Aanmelden | Contact
Zoeken

Rijsoord - huizenonderzoek


boerderij Pruimendijk 19/21 (oorspr. Rijsoord perceel C647 en C648) (familie Nugteren, van Nes, de Jong)("kadaster, 1832, Ridderkerk, sectie C blad 2"
(https://beeldbank.cultureelerfgoed.nl/rce-mediabank/detail/a772c4b4-94d7-11e5-b39b-4fe58a05f8bc/media/f9433b52-06dd-50c5-0d2c-0f5e663cabb3?mode=detail&view=horizontal&rows=1&page=9&fq%5B%5D=search_s_collection:%22Minuutplans%22&fq%5B%5D=search_s_monuments_monument_county:%22Ridderkerk%22&sort=order_s_objectnummer%20asc)
)


- legger 203
EIGENAAR: Leendert Nugteren, vlasboer, Ridderkerk
EIGENDOMMEN
1. het Zand B322 boschhakhout
2. Polder Oud Reijerwaard C604 bouwland
3. Polder Oud Reijerwaard C605 weiland
4.
5.
6.
7. Polder Oud Reijerwaard C609 weiland
8. Polder Oud Reijerwaard C610 weiland
9. Polder Oud Reijerwaard C611 weiland
10. Polder Oud Reijerwaard C612 weiland
11. Polder Oud Reijerwaard C613 weiland
12. Polder Oud Reijerwaard C614 weiland
13. Polder Oud Reijerwaard C615 bouwland
14. Polder Oud Reijerwaard C616 bouwland
15. Polder Oud Reijerwaard C617 watering
16. Polder Oud Reijerwaard C647 huis en erf 00.56.90, R464 bij scheiding, naar 208-19
17. Polder Oud Reijerwaard C648 tuin 00.05.700, R464 bij scheiding, naar 208-20
18.
19.
... etc


- legger 208
EIGENAAR: Willem Nugteren Leendertszoon, broodbakker, Ridderkerk
EIGENDOMMEN
1. Polder Oud Reijerwaard C575 huis & erf
2. Polder Oud Reijerwaard C680 boschhakhout
3. Polder Oud Reijerwaard C681 tuin
4. Polder Oud Reijerwaard no. 312, C682 huis 00.00.34
5. Polder Oud Reijerwaard C683 huis
6. Polder Oud Reijerwaard C684 schuur
7. Polder Oud Reijerwaard C685 huis en erf
8. Polder Oud Reijerwaard C496 boomgaard
9. Polder Oud Reijerwaard C497 huis en erf
10. Polder Oud Reijerwaard C498 boomgaard
11. Polder Oud Reijerwaard C498bis boschhakhout
12.
13.
14.
15. Polder Oud Reijerwaard C609 weiland
16. Polder Oud Reijerwaard C610 weiland
17. Polder Oud Reijerwaard C613 weiland
18. Polder Oud Reijerwaard C614 weiland
19. Polder Oud Reijerwaard C647 huis en erf 00.56.90, dj1851 scheiding, van 203-16, naar 749-2
20. Polder Oud Reijerwaard C648 tuin 00.05.700, dj1851 scheiding, van 203-17, naar 749-3
21. C672 huis en erf
22. C652 schuur
23. C1638 tuin


- legger 749
EIGENAAR: Cornelia de Groot, broodbakster, wed.e Willem Nugteren Lz, Ridderkerk (de erfgenamen van ..)
---> (dj1904) Baaltje van Nugteren, wed. A. van der Kulk, thans wed.e van Jacob van Nes, Ridderkerk;
EIGENDOMMEN
1. Polder Oud Reijerwaard C1638 tuin
2. Polder Oud Reijerwaard C647 (E143?) (huis en erf) schuur, stal, wagenhuis, varkenshok, kippenhok, huis, erf 00.56.90, dj1908 scheiding, van 208-19, naar 2866-5
3. Polder Oud Reijerwaard C648 tuin 00.05.70, dj1908 scheiding, van 208-20, naar 2866-6
4. Polder Oud Reijerwaard C609 weiland
5. Polder Oud Reijerwaard C610 weiland
6. Polder Oud Reijerwaard C613 weiland
7. Polder Oud Reijerwaard C614 weiland
8. Pruimendijk C652 schuur
9. Pruimendijk C672 huis en erf
10. Pruimendijk C575 huis, schuur, erf
11. Pruimendijk C652 schuur en erf
12. Straatweg C3136 huis, schuur, erf
13. Pruimendijk C3141 schuur en erf
14. Pruimendijk C672


- legger 2866
EIGENAAR: 1/2 Cornelis Willem van der Kulk, bouwman, Rijsoord gem.te Ridderkerk, en cons.
EIGENDOMMEN
1. Oud Reijerwaard C609 weiland
2. Oud Reijerwaard C610 weiland
3. Oud Reijerwaard C613 weiland
4. Oud Reijerwaard C614 weiland
5. Pruimendijk C647 schuur, stal, wagenhuis, varkenshok, kippenhok en erf 00.56.90, dj1910 scheiding, van 749-2, 3029-5
6. Pruimendijk C648 tuin 00.05.70, dj1910 scheiding, van 749-3, naar 3029-6


- legger 3029
EIGENAAR: (dj1931 scheiding) 7/20(1/10) Adrianus Reijnen van Nes Corneliszn, koopman, Rijsoord G27
MEDE-EIGENAREN: 1/10 Cornelia Trijntje van der Kulk, Rijsoord / 1/10 Willemina Maria van Nes, (onderwijzeres), Rijsoord / 1/10 Maria Willemina van Nes, onderwijzeres, Rijsoord / 7/20(1/10) Jacob Abram van Nes, (opzichter b.d Ned. Heide Mij) hoofdopzichter b.d Ned. Heide Mij, (Valkenswaard) Eindhoven)
EIGENDOMMEN
1. Oud Reijerwaard C609 weiland
2. Oud Reijerwaard C610 weiland
3. Oud Reijerwaard C613 weiland
4. Oud Reijerwaard C614 weiland
5. Pruimendijk C647 huis, schuur, stal, wagenhuis, varkenshok, kippenhok en erf 00.56.90, dj1928 slooping en stichting, van 2866-5, 3029-7
6. Pruimendijk C648 tuin 00.05.70, dj1935 scheiding, van 2866-6, naar 5111-3
7. Pruimendijk C647 huis schuren en erf 00.56.90, dj1935 scheiding, van 302905, naar 5111-2
- C610 gedeeltelijk
- C613 gedeeltelijk
- C614 gedeeltelijk


- legger 5111
EIGENAAR: (dj1937)(dj1940 rectif. en scheiding) Jacob Abraham van Nes, wedr. Johanna Cornelia Flohil, hoofdopzichter bij de Ned. Heidemaatschappij, Eindhoven Gestelschestraat 91;
MEDE-EIGENAREN: (1/10) Willemina Maria van Nes, Rijsoord (Ridderkerk) / (1/10) Maria Willemina van Nes, Ridderkerk / (1/10) Maria Willemina van Nes, geb. 24-08-1871, Ridderkerk / (1/10) Cornelia Trijntje van der Kulk, geb. 26-02-1862, Ridderkerk;
GEZAMENLIJK VRUCHTGEBRUIKER 1/10: Cornelia Trijntje van der Kulk, geb. 26-02-1862, Ridderkerk + Maria Willemina van Nes, geb. 24-08-1871, Ridderkerk;
EIGENDOMMEN
- C610 gedeeltelijk
- C613
- C614
1. Polder Oud Reijerwaard Pruimendijk C609 weiland 01.40.90, dj1941 vereeniging, van 3029-1, naar 5111-11.
2. Polder Oud Reijerwaard Pruimendijk C647 huis, schuur en erf 00.56.90, dj1940 slooping, van 3029-7, naar 5111-9
3. Polder Oud Reijerwaard Pruimendijk C648 tuin 00.05.70, dj1941 vereeniging, van 3029-6, naar 5111-11
4.
5.
6.
7.
8.
9. C647 bouwterrein, erf, weiland, schuurtje 00.56.90, dj1940 stichting en verandering van bestemming, van 5111-2, naar 5111-10;
10. C647 huis, schuren erf weiland 00.56.90, dj1941 vereniging enz, van 5111-9, naar 5111-11
11. C4352 huis, schuren, tuinland, boomgaard, 02.03.50, dj1949 afgifte legaat, van 5111-1+3+9, naar 6129-2;
12.
13.

(C 4352 (hulpkaart 1940))

* TWEE BOERDERIJEN TE RIJSOORD PROOI VAN VUUR
Rijsoord, 3 Oct. - Een felle brand heeft tegen het middaguur de
boerderijen van S. de Koning en A. van Nes aan den Pruimendijk alhier
totaal in asch gelegd. Beide boerderijen waren volgepropt met koren
en vlas, want de oogst is eerst korten tijd geleden binnengehaald.
Gelukkig is het vee nog op het land, zoodat dit gespaard bleef.

Over een oppervlakte van 50 tot 40 meter was het
terrein één vuurzee en de brandweer, die geassisteerd werd door de
motorspuiten uit Ridderkerk en Zwijndrecht, stond voor de onmogelijke
taak hier nog iets te redden. Zij bepaalde zich er dan ook toe de
omliggende huizen nat te houden, om zoodoende een catastrophe te
voorkomen. De boerderijen staan aan den rand van de dicht
bebouwde kom van Rijsoord en een gelukkige omstandigheid was, dat de
hevige wind, die het vuur aanwakkerde, van de huizen uitstond.
Omstreeks elf uur, toen het werk op de boerderij van De Koning in vollen gang was, ontdekte men plotseling, dat er vlammen uit het
rieten dak van de schuur kwamen. Terstond werd de brandweer gewaarschuwd
en ook de motorspuiten van Ridderkerk en Zwijndrecht werden gealarmeerd.
Maar toen deze na een kwartier ter plaatse
waren, had het vuur zich over de rieten daken van de schuur en hofstede
van den heer De Koning reeds een weg gezocht naar de
perceelen van den heer Van Nes aan de andere zijde van den Pruimendijk.
De schuur van deze hofstede zat vol met vlas, waarin de vlammen een gretig voedsel vonden.
De brandweerlieden beseften, dat hier niets meer te redden viel en met leede oogen moest men aanzien,
dat de welvarende boerderijen met den grond gelijk brandden.
In de Rijsoordschestraat werden tal van slangen aangevoerd, en overal dn den
omtrek werden de daken nat gespoten. Toen de huizen daar voldoende
beveiligd waren, aanvaardde men den strijd tegen de vuurzee. Met tien
stralen omsingelde men het terrein, maar vanmiddag raasden de
vlammen nog steeds door de puinhoopen.
Kolommen rook verspreidden zich tot ver in den omtrek en van heinde en ver stroomde het
publiek toe om getuige te zijn van den trooskeloozen aanblik der rookende perpeelen. De burgemeester, die op het terrein aanwezig
was, liet de politie voor de afzetting zorgdragen. Het zal nog geruimen tijd duren alvorens het blusschingswerk kan worden gestaakt.
Omtrent de oorzaak van den brand tast men nog in het duister. Men denkt aan de mogelijkheid van overslaande vonken uit den schoorsteen
van een nabijgelegen bakkerij. Daar de wind zeer fel was, is het zeer wel mogelijk, dat een vonk op het rieten dak ls terecht
gekomen en haar vernietigend werk is begonnen. Persoonlijke ongevallen hebben tóch niet voorgedaan.
De schade wordt door verzekering gedekt.
Slechts een partijtje stellinghout, ter waarde van zeshonderd gulden, dat op de boerderij van Van Nes lag opgeslagen, is niet gedekt.
[Soerabaijasch handelsblad 13-10-1938]

* Aanbesteding
Op Donderdag 19 Januari 1939, des namiddags 3 uur, zal ondergeteekende namens zijn principaal, den
WelEd Heer S.C. DE KONING te Rijsoord, in het Café Boon te Rijsoord, onder bestekhouders in het openbaar aanbesteden:
Het herbouwen van een woonhuis met landbouwschuur en bijkomende werken op een terrein aan den Pruimendijk te Rijsoord
Bestek met teekeningen verkrijgbaaf tegen betaling van f 3.50 per stel (franco per post f 3.70).
De Architect: P.G. v. d. GIJP. Ridderkerk, Jan. 1939.
[Nieuwsblad voor de Hoeksche Waard en IJselmonde 06-01-1939 ]


* WONING AFGEBRAND TE RIJSOORD.
RIDDERKERK, 10 Jan. — Vannacht omstreeks twee uur is brand uitgebroken in
het huis van den heer P. Rijsdijk aan den Kruinendijk [=Pruimendijk] te Rijsoord.
De bewoners werder. gewekt door een ontploffing en ontdekten zoo den brand, die zich zoo snel uitbreidde,
dat de man nog juist zijn tweejarig kind. dat in een andere kamer
sliep, kon redden. De bewoners moesten in nachtgewaad hun woning
ontvluchten. Het huis is tot den grond toe afgebrand. Zoowel de
brandspuit van Oostendam als die van Rijsoord was spoedig ter plaatse
doch kon niet meer ingrijpen. De oorzaak van den brand is
vermoedelijk kortsluiting: verzekering dekt de schade.
[De Telegraaf 10-01-1939]


- legger 6129
EIGENAAR: (7/10) Jacob Abraham van Nes, hoofdopzichter Ned. Heidemij, Eindhoven Gestelsshestr. 91 p/a Jac. van Nes Kamerling Onnerlaan 23 Enschede
MEDE-EIGENAREN (elk 1/3 in 3/10): (dj1951)(3/20) Maria Willemina van Nes, Ridderkerk / (dj1952)(3/20) Cornelia Trijntje van der Kulk, Ridderkerk /
1/3(3/20) Jacob van Nes J.Azn, cand. notaris, Enschede, Holstedeweg 91 / 1/3 Cornelis Willem van Nes, administrateur, Oorschit Huize de Groenberg / (dj1977 scheiding) 1/3 Greta Goverdina van Nes b.g.g.m. Arie de Jong (dir. v.e touringcarbedrijf), Ridderkerk Straatweg G286

EIGENDOMMEN
1. Polder Oud Reijerwaard C4169
2. Polder Oud Reijerwaard C4352 huis, schuur, tuin, boomgaard 02.03.50, dj1958 splitsing, van 5111-11, naar 6129-5 + 5256-x
3. Polder Oud Reijerwaard C4371
4. pruimendijk C3958 huis en erf 00.01.24
5. Polder Oud Reijerwaard C4352 huis, schuur, tuin, boomgaard, van 629-2, dj1959 verkoop, naar 6885-1 + 6129-7
6. Rijksweg 16 C4674
7. Pruimendijk C4680 huis, garages, erf 00.28.50, van 629-5, naar 7854-1


(Ridderkerk perceel C 4680 (dienstjaar 1959))

- legger 7854
EIGENAAR: (dj1976)(dj1977 scheiding) Greta Goverdina van Nes, b.g.g.m. Arie de Jong, Ridderkerk Pruimendijk 29
(Johan Aart de Jong, dir, v.d. vennootschap, o.h.v.w. geh/m. Trijntje Leenheer, Rijsoord gem.te Ridderkerk Govert Flohilstraat 3 / Frank Govert de Jong, garagehouder, o.h.v.w. geh/m. Barbara Elisabeth de Graaff, Rijsoord gem.te Ridderkerk Dr. Sleeswijk Visserstr. 2)
EIGENDOMMEN
1. Pruimendijk 29 C4680 huis, garage, erf 00.28.50, dj1967 verkoop, van 6129-7, naar 8553-2 + 7854-2
2. Pruimendijk 29 C5136 huis, erf, werkplaats 0.27.99, dj1970 bijbouw, van 7854-1, naar 7854-3
3. Pruimendijk C5136 huis, erf, werkplaats 0.27.99, jr1983 scheiding, van 7854-3, naar 18307-1


- legger 18307
Johan Aart de Jong, geb. 21.10.19.., directeur, Ridderkerk Pruimendijk 22A
EIGENDOMMEN
1. Pruimendijk 19-21 (C5136) huis, erf, werkplaats 00.27.99, van 7854-3;

(Ridderkerk perceel C 5136 (dienstjaar 1967); NB gesplitst in dj1990 in 5940 en 5941)(Ridderkerk perceel C 5941; https://perceelloep.nl/RDK01/C/5941)

Laatst gewijzigd: augustus 2020 / maart-april-mei 2021.