Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Rijnvaartpatenten 1863-1875 (achtergrondinformatie)


Bron: Stadsarchief Dordrecht/DiEP
Toegang: 67 (Commissie voor de Rijnvaart)
Inventarisnummer:

Registers houdende aantekening van de afgegeven Rijnvaartpatenten, 1862 - 1896
x 10 1862 - 1875 [ca. 1500 namen van schippers/schepen, naam/soort/grootte schip]
x 11 1885 - 1890 [=certificaten ter bekoming v/e rijnpatent (eigenlijk alleen signalement Nederl./Belg. schipper; geen scheepsnamen)]
12 1891 - 1893
13 1893 - 1896

Het 'Rheinschiffs Register', het Schipperspatent en Scheepspatent (geplaatst door: Jan Netelbeek) [www.NGV.nl]


Artikel incl. afbeelding schipperspatent van:

De schipper Bartholomeus Hermanus Moonen, wonende te Rotterdam, wordt volgens art. 15 der herziene Rijnvaart-akte bij deze toegelaten tot het voren van een (zeil) stoomschip op den Rijn van Straatsburg tot in zee. + signalement
's-Gravenhage den 30en Nov. 1897.
De Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid
.

* De schipper Wouter Winkelhuijzen wonende te Hooge Zwaluwe, wordt volgens art. 15 der herziene Rijnvaart-akte bij deze toegeleaten tot het bestuur van van een (stoom)zeilschip op den Rijn van Mannheimtot in zee.+ signalement
's-Gravenhage den 19en Nov. 1908. + 19-10-1916
De Voorzitter der Commissie van Deskundigen voor de Rijnvaart te Rotterdam
.
[http://www.rotterdammers.nl/nijvermidden/rijn.htm]

* Scheepspatent voor den Rijn.
Het houten zeilschip genamd 'Nieuwe Zorg' toebehoorende aan J. Groenewold te Warssum, nieuw gebouwd te Dedemsvaart in het jaar 1876, bezit, volgens verklaring, opgemaakt door de Commissie van deskundigen voor de Rijnvaart te Rotterdam den 26 Mei 1902, de hechtheid en het hierachter vermelde tuig, noodig voor de vaart op den Rijn van Mannheim tot in zee
.
[pag. 55; Henk Dessens - De Hazenberg modellen, 1991]

Laatst gewijzigd: maart/april 2007.