Aanmelden | Contact
Zoeken

Rijsoord - huizenonderzoek


Pruimendijk (tussen Rijksstraatweg-Rijsoordsestraat) (de smid))


legger (Ridderkerk) 188
Adrianus Reinen van Nes, vlasboer, Ridderkerk
EIGENDOMMEN
18. Oud Reijerwaard N. 329 (C579) huis 00.00.30, splitsing en ruiling van grond R124, van 116-1, naar 188-24
19. Oud Reijerwaard (C579bis) tuin 00.01.26, splitsing en ruiling van grond R122, van 116-2, naar 416-1
20. Oud Reijerwaard (C580) huis 00.00.22
21. Oud Reijerwaard (C581) huis en erf 00.29.40, splitsing en ruiling van grond R123, van 116-4, naar

legger (Ridderkerk) 416
Maarten Wilschut, smid, Ridderkerk (Bastiaan Wilschut, en verdere erfgenamen van bovenstaande)
EIGENDOMMEN
1. Polder Oud Reijerwaard (C1560) tuin, van 188-19+21, scheiding dj1869, naar 1249-2;
2. Polder Oud Reijerwaard N. 132/133 (C582) huis & erf, (belastb. over 1839) R492 herbouw eene schuur, 00.02.67, van 141-13, naar 416-3;
3. Polder Oud Reijerwaard (C582) huis & erf, 00.02.67, (vrijdom verv. 1844) scheiding dj1869, van 416-2, naar 1249-1;


legger (Ridderkerk) 1249
Maarten Wilschut, en cons., smid, Ridderkerk
EIGENDOMMEN
1. Polder Oud Reijerwaard (C582) huis & erf, 00.02.67, (1987) dj1912 scheiding, van 416-2, naar 3115-1;
2. Polder Oud Reijerwaard (C1560) tuin 00.02.55, (1987) dj1912 scheiding, van 416-1, naar 3115-2;


legger (Ridderkerk) 3115
Bastiaan Wilschut smid, Rijsoord
EIGENDOMMEN
1. Pruimendijk (C582) huis & erf, 00.02.67, (1912) dj1915 bijbouw vereniging, van 1249-1, naar 3115-3;
2. Pruimendijk (C1560) tuin 00.02.55, (1912) dj1915 vereniging, van 1249-1, naar 3115-3;
3. Pruimendijk (C3426) huis, schuren en erf 00.05.22, (1915) dj1969 scheiding, van 3115-1+2, naar 3666-1;


("kadaster, hulpkaart, Ridderkerk, C 1560")

("kadaster, hulpkaart, Ridderkerk, C 1560")

Laatst gewijzigd: augustus 2020 / maart-april-mei 2021.