Aanmelden | Contact
Zoeken

Rijsoord - huizenonderzoek


Waalweg 1, sectie E 544 (oud F74)


legger (Rijsoord) 152
Jan Nugteren Leendertszn, melkboer, Ridderkerk (Steina Molendijk wed. Jan Nugteren Leendertszn)
EIGENDOMMEN
1. Rijsoord en Strevelshoek (E116) boomgaard 00.49.90, dj1888 vereniging en redres, van 134-1, naar 152-8+9
2. Rijsoord en Strevelshoek (E117) tuin 00.03.00, dj1888 vereniging, van 134-2, naar 152-9;
3. Rijsoord en Strevelshoek (E262) schuur, van 134-3
4. Rijsoord en Strevelshoek F64/F65 (E233) huis, schuur en erf, van 134-4
5. Rijsoord en Strevelshoek (E114), watering, van 34-2
6. Rijsoord en Strevelshoek (E115), weiland, van 34-3
7. F64/F65 (E287) huis, schuur, erf, 00.15.60, van 152-3+4, naar 152-8;
8. (E306) huis, keet, wagenhuis, bergplaats, en erf 00.15.90, (1888) dj1917 verkoop, van 152-1+7, naar 327-7
9. (E307) boomgaard en weiland 00.52.60, (1888) dj1917 verkoop, van 152-1+2, naar 327-8

("kadaster, hulpkaart, Rijsoord, E287, dienstjaar 1877")
("kadaster, hulpkaart, Rijsoord, E306/E307, dienstjaar 1888")


legger (Rijsoord) 327
Bastiaan Cornelis van Nes, vlaskoopman, Rijsoord (Ridderkerk)
EIGENDOMMEN
1. Waalweg (E120) weg
2. Waalweg (E295) weg
3. Waalweg (E293) weg
4. Waalweg (E309) huis, schuur en erf 00.22.40, van 233-8, naar 327-11;
5. Waalweg (E114) watering
6. Waalweg (E115) weiland
7. Waalweg (E306) huis, bergplaats, wagenhuis, keet en erf 0.15.90, dj1918 verkoop, bijbouw, en vereniging, van 152-8, naar 251-6 + 327-9
8. Waalweg (E307) boomgaard en weiland 00.52.60, dj1918 verkoop en vereniging, van 152-9, naar 251-6 + 327-9
9. Waalweg (E357) huis, keet, boomgaard en erf 00.65.10, dj1918 slooping en vernieuwing, van 327-7+8, naar 327-10
10. Waalweg (E357) huis, schuur, boomgaard, en erf 00.65.10, dj1919 slooping en stichting, van 327-9, naar 327-12
11. Waalweg (E309)
12. Waalweg (E357) (huis) huis, boomgaard, erf 00.65.10, dj1919 splitsing van 327-10, naar 327-16+17
13. Rijsoordsche weg (E56) weiland
14. Rijsoordsche weg (E62) watering
15. Rijsoordsche weg (E63) weiland
16. Waalweg (E361) huis, schuur, erf 00.17.80, dj1920 verkoop, van 327-12, naar 341-1
17. Waalweg (E362) huis en boomgaard 00.47.30, dj21 sloping, van 327-12, naar 327-18
18. Waalweg (E362) erf 00.47.30, dj1926 verkoop, van 327-17, naar 37305


legger (Rijsoord) 341
de Commanditaire vennootschap Hollandsche Hout en Metaalindustrie, gevestigd te Rijsoord (Ridderkerk)
EIGENDOMMEN
1. Waalweg (E361) huis, schuur, erf 00.17.80, dj1920 bijbouw, van 327-6, naar 341-2;
2. Waalweg (E361) huis, fabriek, schuur en erf 00.17.80, (1920) dj1922 verkoop, van 341-1, naar 355-1


legger (Rijsoord) 355
Johannes Linthorst, bouwkundige, (Rijsoord Ridderkerk), Rotterdam Tollensstraat 32, en consort (Dirk Lodewijk Kohlman, architect interieur, Dordrecht
EIGENDOMMEN
1. Waalweg (E361) huis, fabriek, schuur, erf 00.17.80, dj1922 slooping, van 341-2, naar 355-2;
2. Waalweg (E361) schuur en erf 00.17.80, (1922) dj1924 scheiding, van 355-1, naar 361-1


legger (Rijsoord) 361
Dirk Lodewijk Kohlman, architect interieur, Dordrecht
EIGENDOMMEN
1. Waalweg (E361) huis, schuur, erf 00.17.80, dj1924 verkoop, van 355-2, naar 362-1


legger (Rijsoord) 373
de N.V. Scheepvaart Maatschappij Frederica, gevestigd te 's Gravenhage Adelheidstraat 26, Dibbetstraat 6
EIGENDOMMEN
5. Waalweg (E362) erf 00.47.30, (1926) dj1927 verkoop, van 327-18, naar 362-4;


legger (Rijsoord) 362
Jacob Cornelis van Daalen, metselaar en aannemer, (Hendrik Ido Ambacht) Rijsoord (Ridderkerk), F74, Waalweg;
EIGENDOMMEN
1. Waalweg (E361) huis, schuur, erf 00.17.80, (1924) dj1925 stichting, van 361-1, naar 362-2;
2. Waalweg (E361) huis, schuur, erf 00.17.80, (1925) dj1926 stichting, van 362-1, naar 362-3;
3. Waalweg (E361) huis, schuur, erf 00.17.80, (1926) dj1946 vereen. van gemeenten, van 362-2, naar Ridderkerk 5995-1;
4. Waalweg (E362) erf 00.47.30, van 373-5, naar 362-5 + 413-1;
5. Dorp (E420) tuinland 00.03.60, van 362-4, (1937) dj1946 vereen. van gemeenten, naar 5995-2


legger (Ridderkerk) 5995
Jacob Cornelis van Daalen, metselaar en aannemer, Ridderkerk (2/3 Leentje Nootenboom wed. Jacob Cornelis van Daalen / 1/6 Pieter Jan van Daalen, houthandelaar, o.huw v.w. g/m. Leuntje Kooiman, Ridderkerk Waalweg 1 / 1/6 Leendert van Daalen, technicus, Hilversum Oud Eemnesserstraat 1)
EIGENDOMMEN
1. Waalweg (E361) huis, schuur, erf 00.17.80, van Rijsoord 362-3, naar 5995-4
2. Dorp (E420) tuinland, loods, erf, 00.03.60, van Rijsoord 362-5, naar 5995-4
3. Waalweg (E528) tuinland, weiland, weg, water, 2.00.00, van 10071-3
4. Waalweg 1 (E544) huis, loods, erf, 00.21.40, van 5991-1+2;

Laatst gewijzigd: augustus 2020 / maart-april-mei 2021.