Aanmelden | Contact
Zoeken

Rijsoord - huizenonderzoek


Rijksstraatweg 66 (C 4768)


Rijksstraatweg 66 (Rijsoord gemeente Ridderkerk) - B. & B. Wilhelmina's Cottage (oude huisnrs: G34, G51 en G292)

(gebouwd in 1870 op een stuk weiland door eigenaar Cornelis van Rijs)
(website: wilhelminascottage.nl)


Wanneer Jannigje van der Poel (1788-1865), weduwe Arie Karsseboom, overlijdt, gaat een perceel weiland (sectie C 448) ter grootte van 1 are 35 centiare gelegen in de polder Oud Reijerwaard naar haar schoonzoon Cornelis van Rijs.
Cornelis van Rijs is bouwman en woonde met zijn vrouw Aaltje Karsseboom, schoonmoeder en een nicht in Heerjansdam.
In mei 1867 verhuist hij met zijn vrouw en nicht naar Ridderkerk.
In Ridderkerk woont hij in wijk G nr. 2-2.
Op het weiland laat Cornelis van Rijs in 1870 een huis bouwen.
Het weiland C 448 wordt gesplitst in:
C 2389 huis en erf 00.14.00
en
C 2388 weiland 01.21.00


Door scheiding van bezit komen beide percelen in 1880 in bezit van van zijn jongere broer Pieter van Rijs (1824-1893).
(NB. ze zijn beiden zonen van het echtpaar Pieter van Rijs (1783-1860) en Maaike Bravenboer (1789-1864))
In 1883 bouwt hij er een schuur bij.
Kennelijk wordt de grootte van het perceel bijgesteld, van 00.14.00 naar 13.20.00.

Pieter van Rijs (69 jaren oud) overlijdt op 22 januari 1893 in het huis G 34.
Zijn overlijden wordt aangegeven door bedienaar van begrafenissen Jacob de Koning en veldwachter Klaas den Ouden.
(akte: https://www.archieven.nl/maisi_ajax_proxy0.php?mivast=0&mizig=310&miadt=184&miaet=185&micode=1270&minr=27466875&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&mizk_alle=pieter%20rijs&mip3=nugteren&miview=viewer2)

Door vererving komen de percelen in 1893 in bezit van zijn vrouw Neeltje Nugteren (1824-1903).

Neeltje Nugteren overlijdt op 13 juli 1903.
De nette inboedel van G 34 aan de Straatweg wordt in het openbaar verkocht.
De verkoping vindt op donderdag 24 september 1903 voor de woning plaats.

Huis G 34 wordt op 9 september 1903 in het openbaar verkocht in het koffiehuis van D. van Warendorp.
De afslag vindt plaats op woensdag 16 september.

"Een Burgerwoonhuis, G 34, met schuur, stalling, bergplaats, tuin,
erf, en boomgaard, gelegen aan den straatweg, nabij de Tramhalte, te Rijsoord gem. Ridderkerk
groot 13 aren 20 centiaren. In eigen gebruik te aanvaarden den 1 November 1903 of eerder."


De koper is Bastiaan de Koning Pzn (1868-1954), woonachtig op dat moment in Hendrik-Ido-Ambacht.
Hij is sinds 5 december 1901 de echtgenote van de Amerikaanse kunstenares Wilhelmina Douglas Hawley (1860-1958).
Wilhelmina D. Hawley werd op 2 september 1901 officieel ingeschreven in de gemeente Ridderkerk. Haar vorige woonplaats was: Parijs.

In 1959 worden de percelen C 2388 en C 2389 gesplitst.
Het weiland wordt verkleind, en het huis krijgt een grotere tuin.
Ook in het kadaster verandert de omschrijving van het perceel van het huis, van 'huis, schuur, garage, erf' naar 'huis, erf'.
C 4767 weiland 01.05.60 (was: 01.21.00)
C 4768 huis, erf 00.28.60 (was: 00.13.20)

(NB. totale grootte is 01.34.20)

Na 1958 is het huis en het achterliggende weiland eigendom van:
- de erfgenamen van mw. W.D. de Koning-Hawley;
- 1959-1970 Jacoba Josina Tumzing en Pieter Gerrits van Dongen;
- 1970-1981/1982 W.J. van der Sman;


E.v.D.


("perceel C 448; Kadastrale kaart 1811-1832: minuutplan Ridderkerk, Zuid Holland, sectie C, blad 02 (MIN08170C02)(beeldbank.cultureelerfgoed.nl)")

(Ridderkerk) legger 157
Johannes Lagerwerf, rentenier, Ridderkerk
EIGENDOMMEN
1. Polder Oud Reijerwaard A 841 weiland
2. Polder Oud Reijerwaard A 843 weiland
3.
48. C 448 weiland 01.35.00, naar 351-36
49.


(Ridderkerk) legger 351
Arie Kranendonk, vlasboer, Ridderkerk ((dj1852) Maria Heinenorod weduwe van bovenst., en kinderen)
EIGENDOMMEN
1. Polder Oud Reijerwaard C 818
2. Polder Oud Reijerwaard C 819
3.
36. C 448 weiland 01.35.00, 1850 verkoop, van 157-48, naar 728-1;
37.


(Ridderkerk) legger 728
Jannigje van der Poel weduwe Arie Karsseboom, Ridderkerk
EIGENDOMMEN
1. Polder Oud Reijerwaard C 448 weiland 01.35.00, (bel. 1850) scheiding 1867, van 351-1, naar 1198-1(kadaster, Ridderkerk, sectie C 2389, 30 juli 1870


- index Ridderkerk bevolkingsregister 1888-1920
Cornelis van Rijs 14-199
Aaltje Wed. C. geb. Karseboom van Rijs 15-179
Janna van Rijs 9-157
Pieter van Rijs 14-200
Teuntje van Rijs 14-199
LINK bron: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99Q6-89SW-6?i=376&cc=2018408&cat=180076
- Huwelijksdatum: 21-04-1843
Huwelijksplaats: Ridderkerk
Bruidegom: Cornelis van Rijs
Vader bruidegom: Pieter van Rijs / Moeder bruidegom: Maaike Bravenboer
Bruid: Aaltje Karsseboom
Vader bruid: Arie Karsseboom / Moeder bruid: Jannigje van der Poel

- bevolkingsregister Heerjansdam 1860-1890 (blad 446)
1. Cornelis van Rijs 14-3-1819 Hend. Ido Ambacht, bouwman [zoon van Pieter van Rijs (1782-1860) en Maaijke Bravenboer (1789-1864))]
2. Aaltje Karsseboom (vrouw) 28-1-1816 Ridderkerk, melkvrouw
3. Jannigje van der Poel (moeder) 12-11-1788 Heerjansdam, overl. 21-4-1865;
4. Anna Huijser (nicht) 13-5-1855 Ridderkerk
WONENDE: 1 mei 1849 uit de Grote Lindt; B no. 56; 6 mei 1867 naar Ridderkerk;
https://www.archieven.nl/maisi_ajax_proxy0.php?mivast=0&mizig=210&miadt=46&miaet=185&micode=666&minr=8285172&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&mizk_alle=heerjansdam&miview=viewer2

- Ridderkerk bevolkingsregister 1861-1872 (wijk G blad 3 (huis No. G2-2, later G34)
1. (24-6-1862) Leendert de Koning 27-7-1835 Strevelshoek, bouwman
2. (24-6-1862) Trijntje Maartje Blijdorp 19-10-1838 Heerjansdam
3. (12 febr. 1863) Hendrik de Koning (zoon) 25-1-1863 Ridderkerk
WONENDE: 22 april 1862 uit Heerjansdam; G no. 202;
+
1. (21 aug. 1863) Jan Dirk de Meijere, 10-2-1826 Pekela Groningen (ev. luth) geneeskundige
2. (21 aug. 1863) Cornelia Jacoba Kalshoek 14-7-1844 Rotterdam, 17 juli 1863 uit Rotterdam
3. (1 aug. 1864) Johanna Willemina de Meijere (dochter) 28-7-1864 Ridderkerk, overl. 11-3-1865;
4. (1 jan 1866) Johanna Willemina de Meijere (dochter) 15-12-1865 Ridderkerk
WONENDE: G no. 2-2;
+
1. (20 mei 1867) Cornelis van Rijs (hoofd) 14-3-1819 H. Ido Ambacht, 6 mei 1867 uit Heerjansdam
2. (20 mei 1867) Aaltje Karsseboom 28-1-1816 Ridderkerk
3. (20 mei 1867) Anna Huijser, (nicht) 15 mei 1855 Ridderkerk
WONENDE: G no. 2-2;
LINK bron: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9Q6-8BTS?i=296&cc=2018408&cat=180076


(de bewoners van huis G2-2; genoteerd staat: Cornelis van Rijs verhuist van G 2-2 naar G 34 (1861-1872))

- Ridderkerk bevolkingsregister 1888-1920 (deel 14 blad 199)
1. (31-12-1888) Cornelis van Rijs (hoofd) 14-3-1819 H.I. Ambacht, (NH) Geref. Gem.; zonder beroep;
2. (31-12-1888) Aaltje Karsseboom (vrouw) 28-1-1816 Ridderkerk (NH) Geref. Gem.;
WONENDE: E81; 1-11-1893 naar Barendrecht;
LINK bron: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9Q6-8NC7?i=62&cc=2018408&cat=180076

- Barendrecht van 28 Mei tot 5 Juni: Overleden: C. van Rijs, 77 j m. van A. Karsseboom;
[Nieuwsblad, gewijd aan de belangen van de Hoeksche Waard en IJselmonde 06-06-1896]

- overlijdensakte Barendrecht 2-6-1896 (akte 24)
Cornelis van Rijs, zonder beroep, geb. Heer Oudeland Ambacht, thans gem. Zwijndrecht, 77 jr, overl. 1-6-1896 (D 5), echtg. Aaltje Karsseboom, zoon van Pieter van Rijs en Maaike Bravenboer
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:9Q97-Y3M9-36XN?i=70&wc=10747422&cc=1576401

- Ridderkerk bevolkingsregister 1888-1920 (deel 14 blad 200)
1. (31-12-1888) Pieter van Rijs (hoofd) 10-1-1824 Heer Oudelands Ambacht, (landbouwer) zonder, overl. Ridderkerk 22-1-1893 (huis G34);
2. (31-12-1888) Neeltje Nugteren (vrouw) 12-11-1824 Ridderkerk, geen beroep, overl. 13-7-1903;
WONENDE: G34;
LINK bron: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89Q6-8F5M?i=63&cc=2018408&cat=180076

- Overlijdensakte Ridderkerk (nr. 83)
Neeltje Nugteren, overl. Ridderkerk 13-07-1903, eerder weduwe van Willem van Nes, weduwe Pieter van Rijs, dochter van Pieter Nugteren en Maaike van 't Zelfde;

- Ridderkerk bevolkingsregister 1888-1920 (deel 15 blad 179)
1. Jan van Straten 12-2-1863 Sliedrecht, schipper
2. Anna Huizer 25-5-1854 Ridderkerk, zonder
3. Bastiaantje van Straten, zonder
4. Wouter van Straten, klompenmaker (o)
5. Cornelis van Straten, zonder
6. Willem Adrianus Schippers, zonder
7. Aaltje Karsseboom (wed. C. v. Rijs) (tante) 28-6-1918 Ridderkerk, zonder beroep, 30 sept. 1899 uit Barendrecht, overl. Ridderkerk 25-11-1899;
WONENDE 30 sept. 1899 uit Barendrecht; G98; 22 ag. 1900 naar Rotterdam;
LINK bron: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99Q6-8FYF?i=397&cc=2018408&cat=180076

- Overlijdensakte Aaltje Karsseboom (nr. 183)
overl. Ridderkerk 25-11-1899 (E98; 83 jaar en 10 mnd), weduwe van Cornelis van Rijs, dochter van Arie Karsseboom en Jannigje van der Poel.


(Ridderkerk) legger 1198
Cornelis van Rijs, bouwman, als in huw hebb. Aaltje Karsseboom, Heerjansdam;
EIGENDOMMEN
1. Polder Oud Reijerwaard C 448 weiland 01.35.00, (1867) dj1871 stichting, van 728-1, naar 1198-4+5
2. Polder Oud Reijerwaard C 1370
3. Polder Oud Reijerwaard C 1371
4. Polder Oud Reijerwaard C 2388 weiland 01.21.00, (1871) dj1882 scheiding, van 1198-1, naar 1712-1
5. Polder Oud Reijerwaard (G34) C 2389 huis en erf, 00.14.00, (1871) vrijdom 1876 dj1877 verval vrijdom, van 1198-1, naar 1198-6;
6. (G34) C 2389 huis en erf, 00.14.00, dj1882 scheiding, van 1198-5, naar 1712-2;


(Ridderkerk) legger 1712
Pieter van Rijs, bouwman, (Hendrik Ido Ambacht) Ridderkerk;
EIGENDOMMEN
1. Oud Reijerwaard C 2388 weiland 1.21.00, (1882) dj1894 successie, van 1198-4, naar 2243-1
2. Straatweg G34 C 2389 huis, erf 00.14.00, (1882) dj1884 bijbouw, van 1198-6, naar 1712-3
3. Straatweg G34 C 2389 huis, schuur, erf 00.13.20, (1884) vr. 1886, dj1887 verval vrijdom voor bijbouw; van 1712-2, naar 1712-4
4. Straatweg G34 C 2389 huis, schuur, erf 00.13.20, (1887) dj1894 successie, van 1712-3, naar 2243-2;


(Ridderkerk) legger 2243
Neeltje Nugteren wed.e Pieter van Rijs Pieterszn, Ridderkerk;
EIGENDOMMEN
1. Oud Reijerwaard C 2388 weiland 1.21.00, (1894) dj1904 verkoop, van 1712-1, naar 2703-1
2. Straatweg C 2389 huis, schuur, erf 00.13.20, (1894) dj1904 verkoop, van 1712-4, naar 2703-2"Erfhuis - Rijsoord. Notaris d’AULNIS te Ridderkerk zal Donderdag den 24 September 1903 voorm. 9 uur, voor de Woning, get. g. 34 aan den Straatweg te Rijsoord, in het openbaar verkoopen tegen contant geld:
Een netten Inboedel, hoofdzakelijk bestaande in Bedden, linnengoed, Secretaire, kasten, tafels, stoelen, spiegels, glas-, koper-, blik- en aardewerk, voorts stal- en tuingereedschap en wat verder ter verkoop zal worden aangeboden. Te bezichtigen voor den aanvang der verkooping. Informatiën bij den Heer L. NUGTEREN Pz, te Rijsoord en ten kantore van voorn. Notaris. (bron: Nieuwsblad, gewijd aan de belangen van de Hoeksche Waard en IJselmonde 29 augustus 1903 (delpher.nl))""Een Burgerwoonhuis, G 34, met schuur, stalling, bergplaats, tuin, erf, en boomgaard, gelegen aan den straatweg, nabij de Tramhalte, te Rijsoord gem. Ridderkerk
groot 13 aren 20 centiaren. In eigen gebruik te aanvaarden den 1 November 1903 of eerder. (bron: Nieuwsblad, gewijd aan de belangen van de Hoeksche Waard en IJselmonde 5 september 1903 (delpher.nl))"


(Ridderkerk) legger 2703
Bastiaan de Koning Pieterszn, (Hendrik Ido Ambacht) Rijsoord G292
EIGENDOMMEN
1. Oud Reijerwaard C 2388 weiland 1.21.00, (1904) dj1956 vereniging van art, naar 5391-14
2. Straatweg C 2389 huis, schuur, erf 00.13.20, (1904) dj1928 stichting, van 2243-2, naar 2703-3
3. Straatweg C 2389 huis, schuur, garage, erf 00.13.20, (1928) dj1956 vereniging van art, van 2703-2, naar 5391-15;


"Trouw 2 november 1954 (delpher.nl)"

"Wilhelmina Douglas Hawley, weduwe Bastiaan de Koning in de ouderdom van 97 jaren, Rijsoord Rijsstraatweg 66(Trouw 10 februari 1958 (delpher.nl))"

(Ridderkerk) legger 5391
Bastiaan de Koning Pieterszoon Ridderkerk (Rijsoord) Rijksstraatweg 66 ((dj1956 scheiding) Wilhelmina Douglas Hawley wed.e Bastiaan de Koning Pieterszoon)
((dj1959) Georgina Florence de Koning, b.g.m. Ds. Johan Casper van Dongen, Utrecht Johan Wagenaarkade 88)
EIGENDOMMEN
1. Oud Reijerwaard C 865 bouwland 1.58.20
2. Oud Reijerwaard C 866 bouwland 1.50.70
3. Oud Reijerwaard C 867 bouwland 1.54.20, van 3943-56
4. C 4383 bouwland 1.19.20, van 5391-2
5. Rijsoord en Strevelshoek E 81 weiland 0.7180, van Rijsoord 424-1
6. Rijsoord en Strevelshoek E 82 weiland 69.30, van Rijsoord 424-2
7. Rijsoord en Strevelshoek E 154 bouwland 1.71.10, van Rijsoord 424-3
8. Rijsoord en Strevelshoek Langeweg E 169 weg, 1.96, van Rijsoord 424-4
9. Rijsoord en Strevelshoek E 170 watering 00.01.51, van Rijsoord 424-5
10. Rijsoord en Strevelshoek E 171 weiland 1.13.00, van Rijsoord 424-6
11. Rijsoord en Strevelshoek E 172 weiland, 1.14.50, van Rijsoord 424-7
12. Rijsoord en Strevelshoek E 173 watering 1.28, van Rijsoord 424-8
13. Rijsoord en Strevelshoek E 277 watering 1.35, van Rijsoord 424-9
14. Oud Reijerwaard C 2388 weiland 01.21.00, dj1960 splitsing, van 2703-1, naar 5391-16+17
15. Straatweg C 2389 huis, schuur, garage, erf 00.13.20, dj1960 splitsing, van 2703-3, naar 5391-17
16. Rijksstraatweg C 4767 weiland 01.05.60, dj1960 verkoop, van 5391-14, naar 7457-1
17. Rijksstraatweg C 4768 huis, erf 00.28.60, dj1960 verkoop, van 5391-14+15, naar 7380-1(kadaster, Ridderkerk, sectie C 4768, dienstjaar 1960


(Ridderkerk) legger 7457
Pieter Gerritsz van Dongen, graanhandelaar, Ridderkerk Rijksstraatweg 66
EIGENDOMMEN
1. Rijksstraatweg C 4747 weiland 01.05.60, van 5391-16, dj1971 verkoop, naar 10867-2


(Ridderkerk) legger 7380
Jacoba Josina Tumzing, part., met uitsl. van elke goed gem. geh/m Pieter Gerrits van Dongen, (Rotterdam) Ridderkerk (Rijsoord) Rijksstraatweg 66;
EIGENDOMMEN
1. Rijksstraatweg C 4768 huis, erf, 00.28.60, (1960) dj1971 verkoop, van 5391-1, naar 10867-1


(Ridderkerk) legger 10867
W.J. van der Sman, ...., iggm J.M.W. van D., (Rotterdam) Ridderkerk Rijksstraatweg 66;
EIGENDOMMEN
1. Rijksstraatweg C 4768 huis, erf, 00.28.60, (1971) dj1982 verkoop, van 7380-1, naar 17411-1;
2. nabij Rijksstraatweg C 4967 weiland 01.05.60, (1971) dj1981 verkoop, van 7457-1, naar 16828-1;"Enkele kilometers van Rotterdam in Rijsoord, gemeente Ridderkerk Rijksstraatweg 66;
Verscholen tussen het groen van een grote tuin (2800 m 2) met veel oude bomen en klassieke rozentuin ligt een ROMANTISCH LANDHUIS
Indeling: salon, grote woonkeuken en bijkeuken, in totaal 4 slaapkamers, c.v. aardgas, modern sanitair, alles geheel in stijl. Vrijstaande garage en schuur.
Vraagprijs: 650.000, — k.k. MAKELAARDIJ VAN VLIET RIDDERKERK BV Koninginneweg 53 Postbus 111 Tel. 01804-17922 (De Telegraaf 14 juni 1980 (delpher.nl))"(Ridderkerk) legger 16828
Jan den Hoedt (ook de Hoed), geb. 19-6-1912, tuinder, iggm Maaike Heiltje Goudswaard, Ridderkerk Rijksstraatweg 90;
EIGENDOMMEN
1. Rijksstraatweg C 4767 weiland 0-1.05.60, van 10867-2
2. Oud Reijerwaard C 4558 tuinland
3. Oud Reijerwaard C 4491 schuur, warenhuis, tuinland
4. Rijksstraatweg 90 C 4099 huis, erf


(Ridderkerk) legger 17411
G.W. Kuit, ...., iggm J.M. B., Barendrecht ....;
EIGENDOMMEN
1. Rijksstraatweg 66 C 4768 huis, erf, 00.28.60, (1982) van 10867-1;

("Rijsoord gemeente Ridderkerk, C 4768 (perceelloep)")

Laatst gewijzigd: augustus 2020 / maart-april-mei 2021.