Aanmelden | Contact
Zoeken

Rijsoord - huizenonderzoek


Rijksstraatweg 133 (C 3962)("Ridderkerk, C 487 (beeldbank.cultureelerfgoed.nl)")

(Ridderkerk) legger 137
Paulus Kranendonk Arieszn, bouwman, Ridderkerk
EIGENDOMMEN
1. Polder Nieuw Reijerwaard A975 weiland
2. Polder Nieuw Reijerwaard A976 weiland
3. Polder Nieuw Reijerwaard A1041 bouwland
4.
42.
43. Polder Nieuw Reijerwaard C 487 weiland 00.21.40 R538 verkoop; naar 556-3
44. Polder Nieuw Reijerwaard C 488
45.
93. Polder Oud Reijerwaard C 1624 weiland 00.48.18, R539 verkoop, van 137-44, naar 556-2
94.

(Ridderkerk perceel C 1624 (jaar 1839)


(Ridderkerk) legger 556
Cornelis Leenheer (erven), heel & vroedmeester, Ridderkerk
EIGENDOMMEN
1. Oud Reijerwaard C489 weiland 00.04.60, (dj1844) van 137-78, naar 1219-2
2. Oud Reijerwaard C1624 weiland, R575 stichting, (dj1844) van 137-93, naar 556-5
3. Oud Reijerwaard C487 weiland 00.21.40, (dj1844) van 137-43, naar 556-6+7
4. Oud Reijerwaard C1625 schuur 00.00.42, (dj1844) vrijdom 1844, van 493-1, naar 556-8
5. Oud Reijerwaard C1760 tuin 00.13.40, (dj1844) vrijdom 1869; verkoop 1868, van 556-2, naar 1219-3
6. Oud Reijerwaard C1761 huis & erf 00.08.00, (dj1844) 1850 expiratie vrijdom, van 556-3, naar 556-10;
7. Oud Reijerwaard C1762 schuur 00.00.40, (dj1844) expiratie, van 556-3, naar 556-9;
8. Oud Reijerwaard C1763 weiland 00.48.20, (dj1844) verkoop 1868, van 556-4, naar 1219-6;
9. Oud Reijerwaard C1762 stalling 0.00.40, (bel. 1850) verkoop 1868, van 556-9, naar 1219-5;
10. Oud Reijerwaard C1761 huis & erf 00.08.00, (bel. 1850) verkoop 1868, van 556-6, naar 1219-4;

(Ridderkerk perceel C 1761 (10 juli 1843)

(Ridderkerk) legger 1219
Jan Dirk de Meijere, genees heel en verloskundige, Ridderkerk
EIGENDOMMEN
1. Polder Nieuw Reijerwaard D352 weiland
2. Oud Reijerwaard C489 weiland
3. Oud Reijerwaard C1760 tuin, dj1875 verkoop, van 556-5, naar 1435-1
4. Oud Reijerwaard C1761 huis en erf, dj1875 verkoop, van 556-10, naar 1435-2
5. Oud Reijerwaard C1762 stalling, (1868) dj1869 herbouw, van 556-9, naar 1219-10
6. Oud Reijerwaard C1764 weiland, 0048.20, (1868) dj1868 splitsing, van 556-8, naar 1219-7+8
7. Oud Reijerwaard C2289 tuin
8. Oud Reijerwaard C2290 weiland 00.41.40, (1868) dj1869 splitsing, van 1219-6, naar 1219-9+10
9. Oud Reijerwaard C2326 weiland 00.39.40
10. Oud Reijerwaard C2327 stal en erf 00.02.40, (1869) dj1875 verkoop, van 1219-8+5, naar 1435-3
11. Oud Reijerwaard C2355 weiland
12. Oud Reijerwaard C473 weiland
13. Oud Reijerwaard C474 weiland

(Ridderkerk perceel C 2327 (dienstjaar 1869 (29 juli 1868))


(Ridderkerk) legger 1435
Dirk Karel Munting, genees heel en verloskundige, Ridderkerk
EIGENDOMMEN
1. Oud Reijerwaard C1760 tuin 13.40, (1875) dj1883 verkoop van 1219-3, naar 1777-1
2. Oud Reijerwaard (Straatweg G41) C1761 huis en erf 08.00, (1875) dj1878 vereeniging van 1219-4, naar 1435-5
3. Oud Reijerwaard C2327 stal en erf 02.40, (1875) dj1878 vereeniging van 1219-10, naar 1435-5
4. Oud Reijerwaard C2355 weiland 26.35, (1875) dj1883 verkoop, van 1219-11, naar 1777-2
5. G41 C2537 huis, schuur en erf 00.10.40, (1879) dj1883 verkoop, van 1435-2+3, naar 1777-3

(Ridderkerk perceel C 2355 (dienstjaar 1879 (30 juli 1869))

(Ridderkerk perceel C 2537 (dienstjaar 1877 (29 april 1877))

(Ridderkerk perceel C 3125 (dienstjaar 1903 (juli 1902))

(Ridderkerk) legger 1777
Govert Flohil arts, Ridderkerk
EIGENDOMMEN
1. Oud Reijerwaard C 1760 tuin 00.13.50, (1883) dj1903 vereeniging, van 1435-1, naar 1777-5
2. Oud Reijerwaard C 2355 (weiland) tuin 00.26.35, (1883) dj1903 splitsing, van 1435-4, naar 1777-4+5
3. Straatweg G 41 C2537 huis, schuur en erf 00.10.40, (1883) dj1903 vereeniging, van 1435-5, naar 1777-5
4. Rijsoord C 3124 tuin, (1903) dj1903 verkoop, van 1777-2, naar 2645-1
5. Rijsoord C3125 huis schuur tuin 00.32.58, (1903) dj1913 scheiding, van 1777-1+2+3, naar 3219-1


(Ridderkerk) legger 3219
Grietje Groosmuller wed. Govert Flohil, Rijsoord gem.te Ridderkerk
EIGENDOMMEN
1. Rijsoord C3125 huis schuur tuin 00.32.58, dj1913 verkoop, van 1777-5, naar 3221-1


(Ridderkerk) legger 3221
Floris Hers, arts, Rijsoord gem.te Ridderkerk
EIGENDOMMEN
1. Rijsoord C3125 huis schuur tuin 00.32.58, dj1919 verkoop, van 3219-1, naar 3481-29


(Ridderkerk) legger 3481
Adrianus Reinen van Nes Cornelis zoon, vlaskopman, Rijsoord (Ridderkerk) G27) *** ((dj1934 scheiding) 1/2 (1/10) Adrianus Reinen van Nes Jr, vlasfabrikant, Rijsoord / 1/2 (1/10) Jakob van Nes, vlasfabrikant, Rijsoord / (1/10) Willempje van Nes echtg. Benjamin Wentsel (predikant), Ridderkerk / (1/10) Cornelia Maria van Nes, echtg. Jacob Cornelis Los (tuinder), Hendrik Ido Ambacht / (1/10) Maria Cornelia van Nes, echtg. Andries de Lange (journalist), Goes / (1/10) Willem van Nes, spinner, Tilburg / (1/10) Jan Mattheus van Nes, arts, Zuidland / (1/10) Cornelis van Nes, vlasfabrikant, Sint Mesmes (Fr.) / (1/10) Wilhelmina Maria van Nes echtg. Jacob Hendrik de Oude (architect), Durban / (1/10) Baaltje van Nes echtg. Albert Bolwijn (onderwijzer), Solo)
EIGENDOMMEN
1. Polder Nieuw Reijerwaard Voorweg D 486
2. Polder Nieuw Reijerwaard Voorweg D 487
3. Polder Nieuw Reijerwaard Voorweg D 488
4.
29. Straatweg C3125 huis schuur tuin 00.32.58, (1919) dj1927 stichting, van 3221-1, naar 3481-37
37. Straatweg C3125 huis schuur garage tuin 00.32.58, dj1929 splitsing en ged. slooping, van 3481-29, naar 3481-39+40+41
38. Straatweg C2926 tuingrond
39. Straatweg C3932 tuin 00.10.33, dj1929 verkoop, van 3481-37, naar 4601-1
40. Straatweg C3933 huis schuur garage en tuin 00.22.25, dj1930 splitsing, van 3481-37, naar 3481-45+46
41. Rijsoordschestraat C3149
42. Rijsoordschestraat
43. Waaldijk
44. Waaldijk
45. Straatweg C 3962 huis schuur garage, tuin 00.11.05, (1931) dj1930 verkoop, van 3481-40, naar 4723-1
46.

(Ridderkerk perceel C 3933 (dienstjaar 1929 (april 1928))
(Ridderkerk perceel C 3962 (dienstjaar 1930 (juli 1929))

(Ridderkerk) legger 4723
Maaike Maria Kranenburg wed. Gerrit Vaandrager Willemszoon, Rijsoord (Ridderkerk) G57
EIGENDOMMEN
1. Straatweg C 3962 huis schuur garage, tuin 00.11.05, (1930) dj1938 verkoop, van 3481-45, naar 5334-1


(Ridderkerk) legger 5334
Pieter de Zeeuw, accountant, (Bunnik) Maartensdijk prof. Pullelaan 11
EIGENDOMMEN
1. Straatweg C 3962 huis schuur garage, tuin 00.11.05, (1938) dj1940 verkoop, van 4723-1, naar 5533-1


(Ridderkerk) legger 5533
de N.V. N.V. Handelsonderneming Hudsko, gevestigd te Amsterdam kantoorhoudende te Ridderkerk-Rijsoord ** (dj1966 verkoop) ir. Cornelis Petrus Huijsmans, landbouwkundige, iggm A.A.W. Dixon, (Oss) Rijsoord Rijksstraatweg 133)
EIGENDOMMEN
1. (Straatweg) Rijksstraatrweg C 3962 huis schuur garage, tuin 00.11.05, (1940) dj1980 verkoop, van 5334-1, naar 13716-4


(Ridderkerk) legger 13716
Hans de Jong, geb. ..., dir ener (venn.) B.V., Ridderkerk Rijksstraatweg 11
EIGENDOMMEN
1. Waaldijk 129 D1646
2. Waaldijk D 1713
3. Waaldijk 67 C4639
4. Rijksstraatrweg C 3962 huis schuur garage, tuin 00.11.05, (1980) 1987 verkoop, van 5533-1, naar 14542-2;


(Ridderkerk) legger 19542
R. de Rooy, geb. te ..., dierenarts, Ridderkerk (Kievitsweg 124A) Rijksstraatweg (1904) 133
EIGENDOMMEN
1. Rijksstraatweg 104 D1179
2. Rijksstraatweg 133 C 3962 huis schuur garage, tuin 00.11.05, (1987), van 13716-4;


("Rijksstraatweg 133, sectie C 3962, perceelloep.nl")

Laatst gewijzigd: augustus 2020 / maart-april-mei 2021.