Aanmelden | Contact
Zoeken

Rijsoord - huizenonderzoek


Pruimendijk 69 (sectie C 6042)


("Kadaster kaart ca 1832, sectie C 717, beeldbank.cultureelerfgoed.nl (sectie C, blad 03 (MIN08170C03))")


C 3691 (oud C 717)

("Kadaster sectie C 3270, dienstjaar 1909 (mei 1908), Kadaster Archiefviewer")
(Ridderkerk) legger 282
Johannes van der Staaij, arbeider, Ridderkerk ((dj1873) Jenneke van den Berg wed.e, en de erfgenamen)
EIGENDOMMEN
1. Polder Oud Reijerwaard C 717 huis 00.00.26, dj1874 verkoop, naar 1399-2;
2. Polder Oud Reijerwaard C 724;
3. Polder Oud Reijerwaard C 725;
4. Polder Oud Reijerwaard C 726;
5. Polder Oud Reijerwaard C 727;
6. Polder Oud Reijerwaard C 616 weiland 00.04.80, van 535-5, naar 1399-1;
7.


(Ridderkerk) legger 1399
Pieter Goudswaard Pzn, arbeider, Ridderkerk
EIGENDOMMEN
1. O. Reijerwaard C 716 weiland 00.04.80, dj1889 scheiding, van 282-6, naar 2035-1;
2. O. Reijerwaard C 717 huis 00.00.26, dj1889 scheiding, van 282-1, naar 2035-2;


(Ridderkerk) legger 2035
Maria Leeuwenburg wed. Pieter Goudswaard, Ridderkerk
EIGENDOMMEN
1. Pruimendijk C 716 (weiland) tuin 00.04.80, dj1897 scheiding, van 1399-1, naar 2312-1;
2. Pruimendijk C 717 huis 00.00.26, dj1897 scheiding, van 1399-1, naar 2312-2;


(Ridderkerk) legger 2312
(dj1928) Johannes van Gameren, klapwaker, Ridderkerk
EIGENDOMMEN
1. Pruimendijk C 716 tuin 00.04.80, dj1928 scheiding, van 2035-1, naar 4500-1;
2. Pruimendijk C 717 huis 00.00.26, dj1909 bijbouw en vereeniging, van 2035-2, naar 2950-1;


(Ridderkerk) legger 2950
Johannes van Gameren, klapwaker, Ridderkerk *** (MEDE-EIGENAREN voor 0.00.26 uit no. 758 en 0.00.11 uit no. 3271: het Hoogheemraadschap de Zwijndrechtsche Waard)
EIGENDOMMEN
1. Pruimendijk C 3270 huis 00.00.52, dj1921 bijbouw, van 2312-2 + 337-8, naar 2950-2
2. Pruimendijk C 3270 huis 00.00.52, dj1922 bijbouw en vereeniging, van 2950-1, naar 2950-3
3. Pruimendijk C 3691, huis, 00.00.63, (1922) dj1928 scheiding; van 337-59 + 2950-2, naar 4501-1


(Ridderkerk) legger 4501
Cornelia Goudswaard weduwe Johannes van Gameren, Rijsoord (Ridderkerk) E136 *** (MEDE-EIGENAREN: het Hoogheemraadschap de Zwijndrechtsche Waard)
EIGENDOMMEN
1. Pruimendijk C 3691, huis, 00.00.63, dj1945 scheiding; van 2950-3, naar 5947-1


(Ridderkerk) legger 5947
(Lijzia van Gameren, landarbeider, Ridderkerk Rijsoord Pruimendijk 83, en cons. ((eigenaar) J.W.I. Davidson, Ridderkerk Pruimendijk 69) *** (MEDE-EIGENAREN: Waterschap De Dijkring Ijsselmonde, H.I. Ambacht (het Hoogheemraadschap de Zwijndrechtsche Waard)(het Waterschap IJsselmonde, gev. te Barendrecht))
EIGENDOMMEN
1. Pruimendijk C 3691, huis, 00.00.63, van 4501-1


("Kadaster sectie C 3691 + C 2462, jaar 1991, Kadaster Archiefviewer")


("Pruimendijk, sectie C 6042, perceelloep.nl")

C 2462 (oud C 718)

("Kadaster kaart ca 1832, sectie C 718, beeldbank.cultureelerfgoed.nl (sectie C, blad 03 (MIN08170C03))")

(Ridderkerk) legger 305
Leendert Visser, bouwman, Rijsoort
EIGENDOMMEN
1. Polder Oud Reijerwaard C 718 huis en erf 0.04.90, naar 340-13;
2. Polder Oud Reijerwaard C 740 tuin, naar 347-9;
3. Polder Oud Reijerwaard C 741 huis en erf, naar 347-10;


(Ridderkerk) legger 340
Meeuwis Visser, (vlasboer) bouwman, (Kleine Lindt) Rijsoort
EIGENDOMMEN
1. Polder Oud Reijerwaard C 745 boomgaard
2. Polder Oud Reijerwaard C 746
3.
13. Polder Oud Reijerwaard C 718 huis en erf 0.04.90, R498 verkoop, van 305-1, naar 347-20;
14.


(Ridderkerk) legger 347
Pieter Nugteren, vlasboer, Ridderkerk
EIGENDOMMEN
1. Polder Oud Reijerwaard D 497
2. Polder Oud Reijerwaard D 498
3. Polder Oud Reijerwaard D 499
4.
20. Polder Oud Reijerwaard C 718 huis en erf 0.04.90, R596 dubbele tenaamstelling, van 340-13, naar 480-3;
21.


(Ridderkerk) legger 480
Pieter Nugteren Bastiaansz, vlasboer, Ridderkerk
EIGENDOMMEN
1. Polder Oud Reijerwaard C 885
2. Polder Oud Reijerwaard C 740
3. Polder Oud Reijerwaard C 718 huis en erf 0.04.90, verkoop 1861; van 347-20, naar 966-6; 4.
5.


(Ridderkerk) legger 966
Willem de Zeeuw, vlasboer, (Hendrik Ido Ambacht) Ridderkerk *** ((verkrijgt 1/65 in de onv. nalatenschap van M. de Zeeuw bij deel ... dj1891: Willem Anne van Dorp, fabrikant, Amsterdam)
EIGENDOMMEN
1. Polder Oud Reijerwaard C 704 huis en erf
2. Polder Oud Reijerwaard C 705 tuin
3. Polder Oud Reijerwaard C 706 huis en erf
4. Polder Oud Reijerwaard C 707 boomgaard
5. Pruimendijk C 1986 erf
6. Polder Oud Reijerwaard C 718 huis en erf 00.04.90, dj1874 stichting; van 480-3, naar 966-28+29+30+32
7.
28. Pruimendijk (E108) C 2458 huis en erf 01.40, dj1891 verkoop, van 966-6, naar 1702-16
29. Pruimendijk (E107) C 2459 huis en erf 00.60, dj1891 verkoop, van 966-6, naar 1702-17
30. Pruimendijk (E106) C 2460 huis en erf 00.90, dj1891 verkoop, van 966-6, naar 1702-18
31. Pruimendijk (E105b) C 2461 huis en erf 01.10, vrijdom 1880 dj1881 verval vrijdom, van 966-6, naar 966-34
32. Pruimendijk (E105a) C 2462 huis en erf 00.90, vrijdom 1880 dj1881 verval vrijdom, van 966-6, naar 966-35
33. E134
34. E105 C 2461 huis en erf 01.10, dj1891 verkoop, van 966-31, naar 1932-7
35. E105 C 2462 huis en erf 00.90, dj1891 verkoop, van 966-32, naar 1932-8


("Kadaster sectie C 2462, dienstjaar 1874 (31 juli 1873), Kadaster Archiefviewer")


(Ridderkerk) legger 1932
de vennootschap onder de naam van Corns. van Nes, Rijsoord (Ridderkerk) (Cornelis van Nes, koopman, Rijsoord + George Christiaan Daum, voorzitter N.I. Spoorweg Maatschappij, 's Hage + George Frederik Lucardie, secretaris, 's Hage) *** (de Commanditaire vennootschap onder de firma Corns. van Nes, gevestigd te Rijsoord (Ridderkerk))
EIGENDOMMEN
1. Pruimendijk C 2097 tuin
2. Pruimendijk C 2098 tuin
3.
7. Pruimendijk C 2461
8. Pruimendijk C 2462 huis, erf, 00.00.90, dj1911 scheiding, van 966, naar 3108-22;


(Ridderkerk) legger 3108
de Commanditaire vennootschap onder de firma Corns. van Nes, gevestigd te Rijsoord (Ridderkerk) (Eenig beheerend vennoot: Adrianus Reinen van Nes Cornleizn, koopman, Rijsoord);
EIGENDOMMEN
1. C 810
2.
21. Pruimendijk C 2461, dj1913 bijbouw, van 1932-7, naar 3108-86;
22. Pruimendijk C 2462 huis, erf, 00.00.90, dj1913 bijbouw, van 1932-8, naar 3108-71;
23.
71. Pruimendijk C 2462 huis, erf, 00.00.90, dj1913 bijbouw, van 3108-22, naar 3108-87
86. Pruimendijk C 2461
87. Pruimendijk C 2462 huis, erf, 00.00.90, dj1918 inbreng vennootschap, van 3108-71, naar 3540-25


(Ridderkerk) legger 3540
de Naamlooze vennootschap N.V. Vlasserij Corns van Nes, gevestigd te Rijsoord (Ridderkerk) Waaldijk 61
EIGENDOMMEN
1. Straatweg C 490
2. Waaldijk C 494
3.
25. Pruimendijk C 2462 huis, erf, 00.00.90, van 3108-87, naar [-]
26. ...


Laatst gewijzigd: augustus 2020 / maart-april-mei 2021.