesling.
2. Kornelis, geb/ged. Doniawerstal (Herv. gem. Langweer, Teroele, Indijken en Boornzwaag) 30-1/15-2-1807.

II. Cornelis Johannes Voordewind (voor de Wind), geb. Langweer 30-1-1807, tr. (1) Sloten 4-9-1831 Geeske Johannes Huisman, geb. Sloten 1810, overl. Sloten 13-05-1839 (29 jr.), dochter van Johannes Siebrens Huisman en Albertje Lammerts de Jager, tr. (2) Doniawerstal 24-12-1840 Pietertje Piers Jager, geb. Dijken 14-4-1820.
NB.
- [Dordrecht volkstelling schippers 1861] VOORDEWIND, Cornelis Johannes (Langweer 30-1-1807), met vrouw Pietertje Piers Jager (Dijken 14-4-1820) en 6 kinderen op 'De Vrouw Petronella', wonende te Slooten;
- [Dordrecht patentrecht 1864] 3569 C.J. Voordewind (boord) een overd. tjalk 2313 f 21,76
Kinderen eerste huwelijk:
1. Johannes Voordewind, geb. Sloten 03-08-1833.
2. Johannes Voordewind, geb. Sloten 11-09-1834, overl. Sloten 12-02-1842 (7 jr.).
3. Albertje Kornelis Voordewind, geb. 28-08-1836, overl. Sloten 06-12-1853 (17 jr.).
4. Rinske Kornelis Voordewind, geb. 23-03-1839, overl. Sloten 07-05-1839 (6 weken).
Kinderen tweede huwelijk :
1. Rinske voor de Wind, geb. Sloten 18-11-1841.
2. Imkje Voordewind, geb. Sloten 20-01-1844, tr. Sloten 13-06-1867 Hendrik van der Meer, geb. Langweer, gemeente Doniawerstal 1840 (27 in 1867), zoon van Reinder Hendriks van der Meer en Antje Rudolphus de Jong.
3. Johannes voor de Wind, geb. Sloten 03-07-1846.
4. Pier voor de Wind, geb. Sloten 19-10-1849.
5. Geeske voor de Wind, geb. Sloten 23-06-1852.
6. Albertje voor de Wind, geb. Sloten 06-01-1855.

Laatst gewijzigd: maart/april 2007.