Aanmelden | Contact
Zoeken

Rijsoord - huizenonderzoek


Pruimendijk 85 (sectie C 5247)


("Pruimendijk bij de Nes-Neslaantje, ca 1920, topotijdreis.nl")


("Kadaster kaart ca 1832, sectie C 784, beeldbank.cultureelerfgoed.nl (sectie C, blad 03 (MIN08170C03))")

("Kadaster hulpkaart dienstjaar 1838, sectie C 1655, Kadaster Archiefviewer")

(Ridderkerk) legger 25
Pieter Blussé van Zuidland, boekhandelaar, Dordrecht ***(Pieter van Braam Blussé, boekhandelaar, Dordrecht en verdere erfgenamen)
EIGENDOMMEN
1. Polder Oud Reijerwaard C754 boschhakhout, naar 1322-1
2. Polder Oud Reijerwaard C755 tuin
3. Polder Oud Reijerwaard C781 weiland
4. Polder Oud Reijerwaard C782 weiland
5. Polder Oud Reijerwaard C783 boomgaard, naar 25-26
6. Polder Oud Reijerwaard C784 huis & erf 00.16.40, naar 25-26
7. Polder Oud Reijerwaard C785 tuin, naar 25-26
8. Polder Oud Reijerwaard C786 boomgaard
9. Polder Oud Reijerwaard C787 (laan als weiland) weiland
10. Polder Oud Reijerwaard C788 weiland
11. Polder Oud Reijerwaard C789 weiland
12. Polder Oud Reijerwaard C790 weiland
13.
26. Polder Oud Reijerwaard C1655 huis, schuur en erf 26.20, bijbouw dj1866, van 25-5+6+7+, naar 25-27
27. Polder Oud Reijerwaard C2203 huis, schuur en erf 00.26.20; (bel. 1866) dj1872 scheiding; van 25-26, naar 1322-23;

("Kadaster hulpkaart dienstjaar 1868, sectie C 2203, Kadaster Archiefviewer")

(Ridderkerk) legger 1322
Gerardus Johannes Blussé cs, boekhandelaar, Dordrecht (de mede eig. is in no. 797)
EIGENDOMMEN
1. Polder Oud Reijerwaard C754 boschhakhout, dj1873 verkoop, van 25-1, naar 1261-2
2. Polder Oud Reijerwaard C755 tuin
3. Polder Oud Reijerwaard C781 weiland
4. Polder Oud Reijerwaard C782 weiland
5. Polder Oud Reijerwaard C786 boomgaard
6. Polder Oud Reijerwaard C787 weiland
7. Polder Oud Reijerwaard C788 weiland
8. Polder Oud Reijerwaard C789 weiland
9. Polder Oud Reijerwaard C790 weiland
10.
23. Polder Oud Reijerwaard C2203 huis, schuur en erf 00.26.20; (1872) dj1873 verkoop; van 25-27, naar 1261-5;


(Ridderkerk) legger 1261
Leendert Nugteren Pzn, vlasboer, Ridderkerk
EIGENDOMMEN
1. E74; Polder Nieuw Reijerwaard C 803
2. Polder Oud Reijerwaard C754 boschhakhout
3. Polder Oud Reijerwaard C755 tuin
4. Polder Oud Reijerwaard C786 boomgaard
5. Polder Oud Reijerwaard C787 weiland
6. Polder Oud Reijerwaard C788 weiland
7. Polder Oud Reijerwaard C798 bouwland
8. E75; Polder Oud Reijerwaard Pruimendijk C2203 huis, schuur en erf 00.26.20; (dj1873) dj1898 scheiding; van 1322-23, naar 2400-8
9. Polder Oud Reijerwaard C797 verkrijging van een gedeelte
10. Polder Oud Reijerwaard Pruimendijk C2468 weiland 00.80.00


[- Gisteren middag ten ongeveer 12 ure ontstond er brand bij dan landbouwer A. Nugteren aan den Pruimendijk, onder de gemeente Ridderkerk,
waardoor woonhuis en schuur eene prooi der vlammen werden. De inboedel is geheel gered.
[De Dordrechtsche Courant 1872-05-05]]


[- Openbare verkooping
Op den dag tot 1 November 1881
ten overstaan van den Notaris Mr. J. D. SCHULTZ VAN HAEGEN, residerende te Dordrecht, op Woensdag 27 April 1881, ’s morgens 9 ure, aan de Vlassersstelling, get. E 93, onder Ridderkerk, aan den Pruimendijk, bewoond door den Heer P. NUGTEREN Bz., van VLAS- en MELKGEREEDSGHAPPEN, benevens een netten goed
geconserverden MEUBILAIREN INBOEDEL, en hetgeen verder te koop zal worden aangeboden, - breeder bij billctten omschreven.
[De Dordrechtsche Courant 1881-04-17]]


(Ridderkerk) legger 2400
Leendert Nugteren Pieterszn, landbouwer, Ridderkerk
EIGENDOMMEN
1. Polder Oud Reijerwaard C754 boschhakhout
2. Polder Oud Reijerwaard C755 tuin
3. Polder Oud Reijerwaard C786 boomgaard
4. Polder Oud Reijerwaard C787 weiland
5. Polder Oud Reijerwaard C788 weiland
6. Polder Oud Reijerwaard C798 bouwland
7. Polder Oud Reijerwaard Pruimendijk C803 huis, erf
8. Polder Oud Reijerwaard Pruimendijk C2203 (huis, schuur en erf) huis, schuur, erf, keet wagenhuis, tuin 00.26.20; (dj1898) dj1913 legaat afgifte; van 1262-8, naar 2722-12
9. Polder Oud Reijerwaard Pruimendijk C2468 weiland 00.80.00, van 1261-2, naar 2722-13


(Ridderkerk) legger 2722
Jan Leendertszoon Nugteren, tuinder, Rijsoord gem.te Ridderkerk E107
(MEDE-EIGENAREN: (dj1931; doorgehaald) Bastiaan Nugteren Leendertszoon, tuinder, Rijsoord gem.te Ridderkerk)
((dj1947 scheiding)(dj1953 verkoop) Pleuntje Nugteren, wed. Jan Schelling, Rotterdam Zuidhoek 228 / 1/6 Dina Zanger, Ridderkerk / 1/30 Cornelia Plaisier geh/m Jacob Clay, Haarlemmermeer (Vijfhuizen) / 1/30 Hendrika Plaisier geh/m Teunis Hazekamp (landbouwer), Hoofddorp / 1/30 Leendert Plaisier, landbouwer, Halfweg / 1/60 Lijntje Plaisier Haarlemmermeer / 1/60 Catharina Plaisier, hoofd der ..., Hilversum / 7/20 Wilhelmus Cornelis den Ouden, Haarlem / 7/20 Loesken Jacoba den Ouden, Haarlem / 7/20 Cornelia de Zeeuw, wed. Boudewijn van Bockhove, Schiedam / 1/18 Leendert de Zeeuw, administrateur, Rotterdam / 1/18 Peternella Wilhelmina de Zeeuw, geh/d Hendrik Meuldijk (directeur), Rotterdam)
EIGENDOMMEN
1. Polder Oud Reijerwaard C 804 tuin
2. Polder Oud Reijerwaard C 805 tuin
3. Pruimendijk
4. Pruimendijk
5. Polder Oud Reijerwaard
6. Polder Oud Reijerwaard
7. Polder Oud Reijerwaard (C 786) boomgaard 24.50, van 2400-3
8. Polder Oud Reijerwaard (C 787) weiland 10.60, van 2400-4
9. Polder Oud Reijerwaard (C 788) weiland 30.40, van 2400-5
10.
12. Pruimendijk (C 2203) huis, keet, wagenhuizen, erf en tuin 00.26.20; dj1914 ged. slooping; van 2400-8, naar 2722-15
15. Pruimendijk (C 2203) huis schuren tuin en erf 00.26.20, dj1920 slooping, van 2722-12, naar 2722-18;
18. Pruimendijk (C 2203), schuur & erf 00.26.20, dj1958 scheiding, van 2722-15, naar 7034-7;


(Ridderkerk) legger 7034
Maria de Klerk, i.g.m. Paulus Noordzij, Ridderkerk Pruimendijk 150
(MEDE-EIGENAREN voor 75 uit 2468: Willem Arie IJsselstein, tuinder, Ridderkerk Pruimendijk 91 / 1/3 Jan IJsselstein, tuinder, Ridderkerk Pruimendijk 91 / 1/3 Cornelis IJsselstein, tuinder, Ridderkerk Pruimendijk 91)
EIGENDOMMEN
1. Oud Reijerwaard (C 786), boomgaard 24.50, dj1968 verkoop enz; van 2722-7, naar 9075-6 + 7034-12
2. Oud Reijerwaard (C 787), weiland 10.80, dj1968 vereniging; van 2722-8, naar 7034-12
3. Oud Reijerwaard (C 788), weiland 30.40, dj1968 vereniging; van 2722-9, naar 7034-12
4.
7. Pruimendijk (C 2203), huis, schuur, erf 00.26.20, dj1968 verkoop enz, van 2722-18, naar 9075-6 en 7034-12
11.
12. Pruimendijk (C 5247), huizen, erf, weiland, schuur, boomgaard, 00.92.40; van 7034-1+2+3+7 / 9075-5; naar 9819-1;


("Kadaster hulpkaart dienstjaar 1968, sectie C 5247, Kadaster Archiefviewer")

(Ridderkerk) legger 9818
Maria de Klerk, geb. 3-4-1934, iggm Paulus Noordzij, Ridderkerk (Rijsoord) Pruimendijk 85;
EIGENDOMMEN
1. Pruimendijk (C 5247), (huizen, erf, weiland, schuur, boomgaard) huis, loodsen, tuinland, garage, 00.92.40; (dj1969); van 7034-12;

("Kadaster sectie C 5247, perceelloep.nl")

Laatst gewijzigd: augustus 2020 / maart-april-mei 2021.