Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Rijnvaartpatenten 1863-1875 (achtergrondinformatie)


Bron: Stadsarchief Dordrecht/DiEP
Toegang: 67 (Commissie voor de Rijnvaart)
Inventarisnummer:

Registers houdende aantekening van de afgegeven Rijnvaartpatenten, 1862 - 1896
x 10 1862 - 1875 [ca. 1500 namen van schippers/schepen, naam/soort/grootte schip]
x 11 1885 - 1890 [=certificaten ter bekoming v/e rijnpatent (eigenlijk alleen signalement Nederl./Belg. schipper; geen scheepsnamen)]
12 1891 - 1893
13 1893 - 1896

Schippers die voorkomen tussen de Dordtse rijnvaartpatenten zijn o.a. WELLE


- I. Harmen Welle, schipper (1840), tr. Philippina de Vries.
Kinderen:
1. Gerrit Welle, geb. Deventer 1807 (33 in 1840), volgt II.
2. Johanna Judith Welle, geb. Deventer 1814 (26 in 1840), overl. 3-2-1878 (akte te Arnhem, aleders overleden; 64 jaar), tr. Arnhem 24-6-1840 Gerrit Jan van Gent, geb. Arnhem 1816 (24 in 1840), schipper, zoon van Arien van Gent en Willemina van Roekel.

II. Gerrit Welle, geb. Deventer 1807 (33 in 1840), schipper (1840, 1882, 1886), beurtschipper op een overdekte praamschuit 'De Vrouw Barendina Wilhelmina' (1850-1851), schipper overdekte praamschuit (1864), tr. Arnhem 24-6-1840 Berendina Willemine van Gent, geb. Arnhem (26 in 1840), dochter van Arie van Gent (schipper) en Willempje van Roekel.
NB.
- [patentrecht Dordrecht 1850-1851] nr. 12 G. Welle (boord), een overdekte praamschuit 'De Vrouw Barendina Wilhelmina', beurtvarende, groot 78 ton, f 57,72;
- [patentrecht Dordrecht 1864] 3539 G. Welle (boord) een overd. praamschuit 2257 f 29,95
Kinderen:
1. Philippina Welle, geb. Zutphen 1841, overl. Arnhem 16-9-1864 (23 jr.).
2. Herman Arie Welle, geb. Rotterdam 1842, schipper (1886), overl. Arnhem 5-8-1886 (44 jr.), tr. Elena Frederika Kreuse.
3. Arie Welle, geb. Zutphen 1848 (34 in 1882), arbeider, overl. Arnhem 28-5-1919 (71 jr.), tr. Arnhem 15-11-1882 Willemina Schut, geb. Brummen 1853 (29 in 1882), dienstbode, dochter van Gradus Schut en Tonia Boerman.
4. Adeleida Johanna Judith Welle, geb. Zutphen 1857 (27 in 1874), tr. Zutphen 29-4-1874 Hendrik Kreuse, geb. Zutphen 1842 (32 in 1874), schipper, zoon van Wolter Kreuse en Anna Edelija Auee.

Laatst gewijzigd: maart/april 2007.